Πέρη Μεντζέλου: Υψηλά ο πήχυς στα τεχνικά έργα

Πέρη Μεντζέλου: Υψηλά ο πήχυς στα τεχνικά έργα

Ρεπορτάζ: Άννη Καρολίδου

Οι σύγχρονες απαιτήσεις του κατασκευαστικού τομέα στην εποχή των προηγμένων υλικών και των έξυπνων τεχνολογιών, είναι μεγάλες για το νέο μηχανικό τον οποίο στοχεύει να εξοπλίσει με περισσότερες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Τεχνικών Έργων, που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης στην εποχή της Νέας Οικονομίας, ανέλυσε σε συνέντευξή της στο GRTimes.gr η αναπλ. καθηγήτρια του  ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πέρη Μεντζέλου.

  • Κυρία Μεντζέλου, ποιες είναι οι προκλήσεις για το νέο μηχανικό σήμερα και ποιες οι ειδικότητες που προσφέρουν προοπτική απασχόλησης;

O 21ος αιώνας απαιτεί από τους πολιτικούς μηχανικούς να συμβαδίζουν με την εποχή τους. Οι χώρες που θέτουν σα στόχο την ανάπτυξη τους στηρίζονται στην ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα. Η ανάπτυξη μιας χώρας στηρίζεται στη βελτίωση ή την κατασκευή των υποδομών της όπως αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια, ύδρευση, στέγαση, αποχέτευση και απορρίμματα. Οι πολιτικοί μηχανικοί όταν αναλαμβάνουν τεχνικά έργα πρέπει να ενημερώνονται για τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Επιπλέον σήμερα οι απαιτήσεις του κατασκευαστικού τομέα είναι υψηλότερες,  διότι οι υποδομές πρέπει να εναρμονίζονται και με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Επίσης, μία υποδομή πρέπει να αντέχει και σε εξωτερικές αναταραχές όπως σεισμοί, πλημμύρες κλπ. Είναι προφανές ότι με τη σημερινή τεχνολογία η ολιστική προσέγγιση ενός έργου υποδομής ως προς τον σχεδιασμό, την ανάλυση, την κατασκευή και την συντήρησή του στηρίζεται στην εννοιολογική ανάλυση, στη σχεδιαστική λύση, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων και υλικών, στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών  και τη δημιουργία κατασκευών  φιλικών προς το περιβάλλον.  

Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι ο τομέας των κατασκευών είναι αυτός που προσφέρει προοπτική απασχόλησης.

  • To πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., σε ποιες απαιτήσεις του επαγγέλματος του μηχανικού αλλά και της αγοράς, απαντάει;

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Σχεδιασμός και Κατασκευή Τεχνικών Έργων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κατασκευαστικού τομέα και ενισχύει τις δυνατότητες των φοιτητών του να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα ζητήματα και προκλήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο. Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στο τεχνικό υπόβαθρο ενός φοιτητή για να αναπτύξει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων, όπως μετράται από τους στόχους του χρόνου, του κόστους, της ποιότητας και της ικανοποίησης των πελατών. Οι απόφοιτοι αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος αποκτούν προηγμένες γνώσεις πολιτικού μηχανικού και είναι σε θέση να διαχειριστούν  σύνθετα επιχειρηματικά, οικονομικά, ηθικά και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό κλάδο. Οι καθηγητές  του προγράμματος είναι όλοι με μεγάλη εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα και είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις βέλτιστες πρακτικές που χρειάζεται η διαχείριση κατασκευών. Οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που αναζητούν ευκαιρίες για να εκπαιδεύσουν τους μελλοντικούς πολιτικούς μηχανικούς με ηγετικές ικανότητες, θα βρουν σημαντικές δεξιότητες στη λήψη αποφάσεων που τονίζονται στο πρόγραμμα.

Στις μέρες μας η εξειδίκευση αποτελεί τη βάση σε κάθε επιστημονικό τομέα και ο τομέας του Πολιτικού Μηχανικού δεν εξαιρείται από αυτό το πλαίσιο. Επιπλέον οι απόφοιτοι πολιτικοί μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό μπορούν να εργαστούν εκτός Ελλάδος με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία υπάρχει μεγάλη ζήτηση πολιτικών μηχανικών στον κατασκευαστικό τομέα, η οποία ολοένα αυξάνεται.  

  • Είστε μία Πληροφορικός σε περιβάλλον Μηχανικών, πώς το δικό σας ιδιαίτερο επιστημονικό αντικείμενο, «δένει» με το συγκεκριμένο τεχνικό κλάδο;

Η κατασκευή ενός τεχνικού έργου είναι μοναδική και, σε αντίθεση με άλλους τομείς παραγωγής, υπάρχει έλλειψη ευκαιριών για μαζική αναπαραγωγή, κάτι που επιβάλλεται από την «εφάπαξ» παραγωγή ενός τεχνικού έργου. Επομένως δημιουργείται μια ειδική ανάγκη για καινοτομία στις διαδικασίες ανάλυσης, σχεδιασμού και στις τεχνικές κατασκευής που είναι ιδιαίτερες για αυτό το επάγγελμα. Η πληροφορική διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο διότι ως τεχνολογία επιτρέπει τη στήριξη της μελλοντικής καινοτομίας στον κλάδο του σχεδιασμού και των κατασκευών. Ο επιστημονικός τομέας της πληροφορικής συμβάλλει στον τομέα του πολιτικού μηχανικού στην ανάλυση, στη μελέτη, στην κατασκευή τεχνικών έργων και στη λήψη αποφάσεων. Η συμβολή αυτή υλοποιείται με την προσομοίωση, την οπτικοποίηση, τη μοντελοποίηση, την ανάλυση του σχεδιασμού και της βελτιστοποίησής του. Οι εφαρμογές της πληροφορικής χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση, παρακολούθηση, έλεγχο , για αποκεντρωμένες στρατηγικές ελέγχου και για μεθόδους ανίχνευσης ζημιών βάσει στατιστικών. Επιπλέον η πληροφορική συμβάλλει στις κατανεμημένες εργασίες πολιτικών μηχανικών και σε επιχειρηματικές υπηρεσίες μέσω της αξιοποίησης των δικτύων επικοινωνίας γρήγορης ταχύτητας , του διαδικτύου και των ασύρματων τεχνολογιών. Τέλος, εφαρμογές της πληροφορικής επικεντρώνονται και στην ανάπτυξη τεχνικών για τη διευκόλυνση της οργάνωσης, της διαχείρισης και της ανάκτησης απαιτούμενων δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων.

  • Έχοντας μία διαχρονική ενασχόληση με το Περιβάλλον, αστικό και φυσικό, θεωρείτε ότι οι θεματικές της «έξυπνης πόλης», του «ψηφιακού μετασχηματισμού», «της ενεργειακής μετάβασης σε Φ/Α και ΑΠΕ», αποτελούν πεδία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αλλά και απορρόφησης των νέων μηχανικών;

Ο αυξανόμενος αστικός πληθυσμός, το μεταβαλλόμενο κλίμα και η αυξημένη έλλειψη πόρων παρουσιάζουν το επάγγελμα των πολιτικών μηχανικών ως ένα επάγγελμα με αυξανόμενες απαιτήσεις. Σήμερα οι «έξυπνες πόλεις» αποτελούν ένα όραμα για κάθε δήμαρχο διότι η εφαρμογή τους συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητα της ζωής των κατοίκων μιας πόλης. Τα προγράμματα έξυπνης πόλης παρέχουν μια σειρά τεχνολογιών που μπορούν να εφαρμοστούν για την επίλυση προβλημάτων υποδομής που σχετίζονται με τη γήρανση των υποδομών και τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πόλεων. Σήμερα τα έξυπνα προγράμματα υποδομής αναθεωρούνται για να διερευνήσουν πώς έχουν εφαρμοστεί τεχνολογίες ενεργοποίησης σε τομείς του πολιτικού μηχανικού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων μεταφοράς, συστημάτων νερού, ποιότητας αέρα, ενεργειακής υποδομής, διαχείρισης στερεών αποβλήτων, μηχανικών κατασκευών και διαχείρισης, δομών και γεωτεχνικών συστημάτων. Εντοπίζονται κενά στην εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών για συστήματα υποδομής και επισημαίνεται το πώς το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού μπορεί να υιοθετήσει νέους ρόλους στην ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων. Οι πολιτικοί μηχανικοί ως κύριοι σχεδιαστές μπορούν να εντοπίσουν έτοιμες εφαρμογές τεχνολογιών που επιτρέπουν τη βελτίωση της παροχής αστικών πόρων και υπηρεσιών. Επίσης, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τόσο τις περιβαλλοντικές όσο και τις κοινωνικές επιπτώσεις των έξυπνων εφαρμογών υποδομής. Επιπλέον οι πολιτικοί μηχανικοί πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε διάφορους τομείς και ομάδες εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη προγραμμάτων έξυπνων υποδομών. Επιπροσθέτως οι πολιτικοί μηχανικοί πρέπει να διαχειρίζονται τους υφιστάμενους και αυξανόμενους κινδύνους φυσικών καταστροφών, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και κλιματικής αλλαγής. Επίσης πρέπει να διαχειρίζονται πιθανές ευπάθειες στην ασφάλεια ατόμων και νοικοκυριών που εισάγονται μέσω έξυπνων τεχνολογιών. Τέλος, οι πολιτικοί μηχανικοί μπορούν να πρωτοστατήσουν στις συζητήσεις για έξυπνες υποδομές και στην ανάπτυξη της πολιτικής για αυτές.

  • Το ενδιαφέρον των φοιτητών σας, προς ποιες κατευθύνσεις στρέφεται;

Οι φοιτητές μας δείχνουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον στον κατασκευαστικό τομέα και σε ό,τι σχετίζεται με την καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα αυτού.

  • Πιστεύετε στα διεπιστημονικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών;

Ναι, διότι τα διεπιστημονικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών αποτελούνται από την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών δύο ή περισσοτέρων τμημάτων και αρκετές φορές δίνουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να εμβαθύνουν ή να ενημερωθούν σε συναφείς τομείς με τις βασικές σπουδές τους. Επίσης, τους βοηθούν να βρίσκουν πιο εύκολα απασχόληση καθώς έχουν περισσότερες σύνθετες γνώσεις.

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ