Κορωνοϊός: Μέτρα προστασίας δοτών και υποψήφιων ληπτών μυελού των οστών

Κορωνοϊός: Μέτρα προστασίας δοτών και υποψήφιων ληπτών μυελού των οστών
Health-Fitness, Κορωνοϊός   | 05/04/2020 | 18:31

Αυτά είναι τα μέτρα προστασίας  που συστήνει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχέυσεων να εφαρμόζουν οι δότες και οι ασθενείς

Ένα σημαντικό θέμα που έχει προκύψει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού είναι η παρατηρούμενη διστακτικότητα των συμβατών δοτών μυελού των οστών να προσέλθουν στις μονάδες υγείας, προκειμένου να δώσουν αιμοποιητικά κύτταρα ή μόσχευμα μυελού των οστών για ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση.

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), σε ανακοίνωσή του, καθησυχάζει τους συμβατούς δότες ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους.

Ειδικότερα, ο ΕΟΜ, σε συνεργασία με τα Κέντρα Δότη και τις Μονάδες Συλλογής Αιμοποιητικών Μοσχευμάτων, συστήνουν και εφαρμόζουν τα παρακάτω μέτρα για την προστασία των δοτών και των ασθενών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19:

Συνεχής αξιολόγηση της ένδειξης για μεταμόσχευση

Η ένδειξη της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων πρέπει να αξιολογείται συνεχώς από τους γιατρούς της μονάδας μεταμόσχευσης και μεταμοσχεύσεις που δεν έχουν επείγουσα ένδειξη συστήνεται προς το παρόν να αναβάλλονται.

Mετακίνηση δοτών από και προς τα κέντρα συλλογής μοσχεύματος

Για την ασφαλή μετακίνηση των δοτών από και προς τα κέντρα συλλογής μοσχεύματος συστήνεται η χρήση ιδιωτικού μέσου μεταφοράς από τον δότη. Τα έξοδα μετακίνησης δεν θα επιβαρύνουν οικονομικά τον δότη αλλά θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου είτε από τον ΕΟΜ είτε από τα Κέντρα Δότη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου, το θέμα μετακίνησης του δότη θα επιλύεται από τον ΕΟΜ σε συνεργασία με τα Κέντρα Δότη.

Πρόσβαση δοτών στις υγειονομικές δομές

Σχετικά με την πρόσβαση των δοτών στις υγειονομικές δομές, όπου επιτελείται η διαδικασία της συλλογής έχουν ληφθεί τα εξής μέτρα:

Οι μονάδες συλλογής μοσχευμάτων αιμοποιητικών κυττάρων λειτουργούν σε χώρους, οι οποίοι είναι πλήρως απομονωμένοι από τα τμήματα νοσηλείας περιστατικών με COVID-19 και έχουν ξεχωριστό προσωπικό.

Ο χώρος στον οποίο επιτελείται η συλλογή είναι απομονωμένος θάλαμος, όπου βρίσκεται μόνο ο δότης και ένα μέλος του προσωπικού που παρακολουθεί τον δότη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Κανένας άλλος, εκτός από το απολύτως απαραίτητο προσωπικό, δεν εισέρχεται στον χώρο συλλογής καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του δότη.

Γίνεται σχολαστική απολύμανση του χώρου συλλογής πριν την είσοδο και μετά την αποχώρηση του δότη.

Τα μέλη του προσωπικού, που βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τον δότη, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του δότη, όπως αυστηρό πλύσιμο χεριών, απολύμανση όλων των επιφανειών και χρήση χειρουργικής μάσκας.

Διασφάλιση διαθεσιμότητας μοσχεύματος στους ασθενείς

Για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας μοσχεύματος για τους ασθενείς που θα υποβληθούν σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων κατά την περίοδο της επιδημίας COVID-19, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Λαμβάνεται προσεκτικό ιστορικό από τον δότη που αφορά την πιθανή έκθεσή του σε COVID-19 κατά το διάστημα των τελευταίων 28 ημερών. Δότες που έχουν ταξιδέψει σε περιοχές με υψηλή επίπτωση ή αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα COVID-19 αποκλείονται από τη διαδικασία της δωρεάς.

Γίνεται μοριακός έλεγχος ρινοφαρυγγικού δείγματος για SARS-COV2 στον δότη 1-2 ημέρες πριν την έναρξη της αγωγής κινητοποίησης των αιμοποιητικών κυττάρων (ενέσεις αυξητικού παράγοντα). Δότες με θετικό δείγμα αποκλείονται από τη δωρεά.

Ο δότης, καθόλη τη διάρκεια της χορήγησης του αυξητικού παράγοντα και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συλλογής, θα πρέπει να παραμένει σε κοινωνική απομόνωση και για αυτόν τον σκοπό θα χορηγείται ειδική άδεια απουσίας από την εργασία του.

Συστήνεται η κατάψυξη του μοσχεύματος από το κέντρο που θα διενεργηθεί η μεταμόσχευση.

Η έναρξη του σχήματος προετοιμασίας στον λήπτη συστήνεται να ξεκινά 1-2 ημέρες μετά τη συλλογή και κατάψυξη του μοσχεύματος.

Ασφάλεια των ασθενών που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση

Για την ασφάλεια των ασθενών που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ακολουθούνται οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ομάδας

Μεταμοσχεύσεων Αίματος και Μυελού των Οστών (EBMT):

Οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση πρέπει -κατά το δυνατόν- να παραμένουν σε απομόνωση στο σπίτι για τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την έναρξη του σχήματος προετοιμασίας.

Όλοι οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε μοριακό έλεγχο (με τεχνική PCR) ρινοφαρυγγικού δείγματος για SARS-COV2 1-2 ημέρες πριν την έναρξη του σχήματος προετοιμασίας, ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι συμπτωμάτων από το αναπνευστικό.

Εάν διαγνωστεί λοίμωξη COVID-19 σε ασθενή υποψήφιο για μεταμόσχευση, η διαδικασία της μεταμόσχευσης αναβάλλεται για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Εάν η μεταμόσχευση κρίνεται επείγουσα, δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από παρέλευση τουλάχιστον 14 ή κατά προτίμηση 21 ημερών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια της μεταμόσχευσης είναι η πλήρης υποχώρηση των κλινικών συμπτωμάτων της λοίμωξης και η ανεύρεση τουλάχιστον 2 αρνητικών μοριακών ελέγχων για SARS-COV2 με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 24 ωρών.

Σε περίπτωση στενής επαφής του ασθενή με άτομο στο οποίο διαγνώστηκε COVID-19, όλες οι διαδικασίες της μεταμόσχευσης (κινητοποίηση δότη, συλλογή μοσχεύματος, έναρξη σχήματος προετοιμασίας) αναβάλλονται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 και κατά προτίμηση 21 ημερών από την τελευταία επαφή.

Ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται στενά για την εμφάνιση λοίμωξης COVID-19 και απαιτείται επιβεβαιωμένος αρνητικός μοριακός έλεγχος (2 δείγματα με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 24 ωρών) για την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας της μεταμόσχευσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

15:3729/05

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

15:3529/05

Εγκλωβισμένοι σε μεταλλικά κουτιά…οι μαθητές Κορωνοϊός ,Παιδεία

15:3029/05

Νέες πρακτικές για την επικοινωνία με κωφούς Κοινωνία

15:1029/05

Εξάρθρωση σπείρας που έκλεβε πολυτελή ΙΧ Ελλάδα ,Κοινωνία

15:0029/05

Κτηματολόγιο: Πότε αρχίζει η ανάρτηση στην Αθήνα Ελλάδα ,Κοινωνία

14:4529/05

ΑΠΘ: Υποδέχεται το θερινό σχολείο τεχνητής νοημοσύνης Παιδεία ,Τεχνολογία

14:4429/05

O όμιλος Eunice μέλος στο δίκτυο Hubject Ενέργεια ,Επιχειρήσεις

14:4029/05

Συνελήφθη… live, το συνεργείο του CNN στη Μινεάπολη (VIDEO) Διεθνή

14:3429/05

Zoρπίδης για Ηλιάδη: Οι διαφωνίες είναι πολυτέλεια σε καιρό «πολέμου» Θεσσαλονίκη ,Οικονομία ,Σημαντικά

14:3029/05

«Κόντρα» Κεραμέως – Φίλη για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Βουλή ,Ελλάδα ,Παιδεία

14:1529/05

ΥΠΑΑΤ: Στην εξισωτική αποζημίωση οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας Αγροτικά ,Αγροτική Οικονομία ,Ελλάδα

14:0829/05

Παρέμβαση Βόζεμπεργκ για την αλλοίωση του ιστορικού χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

14:0529/05

Πώς θα εφαρμοστεί o μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» Βουλή ,Ελλάδα ,Πολιτική

14:0029/05

Κουπόνια σε πολύτεκνους για ψώνια στις λαϊκές αγορές Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

13:5329/05

Μείωση ΦΠΑ: Δείτε σε ποια προϊόντα θα εφαρμοστεί Κοινωνία ,Οικονομία ,Σημαντικά

13:4529/05

Βρούτσης: Κανένας εργαζόμενος απροστάτευτος Βουλή ,Ελλάδα ,Πολιτική

13:3529/05

Πρέπει να φοράμε μάσκα και στο σπίτι; Κορωνοϊός

13:3029/05

Σε «μίνι καζίνο» είχε μετατραπεί κατάστημα στην Αττική Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

13:3029/05

Σχέσεις… οργής. Η Λίβερπουλ και η Θάτσερ Αθλητισμός

13:2229/05

Η Ελλάδα εμπνέει εμπιστοσύνη Άρθρα

13:1729/05

Οι 29 χώρες που ανοίγουν τα σύνορα για τους τουρίστες Ελλάδα ,Τουρισμός

13:1529/05

Κορωνοϊός: Ποιους εργαζόμενους… απειλεί περισσότερο Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

13:0029/05

Στεφανής: Ο Ερντογάν «στοχεύει» στην ίδια την Κωνσταντινούπολη Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

12:5529/05

Νέα κρούσματα στον οικισμό Ρομά στη Λάρισα Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

12:5029/05

Τι λέει η ΝΔ για την απόπειρα επίθεσης στον Δ. Σταμάτη Ελλάδα ,Πολιτική

12:4529/05

Τρόφιμος ψυχιατρείου τραυμάτισε γιατρό με αιχμηρό αντικείμενο Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

12:3529/05

Στοίχημα προγνωστικά: Γκολ στην Λευκορωσία, συνδυασμός στην Τσεχία Αθλητισμός

12:3029/05

Στην Κομοτηνή η Κ. Σακελλαροπούλου – Με ποιους συναντήθηκε Ελλάδα

12:2229/05

Πιερία – Βόλβη: Αγώνας επιβίωσης για τα ενοικιαζόμενα Β.Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Οικονομία

12:2129/05

Στο ΥΜΑΘ αντιπροσωπεία των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ) Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

12:1529/05

Θεσ/νίκη: 13 συλλήψεις για ναρκωτικά σε 24 ώρες Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

12:0029/05

Δήμος Σιθωνίας: Παραλαβή νέων μηχανημάτων έργων (ΦΩΤΟ) Β.Ελλάδα ,Δήμοι

11:5129/05

Η Τουρκία εξέδωσε Navtex νότια της Κρήτης Διεθνή ,Ελλάδα ,Σημαντικά

11:4529/05

Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της Αθλητισμός

11:4029/05

Το Twitter κατέβασε το tweet του Τραμπ Διεθνή

11:3029/05

Πέθανε η ηθοποιός Μαρία Αναστασίου Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτισμός

11:1529/05

Υπ.Παιδείας: Τι προβλέπει το ν/σ για την «Αναβάθμιση του Σχολείου» Ελλάδα ,Παιδεία ,Σημαντικά

11:0929/05

Ο… προσκυνητής ήταν κλέφτης- Δεν άφησε καντήλι για καντήλι! Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

11:0029/05

Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος Ελλάδα ,Κοινωνία ,Υγεία

10:4529/05

ΗΠΑ-Covid-19: Πάνω από 100.000 οι νεκροί Διεθνή ,Κορωνοϊός

10:3429/05

Εξιχνίαση οπαδικού επεισοδίου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:3229/05

Η αντιμετώπιση του covid-19 από τα Διμερή Επιμελητήρια στη Ν.Α. Ευρώπη Αγροτική Οικονομία ,Κορωνοϊός

10:3029/05

Βραζιλία-Covid-19: Εφιάλτης δίχως τέλος Διεθνή ,Κορωνοϊός

10:1529/05

ΗΠΑ: Τρίτη νύχτα βίαιων επεισοδίων στη Μινεσότα (ΦΩΤΟ-VIDEO) Διεθνή ,Κορωνοϊός

10:1029/05

Θεσ/νίκη: Κομβόι λεωφορείων σε πορεία διαμαρτυρίας (VIDEO) Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

10:1029/05

Θεσσαλονίκη: Μηχανοκίνητη πορεία και στα δυτικά (ΤΩΡΑ) (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

10:0029/05

Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτυου Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

09:4929/05

Σεισμός στη Βέροια Ελλάδα ,Κοινωνία

09:4529/05

Τηλεδιάσκεψη Κ. Μητσοτάκη με ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας Ελλάδα ,Πολιτική

09:3129/05

«Παρέλαση» τουριστικών λεωφορείων στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης (ΒΙΝΤΕΟ) Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

09:3029/05

Πώς θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

09:1529/05

Κορωνοϊός: Λήξη συναγερμού για το 3χρονο προσφυγόπουλο Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

09:0029/05

Μεταμόρφωση: Ληστές ΑΤΜ άνοιξαν πυρ κατά αστυνομικών Ελλάδα ,Κοινωνία

08:4729/05

Ερντογάν: Επιμένει για τη σημερινή φιέστα στην Αγιά Σοφιά Βαλκάνια ,Διεθνή ,Κοινωνία

08:4529/05

Κορωνοϊός: Υψηλότερος ο κίνδυνος για ηλικιωμένους διαβητικούς Κορωνοϊός ,Υγεία

08:3029/05

Τα κρίσιμα σημεία για το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων Θέματα GR Times ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

08:1529/05

Μετά την 21η Ιουνίου η πλήρης λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

08:0029/05

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα στην περιφερειακή Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:5029/05

Στην Κομοτηνή σήμερα η Κ. Σακελλαροπούλου Ελλάδα ,Κοινωνία

07:4029/05

Έξι συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:3029/05

ΚΑΘ: Κόντρα εμπόρων – διοίκησης για το τέλος εισόδου Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

07:2029/05

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Ελλάδα ,Πολιτική

07:1029/05

Διακοπές ρεύματος στη Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:0029/05

Ο καιρός για σήμερα, Παρασκευή, σε όλη τη χώρα Κοινωνία ,Σημαντικά

23:5928/05

Βρετανία: Πέθανε ο γηραιότερος άνθρωπος στη Γη Διεθνή

23:5028/05

Lufthansa: Πετώντας…προς καλοκαιρινούς προορισμούς Διεθνή ,Τουρισμός

23:4228/05

Τραμπ: Yπέγραψε διάταγμα για τα Social Media! Διεθνή ,Σημαντικά

23:4028/05

Προς μείωση οι πωλήσεις σαμπάνιας παγκοσμίως Διεθνή ,Επιχειρήσεις

23:3028/05

Ιταλία: μείωση αριθμού των νεκρών από κορωνοϊό Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:2028/05

Γεωργιάδης: Σημαντικές επενδύσεις στη βιομηχανία από ΗΠΑ Οικονομία ,Πολιτική

23:1528/05

Κορωνοϊός:Συνολικά 357.311 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:1028/05

Ύπαρξη πλησιέστερου στη Γη δυνητικά κατοικήσιμου εξωπλανήτη Επιστήμη

23:0428/05

Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στο Τζόκερ! Κοινωνία

23:0028/05

Συνεχίζεται ο «καυγάς» για το ασανσέρ στην Ακρόπολη Κόμματα

22:5028/05

Focus: Ποια ελληνικά νησιά προτείνει Διεθνή ,Τουρισμός

22:4028/05

Γαλλία: «Θέλουμε χρήματα, όχι παράσημα» Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:3328/05

41 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ) Ελλάδα ,Πολιτική

22:3028/05

ΕΚΕ: Νέο κοινωνικό σποτ (ΒΙΝΤΕΟ) Υγεία

22:2028/05

Ισπανία:Αντιδράσεις για κλείσιμο εργοστασίου της Nissan ΕΕ ,Κορωνοϊός

22:1828/05

Υπ. Υγείας: προβλέπει 2.250 θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευτών Κορωνοϊός ,Υγεία

22:1028/05

Περισσότερο… φως στη Σκιάθο με έργα ηλεκτρισμού Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

22:0028/05

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη Παιδεία- Τι προβλέπει Βουλή ,Παιδεία ,Σημαντικά

21:5028/05

Γερμανία: Δασκάλα ύποπτη για επιθέσεις σε νήπια Διεθνή

21:4028/05

Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα από τη Δευτέρα Οικονομία

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ