ΓΣΕΒΕΕ: Επιστολή στην Ευρωπαϊκή SMEunited για κορωνο-ομόλογο

ΓΣΕΒΕΕ: Επιστολή στην Ευρωπαϊκή SMEunited για κορωνο-ομόλογο
Κορωνοϊός, Οικονομία   | 06/04/2020 | 13:58

Η ΓΣΕΒΕΕ με σημερινή της επιστολή προς τα μέλη της SMEunited, τον Πρόεδρό της, κ. AlbanMaggiar και την Γενική Γραμματέα, κα.VéroniqueWillems υποστηρίζει την αναγκαιότητα μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στις επιπτώσεις του COVID-19 και την λήψη ενεργών οικονομικών μέτρων πολιτικής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Γενική Συνομοσπονδία αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή της, πως η τρέχουσα πρωτοβουλία που προτείνεται και προωθείται από τους ηγέτες 9 κρατών μελών θα ανέπτυσσε και θα ενίσχυε έναν μηχανισμό κοινής «έκδοσης» χρέους στην ευρωζώνη, μέσω ενός εργαλείου (του λεγόμενου κορωνο-ομολόγου ή ταμείου διάσωσης ΕΕ για τον κορωνοϊό), το οποίο θα εγγυηθούν όλες (ή κάποιες) χώρες, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι συνέπειες για την οικονομία από την πανδημία του κορωνοϊού και να ενισχυθεί δραστικά η βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά η επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ προς την SMEunited:

«Ο κορωνοϊός έχει προκαλέσει μια νέα πραγματικότητα όχι μόνο στην ευρωπαϊκή περιοχή, αλλά παγκόσμια. Με το ξέσπασμα της κρίσης του κορωνοϊού η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει άμεσα εφαρμόζοντας παρεμβάσεις που θα βασίζονται στην αλληλεγγύη των Κρατών Μελών και των πολιτών τους, αποτρέποντας το μεγάλο Ευρωπαϊκό έργο να κινδυνεύσει με ενδεχόμενη άνοδο νέου ευρωσκεπτικισμού.

Μέχρι τώρα έχει καταστεί κοινά αποδεκτό ότι αυτή η κρίση είναι διαφορετική. Η πανδημία απειλεί να οδηγήσει σε μια πρωτόγνωρη οικονομική ύφεση τις ευρωπαϊκές οικονομίες,  προκαλώντας πραγματικό σοκ σε προσφορά και ζήτηση, με ολέθριες συνέπειες στις διεθνείς και εγχώριες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Είναι περιττό να πούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες μπροστά στις μεγάλες οικονομικές διαταραχές. Οι πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν απώλεια εισοδήματος και άμεσο πρόβλημα ρευστότητας και βιωσιμότητας, παράγοντες που επίσης οδηγούν σε βαθιά ύφεση σε όλη την Ευρώπη – ύφεση που θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες.

Τα οικονομικά δεδομένα αρχίζουν πλέον να δείχνουν τι θα προκαλέσει η πανδημία στις εθνικές οικονομίες και στην Ε.Ε. συνολικά. Επιπλέον μια εκτεταμένη αποσάθρωση της παραγωγικής ικανότητας και η αποσάθρωση της οικονομικής βάσης απαιτούν περισσότερο εκτεταμένη και άμεση πολυεπίπεδη παρέμβαση μεταξύ των Κρατών Μελών και των κυβερνήσεών τους ώστε να κατανεμηθεί το οικονομικό βάρος που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού και να αποφευχθεί μια νέα οικονομική κρίση και κρίση χρέους.

Υπό αυτό το πρίσμα, φαίνεται ότι θεσμοθετημένα νομισματικά εργαλεία (όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας -ΕSM) δεν είναι συμβατά και επαρκή στην τρέχουσα μορφή τους, προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω τις οικονομίες των κρατών μελών της Ε.Ε. Ομοίως τα συμβατικά νομισματικά και οικονομικά εργαλεία είναι πιθανό να είναι ακόμη λιγότερο αποδοτικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη φορά, που αντιμετωπίζουν έναν οικονομικό «ξαφνικό θάνατο» και μια δραματική εικόνα σε πωλήσεις και έσοδα. Ωστόσο, τα υφιστάμενα εργαλεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες προωθώντας πιστωτικές γραμμές που θα εστιάζουν στην ανακούφιση από την καταστροφή σε ένα όμως εντελώς νέο πλαίσιο που θα συνοδεύεται από διαδικασίες στη βάση της αλληλεγγύης (αντί για πιστωτικές γραμμές που υπόκεινται στις υφιστάμενες αιρεσιμότητες) για εκείνες τις χώρες που είναι σε ανάγκη. Στη βάση αυτού του νέου πλαισίου, περισσότερη ευελιξία στην κατανομή των υφιστάμενων πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, σε εθνικό επίπεδο, θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο ώστε να προτεραιοποιήσουμε και να κάνουμε πιο γρήγορη την απόδοση των σχετικών προγραμμάτων, επιδοτήσεων και σειράς χρηματοδότησης μου αποσκοπεί στην οικονομική ανακούφιση.

Προφανώς είναι ανάγκη να δράσουμε γρήγορα και συλλογικά. Όλα τα αναγκαία μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές που θα «εξομαλύνουν το κύμα της ύφεσης» αποφεύγοντας, παράλληλα, μακροπρόθεσμες και μόνιμες καταστροφές στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ως εκ τούτου, η ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει ισχυρά μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις επιπτώσεις του COVID-19. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει ενεργά οικονομικά μέτρα πολιτικής, εφαρμόζοντας κατάλληλα, ευρωπαϊκής εμβέλειας νομισματικά και οικονομικά μέτρα που θα καλύψουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές χρηματοδοτικές ανάγκες που προκύπτουν από τον κορωνοϊό, όσο και τις βάσεις που χρειάζονται για ένα μαζικό σχέδιο ανασυγκρότησης μετά την κρίση.

Για την παρούσα κρίση η νομισματική πολιτική μόνη της δεν φαίνεται ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδοτική σε σχέση με την οικονομική πολιτική που θα πρέπει να είναι στην εμπροσθοφυλακή ενός μηχανισμού που θα αντιμετωπίσει ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα, που προκύπτει από ένα ολοκληρωτικό οικονομικό σοκ. Για παράδειγμα, υπάρχει ανάγκη για νέα εργαλεία που θα καταπολεμήσουν την έλλειψη ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παράλληλα θα ανακουφίσουν τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.  Σε συνάρτηση με τα μέτρα αναστολής φορολογίας και εγγυήσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλων υποστηρικτικών εργαλείων, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται ενισχύσεις ρευστότητας. Χρειάζονται επίσης άμεση και εύκολα προσβάσιμη βοήθεια, και άμεσες επιδοτήσεις και οικονομικές μεταβιβάσεις σε ρευστό (π.χ. κατ’ αποκοπή επιδοτήσεις σε ΜΜΕ, αυτοαπασχολούμενους) πολύ περισσότερο από εργαλεία εγγυήσεων πιστώσεων και άλλου τύπου εγγυήσεων.

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη και συνδυασμό «πρωτότυπων» μέτρων οικονομικής πολιτικής ώστε να διευκολύνει ένα νέο πλαίσιο πολιτικής. Η τρέχουσα πρωτοβουλία που προτείνεται και προωθείται από τους ηγέτες 9 κρατών μελών θα ανέπτυσσε και θα ενίσχυε έναν μηχανισμό κοινής «έκδοσης» χρέους στην ευρωζώνη, μέσω ενός εργαλείου (του λεγόμενου κορωνο-ομολόγου ή ταμείου διάσωσης ΕΕ για τον κορωνοϊό), το οποίο θα εγγυηθούν όλες (ή κάποιες) χώρες, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι συνέπειες για την οικονομία από την πανδημία του κορωνοϊού και να ενισχυθεί δραστικά η βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα νέα εργαλεία πολιτικής θα έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στην κατανομή των συνεπειών της κρίσης σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να καταστεί ευκολότερη η διαχείρισή της. Ωστόσο, η αποτελεσματική, γρήγορη κι αποδοτική εφαρμογή απαιτεί επίσης ένα κοινό και συντονισμένο πλαίσιο, με καλά προσδιορισμένους κοινούς κανόνες που θα περιλαμβάνουν τους αναγκαίους μεταβατικούς μηχανισμούς, αλλά και τα εθνικά τραπεζικά συστήματα σε όλα τα κράτη μέλη.  Τα παραπάνω είναι προϋπόθεση ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα θα παρέχουν επαρκή οικονομική ανακούφιση και κίνητρο, στοχεύοντας πρωτίστως στις άμεσες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις. Και προφανώς πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτές οι παρεμβάσεις ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την άμεση βοήθεια και τις επιδοτήσεις με κατεύθυνση την πραγματική οικονομία και τις μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντας επίσης σχετική καθοδήγηση για τον τρόπο διασφάλισης των μικρότερων δυνατών στρεβλώσεων. Το μείγμα των πολιτικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία της επερχόμενης ύφεσης και της οικονομικής κρίσης θα καθορίσει τη μελλοντική κατάσταση και συνοχή των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Πρέπει να δράσουμε τώρα και πρέπει να δράσουμε μαζί».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

23:1003/06

Δηλώσεις του αρχιτέκτονα της «Νέας Τούμπας» για την πορεία του έργου Αθλητισμός

23:0403/06

Χρ. Σταϊκούρας: Νέα έξοδος της χώρας στις αγορές Ειδήσεις

23:0003/06

Βόρεια Μακεδονία: Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5003/06

Βρετανία – Covid-19: Ξεπερνούν τους 50.000 οι νεκροί Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:4503/06

BBC: Εξελίξεις στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν Διεθνή

22:4403/06

Solidarity Now: Δεν φεύγουν οι πρόσφυγες από τις δομές φιλοξενίας Κοινωνία

22:4003/06

Ρωσία-κορωνοϊός: Τρίτη χώρα σε αριθμό κρουσμάτων Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:3503/06

Κ. Πιερρακάκης: Έρχεται το MyKEP live! Κοινωνία

22:3003/06

Αυλαία για την όπερα της Βιέννης Διεθνή

22:2003/06

Δήμος Κιλκίς: Πρόσληψη 31 ατόμων στον τομέα Καθαριότητας Δήμοι

22:1503/06

Υπόθεση Φλόιντ: Κατηγορίες και στους άλλους τρεις αστυνομικούς Διεθνή

22:1003/06

Βέλγιο: Ανοίγουν μπαρ & εστιατόρια Διεθνή

22:1003/06

Επτά προσαγωγές για τα επεισόδια στην πορεία για τον Φλόιντ Κοινωνία

22:0003/06

«Στις ράγες»άλλες 5.799 αιτήσεις του «Εξοικονομώ ΙΙ» Ενέργεια ,Κοινωνία

21:5003/06

Κ. Χατζηδάκης: Έτσι θα εξυγιάνουμε την Κορώνεια Περιβάλλον

21:4003/06

Σε 90χρονο από τη Νεάπολη ανήκει η σορός που εντοπίστηκε Θεσσαλονίκη

21:3003/06

Καταγγελίες γονέων για ακαταλληλότητα σχολείων στις Συκιές (ΒΙΝΤΕΟ) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Παιδεία

21:2003/06

Μετέφερε 1,3 κιλά κοκαΐνης σε ηλεκτρονική κονσόλα παιχνιδιών (BINTEO) Ελλάδα ,Κοινωνία

21:1003/06

ΑΠΘ: Έξι καθηγητές στους κορυφαίους επιστήμονες Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής Θεσσαλονίκη ,Παιδεία

21:0003/06

Καλαμαριά: Τι έδειξαν τα τεστ θετικότητας στον κορωνοϊό Δήμοι ,Κορωνοϊός

20:5703/06

Αθήνα: Επεισόδια στην αμερικάνικη πρεσβεία στην πορεία για τον Φλόιντ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ) Κοινωνία

20:5003/06

«Πράσινες» εκδηλώσεις στους Κήπους του Πασά Δήμοι ,Περιβάλλον

20:4903/06

Ποζρικίδης: Έτσι θα προχωρήσουμε για την ανάπλαση της ΔΕΘ Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

20:4003/06

Η Ελληνίδα δικηγόρος… Μέριλιν Μονρόε (ΦΩΤΟ) Lifestyle ,Ελλάδα ,Πολιτισμός

20:4003/06

Αποκαλύψεις Σαββίδη για το Πόρτο Καρράς Επιχειρήσεις

20:3003/06

ΗΠΑ: Αρχίζουν και πάλι δοκιμές υδροξυχλωροκίνης Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:2503/06

Δολοφονία Φλόιντ: Πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα Ελλάδα ,Κοινωνία

20:2203/06

Κ. Μητσοτάκης: Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο Πολιτική

20:2003/06

Αρχίζουν οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα Κοινωνία ,Σημαντικά

20:1303/06

ΟΚ!Τhess: Oι 16 πρώτοι του online Bootcamp Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

20:1003/06

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με τον Τ. Θεοδωρικάκο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

20:0003/06

Με περισσότερες πτήσεις το νέο θερινό πρόγραμμα της AEGEAN Επιχειρήσεις ,Οικονομία

19:5003/06

ΠΚΜ: Επιμορφωτικά σεμινάρια για τον τουρισμό Περιφέρειες ,Τουρισμός

19:4103/06

Ζέρβας: Πρόταση για «δίκτυο ποδηλατοδρόμων» (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

19:4003/06

Ε.Α.Υ.Θ: Δικαιώθηκαν οι αστυνομικοί μας Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

19:3003/06

Guardian: ΠΟΥ και κράτη λάθη για τον κορωνοϊό λόγω αμφιλεγόμενης εταιρείας Διεθνή ,Κορωνοϊός ,Υγεία

19:2803/06

Τι είπαν στη συνάντηση τους Μητσοτάκης-Σακελλαροπούλου Πολιτική ,Σημαντικά

19:2003/06

Θεσ/νίκη: Επιστροφή στις δημοτικές πισίνες Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

19:1003/06

Συνάντηση Κουτσούμπα – Σακελλαροπούλου – Τι συζήτησαν Ελλάδα ,Κόμματα ,Πολιτική

19:0003/06

Πότε θα επαναλειτουργήσει η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Ελλάδα ,Κοινωνία

18:5003/06

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία Ελλάδα ,Κοινωνία

18:4203/06

Γερμανία: Ανοίγει τα σύνορα με την Ελλάδα Διεθνή ,Κορωνοϊός

18:4003/06

Γεωργιάδης: Σε εφαρμογή το μεγαλύτερο εργαλείο ρευστότητας Ελλάδα ,Πολιτική

18:3003/06

Έτσι διαμορφώνεται η πληρότητα στα πλοία της ακτοπλοΐας Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

18:2003/06

Ξανά στο χειρουργείο η Μάρθα Καραγιάννη Lifestyle

18:1803/06

Στη Μαυροράχη η ΜΕΑ δυτικού τομέα Θεσσαλονίκη ,Περιβάλλον ,Σημαντικά

18:1603/06

Θεσ/νικη: Εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

18:1003/06

Πύργος: Σκοτώθηκε σε τροχαίο 9 χρόνια μετά τον θάνατο του γιου του επίσης σε τροχαίο Ελλάδα ,Κοινωνία

18:0003/06

Δωρεά στο ΕΣΥ από την Εκκλησία Υγεία

17:5303/06

Αγωγή αστυνομικού κατά ΠΑΕ ΠΑΟΚ (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

17:5003/06

Οι επιχορηγήσεις των Ομοσπονδιών με το σύστημα αξιολόγησης «Χίλων» Αθλητισμός ,Ελλάδα ,Πολιτική

17:5003/06

Τα «αγκάθια» για την έναρξη λειτουργίας των κάμπινγκ Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

17:4003/06

Ηράκλειο: Σύλληψη για όπλα και ναρκωτικά Ελλάδα ,Κοινωνία

17:3003/06

Πότε θα συνεχιστεί η δίκη για τις πλημμύρες στη Μάνδρα Ελλάδα ,Κοινωνία

17:2003/06

Υπ. Υποδομών: Πρώτος πιστοποιημένος οργανισμός φιλικός προς το ποδήλατο Ελλάδα ,Περιβάλλον ,Πολιτική

17:1003/06

Πέτσας: Προχωράμε πιο γρήγορα στην άρση των μέτρων Ελλάδα ,Πολιτική

17:0003/06

Καράογλου από Έβρο: Τα σύνορα είναι ασφαλή Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

16:5003/06

Αγρότης βρήκε χειροβομβίδα Ελλάδα ,Κοινωνία

16:5003/06

Έλεγχοι της αστυνομίας σε δημοτικά σχολεία Κοινωνία ,Παιδεία

16:4003/06

Δένδιας: Η Τουρκία να προσαρμοστεί στα δεδομένα του 21ου αιώνα Κόμματα ,Πολιτική

16:3103/06

Πατουλίδου: Παράταση για την ανασυγκρότηση των ναυπηγείων Β.Ελλάδα ,Ναυτιλία ,Περιφέρειες

16:3003/06

Σκρέκας: Αιχμή ο πρωτογενής τομέας, για μια πιο παραγωγική Ελλάδα Αγροτικά ,Βουλή ,Ελλάδα

16:2003/06

Θεσ/νίκη: Διαδικτυακά τα θεατρικά βραβεία – Ποιοι οι νικητές Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

16:1503/06

Στοίχημα: Στήριξη στις φιλοξενούμενες! Αθλητισμός

16:1003/06

Το αμήχανο χαμόγελο της Μελάνια και η «παρατήρηση» Τραμπ (VIDEO) Διεθνή

16:0903/06

Ιερά Σύνοδος: Αδιαπραγμάτευτη η Θεία Κοινωνία Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

16:0003/06

ΕΥΑΘ: Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να περιοριστούν οι ουρές Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

15:5903/06

ΥΠΑ: Απαγόρευση πτήσεις προς και από Κατάρ Ελλάδα ,Τουρισμός

15:5703/06

ΣΕΠΕΕ: Προβληματικό για τις επιχειρήσεις το SURE Επιχειρήσεις

15:5003/06

Ποιες επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστές Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

15:4003/06

Τριήμερο Α. Πνεύματος: Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών φορτίου άνω του 1,5 τόνου Ελλάδα ,Κοινωνία

15:3203/06

Πιερία: Νεκρός ο οδηγός του βυτιοφόρου Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

15:3003/06

Έκλεψαν λευκά είδη και μηχανήματα από βιοτεχνία! Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

15:2003/06

Φίλαθλοι… με δόσεις στα γήπεδα, «τρένο» η Μακάμπι του Ιβιτς Αθλητισμός

15:1403/06

Στο φουλ οι μηχανές από τον Σταύρο Καλαφάτη Ελλάδα ,Πολιτική

15:1003/06

Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Ζέρβα – Τι συζήτησαν Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

15:0003/06

Θεσ/νίκη: Σύλληψη για λαθραία τσιγάρα Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

14:5903/06

Ιnterlife: Δύο προγράμματα για την ασφάλιση ταξιδιωτών Επιχειρήσεις

14:5803/06

Βιερίνια και Πέλκας στο Νοσοκομείο Παπανικολάου (ΦΩΤΟ-VIDEO) Αθλητισμός ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

14:5403/06

EYAΘ Παγίων: Καθαρισμός του παλιού βιολογικού στο Φοίνικα Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

14:4903/06

Πώς θα λειτουργούν μπαρ και εσωτερικοί χώροι στην εστίαση Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

14:4503/06

Παναγιωτόπουλος σε Τουρκία: Η Ελλάδα ενίοτε δείχνει και τα δόντια της! Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

14:3003/06

Έστω και δύσκολα… Αθλητισμός

14:2903/06

«Συναγερμός» στην ΠΑΘΕ- Στις φλόγες βυτιοφόρο με υγραέριο Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

14:2903/06

Tρ. Πειραιώς: Χρηματοδότηση της Cubico για έργα ΑΠΕ Επιχειρήσεις

14:1503/06

Αυξημένα μέτρα της ΕΛΑΣ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος Ελλάδα ,Κοινωνία

14:0503/06

MLS: Νέος CEO o κ. Νάρκισος Γεωργιάδης Επιχειρήσεις

14:0003/06

ΥΠΑΑΤ: Με ένα «κλικ» η βεβαίωση επαγγελματία αγρότη Αγροτικά ,Ελλάδα ,Πολιτική

13:5503/06

ΕΟΦ: Αποσύρει 47 καλλυντικά προϊόντα Ελλάδα ,Υγεία

13:5103/06

Η ΕΥΑΘ γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος Επιχειρήσεις

13:4903/06

Ιπποκράτειο: Διαμαρτυρία για ΕΔΕ σε γιατρό (ΦΩΤΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

13:4503/06

Πιερρακάκης: Πώς o ΑΦΜ θα γίνει ο νέος προσωπικός αριθμός Ελλάδα ,Κοινωνία

13:3603/06

Μπλόκο σε κοντέινερ με λαθραία όπλα και προϊόντα μαϊμού (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

13:3603/06

Οι επιχειρήσεις που ανοίγουν από τις 6 Ιουνίου Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

13:3003/06

Φωτιά σε ξερά χόρτα στον οικισμό «Αγία Σοφία» (ΦΩΤΟ) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

13:3003/06

Χατζηδάκης: Εξήγγειλε νέους ποδηλατόδρομους στην Αθήνα Δήμοι ,Ελλάδα ,Ενέργεια

13:1903/06

«Πράσινο φως» στο ΠΣΕ του εκθεσιακού κέντρου Θεσσαλονίκης Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

13:1503/06

Συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να κλέψει ποδήλατα Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

13:1103/06

Πότε ανοίγουν γυμναστήρια και κατασκηνώσεις Ελλάδα ,Κοινωνία

13:1003/06

Ισχυρός σεισμός στην μεθόριο Ιράν-Ιράκ Διεθνή

13:0103/06

Δείτε LIVE τις ανακοινώσεις Παπαθανάση για άρση μέτρων Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

12:4903/06

Έκτακτη διακοπή νερού σε Αγ. Παύλο- Ηλιούπολη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

12:4503/06

Κοντοζαμάνης: Χημειοθεραπείες και σε Κέντρα Υγείας Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

12:3003/06

Θεοδωρικάκος: Έκτακτη βοήθεια για τις καταστροφές στη Λέρο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

12:2503/06

Καλοκαιρινά ραντεβού στα cine Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός ,Πολιτισμός

12:1703/06

Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης Ελλάδα ,Κοινωνία

12:1503/06

Αραμπατζή: Ιστορική ευκαιρία το αναπτυξιακό «πακέτο» της ΕΕ Ελλάδα ,Πολιτική

12:0003/06

Τους πρόλαβαν πριν τη… σπορά κάνναβης Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:5903/06

ΕΣΘ: Στηρίξτε τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις Επιχειρήσεις

11:4503/06

Συλλήψεις για ναρκωτικά και εκκρεμή διωκτικά έγγραφα Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:4303/06

H Εurobank στο Ταμείο Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ Επιχειρήσεις

11:4203/06

Νέα πρόκληση Τσαβούσογλου για Αγία Σοφία και νησιά Διεθνή ,Σημαντικά

11:3803/06

Τρ. Πειραιώς: Φιλοξενία σε καρκινοπαθείς και συγγενείς τους Επιχειρήσεις

11:3403/06

ΥΠΟΙΚ: H μείωση ΦΠΑ από 24% σε 13% αφορά και τα ταξί Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

11:3003/06

Ληστεία με απειλή όπλου σε στάση λεωφορείου! Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

11:1503/06

Χειροπέδες σε δυο γυναίκες διαρρήκτες με μαχαίρια! Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:1203/06

Θεσσαλονίκη: Μεγάλες ουρές έξω από την ΕΥΑΘ (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:0003/06

ΗΠΑ-Covid-19: Αυξήθηκαν ξανά οι νεκροί Διεθνή ,Κορωνοϊός

10:5903/06

Ισχυρός σεισμός στην Χιλή Διεθνή

10:4503/06

Επίθεση με βιτριόλι: Νέα μαρτυρία για την μαυροφορεμένη γυναίκα (VIDEO) Ελλάδα ,Κοινωνία

10:3803/06

ΔΕΗ: Διετές δάνειο 160 εκ. από την ΕΒRD Επιχειρήσεις

10:3503/06

Τουρκία: Νέες προκλήσεις με χάρτες για γεωτρήσεις εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας Βαλκάνια ,Ελλάδα

10:3003/06

Τζόκερ: Άγγιξαν το… θαύμα με 2,50 ευρώ! Ελλάδα ,Κοινωνία

10:1503/06

ΑΑΔΕ: 20 απαντήσεις για τη ρύθμιση χρεών σε έως 48 δόσεις Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

10:1403/06

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία εμπόρων και οδηγών ταξί (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:0003/06

Γεραπετρίτης: Κατευθύνσεις και όχι δεσμεύσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης (VIDEO) Ελλάδα ,Πολιτική

09:5903/06

Το 5ο Φόρουμ των Δελφών στην Επόμενη Ημέρα Οικονομία

09:4503/06

Βατόπουλος για κορωνοϊό: Θα υπάρξει κίνδυνος με τους τουρίστες Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

09:4103/06

Σεισμός νότια του Καστελόριζου Ελλάδα ,Κοινωνία

09:3003/06

ΗΠΑ: Οι περισσότεροι Αμερικανοί συμφωνούν με τις διαδηλώσεις Διεθνή

09:1503/06

Επιμελητήριο Χαλκιδικής: Συνάντηση με επιχειρηματίες του τουρισμού Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Επιχειρήσεις

09:0003/06

Κορωνοϊός: Νέο θλιβερό ρεκόρ θανάτων στη Βραζιλία Διεθνή ,Κορωνοϊός

08:4503/06

Σέρρες: Φωτιά στην Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων (ΒΙΝΤΕΟ) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

08:3003/06

ΠΑΜΑΚ: Ημέρες Καριέρας και διαδικτυακά Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

08:1503/06

ΗΠΑ: Ένας νεκρός, τραυματίες από πυρά στη Νέα Υόρκη (BINTEO) Διεθνή

08:0003/06

Αμπελόκηποι: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 33χρονου Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:5003/06

Τρεις συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:4003/06

Ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε ψιλικατζίδικο Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:3003/06

Ουάσινγκτον: Στους δρόμους 1.600 στρατιώτες (ΒΙΝΤΕΟ) Διεθνή

07:2003/06

ΟΑΣΘ: Πολλές κρούσεις για το διαγωνισμό των 180 λεωφορείων Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

07:1003/06

Διακοπή ρεύματος στη Χαλκιδική Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

07:0003/06

Ο καιρός για σήμερα, Τετάρτη, σε όλη τη χώρα Κοινωνία ,Σημαντικά

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ