Η Αντιπροσωπεία της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας ψάχνει τους Αφανείς Ήρωες της Ελλάδας

Για πρώτη φορά και σχεδόν μετά από 30 χρόνια από τη λήξη του πολέμου της Βοσνίας, η Αντιπροσωπεία της Σερβικής … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Αντιπροσωπεία της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας ψάχνει τους Αφανείς Ήρωες της Ελλάδας.