Δεύτερη Φάση Ανακαίνισης

Δεύτερη Φάση Ανακαίνισης

Κάτσος Γεώργιος, Construction Manager

5. Υγειονομικός Έλεγχος

Πολλά ακίνητα και ειδικά σε περιαστικές ζώνες εξοχικών κατοικιών, αντιμετωπίζουν προβλήματα από τρωκτικά, ερπετά και άλλα επιβλαβή ζώα και έντομα, ειδικά όταν έχουν παραμείνει ακατοίκητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επομένως κρίνεται απαραίτητος ο επισταμένος έλεγχος και ο ενδελεχής καθαρισμός των χώρων και του οικοπέδου, πριν από την έναρξη των εργασιών, με την βοήθεια ειδικών μέσων εάν και εφόσον απαιτηθεί. Στην περίπτωση αυτή, τουλάχιστον η ανακαίνιση μπάνιου, είναι δύσκολο να αποφευχθεί.

6. Ο Σχεδιασμός της Ανακαίνισης

Ένα ουσιαστικό βήμα που δεν αποτελεί άσκοπη απασχόληση, όπως εκτιμούν πολλοί, αφορά την τελειοποίηση του σχεδιασμού της ανακαίνισης ή της αναπαλαίωσης, ώστε να διασφαλισθεί ότι η ιδιοκτησία στο τελικό της στάδιο καλύπτει τις ανάγκες του ιδιοκτήτη της. Κατά συνέπεια απαιτείται να προμελετηθεί το πώς οι αλλαγές θα λειτουργήσουν στο αρχικό οίκημα, όπως λόγου χάρη το εάν και κατά πόσον κάποιες επεκτάσεις συμβαδίζουν με τα χαρακτηριστικά του. Ή κατά πόσον η ανακαίνιση κουζίνας θα επαυξήσει την λειτουργικότητα και άρα την απόλαυση και την ταχύτητα στην διαδικασία της μαγειρικής. Παράλληλα η αποκατάσταση της αρχικής του όψης εξυπηρετεί, ή υπάρχει ανάγκη να μεταβληθεί, οπότε ανάλογα με το ζητούμενο παραμένει αναγκαία η προσφυγή σε αρχιτέκτονα για να εκτιμηθούν όλες οι πιθανότητες.

Ταυτόχρονα επιβάλλεται να σχεδιασθεί η σωστή διαρρύθμιση, με επίκεντρο την μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση σε φυσικό φωτισμό, που έχει την δυνατότητα να μεταμορφώνει και να αναβαθμίζει τον χώρο. Εάν υπάρχει η ευχέρεια, η διευθέτηση των χώρων που χρησιμοποιούνται περισσότερο, οφείλει να διαθέτει τον καλύτερο δυνατό φωτισμό και σε περίπτωση εξοχικής κατοικίας να επιτρέπει την καλύτερη θέα προς το περιβάλλον.

7. Το Πρόγραμμα Εργασιών

Αποτελεί ζωτική ανάγκη η διαμόρφωση ενός προγράμματος εργασιών με την κατάλληλη σειρά, πριν από την έναρξη της διαδικασίας ανακαίνισης ή αναπαλαίωσης, ώστε να δοθούν προτεραιότητες σε εργασίες που αποτρέπουν την περαιτέρω καταστροφή του κτιρίου ή σε εκείνες που ενισχύουν την σταθεροποίησή του. Υπάρχει η πιθανότητα κάποιες εργασίες σε έναν εσωτερικό χώρο να επηρεάζουν τον παρακείμενό του, ειδικά σε περιπτώσεις υδραυλικών και καλωδιώσεων, οπότε απαιτείται μία ακριβής εικόνα για το τι πρόκειται να επηρεασθεί σε ολόκληρο το κτίσμα και συνεπακόλουθα πρόγραμμα εργασιών με προτεραιότητες, όπως λόγου χάρη το γεγονός ότι οι καλωδιώσεις προηγούνται της ανακαίνισης των τοίχων.

Σε περίπτωση που το εύρος των εργασιών καλύπτει βασικά μέρη του κτιρίου ή προγραμματίζονται επεκτάσεις, επιβάλλεται η προσφυγή σε σχετικούς επαγγελματίες πριν από την έναρξη των εργασιών, ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε επιπλοκές, που δεν έχουν γίνει αρχικά αντιληπτές. Λόγου χάρη η ριζική ανακατασκευή ενός ορόφου σε ενιαίο χώρο κατοικίας (loft) δείχνει απομονωμένη από το ισόγειο, αλλά η διαμόρφωση ενός νέου κατοικήσιμου χώρου υπακούει σε συγκεκριμένους κατασκευαστικούς περιορισμούς, απαιτήσεις και ίσως απαιτεί νέες εξόδους εκτάκτου ανάγκης, σύστημα πυρόσβεσης και συναγερμούς πυρασφαλείας. Επιβάλλεται να υπάρξει ενημέρωση για τα ζητήματα αυτά πριν από την έναρξη των εργασιών, λόγω του ότι επηρεάζουν αρνητικά τον προϋπολογισμό, αλλά και την αισθητική των χώρων.

8. Έρευνα Εταιρειών Ανακαινίσεων

Κατά κανόνα όταν προγραμματίζεται μία ανακαίνιση σπιτιού, ο ιδιοκτήτης απευθύνεται αρχικά στον κύκλο των συγγενών και φίλων του, που έχουν κάποιες εμπειρίες από ανακαινίσεις κατοικιών και συνήθως παραπέμπουν σε κάποιον γνωστό τους αρχιτέκτονα ή εταιρεία που ασχολείται με ανακαινίσεις και κατασκευές.

Απαιτείται ο ιδιοκτήτης να αισθάνεται ασφαλής και να εμπιστεύεται τις ικανότητες των ανθρώπων που αναλαμβάνουν τις προγραμματιζόμενες εργασίες. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται η προσφυγή σε ειδικούς, όπως οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί, σε συνδυασμό πάντοτε του υπολογισμού του κόστους, ώστε να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και στον προγραμματισμό του ιδιοκτήτη.

9. Η Ασφάλιση της Ανακαίνισης

Κατά κανόνα οι ιδιοκτήτες ασφαλίζουν τις κατοικίες τους και τις οικοσκευές τους, αλλά συχνά αγνοούν πως η ασφάλεια δεν καλύπτει τις εκτενείς εργασίες ανακαίνισης. Εάν πραγματοποιηθούν μετατροπές, χωρίς να συνεκτιμηθεί το γεγονός αυτό, τότε η ασφάλεια παραμένει κενή περιεχομένου εάν συμβεί kάτι αναπάντεχο κατά την διαδικασία της ανακαίνισης. Αξίζει να προσεχθεί πως οι συνηθισμένες ασφαλίσεις καλύπτουν μόνον μία κατοικία που ήδη χρησιμοποιείται, όποτε εάν ο ιδιοκτήτης μετακινηθεί σε άλλο χώρο κατά την διάρκεια των εργασιών, οφείλει να ενημερώσει την ασφαλιστική του εταιρεία. Μία λύση έγκειται στην πρόσθετη ασφάλιση της ανακαίνισης, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκταση των εργασιών.

Απαιτείται επίσης έλεγχος της ασφάλισης του βασικού εργολάβου, αλλά εάν ο ιδιοκτήτης προσλαμβάνει διάφορους επαγγελματίες, οπότε αναλαμβάνει ο ίδιος την ιδιότητα του εργολάβου, τότε απαιτείται η ασφάλισή του έναντι δημοσίων υποχρεώσεων, υποχρεώσεων για τις εργασίες, όπως και για τα νομικά έξοδα ή ζημίες στον χώρο. Εάν κάτι απρόοπτο συμβεί, η έλλειψη ασφάλισης θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο πρόγραμμα ανακαίνισης.

10. Ασφάλεια και Καθαρισμός

Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να προχωρήσει σε μέτρα ασφάλειας και καθαρισμού του χώρου, μετά τις εργασίες, κυρίως λόγω του ότι το επιβάλλουν απλοί υγειονομικοί κανόνες. Η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη, οπότε εάν πρόκειται να εκτελεσθούν επικίνδυνες εργασίες, ο ιδιοκτήτης οφείλει να εκτιμήσει τους κινδύνους και να ερευνήσει τις πιθανότητες ύπαρξης επικίνδυνων υλικών, όπως ο αμίαντος ή τα υαλονήματα. Αποτελεί επίσης σημαντικό σημείο να μην προχωρεί κάποιος σε μετατροπές σε διατηρητέα ακίνητα, εκτιμώντας πως το εσωτερικό δεν εμπίπτει σε κάποιους κανονισμούς και να καταλήγει υπόλογος παραβιάσεων της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις ηλεκτρικές παροχές και τις ανάλογες του φυσικού αερίου που οφείλουν να απενεργοποιηθούν πριν από την έναρξη των εργασιών.

Όσον αφορά τα άχρηστα πλέον δομικά υλικά που συγκεντρώνονται, δεν εγκαταλείπονται όπως τα απορρίμματα, από την στιγμή που ρυπαίνουν το περιβάλλον, ενώ αρκετά ανακυκλώνονται και για αρκετά άλλα υπάρχει δυνατότητα να πωληθούν σε επιχειρήσεις αξιοποίησης παλαιών δομικών υλικών. Συχνά κάποιες επιχειρήσεις αυτής της μορφής δέχονται να απομακρύνουν τα υλικά, εργασία που αποτελεί μέρος του ποσού που προτίθενται να καταβάλλουν.

Ο ιδιοκτήτης έχει την δυνατότητα να διασώσει υλικά όπως παλαιά εξαρτήματα λουτρού που έχουν την δυνατότητα να καθαρισθούν και να εφυαλωθούν ή να επισμαλτωθούν. Άλλα ίσως πωληθούν εάν παραμένουν σε καλή κατάσταση, όπως κουφώματα, παράθυρα, κεραμίδια και άλλα. Αρκετά επίσης ανακυκλώνονται, ή δωρίζονται σε φιλανθρωπικές επιχειρήσεις και οργανώσεις, για να διευκολύνουν ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα προμηθευθούν. Οι διαδικασίες αυτές συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων και μειώνουν το περιβαλλοντολογικό ίχνος.

11. Προστασία από Διαρρήξεις και Κλοπές

Η σύναψη ή η επέκταση ενός ασφαλιστικού συμβολαίου ενός κτίσματος σε διαδικασία ανακαίνισης δεν επαρκεί, αφού ο ιδιοκτήτης οφείλει να προστατεύσει το οίκημα από παραβιάσεις και ενδεχόμενες κλοπές. Εάν το ακίνητο παραμένει κενό, αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν αντικείμενα που προκαλούν διαρρήκτες, όπως σωληνώσεις, καλωδιώσεις και αρχιτεκτονικά μέλη μικρού σχετικά βάρους, όπως οι παλαιοί ακροκέραμοι, αφού κλοπές αυτού του τύπου αποτελούν πράξεις βανδαλισμού του ακινήτου.

Παλαιές θύρες και παράθυρα διατηρητέων αποτελούν στοιχεία ιδιαίτερα ευαίσθητα στην σήψη και ίσως δεν προσφέρουν την απαιτούμενη προστασία στο κτίσμα. Ακόμα και εάν προγραμματίζεται η αντικατάστασή τους, θα απαιτηθούν προσωρινά πρόσθετες κλειδαριές, μέτρο που δεν αποτελεί σπατάλη εάν αντιπαραβληθεί με το κόστος μίας διάρρηξης και βανδαλισμού. Όταν μάλιστα πρόκειται να αντικατασταθούν παράθυρα, η διαδικασία επιβάλλεται να προχωρήσει χωρίς χρονικά κενά, δηλαδή να αφαιρεθούν τα παλαιά και να τοποθετηθούν αμέσως τα νέα και να ασφαλισθούν.

Δείτε ακόμα:

1. Η αφετηρία κάθε ανακαίνισης

2. Η ανακαίνιση βήμα προς βήμα

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top