Εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσµάτων του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου PRO EXTOUR

Εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσµάτων του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου PRO EXTOUR

Η ερευνητική µονάδα City_Space_Flux των Τµηµάτων Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ διοργάνωσε την Εκδήλωση µε τίτλο «Προώθηση του βιωµατικού τουρισµού που βασίζεται στην κληρονοµιά και τον πολιτισµό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας», την Πέµπτη 26 Ιανουαρίου 2023, ώρα 09:30-15:00, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσµάτων ΑΠΘ (ΚΕΔΕΑ), 3ης Σεπτεµβρίου, Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Αµφιθέατρο ΙΙ.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των τελικών, επιχειρησιακών αποτελεσµάτων του ερευνητικού έργου PRO-EXTOUR στους εµπλεκόµενους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και την ακαδηµαϊκή κοινότητα, όσον αφορά τις αναπτυξιακές δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η προώθηση και ενίσχυση του βιωµατικού τουρισµού στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το ακρωνύµιο PRO EXTOUR αποτελεί συντοµογραφία του “Promoting Heritage- and Culture- based Experiential Tourism in the Black Sea Basin”. Το ερευνητικό έργο εκπονήθηκε κατά την χρονική περίοδο µεταξύ 1.06.2020 και 31.01.2023 µε την υποστήριξη του προγράµµατος ENI CBC Black Sea Basin 2014-2020 και µε προϋπολογισµό 913.380,00 ευρώ. Αποτελεί κοινή πρωτοβουλία τριών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης – Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), Varna University of Management (Βουλγαρία), , Yerevan State University (Aρµενία), ενός οργανισµού πολιτιστικής δικτύωσης – Georgian Arts and Culture Centre (Γεωργία) και µιας περιφερειακής ένωσης φιλοξενίας – Culinary Arts and Hospitality Association (Βουλγαρία).

Ο Βιωµατικός Τουρισµός που βασίζεται στην Κληρονοµιά και τον Πολιτισµό (ΒΤΚΠ) είναι µια προσέγγιση, που βασίζεται στην ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ των επισκεπτών και του τόπου που επισκέπτονται, σε συναισθηµατικό, φυσικό, πνευµατικό ή διανοητικό επίπεδο. Προτρέπει τους τουρίστες να επιδοθούν σε µια σειρά αξέχαστων ταξιδιωτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι εξ’ ορισµού προσωπικές, συναισθηµατικές, ουσιαστικές και µεταµορφωτικές.

Ο ΒΤΚΠ προτείνει στον επισκέπτη την συνδηµιουργία και συνδιοργάνωση των τουριστικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις κύριες αρχές του βιώσιµου τουρισµού: «τον σεβασµό στην κοινωνική-πολιτιστική αυθεντικότητα των κοινοτήτων υποδοχής, τη διατήρηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς και των παραδοσιακών αξιών, καθώς και τη συµβολή στη διαπολιτισµική κατανόηση και ανοχή».

Ο ΒΤΚΠ προωθεί την κατανόηση της ιστορίας, των λαών και του πολιτισµού από τους ταξιδιώτες, και επιπλέον δηµιουργεί αίσθηµα εκτίµησης µεταξύ των τοπικών πληθυσµών αναφορικά µε τις πολιτισµικές τους αξίες. Εποµένως, συµβάλλει στη διατήρηση της κληρονοµιάς και του ζωντανού πολιτισµού, στην αειφόρο χρήση πόρων, ενώ έχει ιδιαίτερη αξία για την περιοχή και πλεονεκτήµατα για την κοινότητα προορισµού.

Τα βασικά ερευνητικά-επιχειρησιακά αποτελέσµατα και εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του PRO EXTOUR είναι τα ακόλουθα:

  • Έκθεση Αξιολόγησης Περιφερειακών Αναγκών για την ανάπτυξη του βιωµατικού τουρισµού στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας που περιλαµβάνει τα ευρήµατα µιας διεπιστηµονικής έρευνας σε επιχειρήσεις και καταναλωτές
  • Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση του βιωµατικού τουρισµού που βασίζεται στην κληρονοµιά και τον πολιτισµό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, µε άξονα τις κοινές αναπτυξιακές προκλήσεις, την πρόταση εφικτών µεταρρυθµίσεων στη χάραξη της τουριστικής πολιτικής στις χώρες εταίρους και την σκιαγράφηση προοπτικών για διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία
  • Κατάλογος Επιχειρηµατικών Μοντέλων που παρουσιάζει επιλεγµένες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµούς που εφαρµόζουν καλές πρακτικές στο βιωµατικό τουρισµό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας
  • Ανοικτά Εργαστήρια για τον Βιωµατικό Τουρισµό (BSB-Hubs) σε όλες τις χώρες του PRO EXTOUR – που παρέχουν χώρους και εγκαταστάσεις συνεργασίας όπου επιστήµονες, καθηγητές, φοιτητές, αλλά και ενδιαφερόµενοι εκτός ακαδηµαϊκής κοινότητας (όπως επιχειρηµατίες, επαγγελµατίες, µέλη τοπικών οργανώσεων και πολίτες) µπορούν να ενώσουν τις δυνάµεις τους για την έρευνα, την εκπαίδευση και την πρακτική του βιωµατικού τουρισµού
  • Πιλοτικές Δράσεις των Ανοικτών Εργαστηρίων (BSB-Hubs) που προέβαλαν τα αποτελέσµατα των εκπαιδευτικών και των συµβουλευτικών δραστηριοτήτων των BSB- Hubs κατά το διάστηµα 2021-2022. Στην Θεσσαλονίκη, η πιλοτική δράση που οργανώθηκε αφορούσε µια διαδραστική περιπατική περιήγηση µε τίτλο «
  • Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για το Επιχειρείν στον τοµέα του Βιωµατικού Τουρισµού στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), Τιφλίδα (Γεωργία), Βάρνα (Βουλγαρία) και Γερεβάν (Αρµενία) το καλοκαίρι του 2022
  • Κοινό διαδικτυακό σεµινάριο καθοδήγησης (Training Webinar) όπου κοινοποιήθηκε η εκπαιδευτική εµπειρία και τα επιτεύγµατά των Ανοικτών Εργαστηρίων για τον Βιωµατικό Τουρισµό στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας για το 2023
  • Διαδικτυακό Ψηφιακό Αποθετήριο (Repository) πόρων και εργαλείων για τον βιωµατικό τουρισµό µε παρουσιάσεις βίντεο σχετικά µε µοναδικά, βιωµατικά πολιτιστικά γεγονότα και δραστηριότητες στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

Όλα τα αποτελέσµατα του PRO EXTOUR είναι δηµόσια διαθέσιµα στον Ιστότοπο και το Διαδικτυακό Ψηφιακό Αποθετήριο του έργου:

https://proextour.eu/el/outputs-el/

https://repo.proextour.eu/el/categories/business-models/greece

https://repo.proextour.eu/el/categories/activities/greece

https://www.youtube.com/@proextour/videos

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top