Η παιδική φτώχεια έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην ΕΕ.

Η παιδική φτώχεια έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην ΕΕ.
Άρθρα   | 30/09/2020 | 13:06

Του Κων/νου Σ. Μαργαρίτη – Δημοσιογράφου

Η παιδική φτώχεια αρχίζει και αποκτά μεγάλες διαστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα απαιτηθούν δράσεις και πρωτοβουλίες που θα συνδράμουν στον περιορισμό της.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι σχεδόν αδύνατο να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ συμβάλλει στις προσπάθειες των κρατών -μελών για τη μείωση της παιδικής φτώχειας. Η σημασία και η ισχύς των ενωσιακών μέσων της ΕΕ που εξετάστηκαν είναι περιορισμένες διότι δεν είναι νομικά δεσμευτικές, ενώ ακόμη και πιο ισχυρά εργαλεία, όπως το ευρωπαϊκό εξάμηνο ή η στήριξη από ενωσιακούς πόρους, σπανίως στοχεύουν συγκεκριμένα στην παιδική φτώχεια. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί κατά πόσον η δράση της ΕΕ συμβάλλει αποτελεσματικά στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού προβλήματος, δηλώνουν οι ελεγκτές.

Σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά στην ΕΕ διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι τα οικονομικά οφέλη από την επένδυση στα παιδιά αντισταθμίζουν σημαντικά το αρχικό κόστος χρηματοδότησής της. Στην ΕΕ, η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας εναπόκειται στη δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να συμπληρώνει και να υποστηρίζει τις εθνικές δράσεις για την παιδική φτώχεια μέσω τόσο νομικών όσο και χρηματοδοτικών μέσων. Οι ελεγκτές επιδίωξαν να αξιολογήσουν πόσο αποτελεσματική ήταν η συμβολή της δράσης της ΕΕ μέσω αυτών των εργαλείων στις προσπάθειες των κρατών μελών.

«Η παιδική φτώχεια εξακολουθεί να είναι σοβαρό ζήτημα στην ΕΕ, γεγονός που δεν ευνοεί την εξασφάλιση μιας βιώσιμης, δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. Δυστυχώς, στον απόηχο της συνεχιζόμενης κρίσης της νόσου COVID-19, η παιδική φτώχεια είναι πιθανό να αυξηθεί ακόμη περισσότερο», δήλωσε ο Tony Murphy, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη η μελλοντική χρηματοδότηση και οι πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας να βασίζονται σε αξιόπιστες πληροφορίες ώστε να εξασφαλιστεί ο θετικός αντίκτυπός τους στο επίπεδο της παιδικής φτώχειας στην ΕΕ.»

Οι ελεγκτές θεωρούν ότι η σύσταση της Επιτροπής του 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» ήταν μια θετική πρωτοβουλία της ΕΕ για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας με ολοκληρωμένο τρόπο. Ωστόσο, η απουσία μετρήσιμων τιμών-στόχου και οροσήμων καθιστά αδύνατη την αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής της. Οι ελεγκτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η σύσταση είχε ελάχιστο μόνο αντίκτυπο στις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών.

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) του 2017 είναι ένα ακόμη μη δεσμευτικό μέσο διαθέσιμο για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Οι ελεγκτές αναγνωρίζουν ότι ο ΕΠΚΔ έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινωνικές πολιτικές στην ΕΕ. Χαιρετίζουν το προτεινόμενο σχέδιο δράσης για τον ΕΠΚΔ (2021) και σημειώνουν ότι η υλοποίησή του είναι ζωτικής σημασίας για την επισκόπηση της προόδου προς την εφαρμογή των αρχών του πυλώνα.

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία έθεσε ως στόχο την έξοδο τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τη φτώχεια έως το 2020. Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι η πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου ήταν περιορισμένη και ότι αυτός είναι απίθανο να επιτευχθεί. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονίζει τις εθνικές προσπάθειες για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, κυρίως μέσω της έκδοσης ειδικών ανά χώρα συστάσεων (ΣΑΧ) προς τα κράτη μέλη σχετικά με καίρια οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Ωστόσο, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι ΣΑΧ σπάνια καλύπτουν ρητώς το ζήτημα της παιδικής φτώχειας.

Τέλος, οι ελεγκτές επισημαίνουν το γεγονός ότι τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας δεν αποτελούν διακριτή ομάδα-στόχο για ενωσιακή στήριξη. Δεν είναι γνωστό το ύψος της χρηματοδότησης που έχει διατεθεί απευθείας για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας ή τι έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτό. Όσον αφορά το μέλλον, οι ελεγκτές προειδοποιούν ότι, λόγω αυτής της έλλειψης πληροφοριών, υπάρχει κίνδυνος να μην ληφθούν κατάλληλα μέτρα και να μην διατεθούν επαρκή κονδύλια κατά τον σχεδιασμό της μελλοντικής ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά ή άλλων πρωτοβουλιών πολιτικής.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, σχεδόν 23 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ (ηλικίας κάτω των 18 ετών) αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό σημαίνει ότι διαβιούν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες τρεις καταστάσεις: κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας, σοβαρή υλική στέρηση και πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Οφείλει η ΕΕ να στοχεύσει σε επενδύσεις στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας κατά την περίοδο 2021 2027 και να τις παρακολουθεί.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα τείνει να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις και απαιτείται ταχύτατη λήψη αποφάσεων και όχι θεωρητικές προσεγγίσεις από την ΕΕ και τα κράτη-μέλη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13:3003/12

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Έρχεται κακοκαιρία εξπρές Ελλάδα

13:3003/12

ΠτΔ για Ζισκάρ Ντ’ Εστέν: Αποχαιρετούμε έναν διαχρονικό σύμμαχο της Ελλάδας Πολιτική

13:3003/12

Κορωνοϊός: Πότε το μοριακό τεστ πιθανώς να βγει ψευδώς αρνητικό Επιστήμη ,Κορωνοϊός

13:1803/12

ΥΜΑΘ: Ξεκινάει η έρευνα για τις συνέπειες της πανδημίας στην οικονομία (VIDEO) Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Οικονομία

13:1503/12

Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό Χωρίς κατηγορία

13:0903/12

Στ. Πέτσας: Επιβεβλημένη η παράταση των υφιστάμενων μέτρων Κορωνοϊός ,Πολιτική ,Σημαντικά

13:0003/12

Είναι το … κάρμα Αθλητισμός

12:4503/12

Κορωνοϊός: Δις εξαμαρτείν… για ιδιοκτήτρια καφέ – ουζερί Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

12:4503/12

Η Μαρία Αντωνίου για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Ελλάδα ,Πολιτική

12:4003/12

Παράταση των περιοριστικών μέτρων έως τις 14 Δεκεμβρίου Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

12:3703/12

Πιερία: Το 30% των αστυνομικών θετικό σε τυχαίο έλεγχο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

12:3003/12

Δείτε live την ενημέρωση από τον Στ. Πέτσα Κορωνοϊός ,Πολιτική

12:3003/12

Ληστεία σε διαγνωστικό κέντρο στα Σπάτα Ελλάδα

12:2103/12

Νέος CIO στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς ο Χάρης Μαργαρίτης Ελλάδα ,Οικονομία

12:1503/12

Κορωνοϊός-Λάρισα: Σε καραντίνα 52 τρόφιμοι των φυλακών Ελλάδα ,Κορωνοϊός

12:0003/12

ΣτΕ: Υποχρεωτικά τα εμβόλια για τους μαθητές Παιδεία ,Σημαντικά ,Υγεία

11:4503/12

Ανοίγουν από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου τα εποχικά καταστήματα Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

11:3003/12

Γεραπετρίτης: Πόσοι θα εμβολιάζονται κάθε μήνα Ελλάδα ,Κορωνοϊός

11:1503/12

Lockdown: Μετά τις γιορτές ανοίγουν σχολεία και εστίαση Ελλάδα ,Κορωνοϊός

11:1203/12

ΕΟΔΥ: Πού διενεργούνται σήμερα drive through test Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Υγεία

11:0703/12

Κορωνοϊός: Πέθανε γνωστός παθολόγος του Βόλου Κορωνοϊός

11:0003/12

ΑΠΘ: Πρόσκληση στο πρόγραμμα eeRIS για κατανάλωση οικιακής ηλεκτρικής ενέργειας Θεσσαλονίκη

10:4603/12

Κορωνοϊός: Τρίτος αστυνομικός νεκρός σε 72 ώρες Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

10:4503/12

Τι δείχνουν οι αριθμοί για τους μαθητές με αναπηρία Κοινωνία ,Παιδεία

10:3603/12

Ζισκάρ ντ’ Εστέν: Ο φιλέλληνας ηγέτης και η σχέση του με τον Καραμανλή Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

10:3003/12

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός σε βρεφοκομείο – Δέκα κρούσματα κορωνοϊού Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

10:1903/12

Ωραιόκαστρο: Επεισοδιακή σύλληψη διακινητών κοντά στα διόδια Θεσσαλονίκη

10:1703/12

Σύψας: Πρέπει να ανοίγει μόνο ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο Ελλάδα ,Κορωνοϊός

10:1603/12

Μουστάκας: Γιατί δεν δέχεται παραγγελίες σήμερα Επιχειρήσεις ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

10:1503/12

Ποιο lockdown; Ζητούνται κομμώτριες κατ’ οίκον (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

10:1203/12

Οπαδικό επεισόδιο με δύο τραυματίες στον Εύοσμο Θεσσαλονίκη

10:0003/12

Μήνυμα Ν. Δένδια για τον θάνατο του Ζισκάρ Ντ’ Εστέν Πολιτική

09:4803/12

Κ. Μητσοτάκης: Από σήμερα η Ακρόπολη λάμπει πιο προσβάσιμη από ποτέ Κοινωνία ,Πολιτική ,Πολιτισμός

09:4503/12

Στην Αίγυπτο ο Παναγιωτόπουλος- Επιχείρηση ΜΕΔΟΥΣΑ 10 Διεθνή ,Ελλάδα ,Κοινωνία

09:3403/12

Μητσοτάκης για Ζισκάρ Ντ’ Εστέν: Η Ελλάδα αποχαιρετά τον μεγάλο φίλο της Ελλάδα ,Πολιτική

09:3003/12

Επιχείρηση «Πανάκεια» στη Βρετανία: Πώς θα διανεμηθεί το εμβόλιο Διεθνή ,Κορωνοϊός

09:1603/12

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δραματικός καταλύτης αλλαγών η πανδημία Θέματα GR Times ,Οικονομία ,Πολιτική

09:1003/12

Ακρόπολη: Live τα εγκαίνια ανελκυστήρα για ΑμεΑ παρουσία Μητσοτάκη Κοινωνία ,Πολιτική

09:0003/12

Τουρκική αντιπολίτευση: Έλληνας διοικητής και Γερμανία είχαν δίκιο Διεθνή ,Πολιτική

08:4503/12

Έπαιξαν μουσική για τους ασθενείς και το προσωπικό του Παπανικολάου Θεσσαλονίκη

08:3903/12

Καπραβέλος: Με τρόμο ακούμε για άνοιγμα της αγοράς Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

08:3003/12

Απαλλαγή τελών κυκλοφορίας για τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση Κοινωνία

08:2903/12

Στα εγκαίνια του ανελκυστήρα για ΑμεΑ στην Ακρόπολη ο Κ. Μητσοτάκης Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

08:1503/12

Αργολίδα: Φωτιά σε μονοκατοικία – Δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους Κοινωνία

08:1103/12

Εξαδάκτυλος: Είμαστε στο σημείο, όπου πλέον θα υπάρξει έκρηξη Ελλάδα ,Κορωνοϊός

08:0003/12

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ – Coursera: Παράταση μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

07:4503/12

Λ.Μπακούρας: Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ και οι κατακτήσεις του 2020 Ενέργεια ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

07:3003/12

Δ. Θεσσαλονίκης: Ξεκίνησαν οι κλήσεις στη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

07:1503/12

Δράμα: Δίχως φωτισμένα καραβάκια θα εορτάσει την Πολιούχο Αγία Βαρβάρα Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Ελλάδα

07:0503/12

Διακοπή ρεύματος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

07:0003/12

Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

00:0803/12

Γαλλία: «Έφυγε» από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος Ζισκάρ Ντ’ Εστέν Διεθνή ,Σημαντικά

23:5502/12

Ντ. Τραμπ: “Τα ΜΜΕ βιάστηκαν να χρίσουν πρόεδρο τον Μπάιντεν” Διεθνή

23:5002/12

Με έμφαση στην ενίσχυση του επιχειρείν ο προϋπολογισμός της Διοίκησης Ζέρβα για το νέο ... Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

23:4602/12

Ηλ. Μόσιαλος: Γιατί ο ΕΜΑ δεν αποφασίζει νωρίτερα για το εμβόλιο; Ελλάδα ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

23:4002/12

Πορτογαλία: Θετική στον κορωνοϊό η επικεφαλής της υγειονομικής αρχής Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:3002/12

Γιατροί Νοσοκομείου Κιλκίς: «Εκτός από τον κορωνοϊό παλεύουμε και με την ανακρίβεια» Β.Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Υγεία

23:2502/12

Κύπρος – Κορωνοϊός: Τρεις θάνατοι και 292 κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:2002/12

Νέα Ζηλανδία: Κήρυξε κατάσταση «κλιματικής έκτακτης ανάγκης» Διεθνή ,Περιβάλλον

23:1002/12

Μ. Βρετανία: Ο Μ. Τζόνσον θα εμβολιαστεί live για να πείσει τους αρνητές Διεθνή

23:0102/12

Αγ. Μέρκελ: Lockdown στη Γερμανία μέχρι τις 10 Ιανουαρίου Διεθνή ,ΕΕ ,Κορωνοϊός

23:0002/12

Superleague 1: «Αέρας» πέρασε ο Άρης από τη Λάρισα – Τα αποτελέσματα Αθλητισμός

22:5502/12

Γεωργιάδης: Εντός της εβδομάδας η απόφαση για το κόστος των covid test Βουλή ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

22:5002/12

Ν. Δένδιας: Τηλεφωνική επικοινωνία με την ΥΠΕΞ της Βουλγαρίας Βαλκάνια ,Ελλάδα ,Πολιτική

22:5002/12

Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης από τον δήμο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Χωρίς κατηγορία

22:4502/12

Κοντοζαμάνης: Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας Πολιτική

22:4002/12

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΣΚΕ Αγροτικά ,Πολιτική

22:3602/12

Τουρκία – Κορωνοϊός: Ρεκόρ θυμάτων για δέκατη συνεχόμενη μέρα Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:3502/12

ΥΠΕΝ: Το target model να λειτουργήσει υπέρ των καταναλωτών Πολιτική

22:3002/12

Γερμανία: Ξεπέρασαν το 1 εκ. τα κρούσματα -17.123 θάνατοι Διεθνή ,ΕΕ ,Κορωνοϊός

22:2602/12

Ζάκυνθος: Πολλά τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία Ελλάδα

22:2502/12

Σταϊκούρας: Ενεργούμε γρήγορα και μεθοδικά για την κοινωνία και την οικονομία Οικονομία ,Πολιτική

22:2002/12

Δ. Νέας Προποντίδας: Τρόφιμα σε ευπαθείς ομάδες από το ΙΣΝ Δήμοι ,Κοινωνία

22:1602/12

Drive through rapid test από τον ΕΟΔΥ – 22 κρούσματα Κοινωνία ,Κορωνοϊός

22:1002/12

ΕΕΚΕ: Μέτρα ανακούφισης για δανειολήπτες και οφειλέτες που πλήττονται από την πανδημία Κοινωνία

22:0002/12

Τσιάρας για δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη: Αιτηθείτε επαναπροσδιορισμό Ελλάδα ,Οικονομία ,Πολιτική

21:5502/12

Κ. Μητσοτάκης: Κλειστά σχολεία για όσο μας πουν οι ειδικοί Κορωνοϊός ,Πολιτική

21:5202/12

Πέντε προσαγωγές για τις μολότοφ στο ΑΤ Θερμαϊκού Β.Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

21:5002/12

Μπάιντεν: Δεν καταργούμε τη συμφωνία με Κίνα για το διμερές εμπόριο Διεθνή

21:4002/12

«Ascos Case»: Το χειροποίητο κουτί υπολογιστή ενός 20χρονου Κοινωνία ,Περιβάλλον ,Τεχνολογία

21:3002/12

Λέσβος: Εντοπίστηκε νεκρή μία αγνοούμενη από το ναυάγιο με μετανάστες Ελλάδα

21:2902/12

Δημοσκόπηση: Στο 17% η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ Κορωνοϊός ,Πολιτική

21:2002/12

Γώγος: Στις αρχές του 2021 το εμβόλιο στην Ελλάδα Κοινωνία ,Κορωνοϊός

21:1102/12

Μητσοτάκης: Η πανδημία καταλύτης αλλαγών για την οικονομία Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Οικονομία

21:1002/12

Κορωνοϊός-ΗΠΑ: Ο πιο βαρύς απολογισμός από τον Απρίλιο Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:0902/12

Τώρα-Νεαροί πέταξαν βόμβες μολότοφ στο ΑΤ Θερμαϊκού Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Επικαιρότητα

21:0502/12

Θεσ/νίκη: 20η νύχτα με απαγόρευση κυκλοφορίας (VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

21:0002/12

Μεγάλη διεθνής επιχείρηση ενάντια στη μεταφορά παράνομου χρήματος Κοινωνία

20:5002/12

Αυξημένα τα μέτρα της ΕΛΑΣ για τις εκδηλώσεις της Πολιούχου της Δράμας Αγ. Βαρβάρας Κοινωνία

20:4702/12

Μπουρλά: Προσοχή στο A’ εξάμηνο διάθεσης του εμβολίου Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

20:4002/12

Χρυσοχοΐδης από Βόλο: Γιορτές χωρίς μετακινήσεις, ευχές χωρίς συναναστροφές Πολιτική

20:3602/12

Μητσοτάκης: Κλειστά τα μπαρ μέχρι να έχουμε τα εμβόλια Πολιτική

20:3502/12

Κορωνοϊός: Κατέληξε και δεύτερος αστυνομικός – Τι λένε οι Ενώσεις Πέλλας, Ροδόπης Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θέματα GR Times

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ