Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας

Εντός των επόμενων ωρών οι ιδιοκτήτες που έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους στις κατά τόπους Εφορίες ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής MyCar θα μπορούν να πραγματοποιήσουν άρση ακινησίας καταβάλλοντας μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας με το μήνα, χωρίς πρόστιμο.

Ωστόσο πολλοί κάτοχοι που είχαν δηλώσει ηλεκτρονικά την προσωρινή ακινησία του οχήματός τους προσπάθησαν τις τελευταίες ημέρες να πραγματοποιήσουν άρση ακινησίας αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό και μάλιστα κάποια στελέχη από Εφορίες δεν μπόρεσαν να τους δώσουν και λεπτομερείς εξηγήσεις. Επίσης να υπενθυμίσουμε πως σε περίπτωση που κάποιος έχει αφήσει τις πινακίδες του οχήματός του σε κάποια Εφορία για αρκετό καιρό τότε εκείνες θα έχουν καταστραφεί και θα πρέπει να πάρουν από εκεί μία βεβαίωση ώστε να εκδώσουν νέες πινακίδες κυκλοφορίας όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Η τροπολογία που αφορά στα μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας σε περίπτωση άρσης ακινησίας που ψηφίστηκε στο νόμο 4797/2021 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 66 / 23.04.2021) και τίτλο «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» ξεκαθαρίζει ότι η ισχύς της αρχίζει από τις 4 Μαΐου 2021 αλλά και πάλι η πλατφόρμα αποδείχθηκε ότι δεν κατάφερε να λειτουργήσει εξαιτίας των αργιών του Πάσχα αλλά και της Πρωτομαγιάς.

Στελέχη από την ΑΑΔΕ αλλά και το υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι είναι θέμα ωρών να λειτουργήσει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για όσους έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά την προσωρινή ακινησία ενώ για εκείνους που έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας τους σε κάποια Εφορία θα πρέπει να κλείσουν κάποιο ραντεβού ώστε να εξυπηρετηθούν.

Το άρθρο 47 του νόμου 4797/2021 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 66 / 23.04.2021) με ημερομηνία ισχύς από τις 4 Μαΐου 2021 αναγράφει χαρακτηριστικά ότι: «Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2021 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992

Αναλυτικά η τροπολογία:

Η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α’ 181) αντικαθίσταται από το πέμπτο εδάφιο και μέχρι το τέλος αυτής και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

1.Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2367/1953 (Α’ 82), τα τέλη κυκλοφορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, στις επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, στα τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών και στα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους.

Στα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα του ανωτέρω εδαφίου περιλαμβάνονται και τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα, βάσει του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), όπως ισχύει. Τα ανωτέρω οχήματα θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν εντός του έτους και οφείλονται γι’ αυτά τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία, κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 για ολόκληρο το έτος.

Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση. Κατ’ εξαίρεση, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2021, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος. Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται για τους σκοπούς του παρόντος, ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Τα τέλη κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώσεις καταβάλλονται πριν την άρση της ακινησίας.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τη φορολογική διοίκηση, ημέρα. Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, κατ’ εξαίρεση εντός του έτους 2021, καταβάλλονται αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους. Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός εξαιτίας του οποίου ήρθη η αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής. Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό, με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 4.5.2021»

Πηγή: Newsauto.gr

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ