ΣΕΓΕ: Top δεξιότητες στην κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού

ΣΕΓΕ: Top δεξιότητες στην κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού

Ισχυρό ενδιαφέρον για την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης αποτυπώνει η πανελλαδική έρευνα καταγραφής των αναγκών ανθρώπινου δυναμικού που διενήργησε ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ).

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες και εργαζόμενες δηλώνουν πως δεν θα δίσταζαν να στραφούν σε έναν κλάδο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΓΕ, η πλειοψηφία (73,27%) των ερωτηθέντων πιστεύει πως είναι «σημαντική» η κατάρτιση που οδηγεί σε επαγγελματική πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων βάσει του περιγράμματος του ΕΟΠΠΕΠ ή ISO 17024 και μόνον ένας απάντησε «όχι» στο σχετικό ερώτημα.

Επίσης, ήταν σχεδόν καθολικό το ενδιαφέρον για συμμετοχή των ερωτηθέντων σε κάποιοι πρόγραμμα κατάρτισης. Το 46,53% απαντά πως θα τον ενδιέφερε «αρκετά», το 35,15% «πολύ» και το «17,82%» «πάρα πολύ». «Λίγο» για συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης ενδιαφέρεται μόνο ένας, ενώ δεν υπήρξε καμία απάντηση στην «επιλογή καθόλου».

Στο ερώτημα «σε τι βαθμό θα σας ενδιέφερε να απασχοληθείτε σε κλάδο διαφορετικό από αυτόν που απασχολείστε σήμερα» οι απαντήσεις είναι εντυπωσιακές: το 40,1% απαντά πως μια τέτοια προοπτική θα ενδιέφερε «αρκετά», το 23,27% «πολύ» και το 3,96% απάντησε «πάρα πολύ». «Λίγο» και «καθόλου» απάντησε το 27,23% και το 5,45% αντίστοιχα.

Τα οφέλη της κατάρτισης

Όσον αφορά στα οφέλη που έχει για το εργασιακό μέλλον η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης το 44,06% «δείχνει» τη «Διεύρυνση νέων εργασιακών ευκαιριών», το 15,35% την «Εκκίνηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», το 13,37% την «Αλλαγή Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», το 32,18% την «Περαιτέρω απόκτηση γνώσεων για εξυπηρέτηση της υφιστάμενης επιχείρησής μου», το 39,11% την «Εργασιακή εξέλιξη- Απόκτηση ιεραρχικά υψηλότερης θέσης», το 32,18% την «Απόκτηση νέων αρμοδιοτήτων / νέων καθηκόντων σχετικών με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης», το 9,9% τη «Διατήρηση της θέσης εργασίας μου» και το 25,5% τη «Μισθολογική αύξηση».

Οι σημαντικότερες δεξιότητες

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν, επίσης, πόσο σημαντικές θεωρούν κάποιες γνώσεις/δεξιότητες –πολλές από τις οποίες είναι κομβικής σημασίας στην εποχή της πανδημίας- προκειμένου να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του επαγγέλματός τους καθώς και της αγοράς εργασίας γενικότερα. Αυτές οι δεξιότητες έχουν να κάνουν με την εξ αποστάσεως διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, τη χρήση Η/Υ, τη γνώση καλών πρακτικών για διαχείριση χρόνου και βελτίωση απόδοσης, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, τη διαχείριση e-shop, την εξυπηρέτηση πελατών και το διαδικτυακό marketing.

Ειδικότερα, στο «μέτωπο» της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού εξ αποστάσεως, η πλειοψηφία θεωρεί πως πρόκειται για «αρκετά» (32,67%), «πολύ» (34,65%) και «πάρα πολύ» (24,26%) σημαντική δεξιότητα και μόνο το 1,49% δεν τη θεωρεί «καθόλου» σημαντική.

Αντίστοιχα, αναγνωρίζεται από τις περισσότερες η σημασία:

-της διαχείρισης Υγειονομικών Πρωτοκόλλων («αρκετά» σημαντική θεωρείται από το 27,72%, «Πολύ» σημαντική από το 38,12% και «Πάρα πολύ» σημαντική από το 20,79%».
-της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών («αρκετά» σημαντική θεωρείται από το 24,26 %, «Πολύ» από το 34,65 % και «Πάρα πολύ» σημαντική από το 24,26%)
-των Γνώσεων καλών πρακτικών για διαχείριση χρόνου και βελτίωση απόδοσης («Αρκετά» σημαντικές θεωρούνται αυτές οι γνώσεις από το 31,68%, «Πολύ» σημαντικές από το 37,13% και «Πάρα πολύ» από το 23,27%).
-των ηλεκτρονικών πωλήσεων («Αρκετά» σημαντικές θεωρούνται από το 26,24%, «Πολύ» από το 38,61% και «Πάρα πολύ» σημαντικές από το 26,24%)
-της διαχείρισης e-shop («Αρκετά» σημαντική θεωρείται από το 25,25%, «Πολύ» σημαντική από το 37,13% και «Πάρα πολύ» σημαντική από το 27,72%».
-της εξυπηρέτησης πελατών («Αρκετά» σημαντική θεωρείται από το 25,74%, «Πολύ» από το 36,63% και «Πάρα πολύ» σημαντική από το 33,66%).
-του διαδικτυακού marketing («Αρκετά» σημαντικό θεωρείται από το 24,75%, «Πολύ» από το 36,14% και «Πάρα πολύ» σημαντικό από το 34,65%).

Ποια προγράμματα κατάρτισης έχουν… πέραση

Η έρευνα κατέγραψε και το ενδιαφέρον των συμμετεχουσών σχετικά με προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης που οδηγούν σε πρόσθετες δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες στο νέο εργασιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το 26,73% ενδιαφέρεται να καταρτιστεί ως «Υπάλληλος Υποδοχής – Εξυπηρέτησης Πελατών Πωλητής (πιστοποιημένο), το 50,5% για «Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου (πιστοποιημένο)», το 30,2% για «Στέλεχος Εστίασης – Διοίκηση Μονάδων Εστίασης (πιστοποιημένο)», το 29,21% ως «Στέλεχος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουριστικό Τομέα (πιστοποιημένο)», το 59,41% για «Διαδικτυακό Εμπόριο – Διαχείριση eshop (ΜΗ πιστοποιημένο)», το 69,31% για «Διαδικτυακό Marketing – Ηλεκτρονική Διαφήμιση (ΜΗ πιστοποιημένο)», το 55,45% για την «Εφαρμογή Υγειονομικών Πρωτοκόλλων (ΜΗ πιστοποιημένο)» και το 51,98% για τη «Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού –εφαρμογή μοντέλου τηλεργασίας (ΜΗ πιστοποιημένο)».

Χάνει έδαφος η συμβατική κατάρτιση

Όσον αφορά στη μέθοδο κατάρτισης την οποία θα επέλεγαν οι ενδιαφερόμενες, κυριαρχεί η εξ αποστάσεως κατάρτιση. Συγκεκριμένα, η «Συμβατική κατάρτιση» επιλέγεται από το 31,68 %, η τηλε-κατάρτιση από το 37,13% και ο «συνδυασμός συμβατικής και τηλεκατάρτισης» από το 31,19% των ερωτηθέντων.

«Οι γυναίκες επιχειρηματίες και εργαζόμενες αναγνωρίζουν πλέον πως η επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση είναι αναγκαία προκειμένου να ανταποκριθούν στον συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό και εργασιακό ‘’στίβο’’. Επιπρόσθετα διαπιστώνουμε μια ταχύτατη στροφή σε γνώσεις και δεξιότητες που υπαγορεύτηκαν τους τελευταίους μήνες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού», υπογραμμίζει η πρόεδρος του ΣΕΓΕ, Λίνα Τσαλταμπάση (φωτογραφία) σχολιάζοντας τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας του Συνδέσμου. Υπογραμμίζει επίσης πως η συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάστασης, ενώ όσον αφορά στις επιχειρήσεις, «η εμπειρία έχει δείξει πως όσες έχουν επενδύσει σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης παρουσιάζουν υψηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση με εκείνες που δεν το έπραξαν, ενώ θετικός είναι ο αντίκτυπος στην ποιότητα και την καινοτομία».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19:0029/11

ΑΠΘ : Έκκληση του ΣΦΙ για συμμετοχή φοιτητών στη μάχη κατά του κορωνοϊού Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

18:5329/11

Κορωνοϊός: «Προβάδισμα» κρουσμάτων στην Αττική, δεύτερη η Θεσ/νίκη Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:4529/11

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 30 νεκροί από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου Διεθνή

18:4129/11

Αυτοσχέδιες ΜΕΘ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας (ΦΩΤΟ) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

18:3429/11

Αύριο (30/11) το πρωί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Πολιτική ,Σημαντικά

18:3029/11

ΚΙΝΑΛ κατά Μαξίμου: Δεν έχουν το θάρρος ούτε να αναλάβουν τις ευθύνες τους Κορωνοϊός ,Πολιτική

18:2329/11

Κορωνοϊός: Μειωμένος ο αριθμός κρουσμάτων και θανάτων Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:1529/11

Θεσσαλονίκη: Το σχέδιο για τη διακομιδή ασθενών στην «Αρωγή» (ΦΩΤΟ-VIDEO) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

18:1529/11

Βρετανία: Συμφωνία με τη Moderna για την αγορά άλλων 2 εκατ. δόσεων Διεθνή ,Κορωνοϊός

18:0029/11

Δένδιας: Όπου υπάρχει πρόβλημα η Τουρκία είναι εκεί Διεθνή ,Πολιτική ,Χωρίς κατηγορία

17:4529/11

Φωτιά σε όχημα της Πολεμικής Αεροπορίας στην Πάρνηθα (VIDEO) Ελλάδα

17:3029/11

F1: Τρομερή έκρηξη στο Grand Prix του Μπαχρέιν στο μονοθέσιο του Γκροζάν (VIDEO) Auto Moto

17:1529/11

Έμπλεξε για τα καλά, υποχρεωμένη να κυνηγήσει και τη διαφορά! Αθλητισμός

17:0229/11

Θεσ/νίκη: Ξεκίνησαν οι διακομιδές ασθενών σε ιδιωτική κλινική (ΦΩΤΟ) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

17:0029/11

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Προχωρούν οι εργασίες για μετεγκατάσταση στο «Σπίτι της Άρσης Βα... Παιδεία

16:4529/11

Star Wars: Πέθανε ο «Darth Vader» Ντέιβιντ Πράουζ Χωρίς κατηγορία

16:3029/11

Φλώρινα: Έκκληση γιατρών για μεταφορά διασωληνωμένων από τη ΜΑΦ σε ΜΕΘ Β.Ελλάδα ,Κορωνοϊός

16:1529/11

Θλίψη για την απώλεια του δημοσιογράφου Κώστα Μπετινάκη Ελλάδα

16:0029/11

Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η μεταφορά ασθενών σε ιδιωτική κλινική που επιτάχθηκε Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

15:4529/11

Πάτρα: Συναγερμός ενόψει της εορτής του Αγίου Ανδρέα Ελλάδα ,Κορωνοϊός

15:3029/11

Νοτοπούλου: Ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη επέλεξε τσουρέκι από την πραγματικότητα Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

15:1529/11

Θεσσαλονίκη: Τι προβλέπει το τεχνικό πρόγραμμα του 2021 Θεσσαλονίκη ,Πολιτική ,Σημαντικά

15:0029/11

Θεσσαλονίκη-Κορωνοϊός: 149 καμπάνες χθες για άσκοπες μετακινήσεις Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

14:4529/11

Καλαφάτης: Η Τουρκία δεν μπορεί να περιφέρεται με πειρατικές σημαίες και να εξαπατά την... Κορωνοϊός ,Πολιτική

14:3029/11

Η Τσέλσι, η Τότεναμ και η… γέννηση ενός ντέρμπι Αθλητισμός

14:1529/11

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου δίνει χρώμα στα σχολεία Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

14:0029/11

Αντιδράσεις από ΝΔ για τις «κρεμάλες» της Μυρσίνης Βουνάτσου Κορωνοϊός

13:4529/11

Τουρκία: Πάνω από 600 συλλήψεις ατόμων που φέρoνται να συνδέονται με το PKK Χωρίς κατηγορία

13:3029/11

ΣΥΡΙΖΑ για ΕΟΔΥ: Εγκληματικές οι ευθύνες Μητσοτάκη (VIDEO) Κορωνοϊός ,Πολιτική

13:2329/11

Οργή Χαρδαλιά: Άδικα και αβάσιμα τα δημοσιεύματα για τον ΕΟΔΥ Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

13:1529/11

Πέτσας: Fake news η αμφισβήτηση των στοιχείων του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα Κορωνοϊός ,Πολιτική ,Σημαντικά

13:0029/11

Σκέρτσος: Έχουμε επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για να περάσουμε την πανδημία Κορωνοϊός ,Πολιτική

12:4529/11

Run Messinia: Τρέχουμε για την ελευθερία Πολιτισμός

12:3129/11

Κικίλιας: Το εμβόλιο είναι σημαντικός σταθμός – Ανοσία μέχρι το καλοκαίρι Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

12:1529/11

Γώγος – Γκάγκα: Μικρή άρση μέτρων 14-21 Δεκεμβρίου με μεγάλη προσοχή Ελλάδα ,Κορωνοϊός

12:0029/11

ΠΚΜ: To πρώτο διαδικτυακό εργαστήριο συν-δημιουργίας στο πλαίσιο το έργου Blue Crowdfun... Θεσσαλονίκη ,Περιφέρειες

11:4529/11

Διοικητής 4ης ΥΠΕ: Το Νοσοκομείο Δράμας έχει θωρακιστεί και δεν έχει πρόβλημα Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κορωνοϊός

11:3029/11

Βρούτσης: Δευτέρα και Τρίτη το έκτακτο βοήθημα σε 105.000 συνταξιούχους (VIDEO) Οικονομία ,Πολιτική

11:1529/11

ΕΟΔΥ: «Αποκυήματα νοσηρής φαντασίας» δημοσιεύματα για την καταμέτρηση των κρουσμάτων Ελλάδα ,Κορωνοϊός

11:0029/11

Συνεχίζεται και σήμερα διαδικτυακά το «Open House Thessaloniki» Θεσσαλονίκη

10:4529/11

Κορωνοϊός: Ξεπέρασαν τους 16.000 οι θάνατοι στη Γερμανία Διεθνή ,Κορωνοϊός

10:3029/11

Αγωνία για τους 3 Έλληνες ναυτικούς που κρατούνται όμηροι Διεθνή ,Πολιτική ,Σημαντικά

10:1529/11

Κεραμέως: Αυτή την εβδομάδα οι συζητήσεις με ειδικούς για τα σχολεία Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

10:0029/11

Διακοπές ρεύματος σε τέσσερις περιοχές του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκη

09:4529/11

Καπραβέλος: Στη Θεσσαλονίκη την πατήσαμε – Δεν πρέπει να ανοίξουμε Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

09:3029/11

Ζέρβας: Ποιες περιοχές της Θεσσαλονίκης είναι στο κόκκινο Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

09:1529/11

Π. Τσακίρης: Αναβαθμίζουμε και βελτιώνουμε το Παλαιόκαστρο Δήμοι

09:1529/11

Θεσ/νίκη: Προσφέρουν φαγητό κάθε βράδυ σε γιατρούς και νοσηλευτές (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

09:0029/11

Η Γλυκερία Κακούρη μιλά για το βιβλίο της με τίτλο «Έδωσα Υπόσχεση» Β.Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

08:4729/11

Ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκη

08:4529/11

Καπάνι: Στο επόμενο δίμηνο ο διαγωνισμός για το Open Mall Δήμοι ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

08:3029/11

Lamda Development – ΤΕΜΕΣ: Τουριστική επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Οικονομία

08:1529/11

Φυτικές ίνες: Τι είναι και ποια τρόφιμα τις περιέχουν; Health-Fitness ,Θέματα GR Times ,Υγεία

08:0029/11

O καιρός σήμερα, Κυριακή Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ