Οι Ιατροί Εργασίας, το Συντεχνιακό Κράτος και η Πανδημία του Covid 19

Οι Ιατροί Εργασίας, το Συντεχνιακό Κράτος και η Πανδημία του Covid 19

Η χώρα, οι επιχειρήσεις, χρειάζονται διπλάσιους ιατρούς εργασίας και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας, η οποία έφερε στην επιφάνεια το πρόβλημα της μεγάλης έλλειψης ιατρών εργασίας, όπως και των ανωμαλιών που έχουν προκληθεί στην αγορά εξ’ αιτίας της απαράδεκτης «συμμαχίας» μεταξύ κράτους και μερίδας του Ιατρικού Κόσμου που αντιλαμβάνεται το ρόλο του συντεχνιακά και θέλει επίμονα να προστατεύει τα συμφέροντά του.

Η πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (20/3/2020), αίρει ορισμένες από τις αδικαιολόγητες στρεβλώσεις που ίσχυαν με Υ.Α. του 2017, αλλά δεν επιλύει το πρόβλημα. Ως έχει η κατάσταση, οι ιατροί εργασίας είναι περίπου 500 όταν για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων χρειάζονται περισσότεροι από 1.000, δηλαδή οι διπλάσιοι. Και επειδή οι ιατροί εργασίας έχουν γίνει «ειδικότητα εν ανεπαρκεία», υπαγορεύουν αμοιβές διπλάσιες και τριπλάσιες απ’ ότι στο παρελθόν, καταργώντας στην πράξη τον ελεύθερο ανταγωνισμό για επιστήμονες που όμως δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πως μέσα από εσφαλμένης κατεύθυνσης νομοθετικές ρυθμίσεις που αντίκεινται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά και στο Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά και συνεπεία κακών συντεχνιακών πρακτικών, έχει δημιουργηθεί μία τελείως στρεβλή κατάσταση στην αγορά ειδικά σε ό,τι αφορά στους ιατρούς εργασίας.

Ο Covid 19 και οι ιατροί εργασίας

Με την από 20/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, μεταξύ άλλων, καταργήθηκαν οι γεωγραφικοί περιορισμοί και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, ικανοποιώντας ένα φλέγον αίτημα που εδώ και σχεδόν δύο χρόνια είχαν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις σε όλη την χώρα. Τι ακριβώς συνέβαινε όμως τα τελευταία χρόνια.

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν πρέπει να επισημάνουμε ότι  από το 1985, όταν και καθιερώθηκε για πρώτη φορά  η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν πάνω από  150 εργαζόμενους (από το 1996 το όριο κατέβηκε στους 50) να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, έως και το 2005, η νομοθεσία επέτρεπε σε κάθε ιατρό ανεξαρτήτως ειδικότητας να ασκεί τα καθήκοντα αυτά. Εκτιμάται ότι το 2005 ασκούσαν καθήκοντα περίπου 800 ιατροί άλλων ειδικοτήτων και περίπου 90 ιατροί με την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας.

Το 2005 τίθεται ο πρώτος περιορισμός, καθώς έκτοτε μπορούσαν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, μόνο όσοι γιατροί άλλων ειδικοτήτων ασκούσαν καθήκοντα σε μία έστω επιχείρηση, καθώς επίσης και κάθε ιατρός με την ειδικότητα ιατρικής της εργασίας. Μετά το «κλείσιμο» του επαγγέλματος το 2005 σε νέους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, η «δεξαμενή» αυτών των γιατρών άρχισε σταδιακά να μειώνεται φυσιολογικά για διάφορες αιτίες (συνταξιοδοτήσεις, έναρξη απασχόλησης στο ΕΣΥ, μετακίνηση στο εξωτερικό κ.α.). Παράλληλα, η αύξηση του αριθμού των ιατρών με την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας ήταν πολύ μικρή ετησίως, κυρίως λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων θέσεων για την συγκεκριμένη ειδικότητα.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με μελέτη του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Υγεία και Ασφάλεια (ΕΛΙΝΥΑΕ) εκείνη την περίοδο, για την κάλυψη των αναγκών μόνο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, απαιτούνταν 1000-1500 γιατροί, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας (νησιωτικότητα, εποχική ζήτηση κ.α.).

Πως το κράτος ευνόησε μία συντεχνία

Το 2017, όταν σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι διαθέσιμοι ιατροί άλλων ειδικοτήτων δεν ήταν περισσότεροι από 550-600 και οι γιατροί με την ειδικότητα ιατρικής της εργασίας ήταν λιγότεροι από 150, η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας έλαβε μια ακατανόητη απόφαση, καθιερώνοντας ένα πρωτοφανές καθεστώς στις υπηρεσίες γιατρού εργασίας.

Συγκεκριμένα, με Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε τότε, έπρεπε όλοι οι γιατροί άλλων ειδικοτήτων, που παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές ήδη για τουλάχιστον 12 χρόνια, να ενταχθούν σε έναν κατάλογο και αυτό αν πληρούσαν κάποια κριτήρια, για να εξακολουθήσουν να έχουν το δικαίωμα αυτό. Η διαδικασία  περιελάμβανε ορισμένα εξωφρενικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα, κάθε γιατρός να διαθέτει αποδεικτικά παροχής των υπηρεσιών του πριν το 2005, δηλαδή δώδεκα και πλέον χρόνια νωρίτερα, και παράλληλα να είχε ενεργή ανάθεση στις 15/5/2009. Ενδεικτικά μέσω της διαδικασίας αυτής είχε απορριφθεί γιατρός που ασκούσε από το 2003 έως το 2008 καθήκοντα, το 2009 έλειπε για λίγους μήνες στο εξωτερικό, ασκούσε και πάλι καθήκοντα από τον Ιούνιο του 2009 έως και το 2017, και απορρίφθηκε γιατί δεν είχε ενεργή ανάθεση την 15η Μαΐου του 2009.

Επίσης,  απορρίφθηκαν γιατροί που δεν κατάφεραν να βρουν αποδεικτικά παροχής υπηρεσιών προ του 2005, ενώ οι επιχειρήσεις στις οποίες παρείχαν υπηρεσίες είχαν κλείσει πολλά χρόνια νωρίτερα και έτσι δεν ήταν εφικτό να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία, ενώ και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν ήταν σε θέση να τους δώσουν σχετικές βεβαιώσεις για τόσα χρόνια πριν, καθώς δεν είχαν μηχανογραφημένο αρχείο και δεν μπορούσαν να αναζητήσουν τα στοιχεία αν ο γιατρός δεν είχε στη διάθεση του τον αριθμό πρωτοκόλλου της ανάθεσης.  Το αποτέλεσμα αυτής της απίστευτης υπουργικής απόφασης ήταν να υποβάλλουν αίτηση μόνο περίπου 450 γιατροί άλλων ειδικοτήτων, εκ των οποίων εντάχθηκαν αρχικά 354 και μετά την υποβολή ένστασης άλλοι 20, ήτοι συνολικά 374 πανελλαδικά.

Συνεπώς ενώ η αγορά χρειαζόταν πάνω από 1000 γιατρούς εργασίας, με διάφορα τερτίπια της νομοθεσίας για την εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων, έμεινε τελικά με περίπου 150 γιατρούς με την ειδικότητα ιατρού εργασίας και άλλους 374 άλλων ειδικοτήτων. Όμως δεν έμεινε εκεί η τότε πολιτική ηγεσία. Θέλοντας να κατοχυρώσει επίσημα το μονοπώλιο των 150 γιατρών, προχώρησε περισσότερο και θεσμοθέτησε νέες ρυθμίσεις που καταργούσαν πολλές θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος όπως η ελευθερία των συμβάσεων αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συγκεκριμένα για τους 374 γιατρούς που τελικά κατάφεραν να μπουν στον εν λόγω κατάλογο, απαγόρευσε την παροχή υπηρεσιών εκτός των ορίων του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο ανήκαν, ενώ ήδη από το 2011 είχε καταργηθεί κάθε γεωγραφικός περιορισμός στην άσκηση κάθε επαγγέλματος. Δηλαδή ίσχυε το εξής απίστευτο, ένας παθολόγος που είχε ενταχθεί στον κατάλογο μπορούσε να ασκεί την ειδικότητα του σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κανένα περιορισμό, όμως υπηρεσίες ιατρού εργασίας μπορούσε να παρέχει μόνο εντός των ορίων του Ιατρικού του Συλλόγου. Επίσης για να έχει την δυνατότητα κάθε γιατρός εκ των 374, να παρέχει τις υπηρεσίες του σε κάθε επιχείρηση, έπρεπε να προσκομίσει βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου, ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος γιατρός με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας στην περιοχή του Ιατρικού Συλλόγου.

Η προσφυγή που «κόλλησε» στο ΣτΕ

Χαρακτηριστικό στοιχείο της προχειρότητας και αντισυνταγματικότητας των νομοθετικών αυτών διατάξεων, αποτελεί το γεγονός ότι όταν 64 θιγόμενοι ιατροί προσέβαλαν τις διατάξεις αυτές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η συζήτηση τους στο ΣτΕ αναβλήθηκε 5 φορές με πρωτοβουλία του δημοσίου που προσπαθούσε προσχηματικά να καθυστερήσει την συζήτηση της προσφυγής, όταν δε έγινε η συζήτηση, το δημόσιο δεν παρέστη παρότι είχε έννομο συμφέρον, γεγονός πρωτοφανές στα νομικά χρονικά. Δυστυχώς τρία χρόνια μετά την άσκηση της προσφυγής δεν έχει εκδοθεί ακόμα η απόφαση του ΣτΕ.

Οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις οδήγησαν όπως ήταν φυσικό σε αδιέξοδο καθώς :

  • Οι ειδικοί ιατροί εργασίας ζητούσαν πλέον από τις επιχειρήσεις  2πλάσιες και 3πλάσιες αμοιβές από ότι ζητούσαν μέχρι τότε, πιέζοντας τους Ιατρικούς Συλλόγους, να μην δίνουν βεβαιώσεις στους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων αν δεν τους ρωτούν για κάθε μία επιχείρηση ξεχωριστά. Δηλαδή ίσχυε η παγκόσμια πρωτοτυπία να διαλέγει ο γιατρός (προμηθευτής) τον πελάτη σε τιμή που θα καθορίζει αυτός, και όχι ο πελάτης τον προμηθευτή σε τιμή που καθορίζεται από τον ανταγωνισμό. Ενδεικτικά υπάρχουν πολλοί Ιατρικοί Σύλλογοι όπου είναι εγγεγραμμένοι 1 ή 2 γιατροί με την ειδικότητα ιατρικής της εργασίας. Οι επιχειρήσεις στις περιοχές αυτές ένοιωσαν στο πετσί τους τι θα πει ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Ακόμα και σε Ιατρικούς Συλλόγους όπου υπήρχαν περισσότεροι από 1-2 εγγεγραμμένοι, η διαδικασία που ακολουθούσαν οι Ιατρικοί Σύλλογοι εφαρμόζοντας το νόμο, ήταν να ζητούν από τους ιατρούς των άλλων ειδικοτήτων να υποβάλλουν αιτήσεις για κάθε μία επιχείρηση ξεχωριστά, τις οποίες προωθούσαν στους ειδικούς γιατρούς εργασίας για να δηλώσουν αν είναι διαθέσιμοι και αν έστω ένας δήλωνε διαθεσιμότητα, η επιχείρηση ήταν υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του ανεξαρτήτως τιμήματος και εργασιακής πρακτικής. Κατά μία περίεργη σύμπτωση, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, μόνο ένας δήλωνε διαθεσιμότητα.
  • Μεγάλο μέρος των υπόχρεων επιχειρήσεων πανελλαδικά ήταν στον αέρα, καθώς μαθηματικά την πλειοψηφία των επιχειρήσεων κάλυπταν οι 374 γιατροί άλλων ειδικοτήτων, δηλαδή όλες αυτές οι επιχειρήσεις ξαφνικά βρέθηκαν ακάλυπτες και σε ενδεχόμενο ατύχημα ή έλεγχο ήταν υπόλογεςΣε αρκετές μάλιστα επιβλήθηκαν πρόστιμα για τον λόγο αυτό.
  • Οι εργαζόμενοι πολλών επιχειρήσεων έμειναν χωρίς παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας, η οποία είναι κοινώς αποδεκτό ότι βοηθά στην προστασία της υγείας τους, κυρίως δε σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά, όπου δεν υπήρχε διαθέσιμη λύση ανεξαρτήτως κόστους. Χαρακτηριστικά χιλιάδες εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία μας τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια έμειναν χωρίς γιατρό εργασίας.

Παράλληλα, η συντεχνία πολεμούσε κάθε προσπάθεια διαφάνειας και είχε πείσει την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου να αναβάλλει συνεχώς, με διάφορα προσχήματα, την ένταξη και των αναθέσεων ιατρού εργασίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα sepenet του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, όπως έχει θεσμοθετηθεί εδώ και δύο χρόνια με τις αναθέσεις τεχνικού ασφαλείας. Είναι κοινό μυστικό ότι ορισμένοι της συντεχνίας εκμεταλλευόμενοι τις μονοπωλιακές συνθήκες και την έλλειψη δυνατότητας διασταύρωσης των στοιχείων μεταξύ των διάφορων τμημάτων του ΣΕΠΕ, δήλωναν την ίδια στιγμή επισκέψεις σε διαφορετικές επιχειρήσεις σε διαφορετικά μέρη ανά την επικράτεια.

Και ύστερα… ήρθε η πανδημία

Τα δύο τελευταία χρόνια φορείς, επιμελητήρια, σύνδεσμοι, επιχειρήσεις απηύθυναν εκκλήσεις στο Υπουργείο Εργασίας για επίλυση του ζητήματος. Είναι γεγονός ότι η νυν πολιτική ηγεσία από την πρώτη στιγμή είχε δηλώσει ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα. Δυστυχώς έπρεπε να φτάσουμε στην σημερινή συγκυρία, όπου ο θεσμός του ιατρού εργασίας είναι πολύ σημαντικός για έναν ακόμα λόγο, γιατί οι γιατροί παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σχετικά με την πανδημία, για να τερματιστεί αυτό το θέατρο του παραλόγου. Βέβαια η λύση που δόθηκε δεν αντιμετωπίζει οριστικά το πρόβλημα, καθώς η πρόσφατη ΠΝΠ ναι μεν καταργεί την προτεραιότητα των 150, καταργεί τους γεωγραφικούς περιορισμούς για τους υπόλοιπους και επαναφέρει το δικαίωμα να παρέχουν υπηρεσίες όσοι «κόπηκαν» από την λίστα το 2018, όμως δεν ανοίγει το επάγγελμα σε νέους γιατρούς. Και καθώς ο ρυθμός αύξησης των ειδικών ιατρών εργασίας παραμένει εξαιρετικά αργός  λόγω περιορισμένων νέων θέσεων για την ειδικότητα αυτή και, ο μέσος όρος ηλικίας των γιατρών των άλλων ειδικοτήτων είναι λίγο πάνω από τα 60, η δυσχέρεια εξεύρεσης γιατρών εργασίας για τις επιχειρήσεις, θα μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο.

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

07:0028/05

Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη, σε όλη την Ελλάδα Ελλάδα ,Σημαντικά

00:0028/05

Τροπολογία: Μειώνεται στο 13% ο ΦΠΑ στην εστίαση Βουλή ,Επιχειρήσεις ,Σημαντικά

23:5927/05

Μέρκελ: Αναγκαία στενότερη συνεργασία στην Ευρώπη λόγω κορωνοϊού Διεθνή ,ΕΕ ,Κορωνοϊός

23:5527/05

Ξεπέρασαν τους 350.000 οι θάνατοι από κορωνοϊό Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5027/05

ΚΙΝΑΛ: Ζητά ρυθμίσεις για περιφερειακά κανάλια Media ,Πολιτική

23:4527/05

Κιλκίς: Μπλόκο σε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών Ελλάδα ,Κοινωνία

23:4027/05

Ακυρώνεται η εκτόξευση δύο αστροναυτών στο διάστημα – Δείτε live Διεθνή ,Σημαντικά ,Τεχνολογία

23:4027/05

Φεύγουν από τη Ρωσία με ιδιωτικά τζετ λόγω κορωνοϊού! Διεθνή

23:3027/05

Δανία: Ρομπότ στη μάχη της διάγνωσης του Covid-19 Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:2427/05

Σ. Αναστασιάδης: Ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα Βουλή ,Θεσσαλονίκη

23:2027/05

Γερμανία: Αύξηση εγκλημάτων με ακροδεξιό υπόβαθρο ΕΕ

23:1527/05

Χαρδαλιάς: Ένας κύκλος έκλεισε Κοινωνία ,Πολιτική

23:1027/05

ΠΟΥ: Αναζητά πόρους μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων! Διεθνή ,Υγεία

23:0627/05

Χαλκιδική: Δύσκολη η επόμενη μέρα για ξενοδοχεία κι επιχειρήσεις Β.Ελλάδα ,Κορωνοϊός

23:0027/05

Γερμανία: άρση της ταξιδιωτικής οδηγίας προς ΕΕ Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5027/05

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης Ζωής Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

22:4027/05

Ευρ. Κοινοβούλιο: «Θετικό» στην πρόταση για Ταμείο Ανάκαμψης ΕΕ ,Ειδήσεις

22:3027/05

Β. Παλαιοδήμος: Δεν τηρείται η νομοθεσία για το παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς Κοινωνία

22:2027/05

ΙΣΑ: Οδηγίες για τα κλιματιστικά, ελέω κορωνοϊού Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Υγεία

22:1027/05

Λ. Χρυσοστόμου: Επιστροφή στην εσωστρέφεια του τουρισμού (ΗΧΗΤΙΚΟ) Τουρισμός

22:0027/05

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για πρόταση Κομισιόν: Επιπόλαιοι πανηγυρισμοί Οικονομία ,Πολιτική

21:5027/05

Σταϊκούρας: Φιλόδοξη η πρόταση της Κομισιόν Οικονομία

21:4027/05

Κ. Μητσοτάκης: Τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης Κορωνοϊός ,Οικονομία

21:3027/05

Φωτιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου στην Κηφισιά Ελλάδα ,Κοινωνία

21:2127/05

Υπ. Εργασίας: Διευκρινίσεις για άδεια ειδικού σκοπού Κοινωνία ,Κορωνοϊός

21:1527/05

Συγκλονίζει ο σύζυγος της γυναίκας που σκοτώθηκε από κεραυνό Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

21:1027/05

Χατζηδάκης για τη σύνθεση της Επιτροπής «Φύση 2000» Επιχειρήσεις ,Πολιτική

21:0127/05

Έγκλημα στη Σητεία: Ισόβια στο συζυγοκτόνο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

20:5027/05

Κ. Μητσοτάκης: Συνάντηση με την «Πρωτοβουλία Εστίασης Θεσσαλονίκης» Θεσσαλονίκη

20:4027/05

Συνεδριάζει αύριο το υπουργικό συμβούλιο Κοινωνία ,Πολιτική

20:3027/05

Πράσινο Ταμείο: Ανάσα για τις λιγνιτικές πόλεις Δήμοι ,Περιβάλλον

20:2027/05

Συμμαχία ΠΚΜ και δήμων ενάντια στα κουνούπια Δήμοι ,Περιφέρειες ,Υγεία

20:1027/05

Παίζουν με τη μνήμη μας; Άρθρα

20:0827/05

Σε σπίτι πρώην υπουργού της ΝΔ ο εκρηκτικός μηχανισμός Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

20:0027/05

Πόλος έλξης η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Κορωνοϊός ,Οικονομία

19:5027/05

Παραμένει στον Αρκτούρο η άτυχη λύκαινα Περιβάλλον

19:4027/05

Η 85η ΔΕΘ προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Οικονομία

19:3027/05

Θεσ/νίκη: Συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού – Τι βρέθηκε στις έρευνες (ΦΩΤΟ) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

19:2027/05

Λ. Αυγενάκης: Επιστροφή για τη «Super League» Αθλητισμός

19:1127/05

Zoρπίδης: Μένω στο ΕΕΘ, υπηρετώ θεσμό και επαγγελματίες Θεσσαλονίκη ,Οικονομία ,Σημαντικά

19:1027/05

Ξεκινούν τα δρομολόγια για τα καραβάκια Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη

19:0027/05

Φλώρινα: Χιόνισε τέσσερις μέρες πριν τον Ιούνιο (ΒΙΝΤΕΟ) Ελλάδα

18:5027/05

Γ. Βρούτσης: Διαφάνεια ξανά στο «Ήλιος» Κοινωνία ,Οικονομία

18:4027/05

Πληροφορίες για φονική παράσυρση πεζού ζητά η ΕΛ.Α.Σ. Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

18:3027/05

Ζητούν την μοριοδότηση παιδιών υγειονομικών Κορωνοϊός ,Παιδεία

18:2027/05

Ο Τραμπ απειλεί να κλείσει τα social media Διεθνή

18:1427/05

Κορωνοϊός: 18 νέα κρούσματα στη χώρα μας Κορωνοϊός ,Σημαντικά ,Υγεία

18:1027/05

Σιμόπουλος: Ενισχύεται η Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

18:0027/05

Ρωσία – Covid-19: Στους 161 οι νεκροί μέσα σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

17:5027/05

Στην αγορά των Αμπελοκήπων ο Κ. Μπακογιάννης (ΦΩΤΟ) Δήμοι

17:5027/05

Έγκλημα στη Σητεία: Σοκάρει η απολογία του δράστη Ελλάδα ,Κοινωνία

17:4027/05

Κρήτη: Απάτη με… ντομάτες Ελλάδα ,Κοινωνία

17:3327/05

Παρέμβαση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Έβρο Διεθνή ,Σημαντικά

17:3027/05

Δ. Θεσ/νικης: Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών από χόρτα Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

17:2027/05

Κ. Χατζηδάκης: Νομοσχέδιο για ηλεκτροκίνητες μετακινήσεις Κοινωνία ,Περιβάλλον

17:1027/05

Ετοιμάζει ανασχηματισμό ο Ερντογάν Διεθνή

17:0027/05

Κορωνοϊός: Νέο θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων στο Περού Διεθνή

16:5027/05

Η επόμενη πανδημία μπορεί να είναι πραγματικά «μεγάλη» Κορωνοϊός

16:4027/05

Άνοδος κρατήσεων για διακοπές στην Ελλάδα Οικονομία

16:3027/05

Πρόστιμο για γκράφιτι στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:2027/05

Ερυθρός Σταύρος: Διαμαρτυρία εργαζομένων Κορωνοϊός ,Υγεία

16:1627/05

Θεσσαλονίκη: Ξανά πτήσεις στο εξωτερικό από την Aegean Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

16:1027/05

Ντέρμπι με γκολ στη Λειψία Αθλητισμός

16:0027/05

Συνάντηση ΕΑΥΘ με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

15:5027/05

Παίζοντας μπάλα στο… πάλαι ποτέ ανατολικό μπλοκ Αθλητισμός

15:4927/05

Μια ιστορία για τον Έβρο Άρθρα

15:4327/05

Τι δήλωσε ο Μ. Χρυσοχοΐδης από τον Έβρο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

15:4027/05

Στοίχημα προγνωστικά: Γερμανία και Τσεχία στις επιλογές μας Αθλητισμός

15:3027/05

ΚΕΔΕ: Τι ζητά για το «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμοι ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

15:2027/05

Βραζιλία-Covid19: Νέο αρνητικό ρεκόρ θανάτων Διεθνή ,Κορωνοϊός

15:1627/05

ΔΕΘ- Helexpo: Η 85η ΔΕΘ στις συνθήκες που επιβάλλει ο covid-19 Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

15:1227/05

ΣΕΒΕ: Πρόγραμμα κατάρτισης για άνεργους επιστήμονες Επιχειρήσεις

15:1027/05

Θεοδωρικάκος: Να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις για τα τραπεζοκαθίσματα Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

15:0027/05

«Μαζικές απολύσεις σε πολυκαταστήματα & σούπερ μάρκετ» Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη ,Οικονομία

15:0027/05

Τι είπε ο Πέτσας για την ύφεση και την ανάκαμψη Οικονομία ,Πολιτική

14:5027/05

Δένδιας: Τα σύνορα της χώρας φυλάσσονται και θα φυλαχθούν απολύτως Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

14:4727/05

Θεσ/νίκη: Πλημμύρισαν οι δρόμοι (ΦΩΤΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

14:4027/05

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με ηγέτες 7 χωρών – Τι συζητήθηκε Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

14:3027/05

Μετανάστες έσπασαν την καραντίνα στο Κρανίδι Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

14:2027/05

Χατζηδάκης-Ηλεκτροκίνηση: Δεν θα είναι κλιμακωτές οι επιδοτήσεις Ελλάδα ,Πολιτική

14:1927/05

Το αδιόρατο μεγαλείο και η σεμνή ταπεινότητα του εθελοντισμού Άρθρα

14:1027/05

Επίθεση με βιτριόλι: Νέο χειρουργείο για την 34χρονη Ελλάδα ,Κοινωνία

14:0727/05

Η κρίση επιβάλει, το τραπεζικό σύστημα να στηρίξει την μικρομεσαία επιχείρηση Άρθρα

14:0527/05

Σε κατάσταση επιλεκτικής χρεοκοπίας η Αργεντινή Διεθνή

14:0027/05

Κορωνοϊός: 47 νέοι θάνατοι στη Γερμανία Διεθνή ,ΕΕ ,Κορωνοϊός

13:5427/05

Κομισιόν: Ποια η πρόταση για την οικονομική ανάκαμψη Διεθνή ,ΕΕ ,Σημαντικά

13:5027/05

Κοτανίδου: Δεν υπάρχει εμβόλιο κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Υγεία

13:4527/05

Στο Μαξίμου Δένδιας – Παναγιωτόπουλος Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

13:4027/05

Πότε θα επαναλειτουργήσουν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ελλάδα ,Παιδεία ,Πολιτική

13:3027/05

Αστυνομικοί σκότωσαν αφροαμερικανό μπροστά σε κάμερα (VIDEO) Διεθνή

13:1527/05

Βορίδης: Βάζουμε τέλος στις παράνομες ελληνοποιήσεις Αγροτικά ,Αγροτική Οικονομία ,Βουλή

13:1027/05

Συνάντηση Κεραμέως με Σακελλαροπούλου – Τι συζήτησαν Ελλάδα ,Παιδεία

13:0527/05

Σκόπελος: Πώς σκότωσε ο κεραυνός την 52χρονη γυναίκα Ελλάδα ,Κοινωνία

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ