Μ. Φλουρής: 511 εκατ. € στο υπουργείο Τουρισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης για βιωσιμότητα, αειφορία, εναλλακτικές μορφές

Μ. Φλουρής: 511 εκατ. € στο υπουργείο Τουρισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης για βιωσιμότητα, αειφορία, εναλλακτικές μορφές

Με επίκεντρο τη βιωσιμότητα σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, η ατζέντα του υπουργείου Τουρισμού διαθέτει 511 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για εκσυγχρονισμό σε μαρίνες και τουριστικά λιμάνια, χιονοδρομικά κέντρα, Παρατηρητήρια βιώσιμου τουρισμού, Sea Tracs για ΑμΕα στις παραλίες, αγροδιατροφή, λειτουργία DMMO’S κλπ. «Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει κέντρο τουριστικής ανάπτυξης για όλα τα Βαλκάνια» δήλωσε ο γ.γ. Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισμού Μύρων Φλουρής.

Ρεπορτάζ: Ντέπυ Χιωτοπούλου ([email protected])

Ο τουρισμός καταλαμβάνει το 20% του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας και οι στόχοι του υπουργείου Τουρισμού είναι η βιωσιμότητα των τόπων, η συνεργασία μεταξύ Κυβέρνησης και Περιφερειών και Δήμων ανά την Ελλάδα, το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, η χωρική και χρονική επιμήκυνση του τουρισμού.

«Μια από τις βασικές μας αρχές είναι η βιωσιμότητα κοινωνικά και οικονομικά» δήλωσε ο γ.γ. Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισμού Μύρων Φλουρής πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους ΜΜΕ της πόλης.

Ο κ. Φλουρής ο οποίος συμμετείχε χθες (Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου) στο 13ο Ετήσιο Συνέδριο του HAPCO & DES με θέμα «The Future is Now», μας ανέλυσε τις προτεραιότητες που έχει θέσει το υπουργείο Τουρισμού για περαιτέρω ανάπτυξη όχι μόνο στο κλασικό μοντέλο «ήλιος + θάλασσα», αλλά και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο οινοτουρισμός, η γαστρονομία, ο θαλάσσιος τουρισμός, η χιονοδρομία κλπ.

Όπως επισήμανε, ήδη έχει ψηφιστεί, από τις 30 Οκτωβρίου του 2023, ο νόμος 5061/2023 για την ενίσχυση της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης. Στόχος είναι, η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών -λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κατά τόπους περιφερειών, της προώθησης του οινοτουρισμού και της επιστημονικής παρακολούθησης των εξελίξεων στον τουριστικό τομέα- καθώς και η αντιμετώπιση οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων του Υπουργείου Τουρισμού.

Δημιουργία Περιφερειακών Συμβουλίων Τουρισμού

Στον άξονα της διακυβέρνησης, στόχος του Υπουργείου Τουρισμού είναι να δημιουργηθούν Περιφερειακά Συμβούλια Τουρισμού και, με την απαραίτητη εξασφάλιση πόρων, να αναπτύσσεται ο κάθε τόπος, με βάση το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Έργο του κάθε Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού είναι η διατύπωση εισηγήσεων για:

α) θέματα του τουρισμού που επηρεάζουν τις περιφέρειες της χώρας,

β) τις διεθνείς εξελίξεις στον τουρισμό και τις συνέπειές τους στον ελληνικό τουρισμό,

γ) τον σχεδιασμό της ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης με την επισήμανση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και στις επιμέρους περιφέρειες,

δ) την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού κάλλους της ελληνικής επικράτειας,

ε) τη σύνδεση της τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,

στ) την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού και την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία στο τοπικό τουριστικό προϊόν,

ζ) την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της συνεργασίας Περιφερειών και Κεντρικής Κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αλληλοσυνδεόμενων τουριστικών δράσεων.

Εκσυγχρονισμός μαρίνων και δημιουργία νέων

Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη», συνολικής δημόσιας δαπάνης 139.090.800,00 € που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως επισήμανε ο κ. Φλουρής υποβλήθηκαν 41 φάκελοι από φορείς διαχείρισης τουριστικών λιμένων (μαρίνων, καταφυγίων και αγκυροβολίων) τόσο για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων όσο και για την κατασκευή νέων. Η αξιολόγησή τους έχει ήδη ξεκινήσει από το Υπουργείο Τουρισμού και  σύντομα θα γίνει η ένταξη όσων εγκριθούν στο πρόγραμμα.

Εκσυγχρονισμός στα χιονοδρομικά κέντρα

Επίσης, αυτό το διάστημα «τρέχει» η περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων και για τα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας μας και τον εκσυγχρονισμό τους όπως για παράδειγμα στην εγκατάσταση κανονιών για τεχνητή χιόνωση κλπ.

Όπως πληροφορείται το GRTimes.gr η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2024 και το ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στα 53 εκατ. ευρώ.

Τοποθέτηση Seatrac

Άλλη μια προτεραιότητα του υπουργείου Τουρισμού, όπως επισήμανε ο γ.γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Φλουρής, είναι η τοποθέτηση Seatrac στις παραλίες της χώρας, που θα δίνουν τη δυνατότητα για αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα σε άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα. Όπως επισημάνθηκε, το εν λόγω πρόγραμμα είναι ύψους 70.000 ευρώ ανά δράση και αφορά τέσσερα (4) Seatrac ανά Δήμο.

Παρατηρητήρια Βιώσιμου Τουρισμού

Βάσει του νόμου 5061/2023 για την ενίσχυση της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης στο υπουργείο Τουρισμού συστήνεται Παρατηρητήριο για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο. Σκοπός του είναι η μέτρηση, η συλλογή στατιστικών στοιχείων, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου, η ανάπτυξη σχετικού ερευνητικού έργου και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του τουριστικού προϊόντος.

Επίσης, η ίδρυση Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO), όπου το κάλεσμα προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, η δημιουργία πλατφόρμας για την καταγραφή αγροδιατροφικών προϊόντων, η σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Οινοτουρισμού, ο εκσυγχρονισμός του ΕΟΤ ψηφιακά με ποσό 10 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται στην ατζέντα του Υπουργείο Τουρισμού για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Η μοναδικότητα της Θεσσαλονίκης

Σ’ ότι αφορά τη δυναμική της Θεσσαλονίκης, όπως επισήμανε ο κ. Φλουρής, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι – φορείς και ιδιώτες- να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μοναδικότητα της πόλης. «Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει ένα κέντρο τουριστικής ανάπτυξης για όλα τα Βαλκάνια» επισήμανε ο κ. Φλουρής.

Σχετικά με την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και τη δυναμική της, ο ίδιος δήλωσε «η κρουαζιέρα είναι σαν το νερό: ή θα δροσιστείς ή θα πνιγείς. Και φυσικά τη θέλουμε την κρουαζιέρα αλλά με τους όρους μας». Επιθυμία του υπουργείου, όπως επισήμανε ο κ. Φλουρής, είναι να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και να συνεισφέρει σε υψηλού επιπέδου τουρίστες, υψηλού επιπέδου προϊόντα και νέες ιδέες, άνοιγμα σε νέες αγορές, ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού.

Σημειώνεται ότι ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισμού Μύρων Φλουρής, κατά την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη, θα έχει συνάντηση εργασίας με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη και τον αντιδήμαρχο Τουρισμού & Πολιτισμού Βασίλη Γάκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

13ο Ετήσιο Συνέδριο HAPCO & DES: Το μέλλον είναι τώρα – Στην 78η θέση η Θεσσαλονίκη στον συνεδριακό τουρισμό

Επισκέψιμα τυροκομεία: Ανάδειξη του αγροτουρισμού και νέο Τουριστικό Σήμα

 

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top