Έκθεση Πισσαρίδη: Επενδύσεις 33 δισ. το χρόνο χρειάζεται η Ελλάδα

Έκθεση Πισσαρίδη: Επενδύσεις 33 δισ. το χρόνο χρειάζεται η Ελλάδα

Επενδύσεις 33 δισ. ευρώ το χρόνο- το 17,5% ΑΕΠ- χρειάζεται η  ελληνική οικονομία για να επιτύχει ετήσιους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ της τάξης του 3,5% στην επόμενη δεκαετία, ώστε να συγκλίνει με την ευρωπαϊκή. Για την επίτευξη τέτοιου υψηλού ρυθμού ανάπτυξης, το έτος, κατά μέσο όρο, θα πρέπει να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο σχέδιο μεταρρυθμίσεων, όπως υποστηρίζει η Έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη που δόθηκε πριν λίγη ώρα στη δημοσιότητα.

Για την επίτευξη αυτού του βασικού στόχου, θα πρέπει κάθε χρόνο και ως το 2030, η απασχόληση να αυξάνεται κατά 1% και η παραγωγικότητα της εργασίας κατά 2,5%.

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Ελλάδας, ειδικά μετά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, μπορούν και θα πρέπει να παίξουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, εάν διοχετευθούν σε αναπτυξιακές υποδομές και δομικές μεταρρυθμίσεις.

Μείωση της ανεργίας στο 7%

H αύξηση της απασχόλησης κατά 1% ετησίως, απαιτεί: Πρώτον, να συνεχίσει η ανάκαμψη της αγοράς εργασίας, η οποία ξεκίνησε το 2013, έτσι ώστε να μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό ανεργίας από 17,2% το 2019 στο 7%. Δεύτερον, να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού ηλικίας εργασίας (20-64 χρονών) στο εργατικό δυναμικό, το οποίο είναι μόλις 74% (στοιχεία 2019) και αποτελεί το τέταρτο χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι μεταρρυθμίσεις της προηγούμενης δεκαετίας, σημειώνεται στην Έκθεση, αύξησαν σημαντικά την ευελιξία της αγοράς εργασίας και βοήθησαν την επίτευξη ετήσιας αύξησης της απασχόλησης κατά 1,2% την περίοδο 2013-2019. Η περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης, όμως, η οποία θα στοχεύει στην προσέλκυση νέων ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας, προϋποθέτει επιπλέον μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας, θα μειώσουν μειώνουν τα ποσοστά πρόωρης συνταξιοδότησης, θα παρέχουν κατάρτιση συμβατή με τις εξελισσόμενες ανάγκες της παραγωγής, και θα διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε σχετικά περιθωριοποιημένες ομάδες του πληθυσμού.

Αύξηση παραγωγικότητας κατά 10,5% ως το 2030

Ο στόχος για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας χωρίζεται σε δύο διακριτά τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι οι οριζόντιες παρεμβάσεις στην οικονομία, οι οποίες ενισχύουν τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής (total factor productivity, TFP).

Βάσει της εμπειρίας των προηγούμενων δεκαετιών, οι συγγραφείς της Εκθεσης Πισσαρίδη, εκτιμούν ότι το 40% της μελλοντικής αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας θα προέλθει από τη βελτίωση της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής, η οποία απαιτείται να αυξηθεί κατά 1% ετησίως ή κατά 10,5% στη διάρκεια της δεκαετίας.

Αυτός ο στόχος είναι φιλόδοξος, αλλά υπάρχει σχετικά πρόσφατο προηγούμενο. Κατά την περίοδο 1995-2002, η συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής (TFP) αυξήθηκε κατά 1,1% ετησίως, αν και ακολούθησε σημαντική επιβράδυνση τα επόμενα έτη.

Ταυτόχρονα, κατά την προηγούμενη δεκαετία συσσωρεύτηκαν πολλές δυσλειτουργίες στις αγορές, η απαλλαγή από τις οποίες μπορεί να αποτελέσει επιπλέον πηγή αύξησης της παραγωγικότητας. Μια τέτοια δυσλειτουργία, συνιστά ο μεγάλος όγκος κόκκινων δανείων που εγκλωβίζει σημαντικό κεφάλαιο και ανθρώπινο δυναμικό σε μη παραγωγικές δραστηριότητες.

Οι ετήσεις επενδύσεις στο 17,5% του ΑΕΠ

Το δεύτερο τμήμα του στόχου για την παραγωγικότητα της εργασίας είναι η αύξηση των επενδύσεων, οι οποίες ενισχύουν τον κεφαλαιακό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή. Για να συμβάλλει στην αύξηση παραγωγικότητας κατά 1,5% ετησίως, ο κεφαλαιακός εξοπλισμός ανά εργαζόμενο πρέπει να αυξηθεί κατά 20% και ο συνολικός κεφαλαιακός εξοπλισμός (συνυπολογίζοντας την προβλεπόμενη αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων) κατά 31% μεταξύ 2020 και 2030. Αυτή η εξέλιξη προϋποθέτει ότι οι παραγωγικές επενδύσεις -ιδιωτικές ή δημόσιες, εξαιρώντας εκέινες των κατοικιών και των αποθεμάτων- πρέπει να ανέλθουν στο 17,5% του ΑΕΠ ετησίως ή, σε 33 δισ. ευρώ το χρόνο, δηλαδή στον μέσο όρο των μικρών ανοικτών οικονομιών της ΕΕ.

Εάν επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, τότε το 2030 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης θα ανέλθει στο 81% της ΕΕ από το 67% το 2019, ενώ η ανεργία θα μειωθεί στο 7%, από το 17,2% το 2019.

Ταμείο Ανάκαμψης

Η κρίση της πανδημίας COVID-19, αναμφίβολα επηρεάζει την παραπάνω δυναμική, αναφέρει η Έκθεση Πισσαρίδη. Η ελληνική οικονομία έχει καταγράψει σημαντική ύφεση το 2020, και το ίδιο ισχύει για τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ύφεση μπορεί να συνεχιστεί και μέσα στο 2021, δυσχεραίνοντας και καθυστερώντας την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων.

Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων θα έχουν οι πόροι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτοί είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την δημιουργία υποδομών που θα ενισχύσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Θα πρέπει επίσης να αποτελέσουν καταλύτη για την υλοποίηση σημαντικών δομικών μεταρρυθμίσεων.

Η απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων θα λάβει χώρα κατά το πρώτο μισό της ερχόμενης δεκαετίας. Κατά την περίοδο αυτή, μέρος της αναπτυξιακής δυναμικής μπορεί να προέλθει από τις επενδύσεις που οι πόροι θα υποστηρίξουν, καθώς και από τη βελτίωση των προσδοκιών που η σωστή τους χρήση θα δημιουργήσει.

Κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας, η αναπτυξιακή δυναμική μπορεί να προέλθει κυρίως από ιδιωτικές επενδύσεις, τις οποίες θα προσελκύσουν οι βελτιωμένες υποδομές και το ευνοϊκότερο θεσμικό περιβάλλον που θα έχουν προκύψει από τις παρεμβάσεις κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας. Αν δεν προωθηθεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που περιγράφεται στην Έκθεση και συνεχιστεί η πορεία των τελευταίων ετών, η αναπτυξιακή δυναμική θα είναι ασθενής. Θα υπάρξει σταδιακή ανάκαμψη από τη βαθύτατη ύφεση της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά χωρίς σημαντική αύξηση παραγωγικότητας, χωρίς αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και, εν τέλει, χωρίς σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ήπια δημοσιονομικά πλεονάσματα

Η κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, κατέστησε τον εθνικό προϋπολογισμό πάλι έντονα ελλειμματικό. Σύμφωνα με την Έκθεση, η πολιτική πρωτογενών πλεονασμάτων θα πρέπει να διατηρηθεί μελλοντικά, με τα πλεονάσματα όμως να είναι ήπια. Πρέπει δηλαδή να επανέλθει μια δημοσιονομική ισορροπία η οποία θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής και ταυτόχρονα να αποτελέσει, βασική συνθήκη για την ανάπτυξη μιας οικονομίας μεσοπρόθεσμα.

Επιπλέον, στην Ελλάδα, η συνεχής επίτευξη ήπιων δημοσιονομικών πλεονασμάτων, στον βαθμό που αυτά δεν επιδρούν ανασχετικά στην ανάπτυξη, είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι διαχειρίσιμο το δημόσιο χρέος. Παρά την εκτεταμένη βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου, το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, παραμένει ιδιαίτερα υψηλό και προβλέπεται να ενισχυθεί σημαντικά το 2020, από την επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και της ισχυρής ύφεσης που αυτή προκαλεί.

Εκτός από την επίτευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ευστάθειά της, η οποία συνδέεται στενά με τη βιωσιμότητά της. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η προσαρμογή έγινε στην πράξη με διαφορετικό μείγμα σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό στα μνημόνια, δηλαδή κυρίως με αύξηση των δημοσίων εσόδων (δηλαδή αύξηση της φορολογίας) και σε μικρότερο βαθμό από τη μείωση των δημοσίων δαπανών (μείωση του κράτους).

Σύμφωνα με την έκθεση, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής και η βιωσιμότητα του υψηλού δημόσιου χρέους απαιτείται η στοχοθεσία συστηματικών πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Τα πλεονάσματα θα πρέπει να είναι σχετικά ήπια και ρεαλιστικά, ώστε να μη καταπνίγεται η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας. Με βάση τη διεθνή εμπειρία και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, αυτά θα ήταν της τάξης του 1 έως 1,5% του ΑΕΠ.

Μείωση της φορολογίας ως ποσοστό του ΑΕΠ

Οι δημόσιες δαπάνες θα πρέπει να αυξάνονται μεσοπρόθεσμα με χαμηλότερο ρυθμό από εκείνον του ΑΕΠ. Αυτό θα επιτρέψει αντίστοιχα και μια μεσοπρόθεσμη μείωση των φορολογικών βαρών ως ποσοστό του ΑΕΠ, στοιχείο το οποίο θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας συμπληρωματικά με τις προτεινόμενες δομικές μεταρρυθμίσεις.

Εξίσου, αν όχι και περισσότερο σημαντική, είναι η ανακατανομή στη βαρύτητα των διαφόρων κατηγοριών δημοσίων δαπανών, καθώς και η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Για παράδειγμα, είναι υψηλής σημασίας να εφαρμοστεί η ήδη νομοθετημένη σταδιακή αποκλιμάκωση των συνταξιοδοτικών παροχών ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς και η ήδη σχεδιαζόμενη μείωση της επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τις συντάξεις ως ποσοστό των συνολικών δαπανών του.

Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο τομέα, εξέλιξη η οποία θα επιτρέψει τον εξορθολογισμό της μισθολογικής δαπάνης περιορίζοντας τις γενικές λειτουργικές δαπάνες καθώς και την ανάγκη προσλήψεων σε θέσεις με επαναλαμβανόμενες γραφειοκρατικές αρμοδιότητες.

Στον αντίποδα, είναι σημαντική η ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), καθώς και ο διαρκής σχεδιασμός του με τρόπο που να συμπληρώνει και αξιοποιεί περαιτέρω τις ευκαιρίες και τα έργα χρηματοδότησης που προκύπτουν από το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η ενίσχυση των δαπανών του συστήματος υγείας από τον προϋπολογισμό (καλύπτοντας έτσι και την απώλεια εσόδων από την προτεινόμενη ελάφρυνση των εισφορών υγείας για τους μισθωτούς κατ’ αναλογία των ελεύθερων επαγγελματιών), αλλά και των δομών προ-σχολικής εκπαίδευσης και μετα-σχολικής κατάρτισης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

08:1520/01

Αντιδράσεις για τα πρώην κοιμητήρια Κορδελιού – Ενοίκιο από τον δήμο ζητά η εκκλησία Δήμοι ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

08:1420/01

Στον εισαγγελέα σήμερα καταθέτει η Σοφία Μεγκατώρου Κοινωνία ,Σημαντικά

08:0020/01

Χιονοδρομικά κέντρα: Πανέτοιμα για λειτουργία – Προϋπόθεση η άρση μετακινήσεων – Έρευνα... Ελλάδα ,Οικονομία ,Σημαντικά

07:4520/01

Σχολεία: Ποια είναι κλειστά λόγω κορωνοϊού Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Παιδεία

07:4020/01

Χειροπέδες σε πυρομανή- Έβαλε φωτιά και σε σκυλιά! Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

07:3020/01

Στους 300 οι αστυνομικοί που έχουν εμβολιαστεί σε όλη τη χώρα Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

07:1520/01

Προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό ο εμβολιασμός αλλά απαιτείται εγρήγορση Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

07:0020/01

Ο καιρός σήμερα, Τετάρτη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

00:0520/01

Ο Τζο Μπάιντεν έφτασε στην Ουάσιγκτον Διεθνή

00:0020/01

Κύπρος: Επιπλέον 565 χιλ. δόσεις εμβολίου της Pfizer/BioNTech εξασφάλισε μέσω ΕΕ Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5519/01

Ο Τζο Μπάιντεν ορκίζεται αύριο 46ος πρόεδρος Διεθνή

23:5419/01

Ιταλία: Η Γερουσία έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Κόντε Διεθνή

23:5019/01

Μπορέλ για σύλληψη Ναβάλνι: Οι κυρώσεις στη Ρωσία δεν είναι η μοναδική δυνατή απάντηση Διεθνή

23:4919/01

Ιστιοπλοϊκά Σωματεία ζητάνε την παραίτηση του ΔΣ της Ομοσπονδίας Αθλητισμός

23:4519/01

Πρωτοβουλία Εστίασης: Κάντε το υπουργικό συμβούλιο σε εξωτερικό χώρο Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

23:4119/01

Ιταλία: 603 θάνατοι και 10.497 νέα κρούσματα – Ακόμη δύο γιατροί απεβίωσαν Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:4019/01

Πορτογαλία-covid-19: Ρεκόρ ημερήσιων θανάτων για δεύτερη συνεχή ημέρα Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:3219/01

Tουρκία: Δύο εκρήξεις στο πυρηνικό εργοστάσιο Ακούγιου (VIDEO) Διεθνή

23:3019/01

Φον Ντερ Λάιεν: Στόχος να εμβολιαστεί το 70% του ενήλικου πληθυσμού μας έως το καλοκαίρι ΕΕ ,Κορωνοϊός

23:2819/01

Η αποχαιρετιστήρια ομιλία Τραμπ: «Το κίνημά μας μόλις ξεκίνησε» Διεθνή

23:2019/01

Μαρόκο: Εντοπίστηκε κρούσμα παραλλαγμένου στελέχους κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:1519/01

Μπάιντεν: Πρότεινε διεμφυλική καθηγήτρια παιδιατρικής να αναλάβει υφυπουργός Υγείας Διεθνή

23:1219/01

Κλείνει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας λόγω κρουσμάτων COVID Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

23:1019/01

Σουηδία: 9.779 νέα κρούσματα κορωνοϊού σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:0219/01

Θεσ/νίκη: Συγκρούστηκε λεωφορείο του ΟΑΣΘ με ΙΧ Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

23:0219/01

Με δάκρυα στα μάτια, ο Μπάιντεν αναχώρησε για την Ουάσινγκτον Διεθνή

23:0019/01

Στάση εργασίας αύριο των ηλεκτροδηγών του τραμ Κοινωνία

22:5719/01

Τρεις συλλήψεις για τα επεισόδια στο κέντρο της Πάτρας Κοινωνία

22:5519/01

ΗΠΑ: Φόρος τιμής από τον Μπάιντεν στους 400.000 νεκρούς της πανδημίας Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5019/01

Ισπανία-Φιλομένα: Ζώνες καταστροφής η Μαδρίτη και άλλες πληγείσες περιοχές Διεθνή

22:4219/01

ΕΣΕΕ: Webinar για το λιανεμπόριο με τη συμμετοχή Αδ. Γεωργιάδη Επιχειρήσεις ,Πολιτική

22:4019/01

Κορωνοϊός: Ξεκινούν μαζικοί εμβολιασμοί στη Σερβία Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:3519/01

ΗΠΑ-Covid-19: Ξεπέρασαν τους 400.000 οι θάνατοι Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:3019/01

Κίνα: Πάνω από 100 κρούσματα κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:2519/01

Ακσόι: Επίθεση στον Ν. Δένδια – «Θλιβερές» οι δηλώσεις για την ελληνική μειονότητα Διεθνή

22:2219/01

Κλήρωση Τζόκερ 19/1/21: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί Αθλητισμός

22:2019/01

Ν. Αφρική: Η μετάλλαξη του κορωνοϊού διπλάσια πιο μεταδοτικό, όχι πιο θανατηφόρο Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:1919/01

Σύψας: Τελευταία θα ανοίξει η εστίαση – Οι μήνες που θα κρίνουν την απόφαση Επιχειρήσεις ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

22:1519/01

Σιμόπουλος: Εάν δεν βελτιωθεί το οδικό δίκτυο προς το Φίλυρο θα θρηνήσουμε θύματα… Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

22:1019/01

Κορωνοϊός-Ρωσία: 21.734 νέα κρούσματα και 586 νεκροί Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:0919/01

Κυρ. Μητσοτάκης: Όλα προχωρούν με βάση το σχεδιασμό αλλά δεν δικαιολογείται εφησυχασμός Κορωνοϊός ,Πολιτική ,Σημαντικά

22:0519/01

Σ. Λιβανός: Αποφασιστικό άλμα προς το μέλλον η ψηφιοποίηση του ΕΛΓΑ Πολιτική

22:0019/01

Γερμανία: Παράταση του lockdown έως τις 14 Φεβρουαρίου Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:5519/01

Πτώμα σε βαλίτσα στα Βίλια: Νέες πληροφορίες για την 38χρονη Κινέζα Κοινωνία

21:5019/01

Αιθιοπία: Πάνω από 350 νέα κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:4519/01

Επικοινωνία Ν. Δένδια με τον υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας Πολιτική

21:4019/01

Επίσημη επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Φλώρου στην Αίγυπτο Διεθνή ,Ελλάδα

21:3519/01

Επίσκεψη Ζωής Ράπτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας Πολιτική ,Υγεία

21:3019/01

Αφγανιστάν: Είκοσι νεκροί σε επιθέσεις των Ταλιμπάν στον βορρά Διεθνή

21:2519/01

Πλακιωτάκης: Αλλάζει τα δεδομένα στην αναπτυξιακή πορεία των νησιών το ν/σ-τομή για τη ... Πολιτική

21:2019/01

Τηγανητά φαγητά: Αυξάνουν τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού Υγεία

21:1719/01

Μήνυμα Ναβάλνι από τη φυλακή: Η εξουσία «φοβάται εκείνους που αγωνίζονται» Διεθνή

21:1519/01

Στα 17,8 δισ. ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα του Προϋπολογισμού το 2020 Οικονομία

21:1019/01

Ιταλίδα 108 ετών εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:0519/01

Υπουργείο Παιδείας: Δεκατέσσερα ερωτήματα για τον ΣΥΡΙΖΑ Κόμματα ,Παιδεία

21:0219/01

Αγρίνιο: Προφυλακιστέοι οι τρεις άνδρες για τη ληστεία ηλικιωμένου ζευγαριού Κοινωνία

21:0019/01

Σε αυτοαπομόνωση τίθεται ο Βρετανός υπουργός Υγείας Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:5519/01

Τι απάντησαν Παναγιωτόπουλος – Στεφανής για ζητήματα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με α... Βουλή ,Πολιτική

20:5119/01

Σταϊκούρας: Mείωση του χρέους Γενικής Κυβέρνησης κατά περίπου 620 εκατ. ευρώ Οικονομία ,Πολιτική

20:5019/01

ΠΑΜΑΚ: Δώρισε αναπηρικό αμαξίδιο από πλαστικά καπάκια Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

20:4519/01

Η πανδημία έφερε στο φως τις αδυναμίες του ΠΟΥ Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:4019/01

Παλαιστίνη – Κορωνοϊός: Παραλαμβάνει σήμερα τις πρώτες δόσεις εμβολίου Sputnik-V Διεθνή ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

20:3519/01

Κ. Χατζηδάκης: Ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή πάνε χέρι-χέρι Πολιτική

20:3019/01

Σχοινάς: Το τέλος της πανδημίας είναι ορατό αν και δεν έχει φτάσει ακόμη Κορωνοϊός ,Πολιτική

20:2519/01

Ρωσία: Ο Πούτιν βούτηξε στα παγωμένα νερά για τα Θεοφάνεια Διεθνή

20:2419/01

Γιαννάκος: Έχουν βρει τρόπο οι ιδιωτικές κλινικές να ξεφεύγουν της διατίμησης των τεστ; Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

20:2019/01

Παραλειπόμενα από ορκωμοσίες Αμερικανών προέδρων Διεθνή

20:1819/01

Πράσινο φως αλλά με αυστηρά μέτρα για τα χιονοδρομικά ζητά ο Δήμαρχος Έδεσσας Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θέματα GR Times

20:1519/01

Βρετανία-Covid-19: Νέο ρεκόρ με 1.610 ημερήσιους θανάτους Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:1019/01

Διαδοχικές συναντήσεις Κ. Ζέρβα με Κ. Σκρέκα και Μ. Βορίδη στην Αθήνα Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

20:0719/01

Πάνω από 100 καταγγελίες σε βάρος καθηγητή του ΑΠΘ για σεξουαλικές παρενοχλήσεις Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

20:0519/01

Δένδιας: Η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα για επέκταση των χωρικών της υδάτων οπουδήποτε Πολιτική

20:0019/01

Ηλιόπουλος: Αν δεν ληφθούν τώρα μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης, τα λουκέτα σύντομα θα είνα... Κορωνοϊός ,Πολιτική

19:5019/01

Πλειάδα επιστημόνων του ΑΠΘ στους κορυφαίους παγκοσμίως Θεσσαλονίκη ,Παιδεία

19:4519/01

Αυγενάκης για Μπεκατώρου: Με εντολή του πρωθυπουργού θα πάμε μέχρι τέλους Αθλητισμός ,Πολιτική

19:4519/01

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στο έλεος της κακοκαιρίας χιλιάδες πρόσφυγες σε Λέσβο και Χίο Κόμματα ,Πολιτική

19:4019/01

Κορωνοϊός: Εμβολιάστηκε ο δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου, Κ. Μανδαλιανός Δήμοι ,Κορωνοϊός

19:3919/01

Κορωνοϊός: Δυο νέα κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους στην Ελλάδα Ελλάδα ,Κορωνοϊός

19:3019/01

«Έφυγε» η ηθοποιός Πένυ Σταυροπούλου Lifestyle

19:2519/01

Έγκλημα στην Κρήτη: Εντοπίστηκε ο Νορβηγός σύντροφος της 54χρονης Κοινωνία

19:2119/01

Εμβολιάστηκαν οι πρώτοι αστυνομικοί – Το 70% είναι επιφυλακτικό Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

19:2019/01

Ρωσικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού σε σπρέι έδειξε ασφάλεια και ανοσολογική απόκριση Κορωνοϊός

19:1619/01

Η ΚΟ της ΝΔ «πέρασε» την αθλητική μεταρρύθμιση Βουλή ,Κόμματα ,Πολιτική

19:1019/01

Κλειστά σχολεία στη Δυτική Μακεδονία, λόγω ισχυρού ψύχους Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Παιδεία

19:0019/01

Βραζιλία-covid-19: Σχεδόν 24.000 κρούσματα σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

18:5319/01

Με 150 υδατοδρόμια η Ελλάδα αποκτά το Νο 1 ευρωπαϊκό δίκτυο Ελλάδα ,Επιχειρήσεις

18:5019/01

Υπόθεση Ναβάλνι: Η Μόσχα δεν θα λάβει υπ’ όψιν τις εκκλήσεις των δυτικών χωρών Διεθνή

18:4519/01

Στο ΠΑΓΝΗ γυναίκα που προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά στο σπίτι της Κοινωνία

18:4019/01

Επίσκεψη της Κεραμέως στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κορωνοϊός ,Πολιτική

18:3419/01

Δ. Κογκίδου: Άλλες 10 καταγγελίες άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

18:3019/01

Αχτσιόγλου: Ρύθμιση οφειλών με κούρεμα, όχι μόνο δόσεις Κορωνοϊός ,Οικονομία ,Πολιτική

18:2519/01

Πλακιωτάκης: Αλλάζει τα δεδομένα το νομοσχέδιο – τομή για τη Νησιωτική Πολιτική Κοινωνία ,Πολιτική

18:2019/01

Εστίαση: «Επανεκκίνηση μόνο με εσωτερικούς χώρους και ασφάλεια» Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

18:1019/01

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ υιοθέτησε την πρότασή μας για επέκταση χωρικών υδάτων στην Κρήτη Κόμματα ,Πολιτική

18:0019/01

Ασημακοπούλου: Ένα ακόμη εργαλείο για να επιβάλλει η ΕE στην Τουρκία τη συμμόρφωση με τ... Διεθνή ,Πολιτική

17:5019/01

Ελπιδοφόρος: Η Δικαιοσύνη απαιτεί σκληρή δουλειά Διεθνή ,Κοινωνία

17:4919/01

Χάρτης κορωνοϊού: Παραμένει στο κόκκινο η Αττική, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

17:4019/01

Γεραπετρίτης: Σε πολύ καλύτερη θέση η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη Κορωνοϊός ,Πολιτική

17:3619/01

Κορωνοϊός: 566 νέα κρούσματα, 30 νεκροί και 320 διασωληνωμένοι Ελλάδα ,Κορωνοϊός

17:3019/01

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Κομισιόν εκτιμά ότι τα εθνικά σχέδια χρειάζονται ακόμη πολλή δουλειά Διεθνή ,Κορωνοϊός ,Οικονομία

17:2019/01

Επιστολή στον πρωθυπουργό από τους εργαζόμενους του Βυζαντινού Μουσείου Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

17:1819/01

Κινέζοι γιατροί παραδέχονται ότι έλεγαν ψέματα για τον κορωνοϊό Διεθνή ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

17:1019/01

Καπιτώλιο: Συνελήφθη ο κιθαρίστας Iced Earth Διεθνή

17:0519/01

ΕΝΙΘ: «Διαλυμένη» η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Υγεία

17:0019/01

Τσίπρας: Προκλητική πριμοδότηση των ιδιωτικών κολεγίων έναντι των ΑΕΙ Κόμματα ,Παιδεία ,Πολιτική

16:5019/01

Κορωνοϊός: Πόσα πρόστιμα για μη τήρηση μέτρων Κοινωνία ,Κορωνοϊός

16:4019/01

Δ. Κορδελιού – Ευόσμου: 462.060 ευρώ για αναβάθμιση των παιδικών σταθμών Δήμοι ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

16:3019/01

Αναστέλλεται η χρηματοδότηση στην Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας με απόφαση Αυγενάκη Αθλητισμός ,Πολιτική

16:2019/01

Διοίκηση Δ. Θεσ/νίκης: Μηδενική ανοχή στην κακοποίηση γυναικών Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:1019/01

Δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη ,Υγεία

16:0019/01

Γερμανία: Υπάλληλοι απειλήθηκαν με απόλυση σε περίπτωση που εμβολιαστούν! Διεθνή ,Κορωνοϊός

16:0019/01

Με το 1.93 της Γουέστ Χαμ και ρίσκο στη Μπουντεσλίγκα Αθλητισμός

15:5819/01

ΠΑΜΘ: Ενίσχυση 57 επενδύσεων σε Ροδόπη και Ξάνθη Β.Ελλάδα ,Οικονομία ,Περιφέρειες

15:5019/01

Χωρίς κόσμο και υπό πρωτοφανή μέτρα η ορκωμοσία Μπάιντεν Διεθνή

15:4019/01

ΕΕΑ: Με ευθύνη υπ. Οικονομικών χιλιάδες επαγγελματίες εκτός Επιστρεπτέας 5 Επιχειρήσεις

15:3019/01

Πάτρα: Δύο προσαγωγές σε πορεία συμπαράστασης στον Δ. Κουφοντίνα Κοινωνία

15:2019/01

Θεοχάρης: Οι πυλώνες για την επανεκκίνηση του Τουρισμού Ελλάδα ,Τουρισμός

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ