ΓΣΕΒΕΕ: Επιστολή στην Ευρωπαϊκή SMEunited για κορωνο-ομόλογο

ΓΣΕΒΕΕ: Επιστολή στην Ευρωπαϊκή SMEunited για κορωνο-ομόλογο
Κορωνοϊός, Οικονομία   | 06/04/2020 | 13:58

Η ΓΣΕΒΕΕ με σημερινή της επιστολή προς τα μέλη της SMEunited, τον Πρόεδρό της, κ. AlbanMaggiar και την Γενική Γραμματέα, κα.VéroniqueWillems υποστηρίζει την αναγκαιότητα μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στις επιπτώσεις του COVID-19 και την λήψη ενεργών οικονομικών μέτρων πολιτικής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Γενική Συνομοσπονδία αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή της, πως η τρέχουσα πρωτοβουλία που προτείνεται και προωθείται από τους ηγέτες 9 κρατών μελών θα ανέπτυσσε και θα ενίσχυε έναν μηχανισμό κοινής «έκδοσης» χρέους στην ευρωζώνη, μέσω ενός εργαλείου (του λεγόμενου κορωνο-ομολόγου ή ταμείου διάσωσης ΕΕ για τον κορωνοϊό), το οποίο θα εγγυηθούν όλες (ή κάποιες) χώρες, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι συνέπειες για την οικονομία από την πανδημία του κορωνοϊού και να ενισχυθεί δραστικά η βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά η επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ προς την SMEunited:

«Ο κορωνοϊός έχει προκαλέσει μια νέα πραγματικότητα όχι μόνο στην ευρωπαϊκή περιοχή, αλλά παγκόσμια. Με το ξέσπασμα της κρίσης του κορωνοϊού η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει άμεσα εφαρμόζοντας παρεμβάσεις που θα βασίζονται στην αλληλεγγύη των Κρατών Μελών και των πολιτών τους, αποτρέποντας το μεγάλο Ευρωπαϊκό έργο να κινδυνεύσει με ενδεχόμενη άνοδο νέου ευρωσκεπτικισμού.

Μέχρι τώρα έχει καταστεί κοινά αποδεκτό ότι αυτή η κρίση είναι διαφορετική. Η πανδημία απειλεί να οδηγήσει σε μια πρωτόγνωρη οικονομική ύφεση τις ευρωπαϊκές οικονομίες,  προκαλώντας πραγματικό σοκ σε προσφορά και ζήτηση, με ολέθριες συνέπειες στις διεθνείς και εγχώριες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Είναι περιττό να πούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες μπροστά στις μεγάλες οικονομικές διαταραχές. Οι πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν απώλεια εισοδήματος και άμεσο πρόβλημα ρευστότητας και βιωσιμότητας, παράγοντες που επίσης οδηγούν σε βαθιά ύφεση σε όλη την Ευρώπη – ύφεση που θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες.

Τα οικονομικά δεδομένα αρχίζουν πλέον να δείχνουν τι θα προκαλέσει η πανδημία στις εθνικές οικονομίες και στην Ε.Ε. συνολικά. Επιπλέον μια εκτεταμένη αποσάθρωση της παραγωγικής ικανότητας και η αποσάθρωση της οικονομικής βάσης απαιτούν περισσότερο εκτεταμένη και άμεση πολυεπίπεδη παρέμβαση μεταξύ των Κρατών Μελών και των κυβερνήσεών τους ώστε να κατανεμηθεί το οικονομικό βάρος που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού και να αποφευχθεί μια νέα οικονομική κρίση και κρίση χρέους.

Υπό αυτό το πρίσμα, φαίνεται ότι θεσμοθετημένα νομισματικά εργαλεία (όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας -ΕSM) δεν είναι συμβατά και επαρκή στην τρέχουσα μορφή τους, προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω τις οικονομίες των κρατών μελών της Ε.Ε. Ομοίως τα συμβατικά νομισματικά και οικονομικά εργαλεία είναι πιθανό να είναι ακόμη λιγότερο αποδοτικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη φορά, που αντιμετωπίζουν έναν οικονομικό «ξαφνικό θάνατο» και μια δραματική εικόνα σε πωλήσεις και έσοδα. Ωστόσο, τα υφιστάμενα εργαλεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες προωθώντας πιστωτικές γραμμές που θα εστιάζουν στην ανακούφιση από την καταστροφή σε ένα όμως εντελώς νέο πλαίσιο που θα συνοδεύεται από διαδικασίες στη βάση της αλληλεγγύης (αντί για πιστωτικές γραμμές που υπόκεινται στις υφιστάμενες αιρεσιμότητες) για εκείνες τις χώρες που είναι σε ανάγκη. Στη βάση αυτού του νέου πλαισίου, περισσότερη ευελιξία στην κατανομή των υφιστάμενων πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, σε εθνικό επίπεδο, θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο ώστε να προτεραιοποιήσουμε και να κάνουμε πιο γρήγορη την απόδοση των σχετικών προγραμμάτων, επιδοτήσεων και σειράς χρηματοδότησης μου αποσκοπεί στην οικονομική ανακούφιση.

Προφανώς είναι ανάγκη να δράσουμε γρήγορα και συλλογικά. Όλα τα αναγκαία μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές που θα «εξομαλύνουν το κύμα της ύφεσης» αποφεύγοντας, παράλληλα, μακροπρόθεσμες και μόνιμες καταστροφές στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ως εκ τούτου, η ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει ισχυρά μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις επιπτώσεις του COVID-19. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει ενεργά οικονομικά μέτρα πολιτικής, εφαρμόζοντας κατάλληλα, ευρωπαϊκής εμβέλειας νομισματικά και οικονομικά μέτρα που θα καλύψουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές χρηματοδοτικές ανάγκες που προκύπτουν από τον κορωνοϊό, όσο και τις βάσεις που χρειάζονται για ένα μαζικό σχέδιο ανασυγκρότησης μετά την κρίση.

Για την παρούσα κρίση η νομισματική πολιτική μόνη της δεν φαίνεται ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδοτική σε σχέση με την οικονομική πολιτική που θα πρέπει να είναι στην εμπροσθοφυλακή ενός μηχανισμού που θα αντιμετωπίσει ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα, που προκύπτει από ένα ολοκληρωτικό οικονομικό σοκ. Για παράδειγμα, υπάρχει ανάγκη για νέα εργαλεία που θα καταπολεμήσουν την έλλειψη ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παράλληλα θα ανακουφίσουν τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.  Σε συνάρτηση με τα μέτρα αναστολής φορολογίας και εγγυήσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλων υποστηρικτικών εργαλείων, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται ενισχύσεις ρευστότητας. Χρειάζονται επίσης άμεση και εύκολα προσβάσιμη βοήθεια, και άμεσες επιδοτήσεις και οικονομικές μεταβιβάσεις σε ρευστό (π.χ. κατ’ αποκοπή επιδοτήσεις σε ΜΜΕ, αυτοαπασχολούμενους) πολύ περισσότερο από εργαλεία εγγυήσεων πιστώσεων και άλλου τύπου εγγυήσεων.

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη και συνδυασμό «πρωτότυπων» μέτρων οικονομικής πολιτικής ώστε να διευκολύνει ένα νέο πλαίσιο πολιτικής. Η τρέχουσα πρωτοβουλία που προτείνεται και προωθείται από τους ηγέτες 9 κρατών μελών θα ανέπτυσσε και θα ενίσχυε έναν μηχανισμό κοινής «έκδοσης» χρέους στην ευρωζώνη, μέσω ενός εργαλείου (του λεγόμενου κορωνο-ομολόγου ή ταμείου διάσωσης ΕΕ για τον κορωνοϊό), το οποίο θα εγγυηθούν όλες (ή κάποιες) χώρες, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι συνέπειες για την οικονομία από την πανδημία του κορωνοϊού και να ενισχυθεί δραστικά η βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα νέα εργαλεία πολιτικής θα έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στην κατανομή των συνεπειών της κρίσης σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να καταστεί ευκολότερη η διαχείρισή της. Ωστόσο, η αποτελεσματική, γρήγορη κι αποδοτική εφαρμογή απαιτεί επίσης ένα κοινό και συντονισμένο πλαίσιο, με καλά προσδιορισμένους κοινούς κανόνες που θα περιλαμβάνουν τους αναγκαίους μεταβατικούς μηχανισμούς, αλλά και τα εθνικά τραπεζικά συστήματα σε όλα τα κράτη μέλη.  Τα παραπάνω είναι προϋπόθεση ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα θα παρέχουν επαρκή οικονομική ανακούφιση και κίνητρο, στοχεύοντας πρωτίστως στις άμεσες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις. Και προφανώς πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτές οι παρεμβάσεις ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την άμεση βοήθεια και τις επιδοτήσεις με κατεύθυνση την πραγματική οικονομία και τις μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντας επίσης σχετική καθοδήγηση για τον τρόπο διασφάλισης των μικρότερων δυνατών στρεβλώσεων. Το μείγμα των πολιτικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία της επερχόμενης ύφεσης και της οικονομικής κρίσης θα καθορίσει τη μελλοντική κατάσταση και συνοχή των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Πρέπει να δράσουμε τώρα και πρέπει να δράσουμε μαζί».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20:1023/01

Βγήκαν από τη μαύρη λίστα της Γερμανίας η Αττική και το Βόρειο Αιγαίο Διεθνή ,Ελλάδα ,Κορωνοϊός

20:0023/01

Χ. Σταϊκούρας: Επιχειρούμε μια ολιστική προσέγγιση των οφειλών νοικοκυριών και επιχειρή... Οικονομία ,Πολιτική

19:5023/01

Πρόσκρουση φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι της Μυτιλήνης Κοινωνία

19:4023/01

ΥΠΑ: Συνεχίζονται οι περιορισμοί στις εσωτερικές πτήσεις Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

19:3023/01

Αδ. Γεωργιάδης: Πρέπει να προσέξουμε, θα είναι κρίμα να πάμε πίσω Πολιτική

19:1523/01

Πέθανε η επίτιμη πρόεδρος του συλλόγου καρκινοπαθών Μακεδονίας-Θράκης Περσεφόνη Μήττα Β.Ελλάδα

19:0623/01

Ο Χρ. Ταραντίλης για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό σε διαδικτυακή ημερίδα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κόμματα ,Πολιτική

19:0023/01

Ρωσία: Αφέθηκε ελεύθερη η σύζυγος του Ναβάλνι Διεθνή

18:4923/01

Ληστεία με καραμπίνα στη Δ. Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

18:4523/01

Τηλεφωνική επικοινωνία Ν. Δένδια με τον Μ. Πομπέο Διεθνή ,Ελλάδα

18:3023/01

ΗΠΑ: Θετικοί στον κορωνοϊό βρέθηκαν 100-200 Εθνοφρουροί Διεθνή ,Κορωνοϊός

18:2323/01

Χάρτης κορωνοϊού: «Βράζει» η Αττική – Πού εντοπίζονται τα 605 νέα κρούσματα Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:1523/01

Ζάκυνθος: Δεμένα στο λιμάνι τα πλοία λόγω θυελλωδών ανέμων Κοινωνία

18:0023/01

Η Έν. Δικαστών & Εισαγγελέων καταδικάζει την επίθεση στη δικαστικό Αν. Βαρελά Ελλάδα

17:5823/01

Κορωνοϊός: 605 νέα κρούσματα – 292 διασωληνωμένοι – 24 θάνατοι Ελλάδα ,Κορωνοϊός

17:4523/01

Αλλάζει το όριο επιβατών σε ΙΧ και ταξί Ελλάδα ,Κορωνοϊός

17:3023/01

Ν. Δένδιας: Δεν συζητούμε θέματα εθνικής κυριαρχίας Πολιτική

17:1523/01

Δ. Ωραιοκάστρου: Ολοκληρώθηκαν τα drive through rapid test στη Λητή Δήμοι ,Κορωνοϊός

17:0023/01

Νορβηγία – Κορωνοϊός: Σκληρό lockdown στο Όσλο λόγω…μετάλλαξης Διεθνή ,Κορωνοϊός ,Υγεία

16:4523/01

ΕΛΑΣ: Έρευνα στο κατάστημα κράτησης Πάτρας Ελλάδα

16:4323/01

Ρωσία: Η αστυνομία προφυλάκισε τη σύζυγο του Αλεξέι Ναβάλνι Διεθνή

16:3023/01

Βρετανία: Καθείρξεις 13-27 ετών σε τέσσερις άνδρες για τον θάνατο 39 Βιετναμέζων μετανα... Διεθνή

16:1523/01

Δ. Κορδελιού – Ευόσμου: Αντικατάσταση σηματοδοτών σε κομβικά οδικά σημεία Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Ελλάδα

16:0023/01

Καναδάς: Εξετάζει καραντίνα σε ξενοδοχεία με έξοδα των ταξιδιωτών Διεθνή ,Κορωνοϊός

15:4923/01

Πέθανε από κορωνοϊό ο Λάρι Κινγκ Διεθνή ,Σημαντικά

15:4523/01

Προγνωστικά Στοίχημα: Με το 1.73 στην Μπούντεσλιγκα και Άστον Βίλα Αθλητισμός

15:3023/01

Τροχαία: 1.178 παραβάσεις σε 4.755 ελέγχους στην Κεντρική Μακεδονία Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

15:3023/01

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ (VIDEO) Πολιτική ,Σημαντικά

15:1523/01

ΦΕΚ για τα νέα μέτρα προστασίας από τον κωρονοϊό Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

15:0023/01

Καιρός: Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα “χτυπήσουν” μέχρι την Τετάρτη (27/1) Β.Ελλάδα ,Ειδήσεις ,Ελλάδα

14:4523/01

Γώγος: Αυτές είναι οι τρεις μεταλλάξεις της Covid που ανησυχούν τους ειδικούς Ελλάδα ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

14:3023/01

Θεσσαλονίκη: Συνωστισμός και σε Σούπερ – Μάρκετ (ΦΩΤΟ) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θέματα GR Times

14:1523/01

Κυρ. Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας στα Καμίνια: Η εκστρατεία εμβολιασμού προχωρά κανο... Ελλάδα ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

14:0023/01

Κίνα – Κορωνοϊός: Ανεβαίνουν και πάλι τα κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός

13:4523/01

Από την Πάρμα του Μαλεζάνι στην Ντιφένσα του (μαθητή) Κρέσπο Αθλητισμός

13:3023/01

Βέλγιο-Covid-19: Απαγορεύονται τα «μη αναγκαία ταξίδια» μέχρι την 1η Μαρτίου Διεθνή ,Κορωνοϊός

13:1523/01

Πέλλα: Συνελήφθησαν ενώ έσκαβαν λάκκο για την ανεύρεση αρχαίων Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

13:0023/01

Σε εμβολιαστικό κέντρο στα Καμίνια ο πρωθυπουργός Ελλάδα ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

12:4523/01

Ινδία – Κορωνοϊός: Ανακοίνωσε 14.256 κρούσματα και 152 θανάτους Διεθνή ,Κορωνοϊός

12:3023/01

Κορωνοϊός: 1.645 παραβάσεις σε πάνω από 74.000 ελέγχους Ελλάδα ,Κορωνοϊός

12:1523/01

Σκύλος περίμενε επί μέρες τον ιδιοκτήτη του έξω από νοσοκομείο (VIDEO) Διεθνή

12:0023/01

Το Film Office της ΠΚΜ στη διεθνή διαδικτυακή συνάντηση Conventa Trend Bar New Europe 2021 Περιφέρειες

11:5623/01

Θεσ/νίκη: Ουρές χωρίς… τέλος στην αγορά (ΦΩΤΟ-VIDEO) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Επιχειρήσεις

11:4523/01

Στοίχημα: Δυάδα από την Basket League Αθλητισμός

11:3023/01

Θεσπρωτία: Σύλληψη αλλοδαπού για κατοχή ναρκωτικών και παράνομη είσοδο Ελλάδα

11:1523/01

Τα νέα της Αυτοκίνησης στην TV100 (VIDEO) Media

11:0023/01

Τι θα ισχύσει με το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων – Μήνυμα Κεραμέως Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Παιδεία

10:4523/01

3ο Συνέδριο Θεωρητικής Φυσικής από το Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

10:3023/01

Εξαδάκτυλος: Μπορούμε να απωθήσουμε το τρίτο κύμα κορωνοϊού Ελλάδα ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

10:1523/01

Γεραπετρίτης: Πανελλαδικό δίκτυο επιτήρησης των μεταλλάξεων του κορωνοϊού Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

10:0023/01

Ξηροί καρποί: Ποιοι τύποι είναι οι πιο υγιεινοί; Health-Fitness ,Θέματα GR Times ,Υγεία

09:4523/01

Θεσ/νίκη: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της οπαδικής επίθεσης με όπλο Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

09:3023/01

Κορωνοϊός – ΠΟΥ: Αποτελεσματικές οι υφασμάτινες μάσκες και στις μεταλλάξεις Διεθνή ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

09:1523/01

Never walk alone: Η γερμανική φιλοζωική που αγκαλιάζει 5.000 αδέσποτα στην Ελλάδα Δήμοι ,Διεθνή ,Ελλάδα

09:0023/01

Tourism Awards 2021: Τα «Όσκαρ» του ελληνικού τουρισμού Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

08:4523/01

«Έρχεται» γλυπτό του Κωστή Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

08:3023/01

«ΜC Chargers»: «Φορτίζει» νέα deals σε Ελλάδα και εξωτερικό Ενέργεια ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

08:1523/01

Αγρότες: Ξανά στους δρόμους τα τρακτέρ – Ζητούν αποζημιώσεις για «Λέανδρο» και «Ι... Αγροτική Οικονομία ,Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

08:0023/01

O καιρός σήμερα, Σάββατο Ελλάδα ,Σημαντικά

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ