Λάθος στόχευση

Λάθος στόχευση
Άρθρα, Θέματα GR Times   | 13/01/2021 | 11:00

Του Εμμανουήλ Βλαχογιάννη, α’ αντιπροέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

Είναι τουλάχιστον περίεργο, να εγείρονται ενστάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα για το Σχέδιο Ανάπλασης της ΔΕΘ τη στιγμή που αντίστοιχες δεν εκφράστηκαν κατά την μακρά περίοδο της απαιτούμενης από τον νόμο δημόσιας διαβούλευσης την άνοιξη του 2019, η οποία κορυφώθηκε κατά την πολύωρη ανοικτή στο ευρύτερο κοινό συζήτηση στο συνεδριακό χώρο «Νικόλαος Γερμανός» τον Μάιο εκείνης της χρονιάς.

Δεν είναι ίσως απαραίτητο να αναζητήσουμε τα ελατήρια όλων αυτών των καθυστερημένων αντιρρήσεων, αξίζει όμως να επισημανθεί ότι η τυχόν ματαίωση του Σχεδίου Ανάπλασης θα δρομολογήσει την πλήρη εξαφάνιση κάθε οργανωμένης εκθεσιακής δραστηριότητας από την πόλη μας. Θα πρέπει να έχει γίνει κατανοητό, ότι η διεθνής εκθεσιακή αγορά είναι εξόχως ανταγωνιστική, βρίσκεται υπό συνεχή πίεση και αντιμετωπίζει εντονότατες προκλήσεις με αποτέλεσμα οι κεφαλαιακές αποδόσεις των σχετικών επενδύσεων να είναι χαμηλές έως και αρνητικές. Όμως οι εκθεσιακές δραστηριότητες είναι αφενός μεν κρίσιμες για την λειτουργία των αγορών της πραγματικής οικονομίας, αφετέρου δε εντυπωσιακά ωφέλιμες για τις τοπικές οικονομίες, γιατί προκαλώντας ισχυρή ώθηση στη ζήτηση για τοπικά παρεχόμενες υπηρεσίες θέτουν σε κίνηση πολλαπλασιαστές εισοδήματος και απασχόλησης.

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω είναι επόμενο να παρατηρείται σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου μια έντονη παρουσία της δημόσιας πολιτικής στην οργάνωση και λειτουργία των εκθεσιακών κέντρων, όπου και απαιτείται η πραγματοποίηση μεγάλων και μακροχρόνιων επενδύσεων σε κτίρια και εξοπλισμό. Έχοντας επίγνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας θα ήταν τουλάχιστον αφελές αν όχι και ανεύθυνο να αναζητούνται πολυδάπανες λύσεις για την δημιουργία εκθεσιακού κέντρου.

Το Σχέδιο Ανάπλασης της ΔΕΘ κινείται μέσα στα όρια των δημοσιονομικών περιορισμών και επιδιώκει να διασφαλίσει κατά το δυνατόν χρηματοοικονομική βιωσιμότητα σε συνδυασμό με κοινωνική ωφελιμότητα και αειφορία. Βρίσκεται το 2021 στο στάδιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σε εφαρμογή επισταμένων μελετών που άρχισαν το 2012 και εάν όλα πάνε καλά τα κατασκευαστικά θα έχουν ολοκληρωθεί το 2026. Επιμένω στην αναφορά των χρονολογιών γιατί αν οδηγηθούμε σε ματαίωση του σχεδίου και αρχίσουμε ξανά την συζήτηση για μετεγκατάσταση θα πρέπει να υπολογίσουμε το έτος 2040 για την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών υπό την προϋπόθεση πάντα ότι θα βρεθούν
ως δια μαγείας οι αντίστοιχοι απαιτούμενοι πολλαπλάσιοι πόροι για μια επένδυση με αναμενόμενο αρνητικό δείκτη χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας.

Η διεθνής εκθεσιακή αγορά, έτσι αμείλικτη που είναι, δεν θα περιμένει και θα μας επιβραβεύσει με την οριστική αποβολή της πόλης μας από τον αντίστοιχο εκθεσιακό χάρτη.

Όμως στη στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του τόξου της Δυτικής Θεσσαλονίκης αντανακλάται μια θεμιτή πικρία και μια βαθύτατη αγωνία, που συνέχει τον τοπικό πληθυσμό. Η περιοχή βιώνει τις συνέπειες της αποβιομηχάνισης που άρχισε κατά τα μέσα της δεκαετίας του ’80 με την διακοπή της λειτουργίας της ΕΘΥΛ και που ενισχύθηκε ως αποτέλεσμα μιας συρροής μυωπικών πολιτικών που υποτίθεται ότι στόχευαν στη προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα δεν αξιοποιούνται επαρκώς τα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής θέσης και μορφολογίας της περιοχής γιατί πάλι υστερεί καταθλιπτικά για πολλά χρόνια η ανάλογη δημόσια πολιτική.

Αξίζει να απαριθμήσουμε τα βασικά προβλήματα:

  • Η εθνική οδός προς Αθήνα έχει προσδιοριστεί ως το όριο για την προστατευόμενη περιοχή Natura αποτελώντας πια διεθνή δέσμευση της χώρας. Ενώ όμως θα ήταν δυνατό να αναπτύσσονται μέσα στα όρια της περιοχής κατά τρόπο διαβαθμισμένο επιχειρηματικές δραστηριότητες συμβατές με την προστασία του περιβάλλοντος, εντούτοις με εμμονικό τρόπο – και μάλιστα δίχως αυτό να συναρτάται με την εναλλαγή των πολιτικών προσώπων στην ηγεσία του Υπουργείου, που στην πλειοψηφία τους καταβάλλουν πολλές προσπάθειες για να αμβλύνουν τις συνέπειες – προωθείται μια εξόχως περιοριστική και γραφειοκρατική πολιτική έγκρισης και χωροθέτησης δίχως ιδιαίτερη επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτή καταλήγει σε βάρος του τοπικού πληθυσμού. Επισείεται διαρκώς, με διακυμάνσεις ανάλογα με την συγκυρία, η απειλή των υποχρεωτικών μετεγκαταστάσεων των μεταποιητικών δραστηριοτήτων υποτίθεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Ο συνδυασμός ατελέσφορης περιβαλλοντικής και χωροτακτικής πολιτικής που στηρίζεται εν πολλοίς στο παρωχημένο καθεστώς καθορισμού της όχλησης ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ και στους μηχανισμούς ζωνοποίησης των δραστηριοτήτων προσκρούει στην πλήρη αδυναμία εξεύρεσης των απαραίτητων δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για την πραγματοποίηση των φιλόδοξων αν και εν πολλοίς παράλογων σχεδίων. Πλήττεται η ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης και δοκιμάζεται η εμπιστοσύνη των τοπικών πληθυσμών ως προς την προοπτική του κλάδου στο τόξο της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
  • Δίδεται επιπλέον μια εξόχως περιοριστική και ατελέσφορη ερμηνεία στην Οδηγία Seveso που καταλήγει να αποτελεί τροχοπέδη για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε  μεγάλο κομμάτι του τόξου της Δυτικής Θεσσαλονίκης επιτείνοντας τα βαρύτατα προβλήματα της περιοχής.
  • Ενώ έχει υιοθετηθεί η προοπτική της εξυγίανσης της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης του Καλοχωρίου εντούτοις καθυστερούν οι σχετικές μελέτες, απαραίτητες για την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης.
  • Ανακύπτουν διαρκώς θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου, που κλονίζουν τις εγκατεστημένες εκεί επιχειρήσεις, αν και σε διαφορετικό βαθμό, και διασπείρουν την αμφιβολία για την παραμονή τους και την ικανότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας που να αντέχουν στον χρόνο.
  • Μετά την ολοκλήρωση της Εγνατίας δεν έχει προχωρήσει ικανοποιητικά ο σχεδιασμός και η υλοποίηση βασικών υποδομών απαραίτητων για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που αποδίδουν στην περιοχή η γεωγραφική της θέση και μορφολογία ως απόληξη κύριων διαδρόμων που συνδέουν την Ανατολική Ευρώπη με την Μεσόγειο Θάλασσα. Παρά το γεγονός ότι το πρώην Στρατόπεδο Γκόνου έχει χωροθετηθεί από το 2013 ως Κέντρο Συνδυασμένων Μεταφορών και Κόμβος Εφοδιαστικής Αλυσίδας σχεδόν τίποτα δεν έχει δρομολογηθεί για την υλοποίηση του εγχειρήματος.
  • Ευτυχώς δεν φαίνεται να δίνεται συνέχεια στη συζήτηση για τις προτεραιότητες επέκτασης του Μετρό, δηλαδή προς τις Δυτικές Συνοικίες ή το Αεροδρόμιο. Θεωρώ ότι το Μετρό κατασκευάζεται για να λειτουργήσει πρώτα απ’ όλα για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού της πόλης και την άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος και για τον λόγο αυτό ορθά η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί προς Δυσμάς.

Όλα τα παραπάνω επιτείνουν το αίσθημα εγκατάλειψης και αδιεξόδου που βιώνουν οι τοπικοί πληθυσμοί και που αντανακλάται στην στάση των αρχόντων της ΤΑ της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η στόχευση τους όμως είναι θεμελιωδώς εσφαλμένη. Αν καταφέρουν να αλλάξουν την ατζέντα, κάτι που πρέπει να απευχόμαστε, το μόνο που θα επιτύχουν, όπως ανέλυσα στην αρχή θα είναι η ακύρωση μιας αναπτυξιακής προοπτικής. Η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, αλλά ενθαρρύνεται από την προσήλωση στο αποτέλεσμα και την συνεργασία των δημόσιων αρχών σε κάθε επίπεδο. Είναι κάτι που αξίζει να βλέπουμε θετικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

00:0520/01

Ο Τζο Μπάιντεν έφτασε στην Ουάσιγκτον Διεθνή

00:0020/01

Κύπρος: Επιπλέον 565 χιλ. δόσεις εμβολίου της Pfizer/BioNTech εξασφάλισε μέσω ΕΕ Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5519/01

Ο Τζο Μπάιντεν ορκίζεται αύριο 46ος πρόεδρος Διεθνή

23:5419/01

Ιταλία: Η Γερουσία έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Κόντε Διεθνή

23:5019/01

Μπορέλ για σύλληψη Ναβάλνι: Οι κυρώσεις στη Ρωσία δεν είναι η μοναδική δυνατή απάντηση Διεθνή

23:4919/01

Ιστιοπλοϊκά Σωματεία ζητάνε την παραίτηση του ΔΣ της Ομοσπονδίας Αθλητισμός

23:4519/01

Πρωτοβουλία Εστίασης: Κάντε το υπουργικό συμβούλιο σε εξωτερικό χώρο Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

23:4119/01

Ιταλία: 603 θάνατοι και 10.497 νέα κρούσματα – Ακόμη δύο γιατροί απεβίωσαν Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:4019/01

Πορτογαλία-covid-19: Ρεκόρ ημερήσιων θανάτων για δεύτερη συνεχή ημέρα Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:3219/01

Tουρκία: Δύο εκρήξεις στο πυρηνικό εργοστάσιο Ακούγιου (VIDEO) Διεθνή

23:3019/01

Φον Ντερ Λάιεν: Στόχος να εμβολιαστεί το 70% του ενήλικου πληθυσμού μας έως το καλοκαίρι ΕΕ ,Κορωνοϊός

23:2819/01

Η αποχαιρετιστήρια ομιλία Τραμπ: «Το κίνημά μας μόλις ξεκίνησε» Διεθνή

23:2019/01

Μαρόκο: Εντοπίστηκε κρούσμα παραλλαγμένου στελέχους κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:1519/01

Μπάιντεν: Πρότεινε διεμφυλική καθηγήτρια παιδιατρικής να αναλάβει υφυπουργός Υγείας Διεθνή

23:1219/01

Κλείνει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας λόγω κρουσμάτων COVID Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

23:1019/01

Σουηδία: 9.779 νέα κρούσματα κορωνοϊού σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:0219/01

Θεσ/νίκη: Συγκρούστηκε λεωφορείο του ΟΑΣΘ με ΙΧ Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

23:0219/01

Με δάκρυα στα μάτια, ο Μπάιντεν αναχώρησε για την Ουάσινγκτον Διεθνή

23:0019/01

Στάση εργασίας αύριο των ηλεκτροδηγών του τραμ Κοινωνία

22:5719/01

Τρεις συλλήψεις για τα επεισόδια στο κέντρο της Πάτρας Κοινωνία

22:5519/01

ΗΠΑ: Φόρος τιμής από τον Μπάιντεν στους 400.000 νεκρούς της πανδημίας Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5019/01

Ισπανία-Φιλομένα: Ζώνες καταστροφής η Μαδρίτη και άλλες πληγείσες περιοχές Διεθνή

22:4219/01

ΕΣΕΕ: Webinar για το λιανεμπόριο με τη συμμετοχή Αδ. Γεωργιάδη Επιχειρήσεις ,Πολιτική

22:4019/01

Κορωνοϊός: Ξεκινούν μαζικοί εμβολιασμοί στη Σερβία Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:3519/01

ΗΠΑ-Covid-19: Ξεπέρασαν τους 400.000 οι θάνατοι Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:3019/01

Κίνα: Πάνω από 100 κρούσματα κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:2519/01

Ακσόι: Επίθεση στον Ν. Δένδια – «Θλιβερές» οι δηλώσεις για την ελληνική μειονότητα Διεθνή

22:2219/01

Κλήρωση Τζόκερ 19/1/21: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί Αθλητισμός

22:2019/01

Ν. Αφρική: Η μετάλλαξη του κορωνοϊού διπλάσια πιο μεταδοτικό, όχι πιο θανατηφόρο Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:1919/01

Σύψας: Τελευταία θα ανοίξει η εστίαση – Οι μήνες που θα κρίνουν την απόφαση Επιχειρήσεις ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

22:1519/01

Σιμόπουλος: Εάν δεν βελτιωθεί το οδικό δίκτυο προς το Φίλυρο θα θρηνήσουμε θύματα… Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

22:1019/01

Κορωνοϊός-Ρωσία: 21.734 νέα κρούσματα και 586 νεκροί Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:0919/01

Κυρ. Μητσοτάκης: Όλα προχωρούν με βάση το σχεδιασμό αλλά δεν δικαιολογείται εφησυχασμός Κορωνοϊός ,Πολιτική ,Σημαντικά

22:0519/01

Σ. Λιβανός: Αποφασιστικό άλμα προς το μέλλον η ψηφιοποίηση του ΕΛΓΑ Πολιτική

22:0019/01

Γερμανία: Παράταση του lockdown έως τις 14 Φεβρουαρίου Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:5519/01

Πτώμα σε βαλίτσα στα Βίλια: Νέες πληροφορίες για την 38χρονη Κινέζα Κοινωνία

21:5019/01

Αιθιοπία: Πάνω από 350 νέα κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:4519/01

Επικοινωνία Ν. Δένδια με τον υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας Πολιτική

21:4019/01

Επίσημη επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Φλώρου στην Αίγυπτο Διεθνή ,Ελλάδα

21:3519/01

Επίσκεψη Ζωής Ράπτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας Πολιτική ,Υγεία

21:3019/01

Αφγανιστάν: Είκοσι νεκροί σε επιθέσεις των Ταλιμπάν στον βορρά Διεθνή

21:2519/01

Πλακιωτάκης: Αλλάζει τα δεδομένα στην αναπτυξιακή πορεία των νησιών το ν/σ-τομή για τη ... Πολιτική

21:2019/01

Τηγανητά φαγητά: Αυξάνουν τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού Υγεία

21:1719/01

Μήνυμα Ναβάλνι από τη φυλακή: Η εξουσία «φοβάται εκείνους που αγωνίζονται» Διεθνή

21:1519/01

Στα 17,8 δισ. ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα του Προϋπολογισμού το 2020 Οικονομία

21:1019/01

Ιταλίδα 108 ετών εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:0519/01

Υπουργείο Παιδείας: Δεκατέσσερα ερωτήματα για τον ΣΥΡΙΖΑ Κόμματα ,Παιδεία

21:0219/01

Αγρίνιο: Προφυλακιστέοι οι τρεις άνδρες για τη ληστεία ηλικιωμένου ζευγαριού Κοινωνία

21:0019/01

Σε αυτοαπομόνωση τίθεται ο Βρετανός υπουργός Υγείας Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:5519/01

Τι απάντησαν Παναγιωτόπουλος – Στεφανής για ζητήματα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με α... Βουλή ,Πολιτική

20:5119/01

Σταϊκούρας: Mείωση του χρέους Γενικής Κυβέρνησης κατά περίπου 620 εκατ. ευρώ Οικονομία ,Πολιτική

20:5019/01

ΠΑΜΑΚ: Δώρισε αναπηρικό αμαξίδιο από πλαστικά καπάκια Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

20:4519/01

Η πανδημία έφερε στο φως τις αδυναμίες του ΠΟΥ Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:4019/01

Παλαιστίνη – Κορωνοϊός: Παραλαμβάνει σήμερα τις πρώτες δόσεις εμβολίου Sputnik-V Διεθνή ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

20:3519/01

Κ. Χατζηδάκης: Ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή πάνε χέρι-χέρι Πολιτική

20:3019/01

Σχοινάς: Το τέλος της πανδημίας είναι ορατό αν και δεν έχει φτάσει ακόμη Κορωνοϊός ,Πολιτική

20:2519/01

Ρωσία: Ο Πούτιν βούτηξε στα παγωμένα νερά για τα Θεοφάνεια Διεθνή

20:2419/01

Γιαννάκος: Έχουν βρει τρόπο οι ιδιωτικές κλινικές να ξεφεύγουν της διατίμησης των τεστ; Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

20:2019/01

Παραλειπόμενα από ορκωμοσίες Αμερικανών προέδρων Διεθνή

20:1819/01

Πράσινο φως αλλά με αυστηρά μέτρα για τα χιονοδρομικά ζητά ο Δήμαρχος Έδεσσας Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θέματα GR Times

20:1519/01

Βρετανία-Covid-19: Νέο ρεκόρ με 1.610 ημερήσιους θανάτους Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:1019/01

Διαδοχικές συναντήσεις Κ. Ζέρβα με Κ. Σκρέκα και Μ. Βορίδη στην Αθήνα Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

20:0719/01

Πάνω από 100 καταγγελίες σε βάρος καθηγητή του ΑΠΘ για σεξουαλικές παρενοχλήσεις Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

20:0519/01

Δένδιας: Η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα για επέκταση των χωρικών της υδάτων οπουδήποτε Πολιτική

20:0019/01

Ηλιόπουλος: Αν δεν ληφθούν τώρα μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης, τα λουκέτα σύντομα θα είνα... Κορωνοϊός ,Πολιτική

19:5019/01

Πλειάδα επιστημόνων του ΑΠΘ στους κορυφαίους παγκοσμίως Θεσσαλονίκη ,Παιδεία

19:4519/01

Αυγενάκης για Μπεκατώρου: Με εντολή του πρωθυπουργού θα πάμε μέχρι τέλους Αθλητισμός ,Πολιτική

19:4519/01

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στο έλεος της κακοκαιρίας χιλιάδες πρόσφυγες σε Λέσβο και Χίο Κόμματα ,Πολιτική

19:4019/01

Κορωνοϊός: Εμβολιάστηκε ο δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου, Κ. Μανδαλιανός Δήμοι ,Κορωνοϊός

19:3919/01

Κορωνοϊός: Δυο νέα κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους στην Ελλάδα Ελλάδα ,Κορωνοϊός

19:3019/01

«Έφυγε» η ηθοποιός Πένυ Σταυροπούλου Lifestyle

19:2519/01

Έγκλημα στην Κρήτη: Εντοπίστηκε ο Νορβηγός σύντροφος της 54χρονης Κοινωνία

19:2119/01

Εμβολιάστηκαν οι πρώτοι αστυνομικοί – Το 70% είναι επιφυλακτικό Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

19:2019/01

Ρωσικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού σε σπρέι έδειξε ασφάλεια και ανοσολογική απόκριση Κορωνοϊός

19:1619/01

Η ΚΟ της ΝΔ «πέρασε» την αθλητική μεταρρύθμιση Βουλή ,Κόμματα ,Πολιτική

19:1019/01

Κλειστά σχολεία στη Δυτική Μακεδονία, λόγω ισχυρού ψύχους Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Παιδεία

19:0019/01

Βραζιλία-covid-19: Σχεδόν 24.000 κρούσματα σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

18:5319/01

Με 150 υδατοδρόμια η Ελλάδα αποκτά το Νο 1 ευρωπαϊκό δίκτυο Ελλάδα ,Επιχειρήσεις

18:5019/01

Υπόθεση Ναβάλνι: Η Μόσχα δεν θα λάβει υπ’ όψιν τις εκκλήσεις των δυτικών χωρών Διεθνή

18:4519/01

Στο ΠΑΓΝΗ γυναίκα που προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά στο σπίτι της Κοινωνία

18:4019/01

Επίσκεψη της Κεραμέως στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κορωνοϊός ,Πολιτική

18:3419/01

Δ. Κογκίδου: Άλλες 10 καταγγελίες άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

18:3019/01

Αχτσιόγλου: Ρύθμιση οφειλών με κούρεμα, όχι μόνο δόσεις Κορωνοϊός ,Οικονομία ,Πολιτική

18:2519/01

Πλακιωτάκης: Αλλάζει τα δεδομένα το νομοσχέδιο – τομή για τη Νησιωτική Πολιτική Κοινωνία ,Πολιτική

18:2019/01

Εστίαση: «Επανεκκίνηση μόνο με εσωτερικούς χώρους και ασφάλεια» Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

18:1019/01

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ υιοθέτησε την πρότασή μας για επέκταση χωρικών υδάτων στην Κρήτη Κόμματα ,Πολιτική

18:0019/01

Ασημακοπούλου: Ένα ακόμη εργαλείο για να επιβάλλει η ΕE στην Τουρκία τη συμμόρφωση με τ... Διεθνή ,Πολιτική

17:5019/01

Ελπιδοφόρος: Η Δικαιοσύνη απαιτεί σκληρή δουλειά Διεθνή ,Κοινωνία

17:4919/01

Χάρτης κορωνοϊού: Παραμένει στο κόκκινο η Αττική, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

17:4019/01

Γεραπετρίτης: Σε πολύ καλύτερη θέση η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη Κορωνοϊός ,Πολιτική

17:3619/01

Κορωνοϊός: 566 νέα κρούσματα, 30 νεκροί και 320 διασωληνωμένοι Ελλάδα ,Κορωνοϊός

17:3019/01

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Κομισιόν εκτιμά ότι τα εθνικά σχέδια χρειάζονται ακόμη πολλή δουλειά Διεθνή ,Κορωνοϊός ,Οικονομία

17:2019/01

Επιστολή στον πρωθυπουργό από τους εργαζόμενους του Βυζαντινού Μουσείου Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

17:1819/01

Κινέζοι γιατροί παραδέχονται ότι έλεγαν ψέματα για τον κορωνοϊό Διεθνή ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

17:1019/01

Καπιτώλιο: Συνελήφθη ο κιθαρίστας Iced Earth Διεθνή

17:0519/01

ΕΝΙΘ: «Διαλυμένη» η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Υγεία

17:0019/01

Τσίπρας: Προκλητική πριμοδότηση των ιδιωτικών κολεγίων έναντι των ΑΕΙ Κόμματα ,Παιδεία ,Πολιτική

16:5019/01

Κορωνοϊός: Πόσα πρόστιμα για μη τήρηση μέτρων Κοινωνία ,Κορωνοϊός

16:4019/01

Δ. Κορδελιού – Ευόσμου: 462.060 ευρώ για αναβάθμιση των παιδικών σταθμών Δήμοι ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

16:3019/01

Αναστέλλεται η χρηματοδότηση στην Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας με απόφαση Αυγενάκη Αθλητισμός ,Πολιτική

16:2019/01

Διοίκηση Δ. Θεσ/νίκης: Μηδενική ανοχή στην κακοποίηση γυναικών Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:1019/01

Δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη ,Υγεία

16:0019/01

Γερμανία: Υπάλληλοι απειλήθηκαν με απόλυση σε περίπτωση που εμβολιαστούν! Διεθνή ,Κορωνοϊός

16:0019/01

Με το 1.93 της Γουέστ Χαμ και ρίσκο στη Μπουντεσλίγκα Αθλητισμός

15:5819/01

ΠΑΜΘ: Ενίσχυση 57 επενδύσεων σε Ροδόπη και Ξάνθη Β.Ελλάδα ,Οικονομία ,Περιφέρειες

15:5019/01

Χωρίς κόσμο και υπό πρωτοφανή μέτρα η ορκωμοσία Μπάιντεν Διεθνή

15:4019/01

ΕΕΑ: Με ευθύνη υπ. Οικονομικών χιλιάδες επαγγελματίες εκτός Επιστρεπτέας 5 Επιχειρήσεις

15:3019/01

Πάτρα: Δύο προσαγωγές σε πορεία συμπαράστασης στον Δ. Κουφοντίνα Κοινωνία

15:2019/01

Θεοχάρης: Οι πυλώνες για την επανεκκίνηση του Τουρισμού Ελλάδα ,Τουρισμός

15:1019/01

Αρνείται τα πάντα ο καθηγητής του ΑΠΘ περί σεξουαλικής παρενόχλησης Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

15:0119/01

Κοζάνη: Ανοιξε η συζήτηση για την λειτουργία ΧΥΤΑΜ αμιάντου στο Ζιδάνι Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Ενέργεια

15:0019/01

Το «αντίο» της Μελάνια Τραμπ: «H βία δεν είναι ποτέ λύση» Διεθνή

14:5419/01

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι ανήλικοι κατηγορούμενοι Κοινωνία

14:5019/01

Θεσσαλονίκη: Rapid tests για τους δημότες της Καλαμαριάς Δήμοι

14:4019/01

Η ΑΕΚ… Λονδίνου και ο Big Sam Αθλητισμός

14:3019/01

Η Disneyland στο Παρίσι αναβάλλει την επαναλειτουργία της λόγω της πανδημίας Διεθνή ,Κορωνοϊός

14:2019/01

«ΔιαβάΖΟΥΜΕ»: Διαδικτυακές δράσεις με αφιέρωμα στη λογοτεχνία Περιφέρειες ,Πολιτισμός

14:1019/01

POLE | HOLE | BALL του Νίκου Παπαδόπουλου Κοινωνία ,Πολιτισμός

14:0019/01

Τραμπ: Εγκαταλείπει με τη δημοτικότητά του ιστορικά χαμηλή Διεθνή ,Κορωνοϊός

13:5919/01

Ιnterlife: Πρεμιέρα της μετοχής στο ΧΑΑ στις 26/1 Επιχειρήσεις

13:5919/01

Ασημακοπούλου: Η ΕΕ μπορεί να «σηκώσει» την αναστολή της τελωνειακής ένωσης με Τουρκία ... Θέματα GR Times ,Κοινωνία ,Πολιτική

13:4519/01

Θεσ/νίκη: Με εντατικούς ρυθμούς η τοποθέτηση υπόγειων κάδων Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

13:3719/01

Πρόεδρος ΣΕΓΕ για σεξουαλική παρενόχληση: Θα καταθέσω όταν με καλέσει ο Εισαγγελέας Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

13:3619/01

Kourtidis Group: Νέα εποχή για την παραλία Οφρυνίου με τουριστική καμπάνια και επενδύσεις Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Επιχειρήσεις

13:3019/01

Κυριακίδου: Ο κορωνοϊός απαιτεί παγκόσμιες λύσεις Διεθνή ,Κορωνοϊός

13:1519/01

DNV GL και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ενώνουν τις δυνάμεις τους στη θαλάσσια διάσωση Ελλάδα

13:1119/01

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η αλλαγή της απλής αναλογικής Θέματα GR Times ,Κοινωνία ,Πολιτική

13:0019/01

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Κατακόρυφη πτώση τιμών διανομής κατά 45% στη Θεσσαλονίκη Ενέργεια

12:4519/01

Το Ισραήλ κοινοποιεί στην Pfizer δεδομένα για την πορεία της πανδημίας Διεθνή ,Κορωνοϊός

12:4519/01

Γερμανία: Σήμερα οι αποφάσεις για αυστηρότερα μέτρα Διεθνή ,Κορωνοϊός

12:4019/01

Μετρό: Κλείνει ο σταθμός Πανεπιστήμιο Κοινωνία

12:3019/01

Δένδιας: Τα χωρικά ύδατα είναι θέμα κυριαρχίας, δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση Πολιτική

12:1519/01

Συνάντηση Σακελλαροπούλου – Κεραμέως για σχολεία και ανώτατη εκπαίδευση Παιδεία

12:0719/01

Εξαδάκτυλος: Δεν είναι δεδομένα τα βήματα εμπρός Κοινωνία ,Κορωνοϊός

12:0419/01

Δένδιας για επέκταση αιγιαλίτιδας: Η στιγμή έχει στοιχείο ιστορικότητας Πολιτική

12:0019/01

Έρευνα ΓΣΕΕ: 6/10 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα δηλώνουν μείωση εισοδημάτων Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

11:5919/01

Λεοντιάδης: «Βουτιά» τζίρου 85% για τα ταξί της Θεσσαλονίκης (ΗΧΗΤΙΚΟ) Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

11:4719/01

Μαύρη Σοκολάτα: Γλυκός πειρασμός με σημαντικά οφέλη Health-Fitness ,Διάφορα

11:4619/01

ΕΕΘ: Tεστ covid αύριο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη ,Οικονομία

11:4519/01

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Τελευταία ημέρα αιτήσεων Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

11:3019/01

Σέρρες: Αρνήθηκαν να κάνουν rapid-test και συνελήφθησαν Κοινωνία

11:3019/01

Σ. Μισέλ: Απόλυτη προτεραιότητα της ΕΕ η επιτάχυνση των εμβολιασμών Διεθνή ,Κορωνοϊός

11:1919/01

Παπαϊωάννου: Είμαστε εδώ για καταγγελίες-Να μη φοβηθεί κανείς (ΗΧΗΤΙΚΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:1519/01

Σερβία: Διευθυντής δραματικής σχολής κατηγορείται για 8 βιασμούς φοιτητριών Διεθνή

11:0319/01

Θεσσαλονίκη: Ουρές και σήμερα έξω από αλυσίδες καταστημάτων (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:0019/01

Δένδιας: Να σεβαστεί τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας η Τουρκία Πολιτική

10:5319/01

Νεκρός εργαζόμενος σε αγρόκτημα στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκη

10:4519/01

Ευκαιρία να διορθώσει το λάθος του Αθλητισμός

10:3019/01

Στον ανακριτή οι ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό σταθμάρχη Κοινωνία

10:1519/01

Χανιά: Έφερε 14 κακώσεις στο σώμα της η 54χρονη Κοινωνία

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ