ΠΟΣΠΗΕΦ: Προστασία καταναλωτών, διασφάλιση εσόδων ΕΛΑΠΕ

ΠΟΣΠΗΕΦ: Προστασία καταναλωτών, διασφάλιση εσόδων ΕΛΑΠΕ
Ενέργεια, Κορωνοϊός   | 31/03/2020 | 14:05

Aρνητικά επηρεάζονται τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ( ΕΛΑΠΕ) από την πανδημία του κορωνοϊού και σε αυτή τη συγκυρία, όπως επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Η/Ε από Φωτοβολταϊκά, τα κρίσιμα θέματα είναι δύο: η προστασία των καταναλωτών και η διασφάλιση των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.

Το κείμενο του σχετικού δελτίου Τύπου έχει ως ακολούθως:

«H θωράκιση του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) αποτελεί κύριο μέλημα για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Ηλεκτρικού Ρεύματος από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ). Στις δημόσιες παρεμβάσεις και στις θεσμικές συναντήσεις των εκπροσώπων της η ενίσχυση τόσο  της  λογιστικής όσο και της ταμειακής υγείας του συνιστά θέμα υψηλής προτεραιότητας. Μάλιστα, στην  πλέον πρόσφατη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η οποία έγινε στις 30 Ιανουαρίου 2020, η ΠΟΣΠΗΕΦ προειδοποίησε ότι επιβάλλεται επαγρύπνηση, διότι ο ΕΛΑΠΕ πορεύεται πλέον χωρίς τα «μαξιλάρια του παρελθόντος», ενώ αργά, αλλά σταθερά αυξάνονται οι εκροές του. Επιπλέον, επανέφερε το πάγιο αίτημα να θεσπιστεί σύστημα διαχείρισης κινδύνου (risk management) για το ιδιαιτέρως σημαντικό τμήμα του Ειδικού Λογαριασμού, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).

Δυστυχώς, η πορεία των εσόδων του ΕΛΑΠΕ επηρεάζεται αρνητικά από την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του νέου κοροναϊού SARS-CoV-2.

Βεβαίως, κατά κοινή ομολογία, η χώρα μας ακολουθεί πολύ καλύτερη πορεία, όσον αφορά στη διαχείριση της κρίσης, σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες με ισχυρότερη οικονομία, πιο οργανωμένο σύστημα υγείας και πιο πειθαρχημένη ιδιοσυγκρασία πολιτών. Αυτό, βεβαίως, προκαλεί εντύπωση στους ξένους, αλλά όχι σ΄ εμάς, τους Έλληνες, που γνωρίζουμε ότι, ενώπιον του κινδύνου, ομονοούμε και ενωνόμαστε.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, το 2013, έως και σήμερα, διακηρύσσει σε κάθε τόνο και προς πάσα κατεύθυνση ότι αντιμετωπίζει την ενεργειακή αγορά ως αδιαίρετο σύνολο, στο οποίο εντάσσονται και συνυπάρχουν οι επενδυτές ΑΠΕ και οι φωτοβολταϊκοί παραγωγοί.

Στη δίνη αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης η ΠΟΣΠΗΕΦ θεωρεί ότι σήμερα προέχει η υποστήριξη των καταναλωτών, οικιακών και βιομηχανικών, καθώς καλούνται να επωμιστούν το μεγάλο βάρος των συνεπειών της πανδημίας. Επιπλέον, η ΠΟΣΠΗΕΦ θεωρεί ότι οι συνθήκες δεν είναι οι πλέον κατάλληλες, για να τεθεί σε συζήτηση το θέμα της εφαρμογής της Χρέωσης Προμηθευτών, της κατά νόμω γνωστής ΠΧΕΦΕΛ, με την οποία αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) το όφελος της προμήθειας από τη συμμετοχή των ΑΠΕ στον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό. Πρόκειται μεν για απολύτως δίκαιο αίτημα του κλάδου των ΑΠΕ, αλλά αυτή τη στιγμή θα επιβαρύνει τον κλάδο της προμήθειας, που καλείται να διαχειριστεί την ανάγκη υποστήριξης των καταναλωτών, ιδιαιτέρως των ευπαθών ομάδων.

Στις δύσκολες ώρες της κρίσης απαιτείται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ενεργειακή αγορά να αναλάβουμε το μερίδιο της κοινωνικής ευθύνης που μας  αναλογεί. Όταν η κρίση παρέλθει – πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό γίνει σύντομα – τότε θα έχουμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με τις δομικές αλλαγές που πρέπει να εφαρμοστούν στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ).

Κατά την κρίση μας, ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) έχει ήδη  επηρεαστεί αρνητικά από τις πολύ χαμηλές φυσικού αερίου  στις  οποίες έχει πρόσβαση πλέον η χώρα μας, γεγονός που θα απεικονιστεί σύντομα στο επόμενα δελτία που θα εκδώσει ο  ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ. Επιπλέον, η κάμψη στις τιμές των δικαιωμάτων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (C02), σε συνδυασμό με τη μείωση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ), προκαλεί έλλειμμα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ. Ωστόσο, το μέγεθος του ελλείματος είναι  συνάρτηση του χρόνου ισχύος των μειωμένων τιμών. Θεωρούμε δε ότι είναι εσφαλμένο να λαμβάνονται οι  μειωμένες τιμές μικρής χρονικής περιόδου και να προβάλλονται σε ετήσια βάση. Αυτή η αναγωγή οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα και υπερβολές.

Εξίσου εσφαλμένο είναι επίσης να μην αξιολογούνται δεδομένα που προκύπτουν σε περιόδους κρίσης, καθώς χωρίς αυτά η όποια δειγματοληψία θεωρείται ελλιπής. Είναι μάλιστα γνωστό πως οποιοσδήποτε μηχανισμός προκύπτει με ελλιπή δεδομένα θα αποδειχθεί αργά ή γρήγορα προβληματικός.

Τα δεδομένα που προκύπτουν, ως απόρροια της τρέχουσας κρίσης, και πρέπει να καταγραφούν είναι τα μειωμένα έσοδα του ΕΛΑΠΕ, λόγω κάμψης στις τιμές των δικαιωμάτων ρύπων C02 και στην Οριακή Τιμή Συστήματος της , όπως αναφέρθηκε. Η μείωση της ΟΤΣ, ως γνωστόν, διευρύνει την απώλεια εσόδων για τον ΕΛΑΠΕ, ενώ ταυτοχρόνως αυξάνει τα λογιστικά κέρδη των προμηθευτών.

Η πρόσφατη εξαγγελία των υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη σύσταση Ταμείου  Εγγυοδοσίας είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη χορήγηση ρευστότητας στην ενεργειακή αγορά. Και το ζητούμενο σήμερα είναι η διασφάλιση της ρευστότητας.

Πολύ σημαντική είναι επίσης η διαφαινόμενη πρωτοβουλία για τη χορήγηση δανείων στον κλάδο της προμήθειαςμε κάλυμμα την εκχώρηση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας.

Ευνόητο είναι, βεβαίως, ότι, για να χρηματοδοτηθεί ένας προμηθευτής, θα πρέπει να διαθέτει «ενεργειακή ενημερότητα» προς τον ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, δηλαδή να μη χρωστάει ούτε ηλεκτρική ενέργεια ούτε το ΕΤΜΕΑΡ ούτε να έχει άλλη οφειλή. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση της χρηματοδότησης προμηθευτών, για να ανταποκριθούν σε ανείσπρακτους λογαριασμούς, χωρίς να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, δεν εξυπηρετείται η συνολική υποστήριξη της ενεργειακής αγοράς, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν προβλήματα για το σύνολο.

Συμπερασματικά, η ΠΟΣΠΗΕΦ θεωρεί ότι αυτό που τώρα προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη είναι η υποστήριξη των καταναλωτών και η διασφάλιση των υφιστάμενων εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ). Όλα τα υπόλοιπα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά τους επόμενους μήνες.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

00:0028/05

Τροπολογία: Μειώνεται στο 13% ο ΦΠΑ στην εστίαση Βουλή ,Επιχειρήσεις ,Σημαντικά

23:5927/05

Μέρκελ: Αναγκαία στενότερη συνεργασία στην Ευρώπη λόγω κορωνοϊού Διεθνή ,ΕΕ ,Κορωνοϊός

23:5527/05

Ξεπέρασαν τους 350.000 οι θάνατοι από κορωνοϊό Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5027/05

ΚΙΝΑΛ: Ζητά ρυθμίσεις για περιφερειακά κανάλια Media ,Πολιτική

23:4527/05

Κιλκίς: Μπλόκο σε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών Ελλάδα ,Κοινωνία

23:4027/05

Ακυρώνεται η εκτόξευση δύο αστροναυτών στο διάστημα – Δείτε live Διεθνή ,Σημαντικά ,Τεχνολογία

23:4027/05

Φεύγουν από τη Ρωσία με ιδιωτικά τζετ λόγω κορωνοϊού! Διεθνή

23:3027/05

Δανία: Ρομπότ στη μάχη της διάγνωσης του Covid-19 Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:2427/05

Σ. Αναστασιάδης: Ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα Βουλή ,Θεσσαλονίκη

23:2027/05

Γερμανία: Αύξηση εγκλημάτων με ακροδεξιό υπόβαθρο ΕΕ

23:1527/05

Χαρδαλιάς: Ένας κύκλος έκλεισε Κοινωνία ,Πολιτική

23:1027/05

ΠΟΥ: Αναζητά πόρους μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων! Διεθνή ,Υγεία

23:0627/05

Χαλκιδική: Δύσκολη η επόμενη μέρα για ξενοδοχεία κι επιχειρήσεις Β.Ελλάδα ,Κορωνοϊός

23:0027/05

Γερμανία: άρση της ταξιδιωτικής οδηγίας προς ΕΕ Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5027/05

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης Ζωής Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

22:4027/05

Ευρ. Κοινοβούλιο: «Θετικό» στην πρόταση για Ταμείο Ανάκαμψης ΕΕ ,Ειδήσεις

22:3027/05

Β. Παλαιοδήμος: Δεν τηρείται η νομοθεσία για το παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς Κοινωνία

22:2027/05

ΙΣΑ: Οδηγίες για τα κλιματιστικά, ελέω κορωνοϊού Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Υγεία

22:1027/05

Λ. Χρυσοστόμου: Επιστροφή στην εσωστρέφεια του τουρισμού (ΗΧΗΤΙΚΟ) Τουρισμός

22:0027/05

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για πρόταση Κομισιόν: Επιπόλαιοι πανηγυρισμοί Οικονομία ,Πολιτική

21:5027/05

Σταϊκούρας: Φιλόδοξη η πρόταση της Κομισιόν Οικονομία

21:4027/05

Κ. Μητσοτάκης: Τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης Κορωνοϊός ,Οικονομία

21:3027/05

Φωτιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου στην Κηφισιά Ελλάδα ,Κοινωνία

21:2127/05

Υπ. Εργασίας: Διευκρινίσεις για άδεια ειδικού σκοπού Κοινωνία ,Κορωνοϊός

21:1527/05

Συγκλονίζει ο σύζυγος της γυναίκας που σκοτώθηκε από κεραυνό Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

21:1027/05

Χατζηδάκης για τη σύνθεση της Επιτροπής «Φύση 2000» Επιχειρήσεις ,Πολιτική

21:0127/05

Έγκλημα στη Σητεία: Ισόβια στο συζυγοκτόνο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

20:5027/05

Κ. Μητσοτάκης: Συνάντηση με την «Πρωτοβουλία Εστίασης Θεσσαλονίκης» Θεσσαλονίκη

20:4027/05

Συνεδριάζει αύριο το υπουργικό συμβούλιο Κοινωνία ,Πολιτική

20:3027/05

Πράσινο Ταμείο: Ανάσα για τις λιγνιτικές πόλεις Δήμοι ,Περιβάλλον

20:2027/05

Συμμαχία ΠΚΜ και δήμων ενάντια στα κουνούπια Δήμοι ,Περιφέρειες ,Υγεία

20:1027/05

Παίζουν με τη μνήμη μας; Άρθρα

20:0827/05

Σε σπίτι πρώην υπουργού της ΝΔ ο εκρηκτικός μηχανισμός Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

20:0027/05

Πόλος έλξης η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Κορωνοϊός ,Οικονομία

19:5027/05

Παραμένει στον Αρκτούρο η άτυχη λύκαινα Περιβάλλον

19:4027/05

Η 85η ΔΕΘ προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Οικονομία

19:3027/05

Θεσ/νίκη: Συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού – Τι βρέθηκε στις έρευνες (ΦΩΤΟ) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

19:2027/05

Λ. Αυγενάκης: Επιστροφή για τη «Super League» Αθλητισμός

19:1127/05

Zoρπίδης: Μένω στο ΕΕΘ, υπηρετώ θεσμό και επαγγελματίες Θεσσαλονίκη ,Οικονομία ,Σημαντικά

19:1027/05

Ξεκινούν τα δρομολόγια για τα καραβάκια Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη

19:0027/05

Φλώρινα: Χιόνισε τέσσερις μέρες πριν τον Ιούνιο (ΒΙΝΤΕΟ) Ελλάδα

18:5027/05

Γ. Βρούτσης: Διαφάνεια ξανά στο «Ήλιος» Κοινωνία ,Οικονομία

18:4027/05

Πληροφορίες για φονική παράσυρση πεζού ζητά η ΕΛ.Α.Σ. Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

18:3027/05

Ζητούν την μοριοδότηση παιδιών υγειονομικών Κορωνοϊός ,Παιδεία

18:2027/05

Ο Τραμπ απειλεί να κλείσει τα social media Διεθνή

18:1427/05

Κορωνοϊός: 18 νέα κρούσματα στη χώρα μας Κορωνοϊός ,Σημαντικά ,Υγεία

18:1027/05

Σιμόπουλος: Ενισχύεται η Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

18:0027/05

Ρωσία – Covid-19: Στους 161 οι νεκροί μέσα σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

17:5027/05

Στην αγορά των Αμπελοκήπων ο Κ. Μπακογιάννης (ΦΩΤΟ) Δήμοι

17:5027/05

Έγκλημα στη Σητεία: Σοκάρει η απολογία του δράστη Ελλάδα ,Κοινωνία

17:4027/05

Κρήτη: Απάτη με… ντομάτες Ελλάδα ,Κοινωνία

17:3327/05

Παρέμβαση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Έβρο Διεθνή ,Σημαντικά

17:3027/05

Δ. Θεσ/νικης: Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών από χόρτα Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

17:2027/05

Κ. Χατζηδάκης: Νομοσχέδιο για ηλεκτροκίνητες μετακινήσεις Κοινωνία ,Περιβάλλον

17:1027/05

Ετοιμάζει ανασχηματισμό ο Ερντογάν Διεθνή

17:0027/05

Κορωνοϊός: Νέο θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων στο Περού Διεθνή

16:5027/05

Η επόμενη πανδημία μπορεί να είναι πραγματικά «μεγάλη» Κορωνοϊός

16:4027/05

Άνοδος κρατήσεων για διακοπές στην Ελλάδα Οικονομία

16:3027/05

Πρόστιμο για γκράφιτι στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:2027/05

Ερυθρός Σταύρος: Διαμαρτυρία εργαζομένων Κορωνοϊός ,Υγεία

16:1627/05

Θεσσαλονίκη: Ξανά πτήσεις στο εξωτερικό από την Aegean Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

16:1027/05

Ντέρμπι με γκολ στη Λειψία Αθλητισμός

16:0027/05

Συνάντηση ΕΑΥΘ με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

15:5027/05

Παίζοντας μπάλα στο… πάλαι ποτέ ανατολικό μπλοκ Αθλητισμός

15:4927/05

Μια ιστορία για τον Έβρο Άρθρα

15:4327/05

Τι δήλωσε ο Μ. Χρυσοχοΐδης από τον Έβρο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

15:4027/05

Στοίχημα προγνωστικά: Γερμανία και Τσεχία στις επιλογές μας Αθλητισμός

15:3027/05

ΚΕΔΕ: Τι ζητά για το «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμοι ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

15:2027/05

Βραζιλία-Covid19: Νέο αρνητικό ρεκόρ θανάτων Διεθνή ,Κορωνοϊός

15:1627/05

ΔΕΘ- Helexpo: Η 85η ΔΕΘ στις συνθήκες που επιβάλλει ο covid-19 Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

15:1227/05

ΣΕΒΕ: Πρόγραμμα κατάρτισης για άνεργους επιστήμονες Επιχειρήσεις

15:1027/05

Θεοδωρικάκος: Να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις για τα τραπεζοκαθίσματα Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

15:0027/05

«Μαζικές απολύσεις σε πολυκαταστήματα & σούπερ μάρκετ» Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη ,Οικονομία

15:0027/05

Τι είπε ο Πέτσας για την ύφεση και την ανάκαμψη Οικονομία ,Πολιτική

14:5027/05

Δένδιας: Τα σύνορα της χώρας φυλάσσονται και θα φυλαχθούν απολύτως Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

14:4727/05

Θεσ/νίκη: Πλημμύρισαν οι δρόμοι (ΦΩΤΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

14:4027/05

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με ηγέτες 7 χωρών – Τι συζητήθηκε Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

14:3027/05

Μετανάστες έσπασαν την καραντίνα στο Κρανίδι Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

14:2027/05

Χατζηδάκης-Ηλεκτροκίνηση: Δεν θα είναι κλιμακωτές οι επιδοτήσεις Ελλάδα ,Πολιτική

14:1927/05

Το αδιόρατο μεγαλείο και η σεμνή ταπεινότητα του εθελοντισμού Άρθρα

14:1027/05

Επίθεση με βιτριόλι: Νέο χειρουργείο για την 34χρονη Ελλάδα ,Κοινωνία

14:0727/05

Η κρίση επιβάλει, το τραπεζικό σύστημα να στηρίξει την μικρομεσαία επιχείρηση Άρθρα

14:0527/05

Σε κατάσταση επιλεκτικής χρεοκοπίας η Αργεντινή Διεθνή

14:0027/05

Κορωνοϊός: 47 νέοι θάνατοι στη Γερμανία Διεθνή ,ΕΕ ,Κορωνοϊός

13:5427/05

Κομισιόν: Ποια η πρόταση για την οικονομική ανάκαμψη Διεθνή ,ΕΕ ,Σημαντικά

13:5027/05

Κοτανίδου: Δεν υπάρχει εμβόλιο κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Υγεία

13:4527/05

Στο Μαξίμου Δένδιας – Παναγιωτόπουλος Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

13:4027/05

Πότε θα επαναλειτουργήσουν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ελλάδα ,Παιδεία ,Πολιτική

13:3027/05

Αστυνομικοί σκότωσαν αφροαμερικανό μπροστά σε κάμερα (VIDEO) Διεθνή

13:1527/05

Βορίδης: Βάζουμε τέλος στις παράνομες ελληνοποιήσεις Αγροτικά ,Αγροτική Οικονομία ,Βουλή

13:1027/05

Συνάντηση Κεραμέως με Σακελλαροπούλου – Τι συζήτησαν Ελλάδα ,Παιδεία

13:0527/05

Σκόπελος: Πώς σκότωσε ο κεραυνός την 52χρονη γυναίκα Ελλάδα ,Κοινωνία

13:0027/05

Φυλακές Κορυδαλλού: Δεκτό το αίτημα του Βασίλη Δημάκη Ελλάδα ,Κοινωνία

12:5927/05

Μείωση των λεωφορείων του ΟΑΣΘ καταγγέλλουν δημοτικοί σύμβουλοι Δήμοι ,Ελλάδα ,Επιχειρήσεις

12:5227/05

Γεωργιάδης: Τι ανέφερε για γυμναστήρια και beach bar Ελλάδα ,Πολιτική

12:5027/05

Ξεκινά και πάλι η Superleague Αθλητισμός ,Ελλάδα ,Σημαντικά

12:4527/05

Επίσκεψη Β. Κικίλια στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη ,Υγεία

12:4027/05

Μέχρι πότε ματαιώνονται οι πλειστηριασμοί Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ