Η κυκλική οικονομία στο επίκεντρο των ευρωεκλογών (VIDEO)

Στο επίκεντρο των ευρωεκλογών βρίσκεται η κυκλική οικονομία. Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τα φιλόδοξα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή για την καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων που οφείλονται στα 10 πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που συναντάει συχνότερα κάποιος στις ευρωπαϊκές παραλίες, καθώς και στα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία και οξοδιασπώμενα πλαστικά.

Οι κανόνες σχετικά με τα πλαστικά μίας χρήσης (βίντεο) και τα αλιευτικά εργαλεία προβλέπουν την εφαρμογή διαφορετικών μέτρων για διαφορετικά προϊόντα και τοποθετούν την ΕΕ στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου αγώνα κατά των θαλάσσιων απορριμμάτων. Όταν υπάρχουν εύκολα διαθέσιμα και οικονομικά προσιτά εναλλακτικά προϊόντα, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, όπως μαχαιροπήρουνα, πιάτα και καλαμάκια, θα απαγορεύονται από την αγορά.

Για τα άλλα προϊόντα, η έμφαση δίνεται στον περιορισμό της χρήσης τους μέσω της μείωσης της κατανάλωσης σε εθνικό επίπεδο, στις απαιτήσεις σχεδιασμού και επισήμανσης και στις υποχρεώσεις των παραγωγών όσον αφορά τη διαχείριση και τον καθαρισμό των αποβλήτων.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Βιώσιμης Ανάπτυξης, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε τα εξής: «Η ευρωπαϊκή κοινωνία έχει όλο και μεγαλύτερη συναίσθηση της ανάγκης να ληφθούν επειγόντως όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να σταματήσει η ρύπανση από τα πλαστικά στις θάλασσές μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται στη σαφή απαίτηση των πολιτών της. Θεσπίσαμε φιλόδοξα και συγκεκριμένα μέτρα για να μειώσουμε τη χρήση των πλαστικών μίας χρήσης. Οι νέοι κανόνες που εγκρίθηκαν θα μας επιτρέψουν να διαφυλάξουμε την υγεία των πολιτών μας, να προστατεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον και παράλληλα να προωθήσουμε μια πιο βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση. Μπορούμε να είμαστε όλοι υπερήφανοι για τα νέα και φιλόδοξα πρότυπα της Ευρώπης, που συνιστούν παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο».

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, κ. Γίρκι Κάταϊνεν, πρόσθεσε: «Μια σύγχρονη οικονομία οφείλει να περιορίσει την ποσότητα των πλαστικών απορριμμάτων που παράγει και να ανακυκλώνει το μεγαλύτερο μέρος των πλαστικών που χρησιμοποιεί. Περισσότερο καινοτόμοι και βιώσιμοι τρόποι παραγωγής θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και θα προωθήσουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μόλις τεθούν σε εφαρμογή, οι νέοι κανόνες όχι μόνο θα καταπολεμήσουν τη ρύπανση από τα πλαστικά, αλλά θα καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμιο ηγέτη στη χάραξη μιας πιο βιώσιμης πολιτικής σχετικά με τα πλαστικά, προωθώντας έτσι την κυκλική οικονομία μας».

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κ. Καρμένου Βέλα, δήλωσε τα εξής: «Τα πλαστικά καλαμάκια ή τα πλαστικά πηρούνια μπορεί να είναι μικρά αντικείμενα, αλλά μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη και δύσκολα αναστρέψιμη ζημιά. Η νομοθεσία για τα πλαστικά μίας χρήσης θα καταπολεμήσει το 70% της παραγωγής θαλάσσιων απορριμμάτων και θα επιτρέψει έτσι την αποφυγή περιβαλλοντικής ζημίας κόστους 22 δισ. ευρώ έως το 2030. Η ΕΕ έλαβε τα εν λόγω μέτρα με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα με βάση την πρόταση που υπέβαλε μόλις πριν από ένα έτος η Επιτροπή. Συνολικά, τα μέτρα αυτά αποτελούν φωτεινό παράδειγμα ευρωπαϊκής νομοθετικής παρέμβασης, καθώς ανταποκρίνονται σε αίτημα των πολιτών, προσπορίζουν οφέλη για τον πλανήτη μας και τοποθετούν την ΕΕ σε θέση αιχμής παγκοσμίως.»

Οι νέοι κανόνες θα επιφέρουν:

  • Απαγόρευση επιλεγμένων προϊόντων μίας χρήσης από πλαστικό, για τα οποία υπάρχουν εναλλακτικά προϊόντα στην αγορά: μπατονέτες, μαχαιροπήρουνα, πιάτα, καλαμάκια, αναδευτήρες, καλαμάκια στήριξης μπαλονιών από πλαστικό, περιέκτες τροφίμων και ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο και όλα τα προϊόντα από οξοδιασπώμενα πλαστικά.
  • Μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης δοχείων τροφίμων και κυπέλλων ποτών από πλαστικό και συγκεκριμένη σήμανση και επισήμανση ορισμένων προϊόντων.
  • Προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των κατασκευαστών όσον αφορά το κόστος για την περισυλλογή των απορριμμάτων, τα οποία εφαρμόζονται σε προϊόντα όπως τα φίλτρα καπνού και τα αλιευτικά εργαλεία.
  • Στόχος ξεχωριστής περισυλλογής πλαστικών φιαλών της τάξης του 90 % έως το 2029 (77 % έως το 2025) και θέσπιση απαιτήσεων σχεδιασμού για τη σύνδεση των πωμάτων με τις φιάλες, καθώς και στόχος ενσωμάτωσης 25 % ανακυκλωμένου πλαστικού σε φιάλες PET από το 2025 και 30 % για όλες τις πλαστικές φιάλες από το 2030.

Επόμενα βήματα

Τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ θα ακολουθήσει η δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο δύο ετών για να μεταφέρουν τη νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο.

Η οδηγία προβλέπει διαφορετικές ημερομηνίες μεταφοράς για ορισμένα μέτρα:

  • Οι απαγορεύσεις και οι υποχρεώσεις σήμανσης θα πρέπει να εφαρμοστούν δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος.
  • Τα μέτρα σχετικά με τα μη αποσπώμενα πώματα και καπάκια για όλους τους περιέκτες ποτών χωρητικότητας έως 3 λίτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.
  • Οι πρόσθετες υποχρεώσεις για τη διεύρυνση της ευθύνης των παραγωγών θα πρέπει να εφαρμοστούν μεταξύ του Ιανουαρίου 2023 και της 31ης Δεκεμβρίου 2024, ανάλογα με το προϊόν.

Ιστορικό

Η οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης αποτελεί καίριο στοιχείο του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία που εκπόνησε η Επιτροπή Γιούνκερ και εντάσσεται στην στρατηγική της ΕΕ για τις πλαστικές ύλες, την πιο ολοκληρωμένη στρατηγική στον κόσμο που υιοθετεί μια προσέγγιση κύκλου ζωής ανά υλικό με σκοπό την αντιμετώπιση της αλόγιστης και επιζήμιας χρήσης πλαστικών απορριμμάτων και τη στήριξη του οράματος για έναν έξυπνο, καινοτόμο και βιώσιμο κλάδο πλαστικών.

Η οδηγία ακολουθεί προσέγγιση παρόμοια με την επιτυχημένη οδηγία του 2015 για τις πλαστικές σακούλες, η οποία συνέβαλε στη γρήγορη αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όταν εφαρμοστούν, τα νέα μέτρα θα αποφέρουν τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά οφέλη, όπως για παράδειγμα:

  • την αποφυγή εκπομπών 3,4 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου CO2·
  • την αποφυγή περιβαλλοντικών ζημιών κόστους 22 δισ. ευρώ έως το 2030·
  • την παροχή της δυνατότητας στους καταναλωτές να εξοικονομήσουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 6,5 δισ. ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Παράρτημα: οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης (σύνοψη και κύρια παραγόμενα αποτελέσματα)

Δελτίο Τύπου (19 Δεκεμβρίου 2018): Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη φιλόδοξη συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων

Ενημερωτικό δελτίο για τα πλαστικά μίας χρήσης

Πρόταση για τα πλαστικά μίας χρήσης

Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα πλαστικά μίας χρήσης

Ενημερωτικά δελτία σχετικά με τη στρατηγική για τα πλαστικά υλικά

Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά

Δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία

Η Επιτροπή εγκαινιάζει την κυκλική συμμαχία για τα πλαστικά

Εκστρατεία με τίτλο: «Be Ready to Change»

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

11:0015/09

Βαριές κατηγορίες για τους τέσσερις συλληφθέντες στα Εξάρχεια Ελλάδα ,Κοινωνία

10:5015/09

Θεσσαλονίκη: Γονείς μαζί με την επτάχρονη κόρη τους θα κάνουν τον γύρο του κόσμου σε επ... Θεσσαλονίκη

10:4015/09

ΔΕΘ 2019: Στις 12.30 η συνέντευξη Τύπου του Αλ. Τσίπρα Πολιτική

10:3015/09

Πέτσας: Ο κ. Τσίπρας έχει βαθιά άγνοια για την οικονομία Κόμματα ,Πολιτική

10:2115/09

ΕΛΑΣ: Το συγκινητικό «αντίο» στον αστυνομικό σκύλο «Άρη» Ελλάδα

10:0215/09

Νέα Ιωνία: Η κατάθεση της 19χρονης που εγκατέλειψε το μωρό της Ελλάδα ,Κοινωνία

09:4115/09

Αρτέμιδα: Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες Ελλάδα ,Κοινωνία

09:3215/09

Θεοδωρικάκος: Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να υποτιμά τη νοημοσύνη των Ελλήνων Κόμματα ,Πολιτική

09:2015/09

Παλαιστίνη: Δεκάδες τραυματίες σε συγκρούσεις με τον στρατό του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη Διεθνή

09:1015/09

Brexit: Ο Μπόρις Τζόνσον παρομοιάζει τον εαυτό του με τον… Χαλκ Διεθνή

09:0015/09

Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων Ελλάδα ,Κοινωνία

08:4615/09

Καραμανλής: «Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης θέλουν και μετρό και αρχαία» Κόμματα ,Πολιτική ,Σημαντικά

08:3615/09

Διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

08:2615/09

Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σ. Αραβίας Διεθνή

08:1615/09

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Δείτε σε ποιες περιοχές Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

08:0615/09

Φωτιά στο Λουτράκι – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

08:0015/09

Ο καιρός σήμερα, Κυριακή Ελλάδα ,Περιβάλλον ,Σημαντικά

07:3515/09

Κίνητρα στους δήμους για προγράμματα ανακύκλωσης Κυκλική Οικονομία ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

07:3015/09

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να διαβάζει το παιδί σε κάθε τάξη Διάφορα

07:0015/09

Το αντιυπερτασικό τρόφιμο που ρίχνει και τη χοληστερόλη Διάφορα

06:3015/09

Το φυσικό αγχολυτικό που δρα σε 20′ Διάφορα

06:0015/09

Πόσο γρήγορα μας γερνάει το κάπνισμα; Διάφορα

05:3015/09

Έντομα στο σπίτι: Πώς να τα διώξετε χωρίς επικίνδυνες χημικές ουσίες Διάφορα

05:0015/09

Τα 4 πιο άτυχα ζώδια στον έρωτα -Μεγάλοι γκαντέμηδες Διάφορα

04:3015/09

Μικρά και μεγάλα πρωτάκια: Tips για την προετοιμασία παιδιών αλλά και γονιών! Διάφορα

04:0015/09

Τα καρύδια προστατεύουν από τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις Υγεία

03:3015/09

Μεταλλαγμένα κουνούπια στη Βραζιλία Διάφορα ,Περιβάλλον

03:0015/09

ΗΠΑ: Μωράκι γεννήθηκε στις 11/9, στις 9:11 και ζύγιζε 9,11 λίβρες! Διεθνή

02:3015/09

To κορίτσι του GNTM που συγκίνησε με την ασθένειά της Lifestyle ,Διάφορα

02:0015/09

Επιλόχειος κατάθλιψη: 5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις Υγεία

01:3015/09

Καρκίνος οισοφάγου: Οι τροφές που απομακρύνουν τον κίνδυνο Υγεία

01:0015/09

Η καταστροφή του Αμαζονίου έχει αναδειχθεί κινηματογραφικά εδώ και μισό αιώνα (VIDEO) Περιβάλλον

00:3015/09

Έλληνες ερευνητές μελέτησαν στο Κατάρ τη θερμική καταπόνηση που δέχονται οι εργαζόμενοι Επιστήμη

00:0015/09

Ηράκλειο: Σύλληψη 59χρονου για αρχαία Ελλάδα ,Κοινωνία

23:5014/09

Λαμία: Τροχαίο με τεράστιο αγριογούρουνο Ελλάδα ,Κοινωνία

23:4014/09

Εντοπίστηκαν χασισοφυτείες με 2.303 δενδρύλλια στο Αλεποχώρι Ελλάδα ,Κοινωνία

23:4014/09

Και έκτος νεκρός από τις πλημμύρες στην Ισπανία Διεθνή

23:3014/09

Ποια Κυριακή θα αλλάξουμε ώρα Ελλάδα

23:2614/09

Πέτσας για ομιλία Τσίπρα: Παραμένει αδιόρθωτος Κόμματα ,Πολιτική

23:1514/09

Σύσκεψη στο δημαρχείο Λάρισας για το προσφυγικό: Δεν θέλουν άλλους πρόσφυγες στο Κουτσό... Ελλάδα ,Κοινωνία

23:1414/09

Συναγερμός για φωτιά και στην Ηλεία Ελλάδα ,Κοινωνία

23:0214/09

Κύπρος: «Πρέπει να ανοίξουν τα Βαρώσια», λέει ο Τσαβούσογλου Διεθνή

22:5214/09

Τραγωδία στη Λαμία: Βρέθηκε απαγχονισμένη 17χρονη Ελλάδα ,Κοινωνία

22:4214/09

Προσάραξη πλοίου στον Θερμαϊκό Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

22:3014/09

Νεκρός επιχειρηματίας στο Πήλιο Ελλάδα ,Κοινωνία

22:1714/09

Σύλληψη άνδρα για την σημερινή πυρκαγιά στο Σέιχ Σου Θεσσαλονίκη

21:5714/09

Τέσσερις συλλήψεις και 20 προσαγωγές για τα επεισόδια στα Εξάρχεια Ελλάδα ,Κοινωνία

21:5214/09

Αλ. Τσίπρας: Η χώρα έχει νέα κυβέρνηση αλλά έχει και μία ισχυρότατη αντιπολίτευση Πολιτική ,Σημαντικά

21:3114/09

Τραγωδία στην Αθήνα- Μία νεκρή γυναίκα από φωτιά σε νεοκλασικό Ελλάδα ,Κοινωνία

21:2114/09

Ορειβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα στον Όλυμπο Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

21:0214/09

Μαίνεται η φωτιά στο Λουτράκι – Εκκενώθηκαν μοναστήρι και γηροκομείο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

20:5014/09

Λιμάνι Πειραιά: Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

20:4114/09

Φωτιά και στα Μέγαρα Αττικής Ελλάδα ,Κοινωνία

20:1414/09

Χρυσή Αυγή: Κλείνουν τα κεντρικά γραφεία της στη λεωφόρο Μεσογείων Ελλάδα ,Κοινωνία

19:5014/09

Λευκωσία σε Ερντογάν: Αν κάποιος απειλεί την ειρήνη αυτή είναι η Τουρκία Διεθνή

19:3714/09

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στις Φέρες Έβρου Ελλάδα ,Κοινωνία

19:2114/09

Συγκεντρώνεται ο κόσμος στο «Βελλίδειο» για την ομιλία Τσίπρα (ΦΩΤΟ) Κόμματα ,Πολιτική

19:1714/09

ΑΣΟΕΕ: Ο προμηθευτής λαθραίων τσιγάρων που συνελήφθη είχε ημερήσιο τζίρο, 3.000 ευρώ! Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

18:5814/09

Τουρίστας έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στα Χανιά Ελλάδα ,Κοινωνία

18:4114/09

Τουρκικό ερευνητικό πλοίο ανοιχτά του Καστελόριζου Ελλάδα

18:2514/09

Επεισόδια στα Εξάρχεια- 16 προσαγωγές Ελλάδα ,Κοινωνία

18:0314/09

ΔΕΘ 2019: Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλ. Τσίπρας στην αποψινή του... Κόμματα ,Πολιτική

17:5014/09

Παραλίγο να πνιγεί προσπαθώντας να σώσει μια τουρίστρια Ελλάδα ,Κοινωνία

17:4014/09

Θεσσαλονίκη: Έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο λεωφορείο (ΦΩΤΟ) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

17:3014/09

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε τον θάνατο του γιου του Οσάμα μπιν Λάντεν Διεθνή

17:2314/09

Κρήτη: Ανιψιός έδεσε τον θείο του στο αυτοκίνητο και τον λήστεψε Ελλάδα ,Κοινωνία

17:1014/09

Πυρκαγιά στο Λουτράκι Ελλάδα ,Κοινωνία