«Νησιωτική Αυτοδιοίκηση: Προκλήσεις και Προοπτικές»: Ένα Συνέδριο-τομή στα Κύθηρα

«Νησιωτική Αυτοδιοίκηση: Προκλήσεις και Προοπτικές»: Ένα Συνέδριο-τομή στα Κύθηρα

Ένα μεγάλης σημασίας και εξαιρετικά χρήσιμο Συνέδριο για τα πολλά και διαφορετικά προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί Δήμοι έλαβε χώρα στα Κύθηρα, την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ, την ΠΕΔΑ και το Δήμο Κυθήρων-Αντικυθήρων και υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ.

Ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης, Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ (EPP) και Πρόεδρος της Επιτροπής Νήσων και Πολιτικής Συνοχής της ΚΕΔΕ έχει πρωτοστατήσει σε πολλές παρεμβάσεις για τα μείζονα θέματα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά.

Στο συνέδριο, ο Πρόεδρος του Ε.Σ. του ΙΤΑ Μιχάλης Αγγελόπουλος ήταν συντονιστής της θεματικής ενότητας “Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία: υποδομές και ψηφιακός μετασχηματισμός” (εισηγητές: Εμμανουήλ Κουτουλάκης, ΓΓ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δημήτριος Καφαντάρης, Γεν. Γραμματέας ΚΕΔΕ και Σπυρίδων Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ ΑΕ), αλλά και εισηγητής στη θεματική ενότητα “Θεσμική θωράκιση των νησιωτικών Δήμων”.

Στην εισήγησή του, ανέπτυξε το ξεχωριστής σπουδαιότητας ψήφισμα του περασμένου Ιουνίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις νησιωτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σημασία που έχει για τους νησιωτικούς Δήμους και Περιφέρειες.

Είναι ένα ψήφισμα-παρέμβαση, καθώς δίνει άλλη βαρύτητα και υπόσταση στο περιεχόμενο μιας συγκροτημένης προσπάθειας, για την επίλυση δύο βασικών προκλήσεων για τις νησιωτικές περιοχές της Ε.Ε.:

1ον: Την επίσημη, όχι απλώς καταγραφή, αλλά πλήρη αναγνώριση όλων των ιδιαιτεροτήτων που τις καθιστά περιοχές με χρεία ειδικής αντιμετώπισης από την Ένωσή μας. Και,
2ον: Τη ρητή διατύπωση-απαίτηση να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς χάραξης πολιτικών, μια σειρά από βιώσιμες, ρεαλιστικές και απολύτως εφαρμόσιμες πρωτοβουλίες-λύσεις σ’ αυτά τα χρονίζοντα προβλήματα.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πρωτοβουλιών-λύσεων, έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας σε όλα τα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης και στους αντίστοιχους φορείς εκπροσώπησης δήμων και περιφερειών. Οι θέσεις της Αυτοδιοίκησης έχουν παρουσιαστεί, τεκμηριωθεί και αναδειχθεί με βάση τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί για τα προβλήματα που ταλανίζουν ιδιαίτερα της τοπικές νησιωτικές κοινωνίες.

Η υιοθέτησή τους και από το Ευρωκοινοβούλιο, προσδίδει πια ένα διαφορετικό χαρακτήρα σ’ αυτές τις προτάσεις-λύσεις. Τις μετατρέπει από απλές διεκδικήσεις, σ’ ένα ρεαλιστικό πλαίσιο αναγκαίων, πλέον, πολιτικών που η Επιτροπή καλείται να υιοθετήσει προκειμένου να σταθεί συνεπής απέναντι στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ.

Σ’ αυτό αναφέρεται ρητά ότι: “Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών”. Και στις εν λόγω περιοχές κατατάσσει ως χρήζουσες ιδιαίτερης προσοχής, “τις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές όπου συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές, που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές”.

Το Ευρωκοινοβούλιο, με το ψήφισμα της 7ης Ιουνίου προσκαλεί -και προκαλεί – την Κομισιόν να καταρτίσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική που
α) θα συνάδει με τις τοπικές ανάγκες και πραγματικότητες στην πράξη και
β) θα συνυπολογίζει τις ιδιαιτερότητες καθεμίας από τις θαλάσσιες λεκάνες της ΕΕ.

Ζητεί ακόμη ένα σύμφωνο για τα νησιά, με τη συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και συγκεκριμένα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, των οικονομικών και κοινωνικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, των ακαδημαϊκών κύκλων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, με βάση αναφοράς το σύμφωνο για τις πόλεις, καθώς και το μελλοντικό αγροτικό σύμφωνο.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που, παρότι, φυσικά, δε συνιστά ευρωπαϊκό “νόμο”, συνιστά σίγουρα μια ισχυρή προτροπή προς τα όργανα της Ε.Ε. να δώσουν άμεσα στα κράτη-μέλη τα εργαλεία, χρηματοδοτικά και άλλα, που θα συνεισφέρουν στην ευρωπαϊκή συνοχή μέσω της παροχής αυξημένων κινήτρων ανάπτυξης και ποιοτικής διαβίωσης, όπως και, γενικότερα, άμβλυνσης των ανισοτήτων μεταξύ ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών.

Για τη χώρα μας, που πολλά από τα νησιά της αποτελούν και σύνορα της Ευρώπης, το ψήφισμα έχει και πολύ επίκαιρη σημασία, λόγω των συνεχόμενων προκλήσεων από τη γείτονα. Και έρχεται να προστεθεί στο οπλοστάσιο των επιχειρημάτων μας για ουσιαστική ενίσχυση των νησιωτικών-ακριτικών περιοχών μας, ακόμη και με κατ’ εξαίρεσιν ίσως, αλλά απολύτως εφαρμόσιμες τοπικές πολιτικές που μπορούν να δώσουν άλλη πνοή και προοπτική στις τοπικές κοινωνίες, τις οικονομίες τους και την καθημερινότητα των κατοίκων τους.

Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν τρεις ακόμη (πέντε συνολικά) ενότητες εκτός απ’ αυτές που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Αυτές είναι: “Πολιτική Προστασία και Περιβάλλον”, “Τουρισμός και Υποδομές” και “Καλές πρακτικές νησιωτικής ανάπτυξης: η περίπτωση του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής”. Συντονιστές και εισηγητές ήταν διακεκριμένα μέλη της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και θεσμικοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

Παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν και οι κ. Στέλιος Πέτσας, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Leendert Verbeek (video), Πρόεδρος του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Τρικκαίων,  Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, Δημήτρης Μαραβέλιας, Πρόεδρος ΕΕΤΑΑ και πρ. Δήμαρχος Χαϊδαρίου, Γιώργος Μαρκόπουλος, Πρόεδρος ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Γαλατσίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

9.30 – 10.00                Προσέλευση – εγγραφές

 • – 11.00 Έναρξη – Καλωσόρισμα προσκεκλημένων

Ευστράτιος Χαρχαλάκης, Δήμαρχος Κυθήρων, Μέλος Δ.Σ. ΙΤΑ, Πρόεδρος Επιτροπής Νήσων ΚΕΔΕ, Μέλος CoR

Ηλίας Αποστολόπουλος, Πρόεδρος ΙΤΑ, Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Τρικκαίων

Χαιρετισμοί:

 • Στέλιος Πέτσας, Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
 • Κων/νος Κατσαφάδος, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Leendert Verbeek (video), Πρόεδρος του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
 • Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής
 • Δημήτρης Μαραβέλιας, Πρόεδρος ΕΕΤΑΑ, πρ. Δήμαρχος Χαϊδαρίου
 • Γιώργος Μαρκόπουλος, Πρόεδρος ΠΕΔΑ, Δήμαρχος Γαλατσίου

1η Θεματική Ενότητα

 • – 00 «Θεσμική θωράκιση των νησιωτικών Δήμων»

Συντονιστής: Ευστράτιος Χαρχαλάκης, Δήμαρχος Κυθήρων

Εισηγήσεις:

 • Μιχάλης Αγγελόπουλος, Πρόεδρος ΕΣ ΙΤΑ, π. Δήμαρχος Σάμου
 • Δημήτρης Μπίρμπας, Μέλος ΔΣ ΙΤΑ, π. Δήμαρχος Αιγάλεω

Συζήτηση

2η Θεματική Ενότητα

12:00 – 13:00 «Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία: υποδομές και ψηφιακός μετασχηματισμός»

Συντονιστής: Μιχάλης Αγγελόπουλος, Πρόεδρος ΕΣ ΙΤΑ, π. Δήμαρχος Σάμου

Εισηγήσεις:

 • Εμμανουήλ Κουτουλάκης, ΓΓ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 • Καφαντάρης Δημήτριος, Γεν. Γραμματέας ΚΕΔΕ
 • Σπυρίδων Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ ΑΕ

Συζήτηση

3η Θεματική Ενότητα

13:00 – 14:00   «Πολιτική Προστασία και Περιβάλλον»

Συντονιστής: Ευθύμης Λέκκας, Αντιπρόεδρος ΕΣ ΙΤΑ, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών ΕΚΠΑ: «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας σε Περίοδο Εξελισσόμενης Κλιματικής Κρίσης στον Νησιωτικό Χώρο»

Εισηγήσεις:

 • Παύλος Δελλαδέτσιμας, μέλος ΕΣ ΙΤΑ, Καθηγητής τμ. Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 «Ικανότητα Απόκρισης Νησιωτικών Περιοχών σε Φυσικές Καταστροφές»

 • Κωνσταντία Λαζαρίδη, μέλος ΕΣ ΙΤΑ, Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Βιώσιμη Διαχείριση Αποβλήτων & Φυσικών Πόρων

           Συζήτηση

14:00 – 14:30     Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

      4η Θεματική Ενότητα

14:40 – 15:30   «Τουρισμός και Υποδομές»

Συντονιστής: Χάρης Κοκκώσης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Εισηγήσεις:

 • Γιάννης Ψυχάρης, Αντιπρόεδρος ΕΣ ΙΤΑ, Καθηγητής Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου

«Νησιωτικότητα και Covid-19: μια αρχική χαρτογράφηση της πανδημίας στα ελληνικά νησιά»

 • Σπύρος Βούγιας, μέλος ΕΣ ΙΤΑ, Συγκοινωνιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής στο ΑΠΘ

«Συγκοινωνιακά Δίκτυα για μια  Βιώσιμη Νησιωτικότητα»

 • Σταύρος Τσέτσης, μέλος ΕΣ ΙΤΑ, Αρχιτέκτονας

«Όρια και τα κρίσιμα μεγέθη στο σχεδιασμό του σύγχρονου «αστικού παραδείγματος»:

Είναι προσδιορίσιμη η φέρουσα ικανότητα στον χωρικό προγραμματισμό;»

 • Γιώργος Κασιμάτης, Πρόεδρος ΚΙΠΑ (Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης), πρώην ανώτατο στέλεχος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

           Συζήτηση 

5η Θεματική Ενότητα

15:30 – 16:30   «Καλές πρακτικές νησιωτικής ανάπτυξης: η περίπτωση του Δικτύου

                           Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής»

Συντονιστής: Γιάννης Ζορμπάς, Δήμαρχος Αίγινας, Πρόεδρος ΕΔΠ Δικτύου

Εισηγήσεις:

 • Βάσω Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη, Αντ/χης Νήσων
 • Ιωσήφ Πάρσαλης, Διευθύνων Σύμβουλος «Νέα Μητροπολιτική Αττική»

 «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.)για την ολιστική ανάπτυξη των νησιών της Περιφέρειας Αττικής»

 • Μαρίνης Μπερέτσος, Συντονιστής Δικτύου Νήσων Αττικής

«Καλές πρακτικές νησιωτικής ανάπτυξης: η περίπτωση της
Π.Ε. Νήσων Αττικής»

 • Σταύρος Βεϊόγλου, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης

            Νησιωτικών Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, Πολ. Μηχανικός

           Συζήτηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μ. Βαρβιτσιώτης: Η Τουρκία έχει εξοργίσει τον ευρωπαϊκό περίγυρο

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. και 15 συλλήψεις σε παράνομο μίνι καζίνο στο κέντρο της Αθήνας (ΦΩΤΟ)

Πρόκληση Ερντογάν: «Δεν υπάρχει όριο στις διώξεις στη Δυτική Θράκη»

Γ. Αντετοκούνμπο: «Θα ήθελα να παίζω στην Εθνική για άλλα 10 χρόνια» (VIDEO)

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top