Όλες οι αλλαγές για τα κατοικίδια – Τι σχεδιάζει η Κυβέρνηση

Όλες οι αλλαγές για τα κατοικίδια – Τι σχεδιάζει η Κυβέρνηση
Ελλάδα   | 26/11/2018 | 07:19

ο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς «ξαναζεσταίνει» το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επανεκκινώντας τον διάλογο µε όλους τους αρµόδιους φορείς. Σύμφωνα με το «Έθνου της Κυριακής» η νέα ηγεσία του υπουργείου φέρεται αποφασισµένη να απαλείψει τις διατάξεις εκείνες που είχαν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, µε αποτέλεσµα την απόσυρση του νοµοσχεδίου µε συνοπτικές διαδικασίες από τη διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν, από τη νοµοθετική ρύθµιση θα λείπουν οι διατάξεις που όριζαν πρόσθετα τέλη στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και υποχρεωτική στείρωση των δεσποζόµενων ζώων. Υπενθυµίζεται ότι η προηγούµενη πρόταση αύξανε το τέλος σήµανσης στα 6 ευρώ, από το οποίο θα εξαιρούνταν όσοι υιοθετούσαν ζώο από δοµές φιλοξενίας.

Επίσης, θέσπιζε καταβολή ειδικού τέλους ζωοφιλίας ανά τεµάχιο ειδών, τα οποία πωλούνται στα καταστήµατα ζώων συντροφιάς (pet shops), και έδινε τη δυνατότητα διατήρησης έως δύο αστείρωτων ζώων το πολύ ανά ιδιοκτήτη, µε την πληρωµή ετήσιου τέλους στους δήµους ύψους 100 ευρώ για το καθένα.

Ο διάλογος του υπουργείου µε τις φιλοζωικές οργανώσεις αλλά και µεµονωµένες δηµοτικές Αρχές για την κατάρτιση του νέου νοµοσχεδίου έχει ξεκινήσει εδώ και δύο µήνες και θα συνεχιστεί το προσεχές διάστηµα µε τη συµµετοχή της Κεντρικής Ενωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) και όλων των εµπλεκόµενων φορέων.

«Επιδιώκουμε µια ολιστική αντιµετώπιση του ζητήµατος των ζώων συντροφιάς, η οποία θα προκύψει ύστερα από διάλογο µε όλους τους φορείς» δηλώνει στο «Έθνος της Κυριακής» η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυµπία Τελιγιορίδου.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του «Έθνους της Κυριακής», οι βασικοί άξονες στους οποίους αναµένεται να κινηθεί η νέα πρόταση είναι:

  • Η δηµιουργία µητρώου των φιλοζωικών οργανώσεων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν αποτελούν «σωµατεία-σφραγίδα».
  • Η πλήρης οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων των δήµων και των οργανώσεων όσον αφορά στην προστασία και στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
  • Η µη υποχρεωτική στείρωση των δεσποζόµενων ζώων.
  • Η µη επιβάρυνση µε τέλη των ιδιοκτητών ζώων.
  • Η δηµιουργία κουλτούρας από την παιδική ηλικία ώστε να εκλείψει ο φαινόµενο της εγκατάλειψης ζώων. Ήδη, σε συνεργασία µε τον παγκόσµιο οργανισµό για την υγεία των ζώων, έχει δηµιουργηθεί οπτικοακουστικό υλικό για την προώθηση της φιλοζωίας στα σχολεία, το οποίο έχει εγκριθεί από το υπουργείο Παιδείας, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει προωθηθεί σε πολλά σχολεία της χώρας.
  • Ο ακριβής προσδιορισµός του ρόλου καθενός συµµετέχοντος στις ˆµελείς επιτροπές όσον αφορά στη διάσωση, τη στείρωση και τη φιλοξενία ζώων.
  • Ο ορισµός του επιθετικού ζώου.
  • Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις δοµές φιλοξενίας. Θα επιχειρηθεί η αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης στους δήµους, το οποίο σήµερα ανέρχεται σε 600.000 ευρώ ετησίως για το σύνολο των ΟΤΑ και θεωρείται ανεπαρκές να καλύψει τις ανάγκες δηµιουργίας καταφυγίων. Παράλληλα, το υπουργείο µέσω εγκυκλίων-οδηγιών θα επιχειρήσει να βάλει τάξη στις υφιστάµενες δοµές φιλοξενίας τόσο των δήµων όσο και των σωµατείων, µε στόχο να διασφαλίσει τις προβλεπόµενες συνθήκες ευζωίας για τα αδέσποτα τετράποδα.

Σύµφωνα µε την απάντηση της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυµπίας Τελιγιορίδου, σε ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτας Βράντζα για τη διαχείριση του προβλήµατος των αδέσποτων ζώων, προγραµµατίζεται:

■Το πρώτο εξάµηνο του 2019 η Γενική ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου να ζητήσει επανέλεγχο όλων των ενδιαιτηµάτων από τις αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.

■Το δεύτερο εξάµηνο του έτους να ζητηθεί επιθεώρηση και όλων των κυνοκοµείων και καταφυγίων των δήµων, προκειµένου να ελεγχθούν οι δήµοι και να γίνουν οι σχετικές συστάσεις, καθώς δεν υπάρχει η νοµική βάση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους δήµους. Τα ευρήµατα αυτών των ελέγχων -εφόσον εντοπιστούν προβλήµατα- θα κοινοποιηθούν στους αρµόδιους εισαγγελείς για περαιτέρω ενέργειες (αποφάσεις µεταφοράς των ζώων, άσκηση ποινικών διώξεων κ.λπ.).

Τα στοιχεία

Να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε την υφυπουργό, ο υφιστάµενος νόµος δεν προβλέπει σαφώς διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους δήµους, και γι’ αυτόν τον λόγο έχουν υποβληθεί σχετικά ερωτήµατα στις νοµικές υπηρεσίες των περιφερειών. Βάσει των τελευταίων στοιχείων της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης του υπουργείου, σήµερα σε όλη την επικράτεια έχουν καταγραφεί περίπου 50.000 αδέσποτα και 254.000 δεσποζόµενα ζώα συντροφιάς, αριθµός που, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, απέχει αρκετά από την πραγµατικότητα.

Την ίδια στιγµή, πολλοί δήµοι εµφανίζονται µάλλον απρόθυµοι να δώσουν στοιχεία διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Έτσι, σε παλαιότερα έγγραφα του υπουργείου, από τους 325 δήµους της χώρας απάντησαν οι 262, και µάλιστα αφού είχαν προηγηθεί άλλα τρία υποµνηστικά έγγραφα. Από τις απαντήσεις των δήµων προέκυψε ότι 150 δήµοι δεν διαθέτουν κανένα καταφύγιο (δηµοτικό, διαδηµοτικό, ιδιωτικό µε το οποίο έχουν συνάψει σύµβαση ή άλλο). Βάσει των καταγεγραµµένων στοιχείων, έχουν δηλωθεί 20 δηµοτικά κυνοκοµεία µε άδεια, 10 δηµοτικά κυνοκοµεία χωρίς άδεια, 11 µε συνεργασία µε ιδιώτες και 1 µε συνεργασία µε φιλοζωικό σωµατείο.

Το υπουργείο, πάντως, εµφανίζεται διατεθειµένο να θέσει το προσεχές χρονικό διάστηµα υπόψη του εισαγγελέα Ζώων ενδεχόµενες αναντιστοιχίες που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις στοιχείων µεταξύ της βάσης δεδοµένων που διατηρεί και των απαντήσεων των δηµοτικών Αρχών αναφορικά µε τη λειτουργία καταφυγίων και πληθυσµού αδέσποτων.

Όσον αφορά στην ευθύνη των ελέγχων ιδιωτών και ιδιωτικών ενδιαιτηµάτων (δηλαδή αν είναι αδειοδοτηµένα και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις) ώστε να συνάψουν συµβάσεις µε τους δήµους για την παροχή υπηρεσιών στα προγράµµατα διαχείρισης των ζώων συντροφιάς, αυτή ανήκει στους ίδιους τους δήµους, όπως επισηµαίνει η υφυπουργός στην απάντησή της. Ελεγχοι από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών προβλέπονται κατόπιν καταγγελιών.

Σύµφωνα µάλιστα µε την κυρία Τελιγιορίδου, φέτος δεν έχει αναφερθεί από τις περιφέρειες διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, πλην της περίπτωσης του κυνοκοµείου του ∆ήµου Σπάρτης, για το οποίο παρενέβη ο εισαγγελέας αλλά δεν αφορούσε σύµβαση µε ιδιώτες. Κατά τη διάρκεια προηγούµενων ετών, είχαν πραγµατοποιηθεί µόνο τέσσερις έλεγχοι το 2015 και κανένας το ƒ2016 και το 2017.

Βάσει του νόµου, σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µετά τους ελέγχους γίνονται συστάσεις, ενώ εάν δεν υπάρξει βελτίωση των συνθηκών στον επανέλεγχο, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των σηµασµένων ζώων, αυτή την περίοδο «τρέχει» διαγωνισµός για την απόκτηση ειδικών ανιχνευτών ηλεκτρονικών µέσων σήµανσης, µε τα οποία θα εξοπλιστούν οι ελεγκτικές Αρχές.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει ήδη συνεργασία µε την Ελληνική Αστυνοµία προκειµένου να δοθεί η πρόσβαση στα στοιχεία της διαδικτυακής υπηρεσίας που έχει αναπτυχθεί στο υπουργείο ώστε να προβαίνουν σε έλεγχο αξιόποινων πράξεων που αφορούν στα ζώα συντροφιάς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

12:3426/02

ΠΑΜΑΚ: Παίζοντας μουσική φοιτητές ζήτησαν να ανοίξουν τα πανεπιστήμια (VIDEO) Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

12:3026/02

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε11 Κοινωνία

12:1526/02

Επίδομα 534 ευρώ: Ξεκίνησε η υποβολή μονομερών δηλώσεων για Ιανουάριο, Φεβρουάριο Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

12:0026/02

Σπ. Μπιμπίλας για Δ. Λιγνάδη: Σε γνώρισα στα Στρουμφάκια… λυπάμαι Ελλάδα

11:4526/02

Νέα παράταση της τηλεργασίας για το 50% των εργαζομένων Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

11:4326/02

Μεταλλίδης: Ύποπτα κρούσματα νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης στο ΑΧΕΠΑ (ΗΧΗΤΙΚΟ) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

11:3026/02

«Γαστρονομικό μπιζού» η Θεσσαλονίκη- Στόχος η γαστροδιπλωματία Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

11:2126/02

Προκλήσεις Ακάρ: Η Ελλάδα δεν φέρεται σαν καλός γείτονας Διεθνή

11:1926/02

Κληρώνει για τους «16» του Europa League Αθλητισμός

11:1526/02

Ο Κούγιας έκλεισε το τηλέφωνο στον Παπαδάκη – Τι συνέβη (VIDEO) Media

11:0626/02

Άρης: Καταλήγει σε ενδεκάδα ο Μάντζιος Αθλητισμός

11:0526/02

Παγώνη: Τσικνοπέμπτη στο μπαλκόνι και Πάσχα με αποστάσεις Κοινωνία ,Κορωνοϊός

10:5726/02

Στις φυλακές Τρίπολης θα μεταχθεί ο Λιγνάδης Ελλάδα ,Σημαντικά

10:5326/02

Ιαβέρης: Δεν φοβούνται έναν ιό που «καθαρίζει» χιλιάδες, τη μηχανή θα φοβηθούν; Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

10:4726/02

Κούγιας: Χρειάστηκε διάσκεψη 5 ωρών σε μια δικογραφία που έχει 10 φύλλα Ελλάδα

10:4526/02

Δ. Θεσ/νίκης: Διαδικτυακή ημερίδα για τον γαστρονομικό τουρισμό Θεσσαλονίκη ,Τουρισμός

10:4326/02

Στην ουρά για rapid test στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

10:3126/02

ΠΑΟΚ: Αγωνία για Ζίβκοβιτς, αποφασίζει ο Γκαρσία Αθλητισμός

10:3026/02

Στους 6.000 οι πρόσφυγες που αποχώρησαν από Λέσβο – Κλείνει το ΚΥΤ Καρά Τεπέ Κοινωνία

10:1526/02

Στη φάκα διαρρήκτες που «άδειαζαν» οχήματα σε Φίλυρο και Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:0926/02

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων Αθλητισμός

10:0726/02

Επίδομα 534 ευρώ: Πότε δηλώνονται οι αναστολές Μαρτίου Επιχειρήσεις ,Κοινωνία ,Οικονομία

10:0026/02

Επιτροπή Υγείας ΑΠΘ: Ενημερωτική εκδήλωση για εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

09:4526/02

Θεσσαλονίκη: Τους τσάκωσαν να γυμνάζονται σε ημιυπόγειο Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

09:3026/02

Μόσιαλος-Covid-19: Έξι εμβόλια προστατεύουν 100% από νοσηλεία ή θάνατο Κορωνοϊός

09:1526/02

Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Είμαι αθώος και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα Διεθνή

09:1026/02

Τέλη κυκλοφορίας: Τελευταία μέρα για την πληρωμή τους Κοινωνία

09:0026/02

Παράδοση 40 οικίσκων για διενέργεια τεστ κορωνοϊού στα νοσοκομεία Κεντρικής Μακεδονίας Κορωνοϊός ,Περιφέρειες ,Υγεία

08:4526/02

Ανοίγουν τρεις νέες εμβολιαστικές γραμμές σε Λάρισα και Ελασσόνα Κοινωνία ,Κορωνοϊός

08:4426/02

Πυροβολισμοί κατά αστυνομικών στο Ζεφύρι Κοινωνία

08:3026/02

Ωραιόκαστρο: Ιερός Ναός παραχωρεί χώρους για σχολικές αίθουσες Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Ελλάδα

08:1526/02

Καινοτομία – Τουρισμός: Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος υποστηρίζει νεοφυείς επιχε... Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

08:0926/02

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

08:0026/02

Μείωση 40% στην κατανάλωση καυσίμων- πρατήρια αλλάζουν χέρια Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

08:0026/02

Κετογενική δίαιτα: Ποιες τροφές περιλαμβάνει; Health-Fitness ,Θέματα GR Times ,Υγεία

07:4526/02

Θ. Χρυσανθίδης για το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού: Ήμασταν προετοιμασμένοι Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

07:3026/02

Δρόσος Τσαβλής στο GRTimes: Πως βρήκε τον Δήμο Θεσσαλονίκης το πρώτο κρούσμα (VIDEO) Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός

07:1526/02

Σύνοδος Κορυφής: Κλειδί τα ψηφιακά πιστοποιητικά εμβολιασμού ΕΕ ,Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός

07:0526/02

Σαν σήμερα πριν ένα χρόνο το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού – Ο «ασθενής 0» μιλά στο GRT... Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

07:0026/02

O καιρός σήμερα, Παρασκευή Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

06:4526/02

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Δημήτρης Λιγνάδης Κοινωνία ,Σημαντικά

23:5925/02

Ποινή κάθειρξης 8 ετών σε Ρώσο για εσχάτη προδοσία Διεθνή

23:5025/02

Τσεχία-Covid-19: Η κυβέρνηση εξετάζει την επιβολή αυστηρότερων μέτρων Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:4725/02

Επιστολή αποφοίτων του Αρσακείου Ψυχικού προς Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Κοινωνία

23:4025/02

Κορωνοϊός: Πάνω από 2,5 εκατ. θάνατοι παγκοσμίως Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:3025/02

Άρχισε το πρόγραμμα υποστήριξης ελικοπτέρων Πολεμικού Ναυτικού Κοινωνία

23:2025/02

Αυξήθηκαν περαιτέρω οι αποδόσεις των ομολόγων Κοινωνία ,Οικονομία

23:1225/02

Μέρκελ: Οι 27 συμφωνούμε, χρειαζόμαστε το πιστοποιητικό εμβολιασμού ΕΕ ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

23:1025/02

Κορωνοϊός: Η Βραζιλία αγγίζει το τραγικό ορόσημο των 250.000 θανάτων Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:0025/02

Ρωσία: 11.198 νέα κρούσματα – 446 θανάτους Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5025/02

Λαθραία τσιγάρα αντί… παρασκευασμάτων διατροφής σε πλοίο από την Συρία Κοινωνία

22:4525/02

Έφυγε» ο δημοσιογράφος Τάσος Θεοδωρόπουλος Κοινωνία

22:4025/02

ΕΕ-CureVac: «Aποτελεσματικό έναντι των παραλλαγών κορωνοϊού» Κορωνοϊός

22:3025/02

«Η Πόλη Ανάποδα»: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

22:2025/02

Πορτογαλία: Ξεπέρασαν τα 800.000 τα κρούσματα κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:1525/02

Άνοιξη – Καλοκαίρι 2021: Tα χρώματα της νέας σεζόν Lifestyle

22:1025/02

«Έφυγε» ο συνδικαλιστής Ανδρέας Κολλάς Κοινωνία

22:0025/02

AstraZeneca: Προσπάθειες παράδοσης 40 εκατ. δόσεων εντός πρώτου τριμήνου Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:5325/02

Γιατρός Κουφοντίνα: Κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του τα επόμενα 24ωρα Κοινωνία ,Υγεία

21:5025/02

Μεταβαίνει προσκεκλειμένος στην Πολωνία ο Μηταράκης Πολιτική

21:4025/02

Ξανά στην Ολλανδία ο Ηρακλής Αθλητισμός

21:3025/02

Μπιμπίλας: Δεχόμαστε νέες καταγγελίες κακοποίησης Κοινωνία

21:2025/02

Ε.Κ.Κ.Α.: Υποστήριξη σε θύματα βίας μέσω τηλεφωνικών γραμμών «197» και «1107» Κοινωνία

21:1025/02

Διαδικτυακή Εκδήλωση για τον «Σχολικό Εκφοβισμό» Κοινωνία ,Παιδεία

21:0025/02

ΥΝΑΝΠ: Ικανοποίηση για διάλογο με ναυτεργάτες – Τερματίζεται η απεργίας τους Ναυτιλία

20:5025/02

Ανατροπή στην υπόθεση Λιγνάδη: Άγνοια δηλώνουν μάρτυρες υπεράσπισης Κοινωνία

20:4025/02

Τηλεδιάσκεψη Καλαφάτη με Μέτιο και Συντονιστή Επιχειρήσεων της Π.Υ. Αγροτικά ,Περιφέρειες

20:3025/02

Εξιχνίαση απάτης μέσω διαδικτύου στην Πτολεμαΐδα Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

20:2025/02

Εξαφάνιση 47χρονης από τη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

20:1025/02

Η Γουατεμάλα ενέκρινε για επείγουσα χρήση το Sputnik-V Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:0425/02

Ολοκληρώθηκε η απολογία του Δημήτρη Λιγνάδη Κοινωνία

20:0025/02

Οικονομική στήριξη των επιχειρηματιών Ευόσμου και Κορδελιού ζητούν φορείς Δήμοι

19:5025/02

Κολυμβητήρια: Ξεκαθαρίζει το ζήτημα με τα διαγνωστικά τεστ στους αθλητές Αθλητισμός ,Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

19:4525/02

Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Όσο νωρίτερα ληφθούν αποφάσεις για ευρωπαϊκό πιστοπ... ΕΕ ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

19:4025/02

Οι όροι για τη χορήγηση προκαταβολής σύνταξης Κοινωνία ,Οικονομία

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ