ΠΑΜΑΚ: Στο 100% η εξ αποστάσεως διδασκαλία

ΠΑΜΑΚ: Στο 100% η εξ αποστάσεως διδασκαλία

Σχεδόν στο 100% έχει φτάσει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το ποσοστό διδασκαλίας μαθημάτων με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Όπως επισημαίνει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, «από την πρώτη στιγμή καταγράφεται εντυπωσιακή ανταπόκριση στα νέα δεδομένα και από τους φοιτητές και από τους διδάσκοντες, οι οποίοι ξεπερνώντας όποιες τεχνικές αδυναμίες εμφανίστηκαν, έδωσαν από την αρχή τον καλύτερο εαυτό τους για να μην χαθεί ούτε ώρα από το πρόγραμμα του εξαμήνου. Για να επιτύχουν το στόχο τους χρησιμοποιούν κυρίως δύο βασικές πλατφόρμες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το Google Meet και το Zoom».

Ο ίδιος, μάλιστα, τονίζει ότι «υπάρχουν προτάσεις τα μαθήματα να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια ορισμένων ημερών από τις διακοπές του Πάσχα, ώστε να αναπληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ώρες που χάθηκαν μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το θέμα θα συζητηθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου». Αναλυτικά η κατάσταση στα οκτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως εξής:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Στο εαρινό εξάμηνο του 2019-2020, στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών διδάσκονται συνολικά 47 μαθήματα. Από αυτά και τα 47 (40 μαθήματα, 3 εργαστήρια, 4 φροντιστήρια) προσφέρονται αυτήν τη στιγμή με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου είχαν ήδη διδαχθεί 42 από τα 47 μαθήματα, ποσοστό 89,4%, ενώ από σήμερα Τρίτη το ποσοστό διδασκαλίας έχει φτάσει το 100%.

Επίσης, από σήμερα το 100% των μεταπτυχιακών του Τμήματος διδάσκεται εξ αποστάσεως. Ειδικότερα, από τα 7 μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη μέχρι χθες είχε διδαχθεί το 57% και από σήμερα το σύνολο. Από τα 8 μαθήματα του ΔΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομικά μέχρι χθες το 50% και από σήμερα το 100% και τέλος από τα 7 μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Εφαρμοσμένα Οικονομικά, μέχρι χθες είχε διδαχθεί το 57% των μαθημάτων εξ αποστάσεως και από σήμερα 31 Μαρτίου το ποσοστό έχει φτάσει το 100%.

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ) από τις 23/3/2020 έχουν ξεκινήσει τα 2/3 των μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου να διδάσκονται εξ αποστάσεως και από τις 26/3/2020 το 100% των μαθημάτων. Τα μαθήματα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είχαν αρχίσει νωρίτερα και συστηματικά από 23/3/2020.

Όλοι οι διδάσκοντες του Τμήματος ΒΣΑΣ έχουν ξεκινήσει τα μαθήματά τους με διαλέξεις σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Google meet) και σε συνδυασμό με την ασύγχρονη διδασκαλία μέσω Compus. Οι διδάσκοντες κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση καλύπτοντας όσο μπορούν την ύλη με παροχή επιπρόσθετου υλικού, εκτός εγχειριδίου, μέχρις ότου επιλυθεί το ζήτημα αυτό κεντρικά.

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων όλα τα προπτυχιακά και όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα διεξάγονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Επιπλέον, στο σύστημα Compus έχουν αναρτηθεί και τα 64 προπτυχιακά μαθήματα, το σύνολο των οποίων μπορούν να διδαχθούν διαδικτυακά. Ο μέγιστος εκτιμώμενος αριθμός φοιτητών που μπορούν να συμμετέχουν στο σύστημα είναι 5.780.

Για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), τα 5 μαθήματα του ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση άρχισαν από τις 27/3, τα 6 του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από τις 28/3, τα 4 του ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων από τις 26/3, τα 9 του ΠΜΣ στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων από τις 27/3, τα 4 του ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις 26/3. Από τα 13 μαθήματα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΠΜΣ- Μεταπτυχιακό στη ν Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ τα 7 μαθήματα έχουν αρχίσει ήδη ενώ τα υπόλοιπα 6 αρχίζουν τις επόμενες δύο ημέρες. Τέλος και τα 5 μαθήματα του ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα- MIS, άρχισαν να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως από χθες.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μέχρι τις 29 Μαρτίου 2020 τα μισά από τα εαρινά μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και τα μισά εαρινά μαθήματα των τριών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος (ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», ΠΜΣ στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» και ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση») έχουν διδαχθεί με εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το διδακτικό υλικό έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα Compus.

Από σήμερα 30 Μαρτίου 2020, όλα τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και όλα τα μαθήματα των Μεταπτυχιακών διεξάγονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και τα μαθήματα αναρτώνται στην ίδια πλατφόρμα.

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών το 97% των μαθημάτων (57 στα 59) διεξάγεται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ τα υπόλοιπα δύο μαθήματα δεν πραγματοποιούνται λόγω ασθενείας διδασκόντων.

Στα μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως διεξάγονται τα μαθήματα ως εξής: στο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική το 94% των μαθημάτων (15/16), στο ΠΜΣ Δίκαιο και Πληροφορική διεξάγεται το 100% των μαθημάτων (8/8) και τέλος στο ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων διεξάγεται το 100% των μαθημάτων (4/4).

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, δεδομένης της απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος ώστε τα μαθήματα να αρχίσουν να διεξάγονται εξ αποστάσεως σε κάθε περίπτωση από τις 26.3 και μετά, ελήφθη πρόνοια ώστε να αρχίσει η διδασκαλία όλων των μαθημάτων εξ αποστάσεως από την ημέρα αυτή, τηρώντας παράλληλα το εγκεκριμένο πρόγραμμα διδασκαλίας του Τμήματος (τυχόν αναγκαίες αναπληρώσεις θα προγραμματιστούν εν ευθέτω χρόνω). Υπήρξε ένας αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων (περίπου το 1/3) των οποίων η εξ αποστάσεως διδασκαλία ξεκίνησε από 23.3.2020. Σημειώνεται ότι ως προς τα μαθήματα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) η εξ αποστάσεως διδασκαλία είχε αρχίσει από τις 19.3.2020 με δύο μαθήματα και συνεχίζεται έκτοτε εκτεινόμενη σταδιακά στο σύνολο των μαθημάτων.

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής δεν υπάρχουν μαθήματα που δεν πραγματοποιούνται με μέθοδο τηλεκπαίδευσης. Ακόμη και τα εργαστηριακά μαθήματα τροποποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να διδάσκονται εξ αποστάσεως.

Από χθες το σύνολο των 45 προπτυχιακών και των 8 μεταπτυχιακών μαθημάτων, δηλαδή το 100%, πραγματοποιείται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης από τα 310 προσφερόμενα μαθήματα στα οποία υπάρχουν δηλώσεις φοιτητών, τα 298 πραγματοποιούνται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Είναι εντυπωσιακό ότι πραγματοποιείται τόσο μεγάλος αριθμός μαθημάτων, καθώς ο εξοπλισμός που χρειάζεται για μια αξιοπρεπή πραγματοποίηση ατομικών μουσικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου, πρέπει να είναι ειδικών προδιαγραφών.

Για τα υπόλοιπα δώδεκα μαθήματα που δεν πραγματοποιούνται είναι απολύτως απαραίτητη η διά ζώσης και ταυτόχρονη παρουσία φοιτητών και διδασκόντων, τόσο κατά τη διδασκαλία και την εξέταση, όσο και κατά την προετοιμασία των φοιτητών. Πρόκειται για τα μαθήματα Ειδίκευση Κρουστά, Ζητήματα Αυτοσχεδιασμού, Μουσική Δωματίου, Ορχήστρα, Παραστατική Συνόλων, Πιανιστική Συνοδεία, Σύνολα Παραδοσιακής Μουσικής, Σύνολα Τζαζ, Σύνολα Βιολοντσέλων, Φωνητικό Εργαστήριο, Τεχνικές όμποε – φαγκότου, Ψηφιακή Επεξεργασία Παρτιτούρας. Για τα μαθήματα αυτά θα υπάρξει μέριμνα, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες υγιεινής και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, να διδαχθούν και να εξεταστούν από τη στιγμή της άρσης των απαγορευτικών μέτρων, με σκοπό να μη χαθεί το τρέχον εξάμηνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

07:0028/05

Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη, σε όλη την Ελλάδα Ελλάδα ,Σημαντικά

00:0028/05

Τροπολογία: Μειώνεται στο 13% ο ΦΠΑ στην εστίαση Βουλή ,Επιχειρήσεις ,Σημαντικά

23:5927/05

Μέρκελ: Αναγκαία στενότερη συνεργασία στην Ευρώπη λόγω κορωνοϊού Διεθνή ,ΕΕ ,Κορωνοϊός

23:5527/05

Ξεπέρασαν τους 350.000 οι θάνατοι από κορωνοϊό Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5027/05

ΚΙΝΑΛ: Ζητά ρυθμίσεις για περιφερειακά κανάλια Media ,Πολιτική

23:4527/05

Κιλκίς: Μπλόκο σε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών Ελλάδα ,Κοινωνία

23:4027/05

Ακυρώνεται η εκτόξευση δύο αστροναυτών στο διάστημα – Δείτε live Διεθνή ,Σημαντικά ,Τεχνολογία

23:4027/05

Φεύγουν από τη Ρωσία με ιδιωτικά τζετ λόγω κορωνοϊού! Διεθνή

23:3027/05

Δανία: Ρομπότ στη μάχη της διάγνωσης του Covid-19 Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:2427/05

Σ. Αναστασιάδης: Ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα Βουλή ,Θεσσαλονίκη

23:2027/05

Γερμανία: Αύξηση εγκλημάτων με ακροδεξιό υπόβαθρο ΕΕ

23:1527/05

Χαρδαλιάς: Ένας κύκλος έκλεισε Κοινωνία ,Πολιτική

23:1027/05

ΠΟΥ: Αναζητά πόρους μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων! Διεθνή ,Υγεία

23:0627/05

Χαλκιδική: Δύσκολη η επόμενη μέρα για ξενοδοχεία κι επιχειρήσεις Β.Ελλάδα ,Κορωνοϊός

23:0027/05

Γερμανία: άρση της ταξιδιωτικής οδηγίας προς ΕΕ Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5027/05

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης Ζωής Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

22:4027/05

Ευρ. Κοινοβούλιο: «Θετικό» στην πρόταση για Ταμείο Ανάκαμψης ΕΕ ,Ειδήσεις

22:3027/05

Β. Παλαιοδήμος: Δεν τηρείται η νομοθεσία για το παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς Κοινωνία

22:2027/05

ΙΣΑ: Οδηγίες για τα κλιματιστικά, ελέω κορωνοϊού Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Υγεία

22:1027/05

Λ. Χρυσοστόμου: Επιστροφή στην εσωστρέφεια του τουρισμού (ΗΧΗΤΙΚΟ) Τουρισμός

22:0027/05

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για πρόταση Κομισιόν: Επιπόλαιοι πανηγυρισμοί Οικονομία ,Πολιτική

21:5027/05

Σταϊκούρας: Φιλόδοξη η πρόταση της Κομισιόν Οικονομία

21:4027/05

Κ. Μητσοτάκης: Τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης Κορωνοϊός ,Οικονομία

21:3027/05

Φωτιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου στην Κηφισιά Ελλάδα ,Κοινωνία

21:2127/05

Υπ. Εργασίας: Διευκρινίσεις για άδεια ειδικού σκοπού Κοινωνία ,Κορωνοϊός

21:1527/05

Συγκλονίζει ο σύζυγος της γυναίκας που σκοτώθηκε από κεραυνό Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

21:1027/05

Χατζηδάκης για τη σύνθεση της Επιτροπής «Φύση 2000» Επιχειρήσεις ,Πολιτική

21:0127/05

Έγκλημα στη Σητεία: Ισόβια στο συζυγοκτόνο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

20:5027/05

Κ. Μητσοτάκης: Συνάντηση με την «Πρωτοβουλία Εστίασης Θεσσαλονίκης» Θεσσαλονίκη

20:4027/05

Συνεδριάζει αύριο το υπουργικό συμβούλιο Κοινωνία ,Πολιτική

20:3027/05

Πράσινο Ταμείο: Ανάσα για τις λιγνιτικές πόλεις Δήμοι ,Περιβάλλον

20:2027/05

Συμμαχία ΠΚΜ και δήμων ενάντια στα κουνούπια Δήμοι ,Περιφέρειες ,Υγεία

20:1027/05

Παίζουν με τη μνήμη μας; Άρθρα

20:0827/05

Σε σπίτι πρώην υπουργού της ΝΔ ο εκρηκτικός μηχανισμός Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

20:0027/05

Πόλος έλξης η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Κορωνοϊός ,Οικονομία

19:5027/05

Παραμένει στον Αρκτούρο η άτυχη λύκαινα Περιβάλλον

19:4027/05

Η 85η ΔΕΘ προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Οικονομία

19:3027/05

Θεσ/νίκη: Συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού – Τι βρέθηκε στις έρευνες (ΦΩΤΟ) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

19:2027/05

Λ. Αυγενάκης: Επιστροφή για τη «Super League» Αθλητισμός

19:1127/05

Zoρπίδης: Μένω στο ΕΕΘ, υπηρετώ θεσμό και επαγγελματίες Θεσσαλονίκη ,Οικονομία ,Σημαντικά

19:1027/05

Ξεκινούν τα δρομολόγια για τα καραβάκια Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη

19:0027/05

Φλώρινα: Χιόνισε τέσσερις μέρες πριν τον Ιούνιο (ΒΙΝΤΕΟ) Ελλάδα

18:5027/05

Γ. Βρούτσης: Διαφάνεια ξανά στο «Ήλιος» Κοινωνία ,Οικονομία

18:4027/05

Πληροφορίες για φονική παράσυρση πεζού ζητά η ΕΛ.Α.Σ. Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

18:3027/05

Ζητούν την μοριοδότηση παιδιών υγειονομικών Κορωνοϊός ,Παιδεία

18:2027/05

Ο Τραμπ απειλεί να κλείσει τα social media Διεθνή

18:1427/05

Κορωνοϊός: 18 νέα κρούσματα στη χώρα μας Κορωνοϊός ,Σημαντικά ,Υγεία

18:1027/05

Σιμόπουλος: Ενισχύεται η Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

18:0027/05

Ρωσία – Covid-19: Στους 161 οι νεκροί μέσα σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

17:5027/05

Στην αγορά των Αμπελοκήπων ο Κ. Μπακογιάννης (ΦΩΤΟ) Δήμοι

17:5027/05

Έγκλημα στη Σητεία: Σοκάρει η απολογία του δράστη Ελλάδα ,Κοινωνία

17:4027/05

Κρήτη: Απάτη με… ντομάτες Ελλάδα ,Κοινωνία

17:3327/05

Παρέμβαση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Έβρο Διεθνή ,Σημαντικά

17:3027/05

Δ. Θεσ/νικης: Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών από χόρτα Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

17:2027/05

Κ. Χατζηδάκης: Νομοσχέδιο για ηλεκτροκίνητες μετακινήσεις Κοινωνία ,Περιβάλλον

17:1027/05

Ετοιμάζει ανασχηματισμό ο Ερντογάν Διεθνή

17:0027/05

Κορωνοϊός: Νέο θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων στο Περού Διεθνή

16:5027/05

Η επόμενη πανδημία μπορεί να είναι πραγματικά «μεγάλη» Κορωνοϊός

16:4027/05

Άνοδος κρατήσεων για διακοπές στην Ελλάδα Οικονομία

16:3027/05

Πρόστιμο για γκράφιτι στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:2027/05

Ερυθρός Σταύρος: Διαμαρτυρία εργαζομένων Κορωνοϊός ,Υγεία

16:1627/05

Θεσσαλονίκη: Ξανά πτήσεις στο εξωτερικό από την Aegean Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

16:1027/05

Ντέρμπι με γκολ στη Λειψία Αθλητισμός

16:0027/05

Συνάντηση ΕΑΥΘ με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

15:5027/05

Παίζοντας μπάλα στο… πάλαι ποτέ ανατολικό μπλοκ Αθλητισμός

15:4927/05

Μια ιστορία για τον Έβρο Άρθρα

15:4327/05

Τι δήλωσε ο Μ. Χρυσοχοΐδης από τον Έβρο Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

15:4027/05

Στοίχημα προγνωστικά: Γερμανία και Τσεχία στις επιλογές μας Αθλητισμός

15:3027/05

ΚΕΔΕ: Τι ζητά για το «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμοι ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

15:2027/05

Βραζιλία-Covid19: Νέο αρνητικό ρεκόρ θανάτων Διεθνή ,Κορωνοϊός

15:1627/05

ΔΕΘ- Helexpo: Η 85η ΔΕΘ στις συνθήκες που επιβάλλει ο covid-19 Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

15:1227/05

ΣΕΒΕ: Πρόγραμμα κατάρτισης για άνεργους επιστήμονες Επιχειρήσεις

15:1027/05

Θεοδωρικάκος: Να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις για τα τραπεζοκαθίσματα Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Κοινωνία

15:0027/05

«Μαζικές απολύσεις σε πολυκαταστήματα & σούπερ μάρκετ» Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη ,Οικονομία

15:0027/05

Τι είπε ο Πέτσας για την ύφεση και την ανάκαμψη Οικονομία ,Πολιτική

14:5027/05

Δένδιας: Τα σύνορα της χώρας φυλάσσονται και θα φυλαχθούν απολύτως Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

14:4727/05

Θεσ/νίκη: Πλημμύρισαν οι δρόμοι (ΦΩΤΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

14:4027/05

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με ηγέτες 7 χωρών – Τι συζητήθηκε Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

14:3027/05

Μετανάστες έσπασαν την καραντίνα στο Κρανίδι Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

14:2027/05

Χατζηδάκης-Ηλεκτροκίνηση: Δεν θα είναι κλιμακωτές οι επιδοτήσεις Ελλάδα ,Πολιτική

14:1927/05

Το αδιόρατο μεγαλείο και η σεμνή ταπεινότητα του εθελοντισμού Άρθρα

14:1027/05

Επίθεση με βιτριόλι: Νέο χειρουργείο για την 34χρονη Ελλάδα ,Κοινωνία

14:0727/05

Η κρίση επιβάλει, το τραπεζικό σύστημα να στηρίξει την μικρομεσαία επιχείρηση Άρθρα

14:0527/05

Σε κατάσταση επιλεκτικής χρεοκοπίας η Αργεντινή Διεθνή

14:0027/05

Κορωνοϊός: 47 νέοι θάνατοι στη Γερμανία Διεθνή ,ΕΕ ,Κορωνοϊός

13:5427/05

Κομισιόν: Ποια η πρόταση για την οικονομική ανάκαμψη Διεθνή ,ΕΕ ,Σημαντικά

13:5027/05

Κοτανίδου: Δεν υπάρχει εμβόλιο κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Υγεία

13:4527/05

Στο Μαξίμου Δένδιας – Παναγιωτόπουλος Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

13:4027/05

Πότε θα επαναλειτουργήσουν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ελλάδα ,Παιδεία ,Πολιτική

13:3027/05

Αστυνομικοί σκότωσαν αφροαμερικανό μπροστά σε κάμερα (VIDEO) Διεθνή

13:1527/05

Βορίδης: Βάζουμε τέλος στις παράνομες ελληνοποιήσεις Αγροτικά ,Αγροτική Οικονομία ,Βουλή

13:1027/05

Συνάντηση Κεραμέως με Σακελλαροπούλου – Τι συζήτησαν Ελλάδα ,Παιδεία

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ