Κορωνοϊός: Ανήσυχοι οι Θεσσαλονικείς για τα μέτρα σε μπαρ-εστιατόρια

Κορωνοϊός: Ανήσυχοι οι Θεσσαλονικείς για τα μέτρα σε μπαρ-εστιατόρια

Επανάκαμψη της ανησυχίας των πολιτών για την υγεία, τόσο τη δική τους, όσο και των συγγενικών τους προσώπων, μετά τη σημαντική υποχώρησή της κατά την περίοδο του «ανοίγματος» της οικονομικής-κοινωνικής δραστηριότητας μετά την καραντίνα της περιόδου Μαρτίου-Μαΐου 2020, καταγράφεται σε έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά- για λογαριασμό του ΕΒΕΘ- από την εταιρεία Palmos Analysis, στο χρονικό διάστημα 27-29 Ιουλίου, στο νομό Θεσσαλονίκης και σε δείγμα 605 ατόμων-καταναλωτών.

Ειδικότερα, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι ανησυχούν «Πολύ» ή «Αρκετά» για την υγεία τους, λόγω του κορωνοϊού, αυξάνεται αθροιστικά από το 36% στις αρχές Ιουνίου στο 45% σήμερα (59% στην αρχή της πανδημίας το Μάρτιο), ενώ παρόμοια αύξηση- από το 61% στις αρχές Ιουνίου στο 70% σήμερα- εμφανίζεται στο ποσοστό όσων δηλώνουν ότι ανησυχούν «Πολύ» ή «Αρκετά» για την υγεία των δικών τους (81% το Μάρτιο). Παράλληλα, η ανησυχία για τα οικονομικά του νοικοκυριού, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, εμφανίζεται αμετάβλητη (58% σήμερα όσο και στις αρχές Ιουνίου και 67% το Μάρτιο).

Σε συμφωνία με τα παραπάνω, ενισχύονται η ανησυχία και η ανασφάλεια ως τα κυρίαρχα αισθήματα που αναφέρουν οι καταναλωτές σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού, ενώ υποχωρούν, έστω και οριακά, η αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον και την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ενδεικτικό, επίσης, της ενίσχυσης της ανησυχίας είναι και ότι το ποσοστό όσων κρίνουν ως «Υπερβολικά/Πολύ αυστηρά» τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, μειώνεται στο 11% από το 15% στις αρχές Ιουνίου, ενώ αυξάνεται από το 4% στο 8% το ποσοστό όσων θεωρούν τα περιοριστικά μέτρα «Χαλαρά/Ανεπαρκή» (με τη συντριπτική, ωστόσο, πλειοψηφία (78%) να εξακολουθεί να κρίνει τα μέτρα ως «Αναγκαία/ Όπως πρέπει»).

Εντυπωσιακή ανατροπή παρατηρείται στις απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με την ανταπόκριση των πολιτών στα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού που εφαρμόζονται σήμερα: μόλις το 37% (από 60% στις αρχές Ιουνίου και 53% το Μάρτιο) θεωρούν ότι η ανταπόκριση είναι ικανοποιητική και οι πολίτες γενικά ανταποκρίνονται, ενώ αυξάνεται το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η ανταπόκριση είναι μέτρια και οι πολίτες δεν έχουν αντιληφθεί την έκταση του προβλήματος (46% από 33% στις αρχές Ιουνίου και 36% το Μάρτιο), αλλά και το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η ανταπόκριση των πολιτών είναι απαράδεκτη και οι πολίτες είναι γενικά απείθαρχοι και ανεύθυνοι (16% από 6% στις αρχές Ιουνίου και 10% το Μάρτιο).

Τα μέτρα που εφαρμόζονται

Το σχολαστικό και συχνό πλύσιμο των χεριών (79% – εφαρμόζουν «Πάντα», 18% εφαρμόζουν «Συχνά»), η χρήση μάσκας στο super market (82% – «Πάντα», 7% – «Συχνά»), η συχνή χρήση αντισηπτικού χεριών/επιφανειών (60% – «Πάντα», 27% – «Συχνά») και η τήρηση αποστάσεων στις επαφές με άλλους (46% – «Πάντα», 32% – «Συχνά») είναι τα μέτρα που εφαρμόζουν σε μεγάλο βαθμό οι πολίτες, ενώ σε μικρότερο ποσοστό χρησιμοποιούν μάσκα σε κοινόχρηστους/ δημόσιους χώρους (46% – «Πάντα», 15% – «Συχνά») και αποφεύγουν κοινωνικές επαφές (19% – «Πάντα», 26% – «Συχνά»).

Ακύρωση ταξιδιών

Η βασική επίπτωση από την εξάπλωση του κορωνοϊού είναι η ακύρωση/αναβολή σημαντικών γεγονότων (όπως π.χ. ταξιδιών, κοινωνικών εκδηλώσεων κτλ.) σε ποσοστό 38% (από 35% στις αρχές Ιουνίου και 42% τον Μάρτιο 2020), ενώ αμβλύνονται η συρρίκνωση του εισοδήματος του νοικοκυριού (26% σήμερα από 30% στις αρχές Ιουνίου και 43% το Μάρτιο), η μείωση εργασίας/αλλαγή τρόπου εργασίας (19% σήμερα από 25% στις αρχές Ιουνίου και 27% το Μάρτιο) και η αναστολή εργασίας/απόλυση (10% σήμερα έναντι 15% στις αρχές Ιουνίου και 27% το Μάρτιο).

Η αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της αντιμετώπισης της πανδημίας από την Πολιτεία στο οικονομικό επίπεδο, διχάζει τους ερωτώμενους, καθώς το 46% χαρακτηρίζει τα μέτρα της Πολιτείας «Επαρκή και αποτελεσματικά», έναντι 40% που τα χαρακτηρίζει «Ανεπαρκή και αναποτελεσματικά». Μάλιστα, η αξιολόγηση των πολιτών για τα μέτρα στήριξης εμφανίζει σταδιακή επιδείνωση από την αρχή της πανδημίας, καθώς το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι θεωρούν τα μέτρα «Ανεπαρκή και Αναποτελεσματικά» αυξήθηκε από το 26% το Μάρτιο, στο 38% στις αρχές Ιουνίου και στο 40% σήμερα, με αντίστοιχη μείωση όσων θεωρούν τα μέτρα «Επαρκή και Αποτελεσματικά» (57% το Μάρτιο, 47% στις αρχές Ιουνίου και 46% σήμερα).

Μόλις το 17% των ερωτηθέντων απαντούν ότι δεν έχει επηρεαστεί η κοινωνική τους ζωή και συμπεριφορά από τους περιορισμούς που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα, ενώ περίπου 6 στους 10 (63%) δηλώνουν ότι είναι πλέον πιο προσεκτικοί/επιφυλακτικοί στις κοινωνικές τους επαφές και περίπου 1 στους 5 (20%) συνεχίζουν να αποφεύγουν τις κοινωνικές επαφές και θα συνεχίσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η καταναλωτική συμπεριφορά

Σε σχέση με την καταναλωτική τους συμπεριφορά, περίπου 6 στους 10 (58%) δηλώνουν ότι έχουν μειώσει τις επισκέψεις τους στην αγορά και στα εμπορικά καταστήματα σε σχέση με την προ της πανδημίας του κορωνοϊού περίοδο. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό που καταγράφηκε στις αρχές Ιουνίου (66%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των καταναλωτών που έχουν μειώσει τις επισκέψεις τους στην αγορά και στα εμπορικά καταστήματα σε σχέση με τους λόγους που τους οδήγησαν στην απόφαση αυτή: το 58% αυτών δηλώνουν ότι ο βασικός λόγος είναι ο φόβος για την υγεία λόγω του κορωνοϊού, ενώ ακολουθούν – με μεγάλη όμως απόσταση – οι οικονομικοί λόγοι, όπως η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος (15%) και ο φόβος/επιφύλαξη για την εξέλιξη των οικονομικών τους στο μέλλον (15%). Παράλληλα, το 29% των καταναλωτών δηλώνουν ότι έχουν αυξήσει τις αγορές τους μέσω του διαδικτύου σε σχέση με την προ της πανδημίας του κορωνοϊού περίοδο, έναντι 57% που δηλώνουν ότι οι αγορές τους μέσω του διαδικτύου παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο και 3% που απαντούν ότι μειώθηκαν.

Σημαντικό εύρημα σε σχέση με τη διαφαινόμενη τάση άμβλυνσης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στο πεδίο της κατανάλωσης, αποτελεί η εντυπωσιακή μείωση του ποσοστού όσων δηλώνουν ότι προβλέπουν μείωση των αγορών τους σε σχέση με την προ της πανδημίας περίοδο σε μια σειρά από κατηγορίες προϊόντων. Συγκεκριμένα, για τα προϊόντα ένδυσης/υπόδησης το ποσοστό όσων προβλέπουν μείωση των αγορών σε σχέση με την προ της πανδημίας περίοδο, μειώνεται στο 31% από 48% στις αρχές Ιουνίου, για τα προϊόντα τεχνολογίας και οικιακές συσκευές μειώνεται στο 20% από 38% και για σημαντικές αγορές (αυτοκίνητα/ έπιπλα κτλ.) το αντίστοιχο ποσοστό μειώνεται στο 23% από το 46% στις αρχές Ιουνίου.

Η τήρηση των μέτρων από τις επιχειρήσεις

Αρκετά ικανοποιητική θεωρεί η πλειοψηφία των καταναλωτών την εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τον Covid-19 από τα εμπορικά καταστήματα και τα super market (52% όσο και στις αρχές Ιουνίου), ενώ το 16% θεωρούν ότι είναι πολύ ικανοποιητική (από 15% στις αρχές Ιουνίου). Στον αντίποδα, το 22% θεωρούν ότι η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων προστασίας είναι λίγο και το 8% καθόλου ικανοποιητική (από 19% και 9% αντίστοιχα στις αρχές Ιουνίου).

Αντίθετα, οι καταναλωτές δεν είναι ικανοποιημένοι από την εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό από τα καφέ – μπαρ και τις επιχειρήσεις εστίασης: το 50% χαρακτηρίζουν την εφαρμογή των μέτρων «Λίγο» (25%) ή «Καθόλου» (25%) ικανοποιητική, έναντι μόλις 39% που την χαρακτηρίζουν «Πολύ» (9%) ή «Αρκετά» (30%) ικανοποιητική.

Διακοπές για λίγους

Το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν πραγματοποίησαν και δεν θα πραγματοποιήσουν φέτος διακοπές εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Το 23% επέλεξαν ή θα επιλέξουν διακοπές σε ιδιόκτητη κατοικία, το 10% επέλεξαν ή θα επιλέξουν το σπίτι κάποιου συγγενούς ή φίλου και μόνο το 22% επέλεξαν ή θα επιλέξουν κάποιο μισθωμένο κατάλυμα. Οι οικονομικοί λόγοι αναφέρονται συχνότερα ως αιτία μη πραγματοποίησης διακοπών εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας από τους ερωτηθέντες (30% αναφέρουν υφιστάμενες οικονομικές δυσχέρειες και 11% αβεβαιότητα για τα οικονομικά τους στο μέλλον), ωστόσο ο φόβος για την υγεία εξαιτίας του κορωνοϊού αποτελεί πολύ ισχυρό παράγοντα, καθώς τον επικαλείται το 29% όσων δεν πραγματοποίησαν ή δεν θα κάνουν φέτος διακοπές.

Αργεί η… κανονικότητα

Τέλος, η επαναφορά στην κανονικότητα φαίνεται ότι θα αργήσει πολύ, με βάση τις εκτιμήσεις των καταναλωτών του Νομού Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, μόλις το 11% συνολικά προβλέπουν ότι η ζωή θα επανέλθει στην προ της επιδημίας του κορωνοϊού κατάστασης μέχρι το τέλος του 2020 – το αντίστοιχο ποσοστό στις αρχές Ιουνίου ήταν 44% – ενώ το 41% προβλέπει αποκατάσταση της κανονικότητας μέσα στο 2021, το 16% κάποια στιγμή από το 2020 και μετά και για περίπου 1 στους 5 (18%) η ζωή μας δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια.

(φωτογραφία αρχείου)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

11:3026/02

«Γαστρονομικό μπιζού» η Θεσσαλονίκη- Στόχος η γαστροδιπλωματία Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

11:2126/02

Προκλήσεις Ακάρ: Η Ελλάδα δεν φέρεται σαν καλός γείτονας Διεθνή

11:1926/02

Κληρώνει για τους «16» του Europa League Αθλητισμός

11:1526/02

Ο Κούγιας έκλεισε το τηλέφωνο στον Παπαδάκη – Τι συνέβη (VIDEO) Media

11:0626/02

Άρης: Καταλήγει σε ενδεκάδα ο Μάντζιος Αθλητισμός

11:0526/02

Παγώνη: Τσικνοπέμπτη στο μπαλκόνι και Πάσχα με αποστάσεις Κοινωνία ,Κορωνοϊός

10:5726/02

Στις φυλακές Τρίπολης θα μεταχθεί ο Λιγνάδης Ελλάδα ,Σημαντικά

10:5326/02

Ιαβέρης: Δεν φοβούνται έναν ιό που «καθαρίζει» χιλιάδες, τη μηχανή θα φοβηθούν; Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

10:4726/02

Κούγιας: Χρειάστηκε διάσκεψη 5 ωρών σε μια δικογραφία που έχει 10 φύλλα Ελλάδα

10:4526/02

Δ. Θεσ/νίκης: Διαδικτυακή ημερίδα για τον γαστρονομικό τουρισμό Θεσσαλονίκη ,Τουρισμός

10:4326/02

Στην ουρά για rapid test στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

10:3126/02

ΠΑΟΚ: Αγωνία για Ζίβκοβιτς, αποφασίζει ο Γκαρσία Αθλητισμός

10:3026/02

Στους 6.000 οι πρόσφυγες που αποχώρησαν από Λέσβο – Κλείνει το ΚΥΤ Καρά Τεπέ Κοινωνία

10:1526/02

Στη φάκα διαρρήκτες που «άδειαζαν» οχήματα σε Φίλυρο και Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:0926/02

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων Αθλητισμός

10:0726/02

Επίδομα 534 ευρώ: Πότε δηλώνονται οι αναστολές Μαρτίου Επιχειρήσεις ,Κοινωνία ,Οικονομία

10:0026/02

Επιτροπή Υγείας ΑΠΘ: Ενημερωτική εκδήλωση για εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

09:4526/02

Θεσσαλονίκη: Τους τσάκωσαν να γυμνάζονται σε ημιυπόγειο Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

09:3026/02

Μόσιαλος-Covid-19: Έξι εμβόλια προστατεύουν 100% από νοσηλεία ή θάνατο Κορωνοϊός

09:1526/02

Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Είμαι αθώος και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα Διεθνή

09:1026/02

Τέλη κυκλοφορίας: Τελευταία μέρα για την πληρωμή τους Κοινωνία

09:0026/02

Παράδοση 40 οικίσκων για διενέργεια τεστ κορωνοϊού στα νοσοκομεία Κεντρικής Μακεδονίας Κορωνοϊός ,Περιφέρειες ,Υγεία

08:4526/02

Ανοίγουν τρεις νέες εμβολιαστικές γραμμές σε Λάρισα και Ελασσόνα Κοινωνία ,Κορωνοϊός

08:4426/02

Πυροβολισμοί κατά αστυνομικών στο Ζεφύρι Κοινωνία

08:3026/02

Ωραιόκαστρο: Ιερός Ναός παραχωρεί χώρους για σχολικές αίθουσες Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Ελλάδα

08:1526/02

Καινοτομία – Τουρισμός: Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος υποστηρίζει νεοφυείς επιχε... Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

08:0926/02

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

08:0026/02

Μείωση 40% στην κατανάλωση καυσίμων- πρατήρια αλλάζουν χέρια Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

08:0026/02

Κετογενική δίαιτα: Ποιες τροφές περιλαμβάνει; Health-Fitness ,Θέματα GR Times ,Υγεία

07:4526/02

Θ. Χρυσανθίδης για το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού: Ήμασταν προετοιμασμένοι Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

07:3026/02

Δρόσος Τσαβλής στο GRTimes: Πως βρήκε τον Δήμο Θεσσαλονίκης το πρώτο κρούσμα (VIDEO) Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός

07:1526/02

Σύνοδος Κορυφής: Κλειδί τα ψηφιακά πιστοποιητικά εμβολιασμού ΕΕ ,Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός

07:0526/02

Σαν σήμερα πριν ένα χρόνο το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού – Ο «ασθενής 0» μιλά στο GRT... Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

07:0026/02

O καιρός σήμερα, Παρασκευή Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

06:4526/02

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Δημήτρης Λιγνάδης Κοινωνία ,Σημαντικά

23:5925/02

Ποινή κάθειρξης 8 ετών σε Ρώσο για εσχάτη προδοσία Διεθνή

23:5025/02

Τσεχία-Covid-19: Η κυβέρνηση εξετάζει την επιβολή αυστηρότερων μέτρων Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:4725/02

Επιστολή αποφοίτων του Αρσακείου Ψυχικού προς Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Κοινωνία

23:4025/02

Κορωνοϊός: Πάνω από 2,5 εκατ. θάνατοι παγκοσμίως Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:3025/02

Άρχισε το πρόγραμμα υποστήριξης ελικοπτέρων Πολεμικού Ναυτικού Κοινωνία

23:2025/02

Αυξήθηκαν περαιτέρω οι αποδόσεις των ομολόγων Κοινωνία ,Οικονομία

23:1225/02

Μέρκελ: Οι 27 συμφωνούμε, χρειαζόμαστε το πιστοποιητικό εμβολιασμού ΕΕ ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

23:1025/02

Κορωνοϊός: Η Βραζιλία αγγίζει το τραγικό ορόσημο των 250.000 θανάτων Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:0025/02

Ρωσία: 11.198 νέα κρούσματα – 446 θανάτους Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5025/02

Λαθραία τσιγάρα αντί… παρασκευασμάτων διατροφής σε πλοίο από την Συρία Κοινωνία

22:4525/02

Έφυγε» ο δημοσιογράφος Τάσος Θεοδωρόπουλος Κοινωνία

22:4025/02

ΕΕ-CureVac: «Aποτελεσματικό έναντι των παραλλαγών κορωνοϊού» Κορωνοϊός

22:3025/02

«Η Πόλη Ανάποδα»: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

22:2025/02

Πορτογαλία: Ξεπέρασαν τα 800.000 τα κρούσματα κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:1525/02

Άνοιξη – Καλοκαίρι 2021: Tα χρώματα της νέας σεζόν Lifestyle

22:1025/02

«Έφυγε» ο συνδικαλιστής Ανδρέας Κολλάς Κοινωνία

22:0025/02

AstraZeneca: Προσπάθειες παράδοσης 40 εκατ. δόσεων εντός πρώτου τριμήνου Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:5325/02

Γιατρός Κουφοντίνα: Κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του τα επόμενα 24ωρα Κοινωνία ,Υγεία

21:5025/02

Μεταβαίνει προσκεκλειμένος στην Πολωνία ο Μηταράκης Πολιτική

21:4025/02

Ξανά στην Ολλανδία ο Ηρακλής Αθλητισμός

21:3025/02

Μπιμπίλας: Δεχόμαστε νέες καταγγελίες κακοποίησης Κοινωνία

21:2025/02

Ε.Κ.Κ.Α.: Υποστήριξη σε θύματα βίας μέσω τηλεφωνικών γραμμών «197» και «1107» Κοινωνία

21:1025/02

Διαδικτυακή Εκδήλωση για τον «Σχολικό Εκφοβισμό» Κοινωνία ,Παιδεία

21:0025/02

ΥΝΑΝΠ: Ικανοποίηση για διάλογο με ναυτεργάτες – Τερματίζεται η απεργίας τους Ναυτιλία

20:5025/02

Ανατροπή στην υπόθεση Λιγνάδη: Άγνοια δηλώνουν μάρτυρες υπεράσπισης Κοινωνία

20:4025/02

Τηλεδιάσκεψη Καλαφάτη με Μέτιο και Συντονιστή Επιχειρήσεων της Π.Υ. Αγροτικά ,Περιφέρειες

20:3025/02

Εξιχνίαση απάτης μέσω διαδικτύου στην Πτολεμαΐδα Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

20:2025/02

Εξαφάνιση 47χρονης από τη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

20:1025/02

Η Γουατεμάλα ενέκρινε για επείγουσα χρήση το Sputnik-V Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:0425/02

Ολοκληρώθηκε η απολογία του Δημήτρη Λιγνάδη Κοινωνία

20:0025/02

Οικονομική στήριξη των επιχειρηματιών Ευόσμου και Κορδελιού ζητούν φορείς Δήμοι

19:5025/02

Κολυμβητήρια: Ξεκαθαρίζει το ζήτημα με τα διαγνωστικά τεστ στους αθλητές Αθλητισμός ,Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

19:4525/02

Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Όσο νωρίτερα ληφθούν αποφάσεις για ευρωπαϊκό πιστοπ... ΕΕ ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

19:4025/02

Οι όροι για τη χορήγηση προκαταβολής σύνταξης Κοινωνία ,Οικονομία

19:3025/02

Δ.Ε. Χαλάστρας-Αξιού: Απόκτηση μόνιμου μηχανοκίνητου εξοπλισμού καθαριότητας Δήμοι

19:2025/02

ΠΟΥ: Η «μακρά Covid» πρέπει να είναι προτεραιότητα για τις αρχές Διεθνή ,Κορωνοϊός

19:1225/02

Messenger: «Έπεσε» η υπηρεσία μηνυμάτων Τεχνολογία

19:1025/02

Έρευνα: Στην ψηφιακή λειτουργία καταστημάτων προσαρμόστηκαν οι καταναλωτές Επιχειρήσεις ,Κοινωνία ,Τεχνολογία

19:0025/02

Γερμανία: Δεν θα είναι ξανά υποψήφια καγκελάριος η Μέρκελ Διεθνή ,Κορωνοϊός

18:5025/02

Στο Τέξας το πρώτο αναβαθμισμένο σε Viper ελληνικό F-16 Ελλάδα

18:4025/02

Κορωνοϊός: 226 κρούσματα βρετανικής μετάλλαξης Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ