Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Ολυμπιακού Χωριού στο Υφ. Αθλητισμού

Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Ολυμπιακού Χωριού στο Υφ. Αθλητισμού

Υπογράφηκε σήμερα Παρασκευή, 29 Μαΐου, το «Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής» μεταξύ των αρμοδίων Επιτροπών του ΟΑΕΔ και της ΓΓΑ και δόθηκε οριστική λύση στο ζήτημα, που εκκρεμούσε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, με τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού!

Το σύνολο των στοιχείων των αθλητικών υποδομών, σταθερών και κινητών (κτήρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) παραχωρήθηκαν, υπό μορφή χρησιδανείου για τα προσεχή 99 χρόνια, στο Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, την Δευτέρα 18 Μαΐου, είχε επισκεφθεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού, συνολικής επιφάνειας 90 στρεμμάτων, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, όπου τον υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, με στελέχη της δημοτικής αρχής, καθώς και οι διοικήσεις των σωματείων «Φοίβος», «Δίας» και «Αθηνά».

Στη συγκεκριμένη συνάντηση είχαν διαπιστωθεί οι τεράστιες δυνατότητες αθλητικής αναβάθμισης που υπάρχουν τόσο στις υφιστάμενες υποδομές όσο και στους περιβάλλοντες χώρους των εγκαταστάσεων καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης του αθλητικού κέντρου προς όφελος των δημοτών.

Συμφωνήθηκε, μάλιστα, ότι μετά από την οριστική παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην ΓΓΑ, θα διεξαχθεί συνάντηση στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, για να ξεκινήσει η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και να χαραχθεί το πλάνο αξιοποίησης του αθλητικού κέντρου.

Τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, λοιπόν, αφού μετέβησαν επανειλημμένως στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού, εκτέλεσαν μακροσκοπικό έλεγχο και παρέλαβαν τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις:

• Δύο (2) Κλειστά Γυμναστήρια τύπου Τ11, με τους βοηθητικούς χώρους και τις εγκαταστάσεις τους.

Οι βοηθητικοί χώροι αποτελούνται από χώρους αναμονής στις δύο κεντρικές εισόδους οι οποίοι λειτουργούν ως γραφεία, κυλικείο, λουτρά και αποθηκευτικοί χώροι.

Επίσης υπάρχουν οι χώροι των μηχανοστασίων, των εγκαταστάσεων θέρμανσης και πυροσβεστικού συγκροτήματος, ειδικές εγκαταστάσεις SPA με παραπλήσιες εγκαταστάσεις WC και λουτρών.

• Κολυμβητική Δεξαμενή

Το συγκρότημα της κολυμβητικής δεξαμενής περιλαμβάνει την κολυμβητική δεξαμενή, τους τέσσερις (4) πυλώνες φωτισμού με τους ηλεκτρικούς τους πίνακες.

Επίσης υπάρχει ένα κτήριο που αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο.

Στο υπόγειο του κτηρίου είναι εγκατεστημένος ο υποσταθμός της Δ.Ε.Η., ο οποίος αποτελείται από τα πεδία ΜΤ και ΧΤ και τον Μετασχηματιστή. Στο υπόγειο είναι εγκατεστημένα τα λειτουργικά συστήματα της κολυμβητικής δεξαμενής (χημικός καθαρισμός, εναλλάκτες και αντλιοστάσια με τα δίκτυά τους).

Στο ισόγειο του κτηρίου υπάρχουν λουτρά – WC και χώροι για προετοιμασία αθλητών, γραφεία, κουζίνα και αποθήκες.

• Στάδιο – Γήπεδο

Περιλαμβάνει το στάδιο (στίβο), το γήπεδο και τους τέσσερις (4) πυλώνες φωτισμού με τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες.

• Αντλιοστάσιο Άρδευσης Γηπέδου

Αποτελείται από δεξαμενή νερού και κτήριο στο οποίο έχουν εγκατασταθεί τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα για τη λειτουργία της άρδευσης του γηπέδου.

Επίσης πλησίον του κτηρίου έχει εγκατασταθεί γεώτρηση με φρεάτιο και ηλεκτρικό πίνακα.

• Γήπεδα Τένις

Περιλαμβάνουν δύο γήπεδα περιφραγμένα για τένις και πυλώνες φωτισμού με τους ηλεκτρικούς πίνακές τους.

• Χώροι Στάθμευσης

Στο Ο.Τ. 42Γ υπάρχουν 275 θέσεις στάθμευσης Ι.Χ αυτοκινήτων και στο Ο.Τ. 42Δ 18 θέσεις λεωφορείων,

Η Επιτροπή Παραλαβής της ΓΓΑ σημείωσε τις εξής παρατηρήσεις:

• Κλειστά Γυμναστήρια τύπου Τ11

Οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από αθλητικά σωματεία.

• Κολυμβητική Δεξαμενή

Η κολυμβητική δεξαμενή δεν έχει χρησιμοποιηθεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Στο υπόγειο του κτηρίου, τα λειτουργικά συστήματα της κολυμβητικής δεξαμενής (χημικός καθαρισμός, εναλλάκτες και αντλιοστάσια με τα δίκτυά τους) και το μηχανοστάσιο-λεβητοστάσιο, δείχνουν να είναι σε καλή κατάσταση αλλά δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Επίσης, ο υποσταθμός της Δ.Ε.Η. είναι σε λειτουργία.

Στο ισόγειο του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διάδρομο έχουν αποξηλωθεί (μετά από βανδαλισμό):

  •  μέρος της ψευδοροφής,
  •  η ηλεκτρολογική εγκατάσταση (σχάρες, καλώδια και ηλεκτρικοί πίνακες),
  •  οι χάλκινες σωληνώσεις θέρμανσης.

Στο ισόγειο του κτηρίου γίνεται χρήση τριών (3) γραφείων από τα αθλητικά σωματεία.

Στον περιβάλλοντα χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής έχει αποξηλωθεί (μετά από βανδαλισμό), η ηλεκτρολογική εγκατάσταση (καλωδιώσεις και ηλεκτρικοί πίνακες). Επίσης, οι πυλώνες φωτισμού χρήζουν συντήρησης.
Επισημαίνεται ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου καλής λειτουργίας του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού.

• Στάδιο – Γήπεδο

Οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από τα σωματεία. Οι πυλώνες φωτισμού χρήζουν συντήρησης.

• Αντλιοστάσιο Άρδευσης Γηπέδου

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Δεν υπήρξε δυνατότητα εισόδου στο κτήριο για να πραγματοποιηθεί έλεγχος, διότι ήταν κλειδωμένος.

• Γήπεδο Αντισφαίρισης

Οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από τα σωματεία.

• Χώροι Στάθμευσης – Περιβάλλον Χώρος
Χρήζουν συντήρησης ο φωτισμός και γενικά οι χώροι πρασίνου.

Και, επιπλέον:
• Δεν έχει εκδοθεί άδεια από την Πυροσβεστική.

• Δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

• Οι αθλητικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από αθλητικά σωματεία, χωρίς να υπάρχουν συμβάσεις – εκχωρήσεις σε ισχύ.

• Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε φύλαξη των αθλητικών εγκαταστάσεων στο «Ολυμπιακό Χωριό». Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο ο χρήστης των ανωτέρω εγκαταστάσεων να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη φύλαξη τους.

• Μετά την παραλαβή των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν έγινε παράδοση κλειδιών από τον Ο.Α.Ε.Δ στη Γ.Γ.Α.

• Σημειώνεται ότι, τα αθλητικά σωματεία έχουν κλειδιά για τους χώρους που χρησιμοποιούν (κύριους, βοηθητικούς, λεβητοστάσια, αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, υποσταθμό). Επίσης, έχουν εγκαταστήσει συναγερμό στις εισόδους των κτηρίων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19:0014/07

Ωραιόκαστρο: Μικροί… εφευρέτες παιχνιδιών Δήμοι ,Παιδεία

18:5014/07

Πυλαία-Χορτιάτης: Καταδίκη ΔΣ για Αγία Σοφία Δήμοι

18:4414/07

GEP: Έξι βραβεία στα Health & Safety Awards Επιχειρήσεις

18:4114/07

Κορωνοϊός: 58 κρούσματα στη χώρα μας Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:4014/07

ΥΠΕΝ: Πρόστιμα άνω των 600.000 ευρώ από επιθεωρητές Ελλάδα

18:3714/07

Eagles Resort: Δωρεά στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής Επιχειρήσεις ,Τουρισμός

18:3014/07

ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας για μονιμοποίηση και απλήρωτους μισθούς Κοινωνία

18:3014/07

Ιntrasoft: Με την Auxilium σε έργο της ΕΤΕ Επιχειρήσεις

18:2514/07

Ακόμα 20.507 δικαιούχοι για την επιστρεπτέα προκαταβολή Οικονομία

18:2014/07

Ναύπακτος: Βρέθηκε νεκρό νεογέννητο βρέφος Ελλάδα ,Κοινωνία

18:1014/07

Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης Παιδεία

18:0814/07

Εpsilon Net: Άντλησε 5,338 εκ. από τη δημόσια προσφορά Επιχειρήσεις

18:0514/07

Ζέρβας: Ευθεία επίθεση η βεβήλωση της Αγίας Σοφίας Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

18:0014/07

Το μήνυμα της ΠτΔ για την Γαλλική Επανάσταση Πολιτική

17:5014/07

Καράογλου: Πρόκληση για την ανθρωπότητα η απόφαση Ερντογάν Πολιτική

17:4014/07

Εικόνες συνωστισμού από μπαρ σε Σπέτσες και Αγίους Θεοδώρους Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

17:3014/07

Συναντήσεις υπ. Παιδείας με ΣΕΒ και ΕΣΕΕ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση Παιδεία

17:2014/07

Υπ. Εργασίας: Σεβόμαστε τη δικαστική απόφαση για τα αναδρομικά Κόμματα ,Πολιτική ,Σημαντικά

17:1014/07

Στοίχημα: Το σημείο που δεν αγνοείται στο 4.25 και η στέψη πρωταθλήτριας στην Αρμενία Αθλητισμός

17:0014/07

Αγία Σοφία: Ο ιμάμης του Μιλάνου κατά της μετατροπής της σε τζαμί Διεθνή

16:5014/07

Τσίπρας: Πάντα επίκαιρο το τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης Πολιτική

16:4014/07

Πανελλαδικές 2020: Ανακοινώθηκε η κλιμάκωση των μορίων Ελλάδα ,Παιδεία

16:3814/07

Παράταση για την κατάθεση του Μηχανογραφικού Δελτίου Ελλάδα ,Παιδεία ,Σημαντικά

16:3114/07

Θεσσαλονίκη: Διάλογο για το ΤΙΤΑΝ ζητά η Μητροπολιτική Επιτροπή Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:3014/07

Μπορέλ: Η Τουρκία θα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο Διεθνή ,ΕΕ

16:2014/07

ΚΥΑ – Πανηγύρια: Διευκρίνηση του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ελλάδα ,Κοινωνία

16:1014/07

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία του Σέιχ Σου Πολιτική

16:0014/07

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για σκεύασμα που πωλείται στο ίντερνετ Ελλάδα ,Υγεία

15:5014/07

Αγία Σοφία: Οδηγίες της Αρχής Θρησκευτικών Υποθέσεων στην Τουρκία Διεθνή

15:4914/07

Κ. Μαύρος: Τώρα είναι ώρα για επενδύσεις στις ΑΠΕ Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Οικονομία

15:4314/07

Παλαιό Φάληρο: Τραγική κατάληψη για τους δύο εργάτες Ελλάδα ,Κοινωνία

15:4014/07

Έτσι θα λειτουργήσει η κατασκήνωση με τα κρούσματα covid-19 Β.Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

15:3014/07

Αυξημένη η κίνηση από το πρωί στον Προμαχώνα Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Τουρισμός

15:2114/07

Κ. Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει… εμβόλιο για την οικονομία Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Οικονομία

15:2014/07

Χαλκιδική: Απομακρύνονται οι «μόνιμες» ομπρέλες από τις παραλίες Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

15:1014/07

ΕΒΕΑ: Ανησυχία των πολιτών με την πορεία της οικονομίας Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

15:0014/07

Τι αναφέρει η κατασκήνωση για το δεύτερο κρούσμα κορωνοϊού Β.Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

14:5714/07

Θάνατος Βούλγαρου: Ελεύθεροι με όρους δύο οπαδοί Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

14:5014/07

Τέλος και με τη «βούλα» τα πανηγύρια μέχρι τέλος Ιουλίου! Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

14:4914/07

Ν. Παππάς: Κλειστές οι στρόφιγγες για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Οικονομία

14:4014/07

«Πράσινο φως» για την καταβολή του επιδόματος γέννησης Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

14:3014/07

Εργατικό ατύχημα στο Παλαιό Φάληρο με δυο τραυματίες Ελλάδα ,Κοινωνία

14:2014/07

Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Κώστας Μακεδόνας Lifestyle ,Ελλάδα

14:1514/07

Συναγερμός στο νοσ. Παπανικολάου – Θετική στον κορωνοϊό αναισθησιολόγος Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

14:1014/07

Μητσοτάκης: Μικρόψυχη και αχρείαστη η μετατροπή σε τζαμί Ελλάδα ,Πολιτική ,Σημαντικά

14:0014/07

Μαγιορκίνης: Προοίμιο δεύτερου κύματος η αύξηση κρουσμάτων Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

13:5014/07

Νεκρός 26χρονος στον Βόλο – Η ανακοίνωση του υπ. Προστασίας του Πολίτη Ελλάδα ,Κοινωνία

13:4614/07

Γ. Γεωργαντάς: Λιγότερη γραφειοκρατία φέρνει ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Οικονομία

13:4014/07

Naya Rivera: Πάλεψε για τη ζωή του γιου της Διεθνή

13:3014/07

Μήνυμα του υπ. Πολιτισμού Σερβίας για Αγία Σοφία Διεθνή

13:2814/07

Αναδρομικά 11 μηνών σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

13:2014/07

Ντέρμπι με φόντο την Ευρώπη Αθλητισμός

13:1014/07

Ανάδειξη «απολυμαντηρίων» Αρετσούς ως τόπο ιστορικής μνήμης Πολιτική

13:0714/07

VIDEO – Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Αναστασιάδη Ελλάδα ,Πολιτική

13:0314/07

Α. Γεωργιάδης: Είμαστε ανοιχτοί στα λογικά αιτήματα (ΒΙΝΤΕΟ) Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κορωνοϊός

13:0014/07

Θεοχάρης: Αρχές Αυγούστου ανοίγουμε και την κρουαζιέρα Ελλάδα ,Πολιτική ,Τουρισμός

12:5514/07

Μόνο η ανακήρυξη της ΑΟΖ και η Χάγη θα αποτρέψουν την σύγκρουση Άρθρα

12:5414/07

«Xασούρα» 50 εκατ. ευρώ για τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Τουρισμός

12:5014/07

Είχε στο σπίτι του πάνω από 500 λαθραία τσιγάρα Ελλάδα ,Κοινωνία

12:4314/07

Πιτσιόρλας: Εξαντλούμαστε στη διαχείριση της φτώχειας μας Οικονομία

12:4014/07

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί νοθευμένο μέλι Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

12:3414/07

Ποδήλατοδρόμος – Λ. Νίκης – Αυτοψία Ζέρβα με… Ποδήλατο (ΦΩΤΟ+VIDEO) Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

12:3014/07

Σύλληψεις ατόμων για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών Ελλάδα ,Κοινωνία

12:2014/07

Συνάντηση Μητσοτάκη – Αναστασιάδη στο Μαξίμου Ελλάδα ,Πολιτική

12:1514/07

Ο “Kirios” Πήτερ Παν… των barbershops Θέματα GR Times ,Κοινωνία

12:0014/07

Κορωνοϊός:Ευχάριστα νέα από χορήγηση πλάσματος σε ασθενείς στη χώρα μας Κορωνοϊός

11:5914/07

Σταϊκούρας: Ως τέλος Αυγούστου 3 δισ. σε επιχειρήσεις με την Επιστρεπτέα Οικονομία

11:4814/07

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία φοιτητών στην Καμάρα Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Παιδεία

11:4514/07

Καλαφάτης για Αγία Σοφία: Πρόκληση και ύβρη κατά των χριστιανών η απόφαση Ελλάδα ,Πολιτική

11:3114/07

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Το ζητούμενο είναι να πέσει χρήμα στην αγορά Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

11:3014/07

Ερντογάν: Ο Μωάμεθ ο Πορθητής ήταν ηγέτης των Ορθοδόξων Διεθνή

11:1514/07

Μπαμπινιώτης: Πολιτισμική ύβρης η απόφαση για την Αγιά Σοφιά Ελλάδα

11:0114/07

Αρκουμανέας: Μεγαλύτερη ανησυχία για τα πανηγύρια Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Υγεία

10:4514/07

Θεσσαλονίκη: Σκότωσε τον πρώην πεθερό της με τηγάνι Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:3014/07

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Κυριαρχικό δικαίωμα μας η Αγία Σοφία Διεθνή

10:1514/07

Πέτσας: Δυσκολότερος πλέον ο διάλογος με την Τουρκία Ελλάδα ,Πολιτική

10:0814/07

Θεσ/νίκη: Ξεκίνησαν οι εργασίες για τον ποδηλατόδρομο στη Λ. Νίκης (ΦΩΤΟ-VIDEO) Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

10:0114/07

LIVΕ: Το 7ο Στρατηγικό Συνέδριο: “Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική –... Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

09:4914/07

Γ. Στεργίου: Η ανάρτηση στο Twitter για ΣΥΡΙΖΑ Παραπολιτικά ,Πολιτική

09:2014/07

Πομπέο -Λαβρόφ συζήτησαν το ενδεχόμενο συνόδου των 5 μεγάλων δυνάμεων Διεθνή

09:0514/07

Γώγος: Αν χρειαστεί, θα ληφθούν μέτρα και για νυχτερινά μαγαζιά, beach bar κι εκκλησίες Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

08:5514/07

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Μισέλ για την Αγία Σοφία Βαλκάνια ,Διεθνή ,ΕΕ

08:5014/07

Στην Αθήνα σήμερα ο Ν. Αναστασιάδης Πολιτική

08:3114/07

Κορωνοϊός: Δεύτερο κρούσμα στην κατασκήνωση της Χαλκιδικής (ΒΙΝΤΕΟ) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

07:5914/07

ΣτΕ: Σήμερα η απόφαση για τις περικοπές στις συντάξεις Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

07:4314/07

Θεσ/νίκη: ΙΧ «καρφώθηκε» στις μπάρες στο κέντρο της πόλης Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:2114/07

Πολύωρη διακοπή νερού στη Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:0514/07

Η «Μύδια Αναστασίου» θέλει τα μύδια Ολυμπιάδας στη λίστα των ΠΟΠ Β.Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

07:0014/07

Προς ακύρωση τα ιστορικά πανηγύρια Αιγινίου και Αγίου Μάμα Β.Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

07:0014/07

«Ζωντανεύει» το καλοκαίρι με το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

07:0014/07

Αποφυλάκιση καρκινοπαθή μόνο πριν το θάνατο! Ελλάδα ,Θέματα GR Times

06:5514/07

Ο καιρός σήμερα, Τρίτη, σε όλη τη χώρα Ελλάδα ,Κοινωνία

06:3014/07

Γάλλοι, Κινέζοι, η μέτοχος SEGT και η διεθνοποίηση του ΟΛΘ Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ