Αραβώσης για την κυκλική οικονομία

Αραβώσης για την κυκλική οικονομία

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου η 1η τακτική συνεδρίαση της μόνιμης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παραγωγικών Φορέων για την Κυκλική Οικονομία, μετά από σχετική πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Καθηγητή κ. Αραβώση, που συντονίζει τις σχετικές πρωτοβουλίες εκ μέρους του Υπουργείου.

Ο κ. Αραβώσης στην εισαγωγική του ομιλία είπε: “Οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνοψίζονται στη μετάβαση από τη γραμμική στην Κυκλική Οικονομία μέσα από έναν ευρύ κοινωνικό διάλογο, στοχεύοντας σε πολιτικές στρατηγικού χαρακτήρα και ευρέος κοινωνικού οφέλους και αφορούν οριζόντια σε όλη την Ελληνική οικονομία”.

Σημαντική συμβολή στην ευρεία συζήτηση παρείχαν οι τοποθετήσεις όλων των εκπροσώπων των φορέων για τις άμεσες προτεραιότητες στην πορεία της μετάβασης στο κυκλικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Χαρακτήρισαν ιδιαίτερα θετική την πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη συγκρότηση της Επιτροπής και έθεσαν στη διάθεση του Υπουργείου το δυναμικό και τις προτάσεις τους.

Οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς που συμμετέχουν στη Γνωμοδοτική Επιτροπή είναι:

· Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ)

· Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

· Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)

· Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ)

· Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

· Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

· Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)

· Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου

· Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ)

· Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ)

· Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)

· Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)

· Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς»

· Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε, εν όψει της διαμόρφωσης Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσεων με στόχους και χρονοδιάγραμμα, την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων των φορέων στο αμέσως επόμενο διάστημα στα ζητήματα που αφορούν αναγκαίες και νομοθετικές πολιτικές πρωτοβουλιών, κίνητρα για τις επιχειρήσεις και δεικτών παρακολούθησης, πρωτοβουλίες ενημέρωσης, ανταλλαγής γνώσης και ευαισθητοποίησης, προτάσεις πιλοτικών έργων, εξειδικευμένες κλαδικές πολιτικές σχετικά με τρόφιμα, πλαστικά, τουρισμός κα, χρηματοδοτικά εργαλεία, δημιουργία Παρατηρητηρίου κυκλικής οικονομίας για παρακολούθηση της πορείας της.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παραγωγικών Φορέων θα αποτελεί όργανο μόνιμου χαρακτήρα, θα δρα ως Εθνικό Συμβούλιο και θα συμβάλει στη διαμόρφωση των πολιτικών για την Kυκλική Oικονομία, αλλά και στη διοχέτευση μέτρων και πρωτοβουλιών στον παραγωγικό ιστό και την κοινωνία.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ