ΠΚΜ: Η απασχόληση σε χονδρεμπόριο, μεταφορές, logistics

ΠΚΜ: Η απασχόληση σε χονδρεμπόριο, μεταφορές, logistics

Ρεπορτάζ: Άννη Καρολίδου

Σε μία πολύ δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας, χονδρικό εμπόριο και μεταφορές δημιούργησαν 2.922 νέες θέσεις εργασίας στο 7μηνο του 2020 στην Κεντρική Μακεδονία, αν και όπως φαίνεται από τα στοιχεία που επεξεργάσθηκε η Π.Κ.Μ., επέφερε πλήγμα στον κλάδο των logistics με απώλεια 232 θέσεων εργασίας, κάτι εξηγήσιμο αφού “πάγωσε” η τροφοδοσία ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κώστας Γιουτίκας, η κάμψη στην απασχόληση των κλάδο των logistics εκτιμάται ως προσωρινή, αν ληφθεί υπόψη ότι την προηγούμενη χρονιά, το 2019, είχαν δημιουργηθεί 499 νέες θέσεις εργασίας, ενώ στα τελευταία 2,5 χρόνια αδειοδοτήθηκαν 300 επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανομής στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Προφανώς, η επαναλειτουργία της οικονομίας και πιο συγκεκριμένα του HORECA, θα δώσει νέα ώθηση στην απασχόληση στον κλάδο των logistics μέσω και της υλοποίησης των έργων που έχουν αδειοδοτηθεί και όσων ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί.

“Το Χονδρικό Εμπόριο και τα  Logistics,  το 2019, με τη δραστηριότητά  τους στην Κεντρική Μακεδονία συνεισέφεραν το 78, 4 %  των συνολικών  νέων  θέσεων εργασίας  πανελλαδικά στους τομείς τους, ενώ το αντίστοιχο  ποσοστό  θέσεων εργασίας (Χονδρεμπόριο – Χερσαίες Μεταφορές) στο οικονομικά καθηλωμένο από την πανδημία πρώτο 7μηνο του 2020,  αν και παρουσίασε κάμψη , διατηρήθηκε  υψηλό. Η συνεισφορά των δύο κλάδων σε νέες  θέσεις  εργασίας σε πανελλαδικό επίπεδο στους τομείς τους είναι  της τάξεως του 64,8 %”.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι το 2019, η συμμετοχή των νέων θέσεων εργασίας στους κλάδους Χονδρεμπορίου, Logistics και Μεταφορών, στο σύνολο νέων θέσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας,  στην Κεντρική Μακεδονία, ήταν υπερδιπλάσια σε ποσοστό, από ότι στη χώρα ολόκληρη. Έτσι, αυτοί οι τρεις κλάδοι έδωσαν το 12,4% των νέων θέσεων εργασίας στην Κεντρική Μακεδονία, όταν στο σύνολο της χώρας έδωσαν το 5,7%, γεγονός που αναδεικνύει και την αναπτυξιακή τους προοπτικής σε ό,τι αφορά και στην απασχόληση.

Με βάση την επεξεργασία των αντίστοιχων στοιχείων (Εργάνη, ΕΙΕΑΔ )  από το Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην ΠΚΜ προκύπτει ότι:

  1. Για το 2019, οι κλάδοι 46 (χονδρεμπόριο) και 52 (αποθηκεύσεις/logistics) δημιουργούν στην ΠΚΜ το 50,3% και το 28,1% των συνολικών ν.θ.ε. της Χώρας στους αντίστοιχους κλάδους, πολύ περισσότερο δηλαδή από τη μέση συμμετοχή της ΠΚΜ (15,1%), γεγονός που υποδηλώνει ανερχόμενη εξειδίκευση της ΠΚΜ (Γράφημα 1). Είναι χαρακτηριστικό ότι τη χρονιά αυτή, οι 8 στις 100 ν.θ.ε. στην ΠΚΜ δημιουργήθηκαν στο Χονδρικό Εμπόριο.

Yπογραμμίζεται δε η σημαντική συμβολή του κλάδου των  Logistics (Κέντρα Αποθήκευσης και  Διανομής) στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το 2019,  δεδομένου ότι πρόκειται για ένα νέο αναπτυσσόμενο κλάδο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με εντυπωσιακή δυναμική τα τελευταία 2, 5 χρόνια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αντιπεριφέρειας Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε αυτό το διάστημα (2,5 χρόνια) έχουν  αδειοδοτηθεί  συνολικά 300 επιχειρήσεις  στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όπως έχει γράψει το GRTimes.gr, είναι εταιρείες που δημιουργούν κέντρα αποθήκευσης για την εξυπηρέτηση των εργασιών τους και εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε τρίτους.

  1. Για το 7μηνο του 2020, (όπου υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στοιχεία) , η ίδια τάση παρατηρείται τόσο για τον κλάδο 46 (Χονδρικό εμπόριο), με συμμετοχή της ΠΚΜ κατά 39% στις αντίστοιχες ν.θ.ε. της Χώρας, όσο και για τον κλάδο 49 (Χερσαίες μεταφορές…) με συμμετοχή 25,8 %, έναντι 15,1% της μέσης συμμετοχής της ΠΚΜ (Γράφημα 2). Είναι χαρακτηριστικό ότι το διάστημα αυτό, οι 15 στις 100 ν.θ.ε. στην ΠΚΜ δημιουργήθηκαν στο Χονδρικό Εμπόριο.

Αν και ο ρυθμός δημιουργίας  νέων θέσεων εργασίας  στο Χονδρικό Εμπόριο το 2020, είναι μικρότερος του 2019, ωστόσο παραμένει εντυπωσιακά υψηλός δεδομένων των σχεδόν οριζόντιων  αρνητικών  επιπτώσεων  της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων στο σύνολο της οικονομικής  δραστηριότητας.

Εκτιμάται ότι  η αδιάλειπτη  λειτουργία των καταστημάτων ειδών διατροφής και των σούπερ μάρκετς και οι ανάγκες συνεχούς εφοδιασμού τους, λειτούργησαν υποστηρικτικά προς το  γενικό Χονδρεμπόριο κατά τη διάρκεια  της προηγούμενης χρονιάς.

 Ο κλάδος 52 εμφανίζει στο 7μηνο αρνητικό ισοζύγιο (-232 ν.θ.ε), σε αντίθεση με το 2019.

Η απουσία  τροφοδοσίας ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, σε όλη την επικράτεια της Κεντρικής Μακεδονίας, που στην πλειοψηφία τους παρέμειναν κλειστά και κατά τη διάρκεια  του καλοκαιριού, είναι η πιο πιθανή εξήγηση  για τη δραστική μείωση των θέσεων εργασίας στον κλάδο των Logístics, κατά  το πρώτο 7μηνο  του 2020

Δυναμισμός Επιλεγμένων Κλάδων  (2019) ΠΚΜ ΕΛΛΑΔΑ ΠΚΜ προς Χώρα
Κωδ (2D) Κλάδοι Νέες Θέσεις % Νέες Θέσεις % %
46 Χονδρικό Εμπόριο (εκτός οχημ.-μοτοσ.) 1.579 8,2% 3.137 2,5% 50,3%
52 Αποθήκευση & υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δρ/τες 499 2,6% 1.776 1,4% 28,1%
49 Χερσαίες μεταφορές & μεταφορές μέσω αγωγών 310 1,6% 2.239 1,8% 13,8%
 

Σύνολο ν.θ.ε. έτους

19.316 100% 127.644 100% 15,1%
 Δυναμισμός Επιλεγμένων Κλάδων (7μηνο 2020) ΠΚΜ ΕΛΛΑΔΑ ΠΚΜ προς Χώρα
       
Κλάδοι Νέες Θέσεις % Νέες Θέσεις % %
Χονδρικό Εμπόριο (εκτός οχημ.-μοτοσ.) 2.563 15,3% 6.570 5,9% 39,0%
Αποθήκευση & υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δρ/τες -232 Ν/Α 1.879 1,7% Ν/Α
Χερσαίες μεταφορές & μεταφορές μέσω αγωγών 359 2,1% 1.390 1,2% 25,8%
 

Σύνολο ν.θ.ε. 7μήνου

16.781 100% 111.305 100% 15,1%

“Παρά τις διακυμάνσεις μεταξύ του 2019 και του πρώτου 7μηνου του 2020, το Χονδρικό Εμπόριο, οι Χερσαίες Μεταφορές  και τα Logístics, αποδεικνύεται ότι είναι  πολλά  υποσχόμενοι και ιδιαίτερα ελπιδοφόροι  κλάδοι που μπορούν να προσφέρουν  ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση στην επανεκκίνηση  της τοπικής οικονομίας την επόμενη μέρα”, επισημαίνει ο κ. Γιουτίκας τονίζοντας ότι “η ‘‘άνθηση‘‘ των  Logistics επιτεύχθηκε  όταν  μετά από  τις πιέσεις μας το 2017, τέθηκε σε ισχύ ο «ξεχασμένος»  νόμος 4302/2014,  με τον οποίο  ρυθμίζεται  η λειτουργία  του διαμεταφορικού εμπορίου και μεταφέρεται  η  αρμοδιότητα αδειοδότησης  εταιριών Logistics στο Β΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης”.

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ