Υπότροφοι ΙΚΥ: Ζητούν παράταση της προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων εργασιών

Υπότροφοι ΙΚΥ: Ζητούν παράταση της προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων εργασιών
Παιδεία   | 22/01/2021 | 16:45

Επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας έστειλαν 154 υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), καταθέτοντας το αίτημα της παράταση της προθεσμία υποβολής των τελικών παραδοτέων εργασιών, λόγω των έκτακτων συνθηκών με την πανδημία του κορωνοϊού.

Οι υπότροφοι του Ιδρύματος, ζητούν στην επιστολή τους προς το υπουργείο, δοθεί η παράταση για όλους χωρίς να καταθέσουν αίτηση ο καθένας και η καθεμία ξεχωριστά, επισημαίνοντας πως το αίτημά τους είναι «εύλογο», καθώς τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού έχουν δυσκολέψει τις ερευνητικές τους δραστηριότητες.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Παιδείας & Θρησκευμάτων,
Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι Υφυπουργοί,

Εκ μέρους των υποτρόφων της πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – 2ος Κύκλος, ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ (2014-2020)» που υλοποιείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα καίρια ζητήματα που προέκυψαν λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19 στη χώρα μας, και να ζητήσουμε την άμεση παρέμβασή σας με σκοπό την υπεύθυνη και έγκαιρη ενημέρωση των υποτρόφων του ΙΚΥ, καθώς και τις αρμόδιες ενέργειες από πλευράς του Ιδρύματος αναφορικά με τα θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και επηρεάζουν καταλυτικά το έργο των υποψηφίων διδακτόρων τους τελευταίους δέκα (10) μήνες.

Έχοντας κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και προσπάθειες γραπτής και τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ΙΚΥ, και καθώς δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του προγράμματος υποτροφιών, ελπίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες του ερευνητικού δυναμικού της χώρας.

Όπως είναι γνωστό, τα έκτακτα μέτρα που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ B’ 783/10.03.2020 και σκοπό έχουν την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2, επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και, συνεπώς, την ομαλή διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων με:

-αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής/ερευνητικής διαδικασίας με φυσική παρουσία
-αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, εργαστηρίων, αιθουσών κοινόχρηστων Η/Υ, αναγνωστηρίων
-αναστολή τελετών, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων.

Δεδομένων των συνθηκών και σεβόμενοι/ες τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, οι υπότροφοι του ΙΚΥ προχωρήσαμε στο εύλογο αίτημα τροποποίησης των συμβάσεών μας προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις συνθήκες ανωτέρας βίας που επιβάλλει η πανδημία COVID-19. Στις συμβάσεις μας, άλλωστε, αναφέρεται ρητά ότι:

Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του/της Υποτρόφου, που τον/την εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του/της που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του τελικού παραδοτέου, οι ωφελούμενοι υπότροφοι υποχρεούνται σε επιστροφή του συνόλου της υποτροφίας, βασικό αίτημα στην εν λόγω τροποποίηση των συμβάσεών μας είναι η παράταση της προθεσμίας υποβολής των τελικών παραδοτέων, ήτοι «η βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ή ο τίτλος αναγόρευσης σε διδάκτορα που θα συνοδεύεται από αντίγραφο της Διδακτορικής Διατριβής.» Είναι αυτονόητο ότι οι έκτακτες συνθήκες της πανδημίας συνεπάγονται καθυστερήσεις όχι μόνο στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και στις ακαδημαϊκές διαδικασίες που είναι καταλυτικές για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεών μας απέναντι στο ΙΚΥ. Συνεπώς, η καθυστέρηση από πλευράς του ΙΚΥ να ενημερώσει και να καθοδηγήσεις τους/τις υποτρόφους του έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εξέλιξη όχι μόνο των υποτροφιών των ερευνητών αλλά και της δημοσιονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

-Αιτούμαστε την ελάχιστη παράταση των 12 μηνών για όλες και όλους τις/τους υποτρόφους στην καταβολή του τελικού παραδοτέου, ήτοι μέχρι τον Δεκέμβριο 2022, με την αντίστοιχη χρονική μετατόπιση της ημερομηνίας κατάθεσης αιτήματος ορισμού Επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

-Δεδομένης της επιβολής περιοριστικών μέτρων τα οποία επηρεάζουν, σύμφωνα με τη γνώμη της εκάστοτε τριμελούς επιτροπής, την πορεία της ερευνητικής μας δραστηριότητας, αιτούμαστε για δυνατότητα επιπλέον παράτασης πέραν των 12 αυτών μηνών, με διάρκεια ίση με το διάστημα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων.

-Αξιώνουμε από το ΙΚΥ την έγκαιρη, λεπτομερή, τεκμηριωμένη και συνολική απάντηση στα ζητήματα που προκύπτουν από την τρέχουσα υγειονομική κρίση και επηρεάζουν την εξέλιξη του ερευνητικού έργου μας, και παραπέμπουμε στην αναπάντητη επιστολή της 1ης Μαΐου για περισσότερες διευκρινίσεις ως προς το σκεπτικό του αιτήματός μας και τις ανάγκες από τις οποίες απορρέει.

Τα προαναφερθέντα ζητήματα τέθηκαν εγκαίρως στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΥ τον Μάρτιο 2020, αρχικά τηλεφωνικώς και στη συνέχεια γραπτώς με επιστολή μας την 1η Μαΐου 2020, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 7633/06-05-2020 και επισυνάπτεται στο παρόν email, χωρίς όμως να λάβουμε τη δέουσα απάντηση. Παρά την ανακοίνωση του ΙΚΥ στις 21/3/2020 ότι «δόθηκαν και θα δοθούν όσες παρατάσεις απαιτηθεί (υποβολής αιτήσεων, ολοκλήρωση παραδοτέων κλπ.)», καμία ενέργεια δεν έχει γίνει για την ουσιαστική χορήγηση της εν λόγω παράτασης πέραν του ορίζοντα του Δεκεμβρίου 2021, καθώς όπως επισημαίνεται σε email που λάβαμε από εκπρόσωπο του ΙΚΥ στις 16/4/2020 «δεν τίθεται θέμα παράτασης της προθεσμίας υποβολής του τελικού παραδοτέου, δεδομένου ότι η εν λόγω προθεσμία λήγει στις 24/12/2021 το αργότερο». Στο ίδιο email τον Απρίλιο 2020, έπειτα του οποίου δεν είχαμε καμία άλλη ενημέρωση σχετικά με το θέμα των παρατάσεων, ενημερωθήκαμε ότι «είναι δυνατόν να χορηγηθεί τρίμηνη αναστολή (με δυνατότητα παράτασης αν απαιτηθεί) της υποτροφίας». Παρόλα αυτά, η τρίμηνη αναστολή, όχι μόνο δε μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των τελικών παραδοτέων, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα την παρακράτηση των τροφείων των αντίστοιχων μηνών μέχρι το πέρας της αναστολής. Συνεπώς μια τέτοια αναστολή στη χρηματοδότησή μας από το ΙΚΥ στην παρούσα είναι απευκταία και δε συνάδει αφενός με τις παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης που γίνονται στη χώρα μας και στην ΕΕ λόγω της πανδημίας, και αφετέρου με το όραμα του επιχειρησιακού προγράμματος που στοχεύει στην οικονομική στήριξη των νέων επιστημόνων.

Σε συνέχεια της πρωτοκολλημένης μεν, αναπάντητης δε επιστολής μας της 1ης Μαΐου 2020, και θέλοντας να διασαφηνίσουμε το κώλυμα του ΙΚΥ σχετικά με τη χορήγηση της εν λόγω παράτασης, επικοινωνήσαμε με τη Μονάδα B2.2 «Διαχείρισης πράξεων Γ΄βάθμιας Εκπαίδευσης & Ενδυνάμωσης του Ερευνητικού Δυναμικού». Η Μονάδα Διαχείρισης του προγράμματος ΕΣΠΑ ενέκρινε το αίτημά μας, και μας ενημέρωσε με email στις 17 Νοεμβρίου 2020 ότι: «Σε απάντηση των ερωτημάτων που αφορούν την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων κρίνεται εύλογη η έγκριση χορήγησης παράτασης ανάλογης με τη διάρκεια εφαρμογής των έκτακτων μέτρων αναστολής υλοποίησης φυσικού αντικειμένου λόγω της πανδημίας».

Παρά την ενημέρωση του ΙΚΥ για τη θετική στάση της Μονάδας Διαχείρισης του προγράμματος ΕΣΠΑ απέναντι στο αίτημα της παράτασης, καθώς και την πληθώρα ηλεκτρονικών μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων των υποτρόφων προς τους αρμόδιους εκπροσώπους του ΙΚΥ, το Ίδρυμα δεν έχει προχωρήσει σε καμία υπεύθυνη ανακοίνωση σχετικά με το τί μέλλει γενέσθαι με την εξέλιξη της υποτροφίας μας. Αντιθέτως, οι υποψήφιοι διδάκτορες λαμβάνουμε αντιφατικά μηνύματα που υπόκεινται στην ατομική κρίση του εκάστοτε υπαλλήλου του Ιδρύματος, κάτι που υποβαθμίζει την υπόληψη και την αξιοπιστία ενός από τους πιο ιστορικούς οργανισμούς της χώρας.

Όπως μάλλον ήδη γνωρίζετε, από το Μάρτιο 2020 μέχρι και σήμερα κατατίθενται και εγκρίνονται συνεχώς αιτήματα παράτασης του χρόνου υλοποίησης, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται είτε από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ή από άλλους φορείς (Interreg IPA-CBC, Horizon 2020), σύμφωνα με την σχετική ΠΝΠ (ΦΕΚ 68 Α/20.3.2020, άρθρα 15 και 60). Ενδεικτικά, έχει λάβει παράταση 8 μηνών η σύμβαση με ΑΔΑΜ: 19SYMV005726728 στο πλαίσιο υποέργου 6 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ:5007872 μετά από αίτημα που εγκρίθηκε στις 06.04.2020 (ΑΔΑ: 6Ξ6446ΜΤΛΚ-ΟΚΕ) που χρηματοδοτείται επίσης από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Δεδομένων των παραπάνω, υπάρχει το εύλογο ερώτημα σχετικά με τον λόγο αδυναμίας του ΙΚΥ να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των τελικών παραδοτέων για το σύνολο των υποψηφίων διδακτόρων του 2ου κύκλου πέραν του Δεκεμβρίου 2021.

Ευχαριστούμε για τον πολύτιμο χρόνο σας και αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας σε ένα ζήτημα που επηρεάζει τις ζωές εκατοντάδων υποτρόφων του προγράμματος, και όχι μόνο διακυβεύει την υπόληψη του ΙΚΥ ως εθνικού φορέα υποτροφιών, αλλά απειλεί και να υποβαθμίσει τη σπουδαία και αξιόλογη συμβολή του ΕΣΠΑ στη διαχείριση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στη χώρα μας.

Με εκτίμηση,

Οι υπότροφοι

#IKY_extension

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

23:5903/03

Ινδία: Σχεδόν 15.000 κρούσματα Covid σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5003/03

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τιμά τον Δημήτρη Εϊπίδη Πολιτισμός

23:4003/03

Ήπειρος: Πόσα πρόστιμα για μη τήρηση μέτρων Κοινωνία ,Κορωνοϊός

23:3003/03

Προς προσεκτική χαλάρωση των περιορισμών η Γερμανία Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:2603/03

Άκης Σκέρτσος: Από τον Απρίλιο θα έχουμε σταδιακή μόνιμη άρση πολλών περιοριστικών μέτρων Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

23:2503/03

Η αποστολή του Άρη για τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό! Αθλητισμός

23:2003/03

Η Άγκυρα δεν επιδιώκει απαραιτήτως να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35 Διεθνή

23:1003/03

Διαδικτυακό Σεμινάριο Χ.Α.Ν.Θ. «Εισαγωγή στη Δημιουργική Ανάγνωση και Γραφή» Θεσσαλονίκη

23:0003/03

Υπέρ της χαλάρωσης του lockdown η πλειοψηφία των Γερμανών Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5703/03

Σε «βαθύ κόκκινο» όλη η ΠΕ Θεσσαλονίκης – Τι αλλάζει στον Δ. Κορδελιού-Ευόσμου Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

22:5503/03

Η ΕΛΟΠΥ χορηγός στο Blue Economy Forum του Οικονομικού Forum Δελφών Επιχειρήσεις

22:5503/03

Ισπανία-Covid-19: Ξεπέρασαν τους 70.000 οι νεκροί Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5003/03

Γαλλία: Zήτησαν από τον γείτονά τους ένα πριόνι για να τεμαχίσουν το θύμα τους Διεθνή

22:4003/03

Σφραγισμένο γράμμα διαβάστηκε με ψηφιακό «ξεδίπλωμα» Διεθνή ,Τεχνολογία

22:3003/03

ΥΠΕΞ: Αλληλεγγύη από το Ισραήλ για τον σεισμό Ελλάδα ,Πολιτική

22:2403/03

«Κορωνοϊός. Ένας χρόνος δοκιμασίας και περίσκεψης», από τις εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία Πολιτισμός

22:2003/03

Άγγ. Συρίγος: Αυτονόητη η συνεχής επικοινωνία με τους πρυτάνεις Παιδεία ,Πολιτική

22:1003/03

ΗΠΑ: Οι δασμοί αντιντάμπινγκ σε εισαγόμενα φύλλα αλουμινίου από 18 χώρες Διεθνή ,Επιχειρήσεις

22:0803/03

Όλα όσα ανακοίνωσε ο Νικ. Χαρδαλιάς για τις αθλητικές δραστηριότητες Αθλητισμός ,Ελλάδα ,Κορωνοϊός

22:0003/03

Γαλλία: Το Παρίσι ζητεί συνεδρίαση του υπό τις ΗΠΑ συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους Διεθνή ,ΕΕ

21:5503/03

Σεισμός: 300 κάτοικοι του Δαμασίου φιλοξενούμενοι στα Τρίκαλα Κοινωνία

21:5003/03

Υπό παρακολούθηση η AfD ως «ύποπτη περίπτωση» δεξιού εξτρεμισμού Διεθνή

21:4503/03

Υπόθεση Λιγνάδη: Έρευνα της ΕΛΑΣ στο σπίτι, στο αυτοκίνητο και στη μηχανή του ηθοποιού Κοινωνία

21:4003/03

Βραζιλία: Σχεδόν 60.000 νέα κρούσματα κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:3503/03

Κλειστά την Πέμπτη εκπαιδευτικές δομές και βρεφονηπιακοί του ΟΑΕΔ σε Λάρισα, Τρίκαλα κα... Κοινωνία ,Παιδεία

21:3003/03

Sputnik-V: Επείγουσα χρήση σε τρεις αφρικανικές χώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:2003/03

Σπ. Μπιμπίλας για Δ. Λιγνάδη: Τον σκέφτηκα που ήταν μόνος σε ένα κελί Lifestyle

21:1703/03

Ιταλία-Covid-19: 20.884 νέα κρούσματα – 347 θάνατοι Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:1303/03

Αγοραστός: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ελασσόνα- 1.500 άτομα σε σκηνές και ξενοδοχεία Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

21:1003/03

Τέξας: Αίρει την υποχρεωτική χρήση μάσκας Διεθνή

21:0703/03

Σουηδία: Οκτώ τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι Διεθνή

21:0403/03

Τσαϊρίδης: Δεν μπορούμε οι αστυνομικοί να κάνουμε «ανάκριση» στους πολίτες Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

21:0003/03

Βέλγιο: Το εμβόλιο της ΑstraZeneca μπορεί να χορηγηθεί και στους άνω των 55 Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:5403/03

Στήθηκαν από σήμερα οι «φουφούδες» της Τσικνοπέμπτης (VIDEO) Ελλάδα ,Κορωνοϊός

20:5003/03

Μεξικό: Πάνω από 7.900 νέα κρούσματα κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:4403/03

ΝΔ σε ΣΥΡΙΖΑ: «Πόση ανευθυνότητα και πόση υποκρισία!» Κόμματα ,Πολιτική

20:4003/03

Κ. Χατζηδάκης: Το 2021 έτος εφαρμογής του πλαισίου για την αναδοχή και την υιοθεσία Πολιτική

20:3303/03

Νέος ισχυρός σεισμός στην Ελασσόνα Ελλάδα ,Σημαντικά

20:3303/03

Πιστώνονται σήμερα 162,6 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους της Επιστρεπτέας 6 και ιδιοκτήτες ακ... Κοινωνία ,Οικονομία

20:3003/03

Ελπιδοφόρος: Οι γυναίκες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ενοριών μας στην Αμερική Διεθνή

20:2003/03

Βόλος: Έκλεψαν ηχείο από κέντρο διασκέδασης Ελλάδα

20:1503/03

ΓΕΕΘΑ: Στις δύσκολες περιστάσεις οι ΕΔ βρίσκονται στο πλευρό της κοινωνίας Κοινωνία ,Πολιτική

20:1003/03

Στ. Καλαφάτης: Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πρόκληση για το σήμερα και το αύριο Πολιτική

20:0603/03

Tweet του Κυρ. Μητσοτάκη για το τηλεφώνημα με τον διευθυντή του σχολείου στο Δαμάσι Κοινωνία ,Πολιτική

20:0503/03

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η δυνατότητα για ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων Ελλάδα ,Φορολογία

20:0103/03

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για διάσπαρτες εστίες φωτιάς στη Δυτική Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

20:0003/03

Άδ. Γεωργιάδης: «Οι γιατροί έχουν την ευθύνη να κάνουν ό,τι πρέπει για να μην πεθάνει ο... Βουλή ,Πολιτική

19:5003/03

Διακοπή νερού αύριο στα Κωνσταντινοπολίτικα Θεσσαλονίκη

19:4903/03

Κώστας Παπαζάχος: Για τρεις μήνες θα γίνονται μετασεισμοί (VIDEO) Κοινωνία

19:4003/03

ΣΥΡΙΖΑ: «Το πιο αποτυχημένο lockdown της Ευρώπης με υπογραφή Μητσοτάκη» Κόμματα ,Πολιτική

19:3003/03

Καραμανλής: Πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια που γίνονται προσλήψεις στα ΜΜΜ Κορωνοϊός ,Πολιτική

19:2403/03

Τι ισχύει για τα σχολεία στις περιοχές που εντάσσονται στο «βαθύ κόκκινο» Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Παιδεία

19:2003/03

Χιλή: Πάνω από 3,5 εκατομμύρια οι εμβολιασμοί για Covid Διεθνή ,Κορωνοϊός

19:1003/03

Η Ρωσία περνά στην αντεπίθεση μετά τις κυρώσεις από ΗΠΑ-ΕΕ Διεθνή

19:0603/03

Φιλιππίδης: Σήμερα 100 νεκροί από Covid, αύριο 1.000 από φτώχεια Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

19:0003/03

Αναστολές Μαρτίου: Διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων Επιχειρήσεις ,Κοινωνία ,Οικονομία

18:5003/03

Όρμπαν προς Βέμπερ: Αποχωρούμε αμέσως από το ΕΛΚ Διεθνή

18:4903/03

Στοίχημα: Με νέο τεχνικό η Κροτόνε και το 1.90 στο Κύπελλο Γερμανίας Αθλητισμός

18:4103/03

Στο «βαθύ κόκκινο» από αύριο η Θεσσαλονίκη και άλλες 16 περιοχές της χώρας Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:4003/03

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα φαρμακευτικού προϊόντος Ελλάδα

18:3803/03

Σεισμός Ελασσόνα: Επικοινωνία Κυρ. Μητσοτάκη με διευθυντή σχολείου που έσωσε μαθητές κα... Κοινωνία ,Πολιτική

18:3703/03

Δ.Παπαστεργίου για σεισμό: Μείνετε σε ασφαλή σημεία Δήμοι ,Ελλάδα ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

18:3003/03

Βεβαιώσεις αποδοχών: Έως τις 29 Μαρτίου η αποστολή στοιχείων στην ΑΑΔΕ Κοινωνία ,Οικονομία

18:2903/03

Πιο σκληρό lockdown από αύριο στις 6 – Τι αλλάζει στα sms Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:2403/03

Θεσσαλονίκη: Νέα συγκέντρωση και πορεία για τον Δ. Κουφοντίνα (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

18:2203/03

Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η κατάληψη του κτιρίου της Πρυτανείας του Δ.Π.Θ. Κοινωνία ,Παιδεία

18:2003/03

Γεραπετρίτης: Κλείνουμε τα «παράθυρα» κινητικότητας Πολιτική

18:1803/03

Στ. Πέτσας: Άμεσα θα συνδράμει η Πολιτεία στους πληγέντες του σεισμού στη Θεσσαλία Κοινωνία ,Πολιτική

18:0503/03

ΟΛΘ: Συνεδρίασε το συμβούλιο χρηστών του λιμένα Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη ,Ναυτιλία

18:0003/03

Δείτε LIVE τις έκτακτες ανακοινώσεις Κικίλια – Χαρδαλιά Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

18:0003/03

Η στιγμή του σεισμού, όπως καταγράφηκε από κάμερες σε πολλές περιοχές (VIDEO) Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

17:5903/03

Πάϊατ: Κατηγόρησε την Κίνα για βιομηχανική κατασκοπεία Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Οικονομία

17:5403/03

Χάρτης κρουσμάτων: Σχεδόν τα μισά στην «κόκκινη» Αττική Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

17:5003/03

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των rapid tests από το Νέο Πάρκο Άνωθεν Περιφερειακού Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

17:3903/03

Κορωνοϊός: Ψυχρολουσία με 2.702 κρούσματα σήμερα! Ελλάδα ,Κορωνοϊός

17:3503/03

Κυρ. Μητσοτάκης: Η εργασία πρέπει να είναι στη βασική πολιτική ατζέντα του ΕΛΚ για την ... Πολιτική

17:3103/03

Lockdown: Στο «κόκκινο» όλη η Ελλάδα – Ποια μέτρα εισηγούνται οι λοιμωξιολόγοι Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

17:3003/03

Έλεγχοι Covid: 149 καμπάνες για μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

17:2303/03

Επικοινωνία Ν. Κεραμέως με πρυτάνεις με αφορμή τις καταλήψεις Παιδεία ,Πολιτική

17:2203/03

Πιερρακάκης: Δίκτυα 5G, smart τεχνολογίες και industry 4.0 Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Τεχνολογία

17:2003/03

Συνδράμει στις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές ο δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

17:1003/03

Σχοινάς: Κορυφαία στιγμή αλληλεγγύης η επίσκεψη των ηγετών της ΕΕ στον Έβρo Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

17:0003/03

Πώς θα γίνει ο επανυπολογισμός των συντάξεων Κοινωνία ,Οικονομία

16:5003/03

Μπακογιάννης: Ο ΣΥΡΙΖΑ περιφέρει τον Κουφοντίνα ως σημαία ευκαιρίας Πολιτική

16:4003/03

Ζαχαράκη: Μέριμνα της κυβέρνησης η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων Πολιτική

16:3903/03

Διαμαρτυρία μαθητών στον Εύοσμο: Ζητούν να ανοίξουν τα σχολεία (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

16:3003/03

Θ. Καράογλου: Να χτίσουμε κοινωνικό μέτωπο ευθύνης ενάντια στην τρομοκρατία Πολιτική

16:2003/03

ΟΑΕΔ: Αυτόματη ανανέωση δελτίων ανεργίας της περιφέρειας Θεσσαλίας Κοινωνία ,Οικονομία ,Περιφέρειες

16:1503/03

Ευ. Λέκκας στο GRTimes: Ισχυρός ο σεισμός – Αισθητός στη μισή Ελλάδα Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

16:1003/03

Γεννηματά: Το lockdown ακορντεόν είναι καταστροφή Κορωνοϊός ,Πολιτική

16:0003/03

Σεισμός Ελασσόνας: Τουλάχιστον 30 σπίτια με ζημιές – Έξι απεγκλωβισμοί Κοινωνία ,Σημαντικά

15:5003/03

Μητσοτάκης: Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του προσφυγικού – μετα... Κοινωνία ,Πολιτική ,Σημαντικά

15:4003/03

Οι γυναίκες δίνουν στην πρώτη γραμμή τον αγώνα κατά της πανδημίας Άποψη ,Άρθρα

15:3703/03

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Έλεγχοι- κανένα πρόβλημα στο δίκτυο φ/α στη Θεσσαλία μετά το σεισμό Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

15:3703/03

Μαρκάκη- Ζαμπακίδης για «Τα πρόσωπα της Επανάστασης του 1821» (ΗΧΗΤΙΚΟ) Θέματα GR Times ,Κοινωνία ,Παιδεία

15:3003/03

Ανακοίνωση Facebook για πρόσφατες δημοσιεύσεις που είχαν αφαιρεθεί Κοινωνία ,Τεχνολογία

15:2003/03

Ολλανδία: Έκρηξη σε κέντρο όπου διενεργούνται τεστ Covid Διεθνή ,Κορωνοϊός

15:1503/03

Δ. Γιάννου: Ο σχολικός εκφοβισμός υπάρχει (ΗΧΗΤΙΚΟ) Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Θέματα GR Times

15:1003/03

Καλαφάτης: Η λύση είναι στα χέρια του Κουφοντίνα Κοινωνία ,Πολιτική

15:0103/03

Κ. Παπαζάχος: Ήταν ο κύριος σεισμός – Οι μεγάλες δονήσεις του ρήγματος Τυρνάβου Ειδήσεις ,Ελλάδα ,Επιστήμη

15:0003/03

Σεισμός Ελασσόνας: Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «Εγκέλαδος» Κοινωνία ,Πολιτική

14:5303/03

Λεοντιάδης: Προειδοποιητική η αυριανή κινητοποίηση (ΗΧΗΤΙΚΟ) Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

14:4303/03

Δήμος Τυρνάβου – Σεισμός: Αυτοψία στις ζημιές από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

14:3903/03

Χρυσικός: 178 δισ. ευρώ κοστίζει η μη αντιμετώπιση της βαρηκοΐας στην ΕΕ (ΗΧΗΤΙΚΟ) Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

14:3103/03

Πειραιώς ΑΕΠΕΥ: Παραμένει στην πρώτη θέση Επιχειρήσεις

14:3003/03

Θεσ/νίκη: Ο «Ακύλας» βρήκε ναρκωτικά σε παιδικό παιχνίδι (VIDEO) Θεσσαλονίκη

14:2003/03

Κούγιας στον υπόθεση Λιγνάδη: Έχει στηθεί λαϊκό δικαστήριο Πολιτική

14:1303/03

Τάσιος: Όσο φαίνεται κοντά η σεζόν τόσο είμαστε μακριά (ΗΧΗΤΙΚΟ) Β.Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

14:0803/03

Ισχυροί μετασεισμοί στη Θεσσαλία Κοινωνία ,Σημαντικά

14:0803/03

Πυρκαγιά σε ακατοίκητο σπίτι στην Πυλαία Θεσσαλονίκη

14:0003/03

Κορωνοϊός-Υπ. Εργασίας: Πλέγμα μέτρων στήριξης εργαζομένων και ανέργων Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Οικονομία

14:0003/03

ΔΕΦΑ: Σύμβουλοι για το business plan Ενέργεια ,Επιχειρήσεις

13:4503/03

Σεισμός Ελασσόνα: Απεγκλωβίστηκε άνδρας στο Μεσοχώρι Ελλάδα

13:3803/03

Κλιμάκιο μεταβαίνει με εντολή Μητσοτάκη στην περιοχή του σεισμού Κοινωνία ,Σημαντικά

13:3403/03

Θεσσαλονίκη: Κανένα πρόβλημα από τον σεισμό – Μαθητές βγήκαν προληπτικά στο προαύ... Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

13:3003/03

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την εξαγωγή προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης Ελλάδα ,Πολιτική

13:2003/03

Δήμος Λαρισαίων – Σεισμός: Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία (VIDEO) Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

13:1503/03

Νίτσας: Μέτρα «εδώ και τώρα» για τη Θεσσαλονίκη (ΗΧΗΤΙΚΟ) Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

13:1103/03

Ελασσόνα: Εγκλωβισμένος άνδρας στο Μεσοχώρι Κοινωνία

13:0703/03

Lidl: Αυξήσεις μισθών 3,5%, συνολικού ύψους 1.8 εκατ. Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

13:0003/03

Προγνωστικά. Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΣ και το value bet Αθλητισμός

12:5703/03

Μ. Σκορδίλης: Γνωστή σεισμικά η περιοχή της Ελασσόνας Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

12:5203/03

Δυνατός και επιφανειακός ο σεισμός – «Προέρχεται από γνωστό ρήγμα» Κοινωνία

12:4203/03

Ρωμανός: Συνήγορος του Κουφοντίνα ο ΣΥΡΙΖΑ (ΗΧΗΤΙΚΟ) Θέματα GR Times ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

12:4003/03

Σεισμός: Στους δρόμους της Λάρισας βγήκαν οι κάτοικοι (VIDEO) Κοινωνία ,Σημαντικά

12:4003/03

Θεσ/νίκη: Κλείνει η Πολεοδομία για 2 μέρες – Τουλάχιστον 3 κρούσματα κορωνοϊού Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

12:3203/03

ΣΕΠΕΕ: «Κολλάνε» οι εξαγωγές σε Ευζώνους και Κακαβιά Επιχειρήσεις

12:3003/03

Θεσ/νίκη: Διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

12:1803/03

Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Ελασσόνα – Αισθητός και στη Θεσσαλονίκη Κοινωνία ,Σημαντικά

12:1503/03

Θεσσαλονίκη: Καθαρισμός και απολύμανση στη Νέα Παραλία – Επιθεώρηση Ζέρβα (ΦΩΤΟ+V... Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

12:0303/03

ΝΔ: Η δήλωση του κ. Δρίτσα δεν ήρθε από το πουθενά Σημαντικά

12:0003/03

ΣΥΡΙΖΑ: «Ατυχής» η δήλωση Δρίτσα περί 17 Νοέμβρη Πολιτική

11:5203/03

ΞΕΕ: «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ MoU» στα χρώματα της Ελλάδας Ελλάδα ,Επικαιρότητα ,Επιχειρήσεις

11:4703/03

Νίτσας: Τηλεκπαίδευση, μαζικά τεστ και αναθεώρηση ωραρίων κυκλοφορίας Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Υγεία

11:4503/03

Ζέρβας για κρούσματα: «Βλέπουμε ότι το πράγμα και πάλι ξεφεύγει» (VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:4203/03

Θεσ/νίκη: Ζευγάρι αστέγων συγκινεί με ένα “δωμάτιο” στο κέντρο της πόλης (ΦΩΤΟ) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θέματα GR Times

11:3003/03

Σε διαδικτυακή συζήτηση του ΕΛΚ ο πρωθυπουργός Κοινωνία ,Πολιτική

11:2203/03

Κορωνοϊός: Στο τραπέζι οριζόντια μέτρα – Έκτακτη συνεδρίαση αυτή την ώρα Κορωνοϊός ,Σημαντικά

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ