Επιμελητήριο Χαλκιδικής: Συνάντηση Ι. Κουφίδη με τη Σ. Βούλτεψη

Επιμελητήριο Χαλκιδικής: Συνάντηση Ι. Κουφίδη με τη Σ. Βούλτεψη

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 10/11 στο γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κα. Βούλτεψης Σοφίας, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. Κουφίδη Ιωάννη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος καθώς και επιστολής – παρέμβασης της διοίκησης του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής προς την Υφυπουργό, αναφορικά με τη λειτουργία των Κέντρων Απασχόλησης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.), που λειτουργούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, για την ομαλή ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην κοινωνίας μας.

Τόσο στην επιστολή που στάλθηκε προς την υφυπουργό όσο και κατά την ιδία συνάντησή τους, ζητήθηκε στην λειτουργία των Κ.Ε.Μ. , – τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων για τη διασύνδεση των ωφελούμενων με υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής ένταξης, καθώς και για ανάληψη δράσεων για την προώθηση της πρόσβασης των μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας, αφού προηγουμένων λάβουν την κατάλληλα συμβουλευτική καθοδήγηση-, να συμπεριληφθούν κα να ενταχθούν στα προγράμματα εκπαίδευσής τους και επιπλέον επιμορφωτικές ενότητες, που θα αφορούν την εκμάθηση και την απασχόληση των μεταναστών και των προσφύγων στον πρωτογενή τομέα, ως εργάτες γης, στην κτηνοτροφία, καθώς και στην εστίαση και στον τουρισμό.

Τονίστηκε ιδιαίτερα, ότι λόγο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 κατά τα τελευταία δύο χρόνια, οι διαδικασίες για πρόσκληση μετακλητών εργατών γης από τρίτες χώρες για να εργαστούν στον πρωτογενή τομέα στην περίοδο συγκομιδής της αγροτικής παραγωγής, προσέκρουαν σε διάφορα προβλήματα, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να μην καταφέρουν να απασχολήσουν τον απαραίτητο αριθμό εργατών για να συλλέξουν έγκαιρα τη συγκομιδή τους.

Για αυτό ακριβώς το θέμα, ζητήθηκε από την υφυπουργό να υπάρξει μέριμνα ώστε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες , αφού λάβουν την απαραίτητη εκπαίδευση και καθοδήγηση μέσω των ΚΕΜ , να απασχοληθούν ως εργάτες γης στην καλλιέργεια και συγκομιδή αγροτικών προϊόντων, όπως της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, των αμπελιών , των βερίκοκων , των πλέον δηλαδή αντιπροσωπευτικών αγροτικών προϊόντων του νομού μας. Με ανάλογη επίσης εκπαίδευση, πάλι μέσω των ΚΕΜ, να μπορέσουν να απασχοληθούν στην εστίαση, στον τουρισμό και στην κτηνοτροφία.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε μια πολύ φιλική ατμόσφαιρα, η υφυπουργός κα Βούλτεψη έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα όσα αναλυτικά της παρουσίασε ο κος Κουφίδης, αναγνώρισε τη σπουδαιότητα του προβληματισμού που απασχολεί τη διοίκηση του Επιμελητηρίου και τους παραγωγούς της Χαλκιδικής και δεσμεύτηκε ότι στον επόμενο κύκλο των προγραμμάτων εκπαίδευσης των Κέντρων Απασχόλησης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.) που θα διοργανωθούν αρχές του 2022 με θέμα «Τουριστική Εκπαίδευση», θα ενταχθούν και θεματολογίες που θα αφορούν τον αγροτικό τομέα, την εστίαση και τον τουρισμό.

Ενώ ο κ. Κουφίδης τόνισε ότι η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής θα σταθεί αρωγός και συνοδοιπόρος στις προσπάθειες της ηγεσίας του υπουργείου για την ένταξη νέων ειδικοτήτων στα προγράμματα εκπαίδευσης των προσφύγων και των αλλοδαπών.

Οι δύο επιστολές – παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου προς την υφυπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου

1) Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ,

Είναι γνωστό σε όλους μας οι φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλονται από την ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για την ομαλή ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην κοινωνίας μας.

Ένα από τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί μεταξύ άλλων, ήταν και η λειτουργία των Κέντρων Απασχόλησης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.), τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων για τη διασύνδεση των ωφελούμενων με υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής ένταξης, καθώς και για ανάληψη δράσεων για την προώθηση της πρόσβασης των μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας, αφού προηγουμένων λάβουν την κατάλληλα συμβουλευτική καθοδήγηση.

Κυρία Υφυπουργέ,

Ο λόγος που αναφερόμαστε στην λειτουργία των ΚΕΜ, αφορά τη δυνατότητα εκπαίδευσης των προσφύγων και μεταναστών σε βασικές αρχές για εποχιακές αγροτικές εργασίες και στον τουρισμό. Τα δύο τελευταία χρόνια, και λόγο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, οι διαδικασίες για πρόσκληση μετακλητών εργατών γης από τρίτες χώρες για να εργαστούν στον πρωτογενή τομέα, προσκρούουν σε διάφορα προβλήματα. Ένα από αυτά είναι και η μη χορήγηση έγκριση απόφασης απασχόλησης από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή της χώρας από την οποία θα εισέλθει στην πατρίδα μας για εργασία. Και αυτό γιατί απαιτείται και προσωπική -δια ζώσης- συνέντευξη του υποψήφιου στις προξενικές αρχές, στις οποίες λόγω κορωνοϊού, απαγορεύεται η είσοδος σε όλους τους υποψήφιους εργάτες για συνέντευξη.

Η απαγόρευση εισόδου σε μετακλητούς εργάτες από τρίτες χώρες για να εργαστούν, κυρίως κατά την περίοδο της συγκομιδής, επιφέρει σημαντικό οικονομικό πλήγμα στους παραγωγούς .

Ιδιαίτερα για την Χαλκιδική όπου η επιτραπέζια πράσινη ελιά της,- η οποία σημειωτέον συλλέγεται μόνο με τα χέρια , χωρίς δηλαδή τη χρήση μηχανημάτων (μηχανική συγκομιδή) και σε χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 25 έως 35 ημέρες, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όσο δηλαδή ακόμα είναι πράσινη στα δέντρα και απαιτούνται για αυτό το λόγο πολλά εργατικά χέρια, – αλλά και άλλα τοπικά αγροτικά της προϊόντα, όπως τα βερίκοκα, πρέπει να συλλεχθούν και αυτά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα όπου απαιτείται μεγάλος αριθμός εργατικών χεριών. Ειδάλλως ο καρπός θα μείνει στα δέντρα και θα οδηγηθούν οι παραγωγοί σε οικονομική καταστροφή.

Το ίδιο πρόβλημα εξεύρεσης προσωπικού αντιμετώπισαν επιχειρηματίες του νομού μας και στον κλάδο της κτηνοτροφίας αλλά και της αλιείας. Σε αυτούς πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και τον κλάδο της εστίασης, που παρουσίασαν αδυναμία σε ανεύρεση ανειδίκευτου προσωπικού.

Κυρία Υφυπουργέ,

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως το πνεύμα ευθύνης που σας διακατέχει και τις προσπάθειες που καταβάλλετε καθημερινά προκειμένου να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα επανένταξης των προσφύγων και των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Θα σας παρακαλούσαμε να εντάξετε στα προγράμματα εκμάθησης και κατάρτισης επιπλέον και τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την απασχόληση στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό.

Τις παραπάνω θέσεις του φορέα μας θα μπορούσα να τις αναλύσω και σε προσωπική μου επίσκεψη στο γραφείο σας στο Υπουργείο για μια κατ ́ιδίαν συνάντηση, όπου θα είμαι στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα, στις 21 & 22 Οκτωβρίου.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν είναι εφικτή μια συνάντηση στις παραπάνω ημερομηνίες. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και αναμένουμε τις ενέργειες σας.

2)Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ,

Κατόπιν και της προγραμματισμένης συνάντησής μας το πρωί της 10ης Νοεμβρίου στο γραφείο σας, με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κο Κουφίδη Ιωάννη, που κατά κοινή ομολογία υπήρξε πολύ εποικοδομητική, διαπιστώσαμε το έντονο ενδιαφέρον σας και την πρόθεσή σας να ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε στα Κέντρα Απασχόλησης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.), – που με τη λειτουργία τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων για τη διασύνδεση των ωφελούμενων με υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής ένταξης, καθώς και για ανάληψη δράσεων για την προώθηση της πρόσβασης των μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας, αφού προηγουμένως λάβουν την κατάλληλη συμβουλευτική καθοδήγηση-, να ενταχθούν νέα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, με έμφαση σε ειδικότητες σχετικές με την εστίαση, τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα συμπεριλαμβανομένου και της κτηνοτροφίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί για κατάρτιση σε όσους θα ασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα ως εργάτες γης, προκειμένου να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στην καλλιέργεια και στην συγκομιδή της επιτραπέζιας πράσινης ελιάς, των αμπελιών και των βερίκοκων.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση των προσφύγων και των μεταναστών στον πρωτογενή τομέα στις προαναφερόμενες καλλιέργειες , δεδομένου ότι στην Χαλκιδική η επιτραπέζια πράσινη ελιά και το βερίκοκο, είναι τα κατεξοχήν αγροτικά της προϊόντα ,- τα οποία σημειωτέον συλλέγονται μόνο με τα χέρια , χωρίς δηλαδή τη χρήση μηχανημάτων (μηχανική συγκομιδή), σε σύντομο χρονικό διάστημα και απαιτούνται για αυτό το λόγο πολλά εργατικά χέρια. Ειδάλλως οι παραγωγοί, θα οδηγηθούν σε οικονομική καταστροφή.

Κυρία Υφυπουργέ,

εκτιμούμε βαθύτατα την άμεση και θετική ανταπόκρισή σας, τόσο στο αίτημά μας για μια συνάντηση με εσάς, όσο και στην αναγνώριση της σπουδαιότητας του αιτήματός μας σχετικά με τη ανάγκη ένταξης νέων ειδικοτήτων εκπαίδευσης στα ΚΕΜ, ευελπιστώντας να ενταχθούν στον επόμενο κύκλο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα διοργανωθούν από αυτά, στις αρχές του 2022 και θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Τουριστική εκπαίδευση».

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως το πνεύμα ευθύνης που σας διακατέχει και τις προσπάθειες που καταβάλλετε καθημερινά, προκειμένου να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα επανένταξης των προσφύγων και των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες για την ταχύτερη υλοποίηση εκπαίδευσης και κατάρτισης των μεταναστών και των προσφύγων στις ειδικότητες που σας προτείνουμε μαζί . Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής θα σταθεί αρωγός και συνοδοιπόρος στις προσπάθειές σας για την ένταξη νέων ειδικοτήτων στα προγράμματα εκπαίδευσης των προσφύγων και των αλλοδαπών που θα συμπεριλαμβάνουν και άλλους τομείς δραστηριότητας, που πιστεύουμε θα επιφέρει μόνον όφελος στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Χριστούγεννα: Θα λάμψει φέτος η Θεσσαλονίκη-Πού βάζει «φρένο» η πανδημία (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Επιδημιολογικός χάρτης: 1.179 νέα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη – 1.631 στην Αττική

Κορωνοϊός: 7.105 νέα κρούσματα – 70 θάνατοι – 489 διασωληνωμένοι

Κοζάνη-Κορωνοϊός: 300 μολύνσεις μαθητών σε 10 μέρες – “Βράζουν” τα σχολεία

Θεσσαλονίκη: Σε νοσοκομείο αποκλειστικά για Covid μετατρέπεται το Άγιος Παύλος

Επιμελητήριο Χαλκιδικής: Τελευταία συνάντηση με τους εταίρους του ευρωπαϊκού προγράμματος “ Smart Farming 4.0 All ”

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης δικηγόρου στην υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Ενδιάμεσες εκπτώσεις: Υποτονική η κίνηση – Να καταργηθούν προτείνει ο Κορκίδης

Επιμελητήριο Χαλκιδικής: Ουρές στα σούπερ μάρκετ από εβδομάδα–Ελεγχόμενη η εστίαση

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top