Οι Ιατροί Εργασίας, το Συντεχνιακό Κράτος και η Πανδημία του Covid 19

Οι Ιατροί Εργασίας, το Συντεχνιακό Κράτος και η Πανδημία του Covid 19

Η χώρα, οι επιχειρήσεις, χρειάζονται διπλάσιους ιατρούς εργασίας και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας, η οποία έφερε στην επιφάνεια το πρόβλημα της μεγάλης έλλειψης ιατρών εργασίας, όπως και των ανωμαλιών που έχουν προκληθεί στην αγορά εξ’ αιτίας της απαράδεκτης «συμμαχίας» μεταξύ κράτους και μερίδας του Ιατρικού Κόσμου που αντιλαμβάνεται το ρόλο του συντεχνιακά και θέλει επίμονα να προστατεύει τα συμφέροντά του.

Η πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (20/3/2020), αίρει ορισμένες από τις αδικαιολόγητες στρεβλώσεις που ίσχυαν με Υ.Α. του 2017, αλλά δεν επιλύει το πρόβλημα. Ως έχει η κατάσταση, οι ιατροί εργασίας είναι περίπου 500 όταν για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων χρειάζονται περισσότεροι από 1.000, δηλαδή οι διπλάσιοι. Και επειδή οι ιατροί εργασίας έχουν γίνει «ειδικότητα εν ανεπαρκεία», υπαγορεύουν αμοιβές διπλάσιες και τριπλάσιες απ’ ότι στο παρελθόν, καταργώντας στην πράξη τον ελεύθερο ανταγωνισμό για επιστήμονες που όμως δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πως μέσα από εσφαλμένης κατεύθυνσης νομοθετικές ρυθμίσεις που αντίκεινται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά και στο Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά και συνεπεία κακών συντεχνιακών πρακτικών, έχει δημιουργηθεί μία τελείως στρεβλή κατάσταση στην αγορά ειδικά σε ό,τι αφορά στους ιατρούς εργασίας.

Ο Covid 19 και οι ιατροί εργασίας

Με την από 20/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, μεταξύ άλλων, καταργήθηκαν οι γεωγραφικοί περιορισμοί και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, ικανοποιώντας ένα φλέγον αίτημα που εδώ και σχεδόν δύο χρόνια είχαν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις σε όλη την χώρα. Τι ακριβώς συνέβαινε όμως τα τελευταία χρόνια.

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν πρέπει να επισημάνουμε ότι  από το 1985, όταν και καθιερώθηκε για πρώτη φορά  η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν πάνω από  150 εργαζόμενους (από το 1996 το όριο κατέβηκε στους 50) να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, έως και το 2005, η νομοθεσία επέτρεπε σε κάθε ιατρό ανεξαρτήτως ειδικότητας να ασκεί τα καθήκοντα αυτά. Εκτιμάται ότι το 2005 ασκούσαν καθήκοντα περίπου 800 ιατροί άλλων ειδικοτήτων και περίπου 90 ιατροί με την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας.

Το 2005 τίθεται ο πρώτος περιορισμός, καθώς έκτοτε μπορούσαν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, μόνο όσοι γιατροί άλλων ειδικοτήτων ασκούσαν καθήκοντα σε μία έστω επιχείρηση, καθώς επίσης και κάθε ιατρός με την ειδικότητα ιατρικής της εργασίας. Μετά το «κλείσιμο» του επαγγέλματος το 2005 σε νέους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, η «δεξαμενή» αυτών των γιατρών άρχισε σταδιακά να μειώνεται φυσιολογικά για διάφορες αιτίες (συνταξιοδοτήσεις, έναρξη απασχόλησης στο ΕΣΥ, μετακίνηση στο εξωτερικό κ.α.). Παράλληλα, η αύξηση του αριθμού των ιατρών με την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας ήταν πολύ μικρή ετησίως, κυρίως λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων θέσεων για την συγκεκριμένη ειδικότητα.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με μελέτη του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Υγεία και Ασφάλεια (ΕΛΙΝΥΑΕ) εκείνη την περίοδο, για την κάλυψη των αναγκών μόνο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, απαιτούνταν 1000-1500 γιατροί, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας (νησιωτικότητα, εποχική ζήτηση κ.α.).

Πως το κράτος ευνόησε μία συντεχνία

Το 2017, όταν σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι διαθέσιμοι ιατροί άλλων ειδικοτήτων δεν ήταν περισσότεροι από 550-600 και οι γιατροί με την ειδικότητα ιατρικής της εργασίας ήταν λιγότεροι από 150, η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας έλαβε μια ακατανόητη απόφαση, καθιερώνοντας ένα πρωτοφανές καθεστώς στις υπηρεσίες γιατρού εργασίας.

Συγκεκριμένα, με Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε τότε, έπρεπε όλοι οι γιατροί άλλων ειδικοτήτων, που παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές ήδη για τουλάχιστον 12 χρόνια, να ενταχθούν σε έναν κατάλογο και αυτό αν πληρούσαν κάποια κριτήρια, για να εξακολουθήσουν να έχουν το δικαίωμα αυτό. Η διαδικασία  περιελάμβανε ορισμένα εξωφρενικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα, κάθε γιατρός να διαθέτει αποδεικτικά παροχής των υπηρεσιών του πριν το 2005, δηλαδή δώδεκα και πλέον χρόνια νωρίτερα, και παράλληλα να είχε ενεργή ανάθεση στις 15/5/2009. Ενδεικτικά μέσω της διαδικασίας αυτής είχε απορριφθεί γιατρός που ασκούσε από το 2003 έως το 2008 καθήκοντα, το 2009 έλειπε για λίγους μήνες στο εξωτερικό, ασκούσε και πάλι καθήκοντα από τον Ιούνιο του 2009 έως και το 2017, και απορρίφθηκε γιατί δεν είχε ενεργή ανάθεση την 15η Μαΐου του 2009.

Επίσης,  απορρίφθηκαν γιατροί που δεν κατάφεραν να βρουν αποδεικτικά παροχής υπηρεσιών προ του 2005, ενώ οι επιχειρήσεις στις οποίες παρείχαν υπηρεσίες είχαν κλείσει πολλά χρόνια νωρίτερα και έτσι δεν ήταν εφικτό να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία, ενώ και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν ήταν σε θέση να τους δώσουν σχετικές βεβαιώσεις για τόσα χρόνια πριν, καθώς δεν είχαν μηχανογραφημένο αρχείο και δεν μπορούσαν να αναζητήσουν τα στοιχεία αν ο γιατρός δεν είχε στη διάθεση του τον αριθμό πρωτοκόλλου της ανάθεσης.  Το αποτέλεσμα αυτής της απίστευτης υπουργικής απόφασης ήταν να υποβάλλουν αίτηση μόνο περίπου 450 γιατροί άλλων ειδικοτήτων, εκ των οποίων εντάχθηκαν αρχικά 354 και μετά την υποβολή ένστασης άλλοι 20, ήτοι συνολικά 374 πανελλαδικά.

Συνεπώς ενώ η αγορά χρειαζόταν πάνω από 1000 γιατρούς εργασίας, με διάφορα τερτίπια της νομοθεσίας για την εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων, έμεινε τελικά με περίπου 150 γιατρούς με την ειδικότητα ιατρού εργασίας και άλλους 374 άλλων ειδικοτήτων. Όμως δεν έμεινε εκεί η τότε πολιτική ηγεσία. Θέλοντας να κατοχυρώσει επίσημα το μονοπώλιο των 150 γιατρών, προχώρησε περισσότερο και θεσμοθέτησε νέες ρυθμίσεις που καταργούσαν πολλές θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος όπως η ελευθερία των συμβάσεων αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συγκεκριμένα για τους 374 γιατρούς που τελικά κατάφεραν να μπουν στον εν λόγω κατάλογο, απαγόρευσε την παροχή υπηρεσιών εκτός των ορίων του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο ανήκαν, ενώ ήδη από το 2011 είχε καταργηθεί κάθε γεωγραφικός περιορισμός στην άσκηση κάθε επαγγέλματος. Δηλαδή ίσχυε το εξής απίστευτο, ένας παθολόγος που είχε ενταχθεί στον κατάλογο μπορούσε να ασκεί την ειδικότητα του σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κανένα περιορισμό, όμως υπηρεσίες ιατρού εργασίας μπορούσε να παρέχει μόνο εντός των ορίων του Ιατρικού του Συλλόγου. Επίσης για να έχει την δυνατότητα κάθε γιατρός εκ των 374, να παρέχει τις υπηρεσίες του σε κάθε επιχείρηση, έπρεπε να προσκομίσει βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου, ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος γιατρός με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας στην περιοχή του Ιατρικού Συλλόγου.

Η προσφυγή που «κόλλησε» στο ΣτΕ

Χαρακτηριστικό στοιχείο της προχειρότητας και αντισυνταγματικότητας των νομοθετικών αυτών διατάξεων, αποτελεί το γεγονός ότι όταν 64 θιγόμενοι ιατροί προσέβαλαν τις διατάξεις αυτές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η συζήτηση τους στο ΣτΕ αναβλήθηκε 5 φορές με πρωτοβουλία του δημοσίου που προσπαθούσε προσχηματικά να καθυστερήσει την συζήτηση της προσφυγής, όταν δε έγινε η συζήτηση, το δημόσιο δεν παρέστη παρότι είχε έννομο συμφέρον, γεγονός πρωτοφανές στα νομικά χρονικά. Δυστυχώς τρία χρόνια μετά την άσκηση της προσφυγής δεν έχει εκδοθεί ακόμα η απόφαση του ΣτΕ.

Οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις οδήγησαν όπως ήταν φυσικό σε αδιέξοδο καθώς :

  • Οι ειδικοί ιατροί εργασίας ζητούσαν πλέον από τις επιχειρήσεις  2πλάσιες και 3πλάσιες αμοιβές από ότι ζητούσαν μέχρι τότε, πιέζοντας τους Ιατρικούς Συλλόγους, να μην δίνουν βεβαιώσεις στους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων αν δεν τους ρωτούν για κάθε μία επιχείρηση ξεχωριστά. Δηλαδή ίσχυε η παγκόσμια πρωτοτυπία να διαλέγει ο γιατρός (προμηθευτής) τον πελάτη σε τιμή που θα καθορίζει αυτός, και όχι ο πελάτης τον προμηθευτή σε τιμή που καθορίζεται από τον ανταγωνισμό. Ενδεικτικά υπάρχουν πολλοί Ιατρικοί Σύλλογοι όπου είναι εγγεγραμμένοι 1 ή 2 γιατροί με την ειδικότητα ιατρικής της εργασίας. Οι επιχειρήσεις στις περιοχές αυτές ένοιωσαν στο πετσί τους τι θα πει ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Ακόμα και σε Ιατρικούς Συλλόγους όπου υπήρχαν περισσότεροι από 1-2 εγγεγραμμένοι, η διαδικασία που ακολουθούσαν οι Ιατρικοί Σύλλογοι εφαρμόζοντας το νόμο, ήταν να ζητούν από τους ιατρούς των άλλων ειδικοτήτων να υποβάλλουν αιτήσεις για κάθε μία επιχείρηση ξεχωριστά, τις οποίες προωθούσαν στους ειδικούς γιατρούς εργασίας για να δηλώσουν αν είναι διαθέσιμοι και αν έστω ένας δήλωνε διαθεσιμότητα, η επιχείρηση ήταν υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του ανεξαρτήτως τιμήματος και εργασιακής πρακτικής. Κατά μία περίεργη σύμπτωση, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, μόνο ένας δήλωνε διαθεσιμότητα.
  • Μεγάλο μέρος των υπόχρεων επιχειρήσεων πανελλαδικά ήταν στον αέρα, καθώς μαθηματικά την πλειοψηφία των επιχειρήσεων κάλυπταν οι 374 γιατροί άλλων ειδικοτήτων, δηλαδή όλες αυτές οι επιχειρήσεις ξαφνικά βρέθηκαν ακάλυπτες και σε ενδεχόμενο ατύχημα ή έλεγχο ήταν υπόλογεςΣε αρκετές μάλιστα επιβλήθηκαν πρόστιμα για τον λόγο αυτό.
  • Οι εργαζόμενοι πολλών επιχειρήσεων έμειναν χωρίς παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας, η οποία είναι κοινώς αποδεκτό ότι βοηθά στην προστασία της υγείας τους, κυρίως δε σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά, όπου δεν υπήρχε διαθέσιμη λύση ανεξαρτήτως κόστους. Χαρακτηριστικά χιλιάδες εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία μας τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια έμειναν χωρίς γιατρό εργασίας.

Παράλληλα, η συντεχνία πολεμούσε κάθε προσπάθεια διαφάνειας και είχε πείσει την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου να αναβάλλει συνεχώς, με διάφορα προσχήματα, την ένταξη και των αναθέσεων ιατρού εργασίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα sepenet του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, όπως έχει θεσμοθετηθεί εδώ και δύο χρόνια με τις αναθέσεις τεχνικού ασφαλείας. Είναι κοινό μυστικό ότι ορισμένοι της συντεχνίας εκμεταλλευόμενοι τις μονοπωλιακές συνθήκες και την έλλειψη δυνατότητας διασταύρωσης των στοιχείων μεταξύ των διάφορων τμημάτων του ΣΕΠΕ, δήλωναν την ίδια στιγμή επισκέψεις σε διαφορετικές επιχειρήσεις σε διαφορετικά μέρη ανά την επικράτεια.

Και ύστερα… ήρθε η πανδημία

Τα δύο τελευταία χρόνια φορείς, επιμελητήρια, σύνδεσμοι, επιχειρήσεις απηύθυναν εκκλήσεις στο Υπουργείο Εργασίας για επίλυση του ζητήματος. Είναι γεγονός ότι η νυν πολιτική ηγεσία από την πρώτη στιγμή είχε δηλώσει ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα. Δυστυχώς έπρεπε να φτάσουμε στην σημερινή συγκυρία, όπου ο θεσμός του ιατρού εργασίας είναι πολύ σημαντικός για έναν ακόμα λόγο, γιατί οι γιατροί παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σχετικά με την πανδημία, για να τερματιστεί αυτό το θέατρο του παραλόγου. Βέβαια η λύση που δόθηκε δεν αντιμετωπίζει οριστικά το πρόβλημα, καθώς η πρόσφατη ΠΝΠ ναι μεν καταργεί την προτεραιότητα των 150, καταργεί τους γεωγραφικούς περιορισμούς για τους υπόλοιπους και επαναφέρει το δικαίωμα να παρέχουν υπηρεσίες όσοι «κόπηκαν» από την λίστα το 2018, όμως δεν ανοίγει το επάγγελμα σε νέους γιατρούς. Και καθώς ο ρυθμός αύξησης των ειδικών ιατρών εργασίας παραμένει εξαιρετικά αργός  λόγω περιορισμένων νέων θέσεων για την ειδικότητα αυτή και, ο μέσος όρος ηλικίας των γιατρών των άλλων ειδικοτήτων είναι λίγο πάνω από τα 60, η δυσχέρεια εξεύρεσης γιατρών εργασίας για τις επιχειρήσεις, θα μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο.

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

23:5914/08

Μπλε και κόκκινες πατάτες στο αγρόκτημα του Παν. Θεσσαλίας! Περιβάλλον

23:5714/08

Ν.Χαρδαλιάς στο Facebook: Στόχος να παραμείνουμε υγιείς Κοινωνία ,Κορωνοϊός

23:5014/08

Ποτίδαια: Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα Κοινωνία

23:4014/08

ΚΙΝΑΛ για μέτρα: Προχειρότητα, παλινωδίες και εξαγγελίες με αμφίβολα αποτελέσματα Πολιτική

23:3314/08

Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ: Κρίσιμο να υπάρξει αποκλιμάκωση από την Τουρκία Διεθνή

23:3014/08

Covid-19: Ρεκόρ κρουσμάτων σε Γαλλία και Βρετανία Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:2414/08

Μόσιαλος: Ενδεχόμενη αύξηση κρουσμάτων φθινόπωρο και χειμώνα Υγεία

23:2014/08

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου πιο δημοφιλής από ποτέ Διεθνή

23:1014/08

Αυστρία: Οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας παραβιάζουν διεθνείς νόμους Διεθνή

23:0014/08

Κορωνοϊός: 13 νέα κρούσματα στην Κύπρο Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5014/08

Πυρκαγιά-Μάτι: Δεύτερο εισαγγελικό «όχι» για αναβάθμιση κατηγορητηρίου Κοινωνία

22:4014/08

Ελάτεια: Χτύπησαν και μαχαίρωσαν 25χρονο ντελιβερά Ελλάδα ,Κοινωνία

22:3714/08

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ νότια της Κρήτης Κοινωνία

22:3014/08

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τις κυβερνητικές κινήσεις στα ελληνοτουρκικά Κόμματα

22:2014/08

Λοιμωξιολόγοι: «Κλειδί» για την πορεία του κορωνοϊού, η τήρηση των μέτρων Κορωνοϊός ,Υγεία

22:1014/08

Ισπανία: Κλείνουν τα νάιτκλαμπ λόγω Covid-19 Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:0014/08

Καλιφόρνια: Μάχη με τις φλόγες για τρίτη ημέρα (VIDEO) Διεθνή

21:5014/08

Τι βρέθηκε σε έρευνα σε κελιά των φυλακών Κορυδαλλού Κοινωνία

21:4014/08

Μπορέλ: Απόλυτη αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο Διεθνή ,Πολιτική

21:3014/08

Κορωνοϊός: Τρίτος νεκρός σήμερα – Συνολικά 224 τα θύματα Κορωνοϊός ,Σημαντικά

21:2014/08

Κορωνοϊός: Υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλες τις δομές Ασύλου Κοινωνία ,Κορωνοϊός

21:1014/08

Στα Χανιά για τον Δεκαπενταύγουστο ο πρωθυπουργός Πολιτική

21:0014/08

Ο κόσμος «καίγεται» και ο Τραμπ ασχολείται με…τρίχες (VIDEO) Διεθνή

20:5014/08

Δένδιας-Βιέννη: Άμεση αποχώρηση της Τουρκίας από την ελληνική υφαλοκρηπίδα Πολιτική

20:4014/08

Επικοινωνία Τραμπ-Μακρόν για Αν. Μεσόγειο: Κοινό ενδιαφέρον για ειρήνη Διεθνή

20:3014/08

Κορωνοϊός: Περισσότερες από 600 παραβάσεις στα πλοία Κοινωνία ,Κορωνοϊός

20:2014/08

ΚΚΕ: Ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για τον κορωνοϊό Πολιτική

20:1014/08

Παίρνει εξιτήριο η Έρρικα Πρεζεράκου Lifestyle

20:0014/08

Συνάντηση Δένδια-Πομπέο με θέμα την τουρκική προκλητικότητα Πολιτική ,Σημαντικά

19:5014/08

Ο Μακρόν ξανά στον Λίβανο Διεθνή

19:4014/08

Νεπάλ: Νεκροί και αγνοούμενοι από καταρρακτώδεις βροχές Διεθνή

19:3314/08

Άλλαξε πάλι πορεία το Oruc Reis Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

19:2214/08

Συνάντηση Παναγιωτόπουλου με Πάιατ – Τι συζήτησαν Πολιτική

19:2014/08

Ματαιώνονται οι συναυλίες του 49ου Φεστιβάλ Ολύμπου Πολιτισμός

19:1014/08

ΠΚΜ: Στις 18 οι εστίες καταρροϊκού πυρετού Περιβάλλον ,Περιφέρειες

19:0914/08

Κορωνοϊός: Στο «κόκκινο» Θεσσαλονίκη και Αττική Κορωνοϊός ,Σημαντικά

19:0014/08

Π. Τσακίρης: Μήνυμα για τον Δκαπενταύγουστο Δήμοι

18:5014/08

Κορωνοϊός: Συστάσεις της Γ.Γ. Αθλητισμού Κοινωνία ,Κορωνοϊός

18:4714/08

Κορωνοϊός: 254 νέα κρούσματα στη χώρα μας Κορωνοϊός

18:4014/08

Notam για ταξιδιώτες από Ισραήλ στην Ελλάδα Ελλάδα ,Κορωνοϊός

18:3014/08

Νέα μέτρα: Τι αλλάζει για τις Εκκλησίες τον Δεκαπενταύγουστο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

18:2514/08

Κορωνοϊός: Τα πρώτα μηνύματα του 112 σε Πάρο – Αντίπαρο Κορωνοϊός

18:2014/08

Βέροια: Τεστ στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου μετά το κρούσμα Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:1014/08

Τομ Χανκς – Ρίτα Γουίλσον: Μέρες χαλάρωσης στα Κουφονήσια (ΦΩΤΟ) Lifestyle

18:0014/08

Ουκρανία: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

17:5014/08

Δεκαπενταύγουστος: Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και ΚΤΕΛ Ελλάδα ,Κοινωνία

17:4214/08

«Επίθεση» Τούρκων χάκερ στην ιστοσελίδα του υπ. Εργασίας Ελλάδα ,Κοινωνία

17:3014/08

Helios: 15 χρόνια μετά την αεροπορική τραγωδία με 121 νεκρούς Διεθνή

17:2814/08

Κορωνοϊός – Ασβεστοχώρι: Και τρίτη νεκρή από το γηροκομείο Κορωνοϊός

17:2014/08

Κ. Κρομμύδας: Το μήνυμα του σε όσους αψηφούν τον κίνδυνο του κορωνοϊού Ελλάδα ,Κορωνοϊός

17:1014/08

Έκρηξη στη Βηρυτό -UNESCO: Πλήγμα στην πολιτιστική κληρονομιά Διεθνή

17:0514/08

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Κρήτη Ελλάδα ,Κοινωνία

17:0014/08

Σ. Γουναρίδης: Το βουνό διαλέγει τους εραστές του Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:5014/08

ΠτΔ: Οι προκλήσεις της Άγκυρας δεν θα μας αποπροσανατολίσουν Πολιτική

16:4014/08

Βρετανία: Καραντίνα 14 ημερών για ταξιδιώτες από Γαλλία, Ολλανδία, Μάλτα Διεθνή ,Κορωνοϊός

16:3914/08

Θεσ/νίκη: Πυρκαγιά σε υπόγειο – Κινδύνεψαν γυναίκες Κοινωνία

16:3014/08

Χαλκιδική: Ανοιχτά ξανά τα beach bar που έκλεισαν λόγω αποστάσεων για τον κορωνοϊό Θέματα GR Times ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

16:2014/08

Κιλκίς: Διακινητής μετέφερε επτά αλλοδαπούς Ελλάδα ,Κοινωνία

16:1014/08

Γερμανία: Η συμφωνία ΗΑΕ-Ισραήλ «σημαντική συμβολή στην ειρήνη» Διεθνή

16:0014/08

Α. Τσίπρας: Έλλειμμα στρατηγικής στα ελληνοτουρκικά Πολιτική

15:5014/08

Μαχαίρωσαν 25χρονο στη Φθιώτιδα Ελλάδα ,Κοινωνία

15:4814/08

Κορωνοϊός: Κλειστά μαγαζιά από τα μεσάνυχτα και στην Αττική Κορωνοϊός

15:4014/08

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν. Class of the titans με 4άρες, τελικούς και τρόπαια Αθλητισμός

15:3714/08

Κορωνοϊός – Χαρδαλιάς: Αυτά είναι τα νέα μέτρα Κορωνοϊός ,Σημαντικά

15:3014/08

Κορωνοϊός: LIVE η έκτακτη ενημέρωση από τον Ν. Χαρδαλιά Ελλάδα ,Κορωνοϊός

15:2014/08

Ερντογάν: Δεν θα αφήσουμε αναπάντητη την παραμικρή επίθεση σε πλοίο μας Διεθνή

15:1014/08

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή στην αγορά Καπάνι (ΦΩΤΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

15:1014/08

Νέες απειλές Τσαβούσογλου: Θα το πληρώσετε Διεθνή

15:0014/08

Κορωνοϊός-Τούντας: Έχουν μολυνθεί τουλάχιστον 60.000 στην Ελλάδα Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

14:5014/08

Τηλεφωνική επικοινωνία Ν. Αναστασιάδη – Σ. Μισέλ Διεθνή

14:4014/08

Χανιά: Σε ύφεση η φωτιά στο Σέλινο Ελλάδα ,Κοινωνία

14:3414/08

Βέροια: Κρούσμα κορωνοϊού σε εργαζόμενη του νοσοκομείου Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός

14:3014/08

Κορωνοϊός: Σε απόγνωση οι μουσικοί – Ζητούν μέτρα στήριξης Θέματα GR Times ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

14:2114/08

Στις 15:30 η έκτακτη ενημέρωση Χαρδαλιά για τα νέα μέτρα Ελλάδα ,Κορωνοϊός

14:2014/08

Ιός Δυτικού Νείλου: Εντατικοί ψεκασμοί στις Σέρρες Β.Ελλάδα ,Υγεία

14:1014/08

Κορωνοϊός: Στις 27 οι παραβάσεις λειτουργίας καταστημάτων Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

14:0014/08

Με το 2.52 της Μπάγερν και ιταλικό combo Αθλητισμός

13:5014/08

Ευρωπαϊκής… προέλευσης η σύφιλη Επιστήμη

13:4814/08

Κορωνοϊός: Ακόμα ένας θάνατος στην Ελλάδα – Στους 222 οι νεκροί Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

13:4514/08

Φωτιά στη Νάξο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής (VIDEO) Ελλάδα ,Κοινωνία

13:4014/08

Ξάφριζε εκκλησίες επί δύο μήνες Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

13:3014/08

Βαρβιτσιώτης: Η Ελλάδα δεν εκβιάζεται Ελλάδα ,Πολιτική

13:2014/08

Μεσανατολικό: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας Διεθνή

13:1014/08

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Η ιστορία δεν θα συγχωρέσει τα ΗΑΕ για τη συμφωνία με το Ισραήλ Διεθνή

13:0014/08

Χαμός σε γάμο στην Αλεξανδρούπολη – Επέμβαση της ΕΛΑΣ (VIDEO) Ελλάδα ,Κοινωνία

12:5014/08

Fake News η συγκέντρωση φαρμάκων από τον ΙΣΘ Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

12:4514/08

Μεγάλη φωτιά κοντά σε χωριό στην ορεινή Νάξο (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία

12:4014/08

Ντερμπάρα με μπόλικη ισοπαλία Αθλητισμός

12:3114/08

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Έρχονται βροχές και καταιγίδες Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

12:3014/08

Γ. Γεραπετρίτης: Υπέρ της Ελλάδας ο διπλωματικός κόσμος Ελλάδα ,Πολιτική

12:3014/08

Δεκαπενταύγουστος: Σε ισχύ από σήμερα τα μέτρα της τροχαίας Ελλάδα ,Κοινωνία

12:2014/08

Σαουδική Αραβία: Εξήρε τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την ΑΟΖ Διεθνή

12:1014/08

Σύλληψη 68χρονης για λαθραία τσιγάρα Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

12:0014/08

Κορωνοϊός: Ποια μάσκα δεν προστατεύει; Επιστήμη ,Κορωνοϊός

11:5214/08

Κορωνοϊός: Έρχονται νέα μέτρα – Σήμερα οι ανακοινώσεις Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

11:5014/08

Κρούσμα του Ιού του Δυτικού Νείλου στην Ξάνθη Β.Ελλάδα ,Κοινωνία ,Υγεία

11:4014/08

«Είμαι τρελός, έχω μαχαίρι»: Την ξυλοκόπησε επειδή… κόρναρε! Κοινωνία

11:3014/08

Γαλλία: Στο «κόκκινο» λόγω κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

11:2014/08

Συνταξιοδότηση επιζώντος συζύγου Κοινωνία με τον Γ.Σωπασή

11:1014/08

Χανιά: Νέο κρούσμα κορωνοϊού Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:0014/08

Θάνατοι λουόμενων σε Ναύπλιο και Βόλο Ελλάδα ,Κοινωνία

10:4514/08

Η Γαλλία χαιρέτισε τη συμφωνία εξομάλυνσης σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και HAE Διεθνή

10:3014/08

Χαλκιδική : «Καμπάνα» 5.000 ευρώ σε 62χρονο με κορωνοϊό Β.Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

10:2014/08

Κορωνοϊός: Άλλα τρία νέα κρούσματα στη Λάρισα Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

10:1014/08

Κορωνοϊός: Τεστ στους εκδρομείς που επιστρέφουν σε Πειραιά και Ραφήνα Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

10:0014/08

Εξαδάκτυλος: Όσοι επιστρέφουν από διακοπές, να φοράνε μάσκα για 7 ημέρες Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

09:5014/08

Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

09:4514/08

Μαίνεται η φωτιά στο Σέλινο Χανίων – Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες Ελλάδα ,Κοινωνία

09:3014/08

Εύβοια: Σήμερα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες Ελλάδα ,Κοινωνία

09:1514/08

Κορωνοϊός: Συναγερμός για τη μεγάλη διασπορά των κρουσμάτων Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

09:0014/08

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου Ελλάδα ,Κοινωνία

08:5514/08

Δένδιας: Η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι οι προκλήσεις της θα έχουν συνέπειες Ελλάδα ,Πολιτική

08:4514/08

Μεγάλη φωτιά στο Τσεσμέ – Ορατή από τη Χίο (VIDEO) Διεθνή

08:3014/08

Παιδικοί Σταθμοί- ΕΣΠΑ: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα Ελλάδα ,Κοινωνία ,Παιδεία

08:2014/08

Oruc Reis: Παραμένει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα Διεθνή ,Σημαντικά

08:1514/08

ΠΚΜ: Σε ποιους δρόμους εκτελούνται σήμερα εργασίες συντήρησης Ελλάδα ,Περιφέρειες

08:0014/08

Κοτανίδου για σχολεία: Μάσκες οι μαθητές, αρνητικό τεστ οι φοιτητές Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

07:4514/08

Σήμερα η έκτακτη συνάντηση Δένδια-Πομπέο στη Βιέννη Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

07:3014/08

Βραζιλία-Covid-19: Ξεπέρασαν τους 105.000 οι νεκροί Διεθνή ,Κορωνοϊός

07:1514/08

ΗΠΑ-Covid-19: Πάνω από 53.000 κρούσματα σε 24 ωρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ