ΚΕΑΤ: Πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα «Προώθηση της ένταξης μαθητών μέσω της χρήσης τριασδιάστατης εκτύπωσης»

Tags#: Erasmus+ | ΚΕΑΤ

ΚΕΑΤ: Πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα «Προώθηση της ένταξης μαθητών μέσω της χρήσης τριασδιάστατης εκτύπωσης»

Κύριος και πρωταρχικός στόχος του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών είναι η ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία όρασης και η πλήρης ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπαίδευση και στήριξη των μαθητών.

Ένας από τους κύριους στόχους του Κέντρου είναι η κάλυψη και αντιμετώπιση εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και πνευματικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία όρασης και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προγραμμάτων εκπαίδευσης με τη χρήση και χορήγηση υποστηρικτικής τεχνολογίας.

Στα πλαίσια αυτού του στόχου το ΚΕΑΤ σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εκπαίδευσης Έρευνας και Πολιτισμού της Βαλένθια της Ισπανίας το οποίο είναι υπεύθυνο για περισσότερα από 2000 σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις τέχνες την επαγγελματική κατάρτιση και την ειδική εκπαίδευση εκπονεί πρόγραμμα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «Προώθηση της ένταξης μαθητών μέσω της χρήσης τριασδιάστατης εκτύπωσης» “Promoting inclusion through educational 3D Printing” . Το πρόγραμμα δίνει μία πρόταση για χρήση σύγχρονων και καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων στην ενταξιακή εκπαίδευση.

Γίνεται επίσης σε συνεργασία με την οργάνωση Τυφλών της Λετονίας, το Εθνικό Ίδρυμα για άτομα με αναπηρία όρασης της Ισλανδίας , την εταιρία Mundo Reader SL που παράγει εξοπλισμό τρισδιάστατης εκτύπωσης και εκπαίδευση της Ισπανίας και δύο σχολεία τυπικής εκπαίδευσης της περιοχής της Βαλένθια και τριών σχολείων τυπικής εκπαίδευσης στην Αθήνα τα οποία είναι το 3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης και η Ελληνοαγγλική Αγωγή. Όπως φαίνεται λοιπόν, για την εκπόνηση ενός ανάλογου καινοτόμου ενταξιακού προγράμματος εκπαίδευσης συνεργάζονται φορείς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν γεωγραφικά χώρες της Βόρειας και Νότιας Ευρώπης αλλά και Φορείς τυφλότητας, διευθύνσεις εκπαίδευσης , σχολεία και ιδιωτική εταιρία παροχής υψηλής τεχνολογίας.

Οι μαθητές με αναπηρία στην όραση συνιστούν μία ομάδα με το ρίσκο του κοινωνικού αποκλεισμού. Πέρα από τoν αυστηρό ορισμό της αναπηρίας στην όραση ή του ποσοστού απώλειας όρασης του κάθε μαθητή, η κατάλληλη εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη κοινωνική του ένταξη. Ενημερώνοντας τους δασκάλους και την κοινωνία για τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του συγκεκριμένου πληθυσμού, απαιτούνται και οι αντίστοιχες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις, έχει ανοίξει ένα εύρος εκπαιδευτικών δυνατοτήτων και υπηρεσιών που μπορούν να εξαλείψουν τις προαναφερθείσες δυσκολίες ένταξης ή ανισότητες και να βοηθήσουν στην ένταξη των μαθητών αυτών.

Ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εντάξει ομαλά τους μαθητές με αναπηρία στην όραση στη μαθησιακή διαδικασία της τυπικής εκπαίδευσης προσφέροντας στα σχολεία που συμμετέχουν σε πιλοτική φάση τα εκπαιδευτικά εργαλεία μέσω των τρισδιάστατων εκτυπώσεων και ο στόχος αυτός υλοποιείται μέσα από τρείς άξονες:

1. Την ενταξιακή εκπαίδευση μέσω της μεθοδολογίας Service learning

2. Tην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

3. Την πιλοτική εφαρμογή στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης

1) Ενταξιακή εκπαίδευση μέσω της μεθοδολογίας service learning (κοινωνική διάσταση της μάθησης). Η μεθοδολογία αυτή προάγει την ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας και την εκπαιδευτική ανάπτυξη δεξιοτήτων τους με τις τρισδιάστατες εκτυπώσεις . Τα τρισδιάστατα αντικείμενα μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινότητα και την αντίληψη και κατανόηση του περιβάλλοντος τους. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτό πετυχαίνεται με την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης μέσω του μαθήματος π.χ. της τεχνολογίας, με την ενδυνάμωση των μαθητών με αναπηρία στην όραση και τη συμμετοχή τους στην εκτύπωση τρισδιάστατων αντικειμένων και την ενημέρωση των μαθητών χωρίς αναπηρία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία στην όραση.

2) Την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

Παρέχεται στους δασκάλους ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 30 ωρών που περιλαμβάνει

– γενικές και παιδαγωγικές πλευρές της μεθοδολογίας service learning
– Χαρακτηριστικά και εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στην όραση και στρατηγικές ένταξης
– Νέες τεχνολογίες ως εργαλεία ένταξης και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην ένταξη των μαθητών με αναπηρία στην όραση

Επίσης παρέχεται στους δασκάλους ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 30 ωρών που περιλαμβάνει το τεχνικό μέρος, δηλαδή :

– Γενικές πληροφορίες για τη τρισδιάσταστη εκτύπωση
– Τρία σχεδιαστικά προγράμματα και η χρήση τους
– Τεχνικές προδιαγραφές προτερήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων τριασδιάστατων εκτυπώσεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς
– Διδακτική χρήση των τρισδιάστατων εκτυπώσεων και
– – Ανάπτυξη και επεξεργασία ενός διδακτικού εγχειριδίου σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση που συνδέεται με την κοινωνική διάσταση της μάθησης και περιλαμβάνει έναν οδηγό για τον δάσκαλο και ένα μικρό βοήθημα για τον μαθητή.

Όλο το εκπαιδευτικό πακέτο για τους δασκάλους θα παρέχεται και σε on line έκδοση με στόχο να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που θα ενδιαφερθούν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος

3) Αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση στο τέλος τα σχολεία που συμμετέχουν καλούνται να εφαρμόσουν πιλοτικά το δικό τους πρόγραμμα στα σχολεία τους μαζί με τους μαθητές τους το οποίο μπορεί να αφορά:

– Σχεδιασμό και παραγωγή απτικών χαρτών των χώρων του σχολείου, νοσοκομείων, σταθμών μετρό, ή χαρτών της περιοχής τους με τη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης δράση η οποία θα γίνει στις τάξεις με τους μαθητές οι οποίοι θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό, την παραγωγή και αξιολόγηση των αντικειμένων και στη συνέχεια θα τα διαθέσουν στην κοινότητα των ατόμων με αναπηρία στην όραση. Ανάλογα με τον αριθμό και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, θα διατεθούν στα χαρτογραφημένα σημεία όπως νοσοκομεία, μουσεία, δήμους, σχολεία ή μετρό.

Το KEAT με την ομάδα που συμμετείχε στο πρόγραμμα σχεδίασε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στην όραση το οποίο διατίθεται και σε μορφή on-line και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να το εντάξουν στο πρόγραμμα σχολικής εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.erasmusprint3d.eu/courses/

Στις 13 Ιουνίου 2019 θα γίνει η τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στο κοινό των εκπαιδευτικών της Βαλένθια και ελπίζουμε ότι θα φανεί χρήσιμο σε μία μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών ανά την Ευρώπη. Το εκπαιδευτικό πακέτο θα διατίθεται σε λίγο καιρό εκτός από την ιστοσελίδα του προγράμματος και στην έγκυρη ευρωπαϊκή επιστημονική πλατφόρμα Scientix http://www.scientix.eu/projects/project-detail

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ