Σε αχαρτογράφητα νερά μπήκαν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας που εδώ και λίγους μήνες οδηγούνται το ένα μετά το άλλο στη διαδικασία ανάδειξης των Συμβουλίων Διοίκησης και άρα και στην επιλογή του βασικού κορμού διοίκησης των Ιδρυμάτων που περιλαμβάνει τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις, στη βάση του νόμου 4957/2022, γνωστού και ως «νόμου πλαισίου για τη λειτουργία των ΑΕΙ» της τέως υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως.

Της Μαρίας Σαμολαδά

Και ενώ ο θεσμός των ΣΔ, δεν ήταν κάτι καινούργιο, καθώς αυτά είχαν νομοθετηθεί για πρώτη φορά στον νόμο Διαμαντοπούλου, εισήχθησαν νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες, καθιστώντας τα πανίσχυρα, χωρίς έλεγχο από κανέναν, με παράλληλη υποβάθμιση του ρόλου της Συγκλήτου που πλέον θα μπορεί να αποφασίζει μόνο για ακαδημαϊκά θέματα.

Ο στόχος του νέου νόμου ήταν να αποφευχθούν τόσο λάθη του παρελθόντος, όσο και σύγχυση των αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων με τα όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου, με μια νέα λογική λειτουργίας, για την οποία υπήρξαν και πολλές αντίθετες φωνές που έκαναν λόγο για δημιουργία «επιχειρηματικών πανεπιστημίων».

Το υπουργείο Παιδείας ωστόσο, επέμεινε και συνεχίζει να επιμένει πως το νέο μοντέλο διοίκησης και εκλογής των ΣΔ, προωθεί την αξιοκρατία και τον πλουραλισμό, την εξωστρέφεια, τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία και διαφάνεια και θα εξασφαλίσει στα ΑΕΙ απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης και σύνδεσης με την κοινωνία, προς όφελος τόσο της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και του κοινωνικού συνόλου.

Από τις πρώτες στιγμές ψήφισης του 4957/2022 ωστόσο, εντοπίστηκαν κάποια κενά και αδυναμίες όσον αφορά στον τρόπο εκλογής των ΣΔ, ενώ τέθηκαν και κάποια καίρια ερωτήματα όσον αφορά στο ενδεχόμενο να υπάρξουν παρασκηνιακές διαδικασίες και συνδιαλλαγές ανάμεσα στα Εσωτερικά Μέλη των ΣΔ, μέσα από τα οποία εκλέγεται και ο Πρύτανης.

Πώς γίνονται οι εκλογές – Η ανάδειξη των κενών και τα ερωτήματα

Σε πολύ γενικές γραμμές και με λίγα λόγια, τα ΣΔ, ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις αναδεικνύονται με την εξής διαδικασία: Τα μέλη ΔΕΠ του ΑΕΙ εκλέγουν τα έξι Εσωτερικά Μέλη που ψηφίζουν με τη σειρά τους για τα πέντε Εξωτερικά Μέλη. Οι 11 απαρτίζουν το Συμβούλιο Διοίκησης του ΑΕΙ και κατόπιν ψηφοφορίας εκλέγουν ένα από τα Εσωτερικά Μέλη ως Πρύτανη (ο οποίος ορίζει και τους Αντιπρυτάνεις).

Στην παραπάνω διαδικασία, ο νόμος δεν προέβλεψε το ενδεχόμενο να υπάρχει ισοψηφία ανάμεσα στα Εσωτερικά Μέλη, στη διαδικασία για την ανάδειξη των Εξωτερικών. Η αδυναμία αυτή φάνηκε ιδιαίτερα σε τρία πανεπιστήμια, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τα εσωτερικά μέλη των οποίων ισοψηφούσαν 3-3 σε απανωτές συνεδριάσεις (στο Θεσσαλίας μέχρι και 18 φορές), με αποτέλεσμα οι μέρες και οι μήνες να περνούν και να υπάρχει ορατό το ενδεχόμενο «ακυβερνησίας» στα ιδρύματα καθώς οι θητείες των πρυτανικών αρχών έληγαν.

«Ανάσα» έδωσε η ψήφιση τροπολογίας τον περασμένο Φεβρουάριο, με την οποία ορίστηκε τετράμηνη παράταση  για τους Πρυτάνεις των τριών πανεπιστημίων, με δυνατότητα παράτασης της θητείας και των Κοσμητόρων, το μέγιστο μέχρι την 31η Αυγούστου 2023.

Ωστόσο η παράταση στις θητείες, δεν έδινε ουσιαστική λύση στο πρόβλημα εξασφάλισης της απαραίτητης πλειοψηφίας, η οποία τελικά ήρθε με τροπολογία που εισήχθη στον νόμο 5043/2023 (ΦΕΚ Α’ 91/13-04-2023).

Με βάση αυτήν, σε περίπτωση μη εξασφάλισης της απαραίτητης πλειοψηφίας για την ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών,  εντός 30 ημερών από την ανάδειξη των Εσωτερικών, τότε η διαδικασία καθίσταται άγονη και επαναλαμβάνεται από την αρχή για όλα τα μέλη. Μετά την επαναπροκήρυξη εάν δεν υπάρξει και πάλι η πλειοψηφία για την ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών, τότε η συγκεκριμένη αρμοδιότητα περνάει στη Σύγκλητο που θα κληθεί να ψηφίσει. Αν και πάλι δεν υπάρξει πλειοψηφία για την εκλογή των πέντε Εξωτερικών, προβλέπεται ακόμη και κλήρωση μεταξύ των πρώτων που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, δίνοντας ίσως τέλος σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο αδιεξόδου.

Και λέμε ίσως, γιατί μπορεί να προκύψουν άλλοι αστάθμητοι παράγοντες. Στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών για παράδειγμα, τα Εσωτερικά Μέλη αναδείχθηκαν ήδη από τις 26 Απριλίου, ωστόσο εκκρεμεί ακόμα η συνεδρίασή τους γιατί, σύμφωνα με τις πληροφορίες του GRTimes, έχει κατατεθεί ένσταση για την εκλογική διαδικασία.

Στο ερώτημα για το αν οι καθυστερήσεις αποτελούν πρόβλημα, η απάντηση είναι σίγουρα ναι. Ειδικά στα ΑΕΙ όπου η διαδικασία σύρθηκε επί μακρόν. Είναι κοινός τόπος εξάλλου ότι σε παρατεταμένες προεκλογικές περιόδους, η προσοχή των ενδιαφερομένων δεν στρέφεται στα θέματα και τα προβλήματα των ιδρυμάτων, αλλά στην εξασφάλιση της εκλογής. Ωστόσο με δεδομένη την παραπάνω λύση, ευχή όλων είναι στις επόμενες εκλογές οι διαδικασίες να γίνουν έγκαιρα και σωστά.

Ένα άλλο ερώτημα, αφορά στο αν πράγματι ικανοποιείται η βούληση των μελών ΔΕΠ που εκλέγουν τα Εσωτερικά Μέλη και αν τα τελευταία είναι μια προσθήκη που θα προσφέρει πραγματικά στο ΑΕΙ ή αν θα αποτελούν πρωτίστως το σώμα εκλεκτόρων των Πρυτάνεων. Και αυτό διότι – όπως λένε και οι πολέμιοι του νόμου – υπάρχει ενδεχόμενο αδιαφανών συνδιαλλαγών και συμμαχιών ανάμεσα στα έξι Εσωτερικά Μέλη, τα οποία μπορούν να κάνουν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, προωθώντας την εκλογή συγκεκριμένων Εξωτερικών Μελών, όχι με βάση το βιογραφικό τους και τι θα προσφέρουν στο ίδρυμα, αλλά με βάση την εξασφάλιση της στήριξης τους, για να εκλεγούν στη θέση του Πρύτανη.

Ουσιαστικό θέμα φυσικά αποτελεί και το ενδεχόμενο στρέβλωσης της βούλησης της Ακαδημαϊκής κοινότητας, δεδομένου ότι αν πχ κάποιο υποψήφιο Εσωτερικό Μέλος εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές καθώς τα μέλη ΔΕΠ μπορεί να αναγνωρίζουν την αξία του, αυτό δεν σημαίνει ταυτόχρονα και εκλογή του στη θέση του Πρύτανη, ειδικά αν δεν μπει ο υποψήφιος στη διαδικασία «συναλλαγών» ή συμμαχιών.

Ο νόμος, δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα στα 11μελή Συμβούλια Διοίκησης να εκλέξουν Πρύτανη, ακόμα και ένα από τα έξι Εσωτερικά Μέλη που έλαβε τις λιγότερους ψήφους στις εκλογές, γεγονός που κατά πολλούς αποτελεί μέγιστη στρέβλωση.

Στρέβλωση τέλος κατά πολλούς, αποτελεί και το γεγονός ότι ενώ με βάση τον νόμο πλαίσιο, υποβαθμίζεται ο ρόλος της Συγκλήτου, στις περιπτώσεις των άγονων εκλογών αυτή είναι η οποία καλείται να δώσει λύση, ψηφίζοντας για τα Εξωτερικά Μέλη.

Η κατάσταση στα ΑΕΙ. Σε ποια έγιναν και σε ποια γίνονται ή θα γίνουν εκλογές

Ποια είναι όμως σήμερα η κατάσταση όσον αφορά στις Πρυτανικές εκλογές στα ΑΕΙ της χώρας με βάση τον νέο νόμο; Με βάση τα στοιχεία του ρεπορτάζ του GRTimes, είναι η εξής:

 • Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ): Στις 26 Απριλίου αναδείχθηκαν τα Εσωτερικά Μέλη του ΣΔ. Εκκρεμεί η συνεδρίαση τους για εκλογή των Εξωτερικών Μελών, καθώς έχει υποβληθεί μια ένσταση για την εκλογική διαδικασία που εξετάζεται από νομικό σύμβουλο. Η κανονική θητεία του απερχόμενου Πρυτανικού Συμβουλίου λήγει στις 31 Αυγούστου 2023
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Στις 24 Μαΐου αναδείχθηκαν τα Εσωτερικά μέλη του ΣΔ και η πρώτη συνεδρίαση για την εκλογή των Εξωτερικών Μελών ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου.
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Στις 14 Νοεμβρίου 2022 συγκροτήθηκε το 11μελές Συμβούλιο Διοίκησης και στις 22 Δεκεμβρίου 2022 αναδείχθηκε ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Πρύτανη, Σπυρίδων Κίντζιος.
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Στις 31 Οκτωβρίου αναδείχθηκαν τα Εσωτερικά Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και στις 16 Νοεμβρίου τα Εξωτερικά, ενώ κατόπιν Πρύτανης αναδείχθηκε ο Φώτιος Μάρης
 • Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος: Στις 5 Απριλίου 2023 αναδείχθηκαν τα Εσωτερικά Μέλη και στις 11 Απριλίου τα Εξωτερικά, ενώ στη συνέχεια στις 15 Μαΐου, με καθολική αποδοχή από το ΣΔ εξελέγη Πρύτανης ο Σταμάτης Αγγελόπουλος
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Στις 11 Μαΐου αναδείχθηκαν τα Εσωτερικά μέλη του ΣΔ και την 1η Ιουνίου ήταν προγραμματισμένη η πρώτη συνεδρίαση τους για την ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών.
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Στις 31 Μαΐου η πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων (στις 16 Μαΐου) Εσωτερικών Μελών του ΣΔ για τη διαδικασία εκλογής των 5 εξωτερικών μελών
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας είναι ο Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης από 31 Οκτωβρίου 2022
 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Στις 11 Οκτωβρίου 2022 αναδείχθηκαν τα Εσωτερικά Μέλη και στις 18 Οκτωβρίου τα Εξωτερικά, ενώ στις 27 Νοεμβρίου 2022 διαπιστώθηκε η εκλογή στη θέση του Πρύτανη του Νικόλαου Κατσαράκη.
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Η θητεία του Πρύτανη Ανδρέα Φλώρου λήγει στις 31 Αυγούστου 2024
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Η θητεία του Πρύτανη Δημήτριου Μπουραντώνη λήγει στις 31 Αυγούστου 2024
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Μετά τις άγονες εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, στις 18 Μαΐου αναδείχτηκαν τα 6 Εσωτερικά Μέλη του ΣΔ
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Στις 15 Μαΐου εξελέγη από το Συμβούλιο Διοίκησης – το οποίο συγκροτήθηκε στις 3 Απριλίου – Πρύτανης, ο Παναγιώτης Καλδής.
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την οποία , στο αξίωμα επανεξελέγη ο νυν Πρύτανης, Θεόδωρος Θεοδουλίδης. Στις 23 Φεβρουαρίου 2023 είχαν αναδειχθεί τα Εσωτερικά Μέλη του ΣΔ και στις 3 Μαρτίου τα εξωτερικά.
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Στις 12 Μαΐου εξελέγησαν τα Εξωτερικά Μέλη και μέχρι τις 28 Μαΐου που έληγε η προθεσμία για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση του Πρύτανη, κατατέθηκε μόνο η υποψηφιότητα του Χαράλαμπου Μπιλλίνη ο οποίος και καταλαμβάνει το αξίωμα.
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Στις 19 Δεκεμβρίου 2022 κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, η Άννα Μπατιστάτου εκλέχθηκε στη θέση της Πρυτάνεως.
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: Η θητεία του Πρύτανη Γεώργιου Κοντάκη λήγει στις 31 Αυγούστου 2024
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Στις 30 Μαΐου η Σύγκλητος στην πρώτη της συνεδρίαση ανέδειξε τα 5 Εξωτερικά Μέλη του ΣΔ – Προηγήθηκαν πολλές άκαρπες συνεδριάσεις των Εσωτερικών Μελών και επαναπροκήρυξη των εκλογών για τα Εσωτερικά Μέλη, καθώς η κανονική θητεία της διοίκησης έληγε στις 31 Αυγούστου 2022.
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: Η θητεία του Πρύτανη Χρήστου Μπούρα λήγει στις 31 Αυγούστου 2024
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Στις 25 Οκτωβρίου αναδείχθηκαν τα Εσωτερικά Μέλη του ΣΔ και στις 31 Οκτωβρίου και τα Εξωτερικά και από τη διαδικασία εκλογής πρύτανη αναδείχθηκε ομόφωνα ο Μιχάλης Σφακιανάκης
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Στις 11 Οκτωβρίου 2022 αναδείχθηκαν τα Εσωτερικά Μέλη του ΣΔ και στις 19 Οκτωβρίου και τα Εξωτερικά. Στη συνέχεια ομόφωνα επανεξελέγη πρύτανης ο Αθανάσιος Κατσής
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών: Η θητεία της Πρυτάνεως Χριστίνας Κουλούρη λήγει στις 31 Αυγούστου 2024
 • Πολυτεχνείο Κρήτης: Στις 24 Οκτωβρίου 2022 αναδείχθηκαν τα Εσωτερικά Μέλη του ΣΔ και την 1η Νοεμβρίου τα Εξωτερικά. Την 1η Δεκεμβρίου αναδείχθηκε Πρύτανης ο Μιχάλης Ζερβάκης
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Η θητεία της Πρυτάνεως Μαρίας Νικολαΐδη, λήγει στις 31 Αυγούστου 2024

Το πολύπλοκο σύστημα της ταξινομικής ψήφου

Η εκλογή των Εσωτερικών Μελών των Συμβουλίων Διοίκησης διεξάγεται με το πολύπλοκο σύστημα της ταξινομικής ψήφου που προβλέπει μεταξύ άλλων ενιαίο ψηφοδέλτιο και ψήφο με σειρά προτίμησης, με δυνατότητα όμως εκλογής ενός υποψηφίου από κάθε σχολή.

Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται σε αλλεπάλληλους γύρους και σε κάθε έναν εκλέγεται κατ’ αρχάς ο υποψήφιος που επιτυγχάνει το εκλογικό μέτρο ενώ αποκλείεται ο υποψήφιος με τις λιγότερες ψήφους.

Το περίσσευμα των ψήφων – σε σχέση με το εκλογικό μέτρο – του εκλεγμένου, μεταφέρεται στην επόμενη προτίμηση κάθε ψηφοφόρου του, ενώ στην περίπτωση απόρριψης ενός υποψηφίου όλες οι ψήφοι του μεταφέρονται στην επόμενη προτίμηση κάθε ψηφοφόρου του.

Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη και ότι μόνο ένας υποψήφιος από κάθε σχολή μπορεί να εκλεγεί, με το αποτέλεσμα να θεωρείται αναλογικό, καθώς αποφεύγεται η υπερεκπροσώπηση  μεγάλων σχολών.

Το παράδειγμα του ΑΠΘ

Στο μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι εκλογές για την ανάδειξη Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης διεξήχθησαν στις 24 Μαΐου 2023.

Από το σύνολο των 1603 ψηφοφόρων, υπήρξαν 1442 έγκυρα ψηφοδέλτια και προέκυψαν τα αποτελέσματα που φαίνονται και στον παρακάτω πίνακα και που περιλαμβάνουν τόσο τις πραγματικές ψήφους 1ης προτίμησης του εκλογικού σώματος, όσο και την τελική κατάταξη με βάση το σύστημα της ταξινομικής ψήφου και τις σταθμισμένες ψήφους.

Από την κατάταξη με βάση τον αριθμό των ψήφων, προκύπτει σαφές προβάδισμα του κ. Ευστράτιου Στυλιανίδη, ο οποίος σύμφωνα με το αποτέλεσμα φαίνεται ότι είναι αυτός που απολαμβάνει και τη μεγαλύτερη στήριξη από την Πανεπιστημιακή κοινότητα του Ιδρύματος.

Εξασφαλίζει όμως η πλειοψηφία αυτή του κ. Στυλιανίδη την εκλογή του στη θέση του Πρύτανη; Με βάση τον νόμο, η απάντηση είναι όχι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν τις προηγούμενες ημέρες το φως της δημοσιότητας, ο κ. Στυλιανίδης δεν μπήκε στη διαδικασία συνεργασιών ή «αφανών ομάδων» πριν τις εκλογές και συμμετείχε σε αυτές μόνος.

Αντίθετα συμπόρευση με άλλους υποψηφίους «καλλιέργησαν» οι κ. Φείδας, Ζαρωτιάδης και Αναστασιάδης, οι οποίοι μαζί με τον κ. Στυλιανίδη φέρονται να απαρτίζουν και την τετράδα των πραγματικών διεκδικητών της Πρυτανείας.

Κάτω από αυτά τα δεδομένα, αποτελεί ερώτημα το αν θα εκφραστεί η βούληση της Πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως αυτή αποτυπώθηκε από το αποτέλεσμα των εκλογών για τα Εσωτερικά Μέλη του ΣΔ ή αν θα επικρατήσει ο υποψήφιος ο οποίος χάραξε στρατηγική συνεργασιών ή δημιουργίας «αφανών ομάδων», μέσα από τις οποίες θα προωθήσει πιο εύκολα τους δικούς του υποψήφιους για τα Εξωτερικά Μέλη και οι οποίοι θα συμβάλλουν επίσης στην εκλογή του.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι η παρούσα Πρυτανική αρχή έχει θητεία που λήγει στις 31 Αυγούστου, το ζητούμενο είναι η διαδικασία να προχωρήσει απρόσκοπτα και έγκαιρα, για να μην τεθεί κίνδυνος καθυστέρησης που μπορεί να οδηγήσει σε ακυβερνησία το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας.

Δεδομένο είναι πως διανύουμε την πρώτη περίοδο εφαρμογής του νέου νόμου τον οποίο υπερασπίστηκε δυναμικά η απερχόμενη κυβέρνηση της ΝΔ και η υπουργός Παιδείας. Ύστερα από τις διορθωτικές παρεμβάσεις που έλυναν τα θέματα εκλογιμότητας λόγω μη εξασφάλισης των απαραίτητων πλειοψηφιών στα ΣΔ, απομένει να διαπιστωθεί εάν θα υπάρξουν και άλλες ρυθμίσεις που θα αποκαθιστούν σε μεγαλύτερο βαθμό τη βούληση των μελών που ψηφίζουν για τα Εσωτερικά Μέλη και που θα αντιμετωπίζουν και τις άλλες στρεβλώσεις.

 

ΥΓ1: Πολλοί δέ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καί ἔσχατοι πρῶτοι, προειδοποίησε στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ο Ιησούς… Και μας αρέσει δεν μας αρέσει, ο πρώτος είναι πρώτος.

ΥΓ2: Είναι θλιβερό να εισέρχονται πολιτικές τακτικές στην παιδεία. Δεν αξίζει σε κανένα πανεπιστημιακό ίδρυμα να κινδυνεύει με «ακυβερνησία», δεν τιμά καμία «φωτισμένη» προσωπικότητα να μην δείχνει το δρόμο της συνεργασίας και της συνεννόησης για την πρόοδο και την ανάπτυξη.

ΥΓ3: Τελικά η δημοκρατία, τι πολίτευμα είναι; Πώς «δικαιώνεται» η πλειοψηφία;

ΥΓ4: Ο εκσυγχρονισμός και η εξωστρέφεια ενός εκπαιδευτικού ανώτατου ιδρύματος είναι αναγκαία για την καταξίωσή του.

(Φωτογραφία αρχείου)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΑΠΘ: Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για το συμβούλιο διοίκησης-Ποιες οι πιθανότητες να πάμε σε δεύτερες εκλογές

Στράτος Στυλιανίδης: Πάμε όλοι μαζί, ώστε το ΑΠΘ να εξελιχθεί σε Πανεπιστήμιο αναφοράς στην εκπαίδευση (VIDEO)

Διαμάντι για τη Θεσσαλονίκη το Αγγλόγλωσσο πρόγραμμα στην Ιατρική του ΑΠΘ (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Φείδας: Αποκλειστικό κίνητρο η αναγνώριση της προσφοράς μου στην πανεπιστημιακή κοινότητα

Γ. Ζαρωτιάδης: «Το ΑΠΘ πάνω από όλους και όλες»

Εκλογές στο ΑΠΘ: Άνοιξαν οι ηλεκτρονικές κάλπες-Ποιοι διεκδικούν τη θέση του Πρύτανη

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top