Αίτημα να μην επιστραφούν οι Επιστρεπτέες 4&5

Αίτημα να μην επιστραφούν οι Επιστρεπτέες 4&5

Πάγωμα για μία διετία των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, από τις Τράπεζες, μη επιστροφή των Επιστρεπτέων Προκαταβολών 4 &5  και μείωση των ενοικίων κατά 50% για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις και όχι μόνο για αυτές που έκλεισαν με κρατική εντολή, όπως και άτομα δάνεια με κρατική εγγύηση μετά τη λήξη του lock down, είναι κάποια από τα μέτρα που  ζητάνε οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης.

Η στήριξη της απασχόλησης, της κατανάλωσης και της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσα από συγκεκριμένα μέτρα τόσο κατά τη διάρκεια του lockdown, όσο και μετά από αυτό, αναδεικνύεται μέσα από τις προτάσεις επιχειρήσεων-μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Το ΕΒΕΘ υλοποίησε έρευνα μεταξύ των επιχειρήσεων-μελών του, εκ των οποίων 82 ανταποκρίθηκαν, καταγράφοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις πιθανές λύσεις σε αυτά.

Από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων προκύπτει ότι η αναστολή λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τουλάχιστον δύο χρόνια, είναι αναγκαία ώστε να επέλθει σχετική ηρεμία στην αγορά, και θα μετριάσει ουσιαστικά τις ανησυχίες των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η μη επιστροφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 & 5, η χορήγηση δανείων με συνοπτικές διαδικασίες με πολύ χαμηλό, αν όχι μηδενικό επιτόκιο, οι επιδοτήσεις για δημιουργία e-shop, η προσωρινή άρση χορήγησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κα, περιλαμβάνονται στα μέτρα που οι επιχειρήσεις ζητούν να ληφθούν κατά τη διάρκεια του lockdown.

Έπειτα από την άρση του lockdown, οι επιχειρήσεις προτιμούν μεταξύ άλλων να υπάρξει δυνατότητα για ρύθμιση οφειλών σε πολλές δόσεις μέχρι και 10 χρόνια, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, να συνεχιστούν μέχρι το τέλος της πανδημίας οι Επιστρεπτέες Προκαταβολές και να επεκταθεί το μέτρο του μειωμένου ενοικίου τουλάχιστον για 6 μήνες.

Η κωδικοποίηση των προτάσεων των επιχειρήσεων συμπεριλήφθηκε σε επιστολή, την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Ιωάννης Μασούτης και απευθύνεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και στον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Η επιστολή είναι η ακόλουθη:

“Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με τη διττή ιδιότητα του  θεσμοθετημένου συμβούλου της Πολιτείας και του φορέα εκπροσώπησης όλων των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων του Νομού Θεσσαλονίκης, αποφάσισε να προχωρήσει σε καταγραφή των προτάσεων των ίδιων των μελών του για τα μέτρα στήριξης που θα περίμεναν από την Πολιτεία εν μέσω του 2ου lockdown, αλλά και των μέτρων στήριξης που θα επιθυμούσαν μετά την άρση των περιορισμών.  Η Κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει σημαντικά μέτρα στήριξης τα οποία, όπως θα διαπιστώσετε από τα ευρήματα της σχετικής έρευνας του ΕΒΕΘ, κρίνονται ως θετικά από τα μέλη μας. Ωστόσο, πέραν των οριζόντιων μέτρων, χρειάζονται και μέτρα που θα εστιάζουν σε συγκεκριμένους κλάδους που πλήττονται περισσότερο. Για το σκοπό αυτό, το ΕΒΕΘ δημιούργησε μία πλατφόρμα καταγραφής των προτάσεων των επιχειρήσεων-μελών του, οι οποίες εστιάζουν στα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν από την Κυβέρνηση για την υποστήριξης της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα, ταυτόχρονα δε δόθηκε στα μέλη μας η δυνατότητα να προτείνουν και μέτρα στήριξης που εστιάζουν στο δικό τους αντικείμενο.

Είναι προφανές ότι οι επιχειρήσεις είναι ήδη επιβαρυμένες από τις συνέπειες του πρώτου lockdown αλλά και της υποτονικής κατανάλωσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνεπώς, η πίεση που δέχονται αυτή τη στιγμή είναι αφόρητη καθώς προσπαθούν να κρατηθούν στη ζωή χωρίς ρευστότητα, χωρίς εισπράξεις και με τις υποχρεώσεις να επικρέμονται, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότερες πληρωμές των υποχρεώσεών τους ανεστάλησαν και δεν καταργήθηκαν.

Όπως είχαμε αναφέρει και στο υπόμνημα που καταθέσαμε στον κ. Πρωθυπουργό, κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Σεπτέμβριο, αυτό που έχει άμεση ανάγκη η οικονομία είναι η στήριξη της απασχόλησης, της κατανάλωσης και της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Σ’ αυτό ακριβώς το συμπέρασμα καταλήγουμε, μελετώντας τα αποτελέσματα της έρευνας.

Η πλατφόρμα καταγραφής δέχθηκε 82 απαντήσεις-προτάσεις από ισάριθμες επιχειρήσεις, οι οποίες, υπεύθυνα, με δήλωση επωνυμίας και ΑΦΜ, κατάθεσαν τις απόψεις τους στο διάστημα 7-19 Νοεμβρίου 2020. Τα σχετικά στατιστικά στοιχεία σε διαγράμματα και αριθμούς, αλλά και οι απόψεις-προτάσεις τους, αυτολεξεί, επισυνάπτονται στο παρόν.

Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής:

 • Η πληθώρα των προτεινόμενων παρεμβάσεων καταδεικνύει την έντονη ανησυχία των επιχειρήσεων για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων.
 • Οι απειλές που διαγράφονται από την παρατεταμένη υγειονομική κρίση και την αναστολή λειτουργιών της αγοράς προσλαμβάνονται ως εντονότερες από τις επιχειρήσεις, και με κάθε ενδεχόμενο μερικό ή ολικό lockdownθα ενισχύονται  εκθετικά.
 • Η αναστολή λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, για οφειλές σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τουλάχιστον δύο χρόνια, είναι αναγκαία ώστε να επέλθει σχετική ηρεμία στην αγορά, και θα μετριάσει ουσιαστικά τις ανησυχίες των επιχειρήσεων. Αν δεν ληφθεί αυτό το μέτρο, όλα τα υπόλοιπα δεν θα έχουν την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα και μάλιστα σύντομα θα γίνει αντιληπτό ότι η παροχή ρευστότητας και θα προσκρούει στον περιορισμό του Δημοσιονομικού Χώρου και θα πέφτει στο κενό (παγίδα ρευστότητας-liquidity trap).
 • Διαγράφεται ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης πανικού.

 Ακολούθως, επιχειρείται μια κωδικοποίηση των δημοφιλέστερων αλλά και κάποιων ειδικότερων και πιο εστιασμένων προτάσεων.

 1. Κατά τη διάρκεια του lockdown
 • Οι Επιστρεπτέες Προκαταβολές, και συγκεκριμένα η 4η και η 5η, να μην επιστραφούν.
 • Να δοθούν δάνεια με πολύ χαμηλό, αν όχι μηδενικό, επιτόκιο, με συνοπτικές διαδικασίες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν και τα παράπονα μελών ότι δεν έλαβαν καν απάντηση ή έλαβαν αρνητική απάντηση στην αίτηση για λήψη εγγυημένου ΤΕΠΙΧ δανείου COVID-19.
 • Να μειωθούν τα ενοίκια μέχρι και 50% και μάλιστα ακόμη και σε επιχειρήσεις που δεν έκλεισαν με κρατική εντολή.
 • Τα μέτρα στήριξης να αφορούν όλους ή περισσότερους ΚΑΔ, στο πρότυπο του Μαρτίου-Απριλίου 2020 καθώς -ναι μεν δεν έκλεισαν- αλλά στην πραγματικότητα πλήττονται. Το ουσιαστικό κριτήριο προτείνουν να είναι η σημαντική μείωση τζίρου και όχι το αντικείμενο δραστηριότητας.
 • Να δοθούν επιδοτήσεις για δημιουργία e-shop (αγορά υπολογιστή και εξοπλισμού, δημιουργία ιστοσελίδας κλπ.).
 • Να ανασταλεί η λήξη των επιταγών για μετά το Μάρτιο, κάποιοι μάλιστα μιλούν και για ένα έτος.
 • Να αρθεί προσωρινά η μη χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εφόσον η υποχρέωση πληρωμής τους έχει ανασταλεί.
 • Αξίζει επίσης να αναφερθεί η περίπτωση μη εξαγωγικής επιχείρησης χονδρικού εμπορίου νωπών φρούτων και λαχανικών που, αδυνατώντας να πωλήσει στο εσωτερικό, στράφηκε σε πελάτες του εξωτερικού και ζητά να της επιστραφούν τα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που κατέβαλε κατά την περίοδο της πανδημίας. Επισημαίνοντας ότι το ανωτέρω ζήτημα αφορά αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου της, προτείνει να εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση για τέτοιες περιπτώσεις (επιστροφής δηλαδή και όχι συμψηφισμού τουλάχιστον μέχρι κάποιο ύψος και μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας).
 • Τέλος, εκπρόσωπος του κλάδου των εκτελωνιστών προτείνει να παρασχεθεί έγκριση από την ΑΑΔΕ για ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών, σε περιπτώσεις που αυτές είναι δυνατόν να γίνονται από τα γραφεία τους, καθώς μία αντίστοιχη ρύθμιση είχε γίνει κατά την περίοδο του πρώτου lockdown. Αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα την αποτροπή συνωστισμού και την εύκολη διεκπεραίωση των διαδικασιών χωρίς κανένα κίνδυνο μόλυνσης.  Επιπλέον προτείνει η εφαρμογή της διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης τελωνειακού χαρακτήρα να ανασταλεί μέχρι 31/12/20, καθώς είναι μια νέα διαδικασία που με τις σημερινές συνθήκες δεν είναι έτοιμη ούτε η αρμόδια Υπηρεσία για την εφαρμογή της, αλλά ούτε και ο φορέας διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης (ΟΛΘ ΑΕ).
 1. Μετά την άρση του lockdown και μέχρι τέλους της πανδημίας
 • Να δοθούν άτοκα δάνεια με την εγγύηση του Κράτους.
 • Να συνεχιστούν μέχρι το τέλος της πανδημίας οι επιστρεπτέες προκαταβολές.
 • Να επεκταθεί το μέτρο του μειωμένου ενοικίου τουλάχιστον για 6 μήνες.
 • Να γίνει τρίμηνη αναστολή πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
 • Να διαγραφούν οι προσαυξήσεις.
 • Να δοθούν κουπόνια σε ανέργους, για κατανάλωση από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Να δοθεί επιδότηση στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων.
 • Να δοθεί επιδότηση στις εισφορές για την πρόσληψη προσωπικού.
 • Να συμπεριληφθούν στις ενισχύσεις που παρέχονται μέσω του ΕΣΠΑ και άλλοι ΚΑΔ.
 • Να γίνει αναστολή της καταβολής δόσεων ενήμερων τραπεζικών δανείων για ακόμη ένα εξάμηνο.
 • Να γίνεται πολύ αυστηρός έλεγχος στην τήρηση υγειονομικών κανόνων και πρωτοκόλλων (αριθμός εισερχομένων στα καταστήματα λιανικής, στους χώρους παραγωγής, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς), μάλιστα κάποιος προτείνει όχι μόνο επιβολή προστίμου αλλά και οι παραβάτες να τιμωρούνται με κλείσιμο για μια εβδομάδα.
 • Να επιταχυνθεί η εφαρμογή των μέτρων.
 • Να υπάρξει δυνατότητα για ρύθμιση οφειλών σε πολλές δόσεις μέχρι και 10 χρόνια, ανάλογα με το ύψος της οφειλής.

Κύριοι Υπουργοί, ελπίζοντας ότι –στο πλαίσιο του εφικτού- θα ανταποκριθείτε στα προαναφερόμενα, σας διαβεβαιώνουμε ότι το Επιμελητήριό μας, ως θεσμοθετημένος Σύμβουλος της Πολιτείας, θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια της Πολιτείας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση”.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

00:0019/01

Αγορά ομολόγων: Εν αναμονή των ανακοινώσεων Λαγκάρντ Διεθνή

23:5018/01

Ιταλία-Covid-19: 8.824 νέα κρούσματα και 377 θάνατοι Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:4018/01

Ινδία-Covid-19: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν πήγαν να εμβολιαστούν Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:4018/01

Γαλλία: Η χώρα μπορεί να εμβολιάσει 2,4 εκατ. πολίτες μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου Διεθνή

23:3318/01

Η Β. Πατουλίδου στο πλευρό της Σ. Μπεκατώρου (VIDEO) Αθλητισμός

23:3018/01

Πόρισμα εμπειρογνωμόνων: Καθυστέρησαν Κίνα και ΠΟΥ με την πανδημία Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:2018/01

Κουμουτσάκος: Η Ελλάδα πάει στις διερευνητικές με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο Πολιτική

23:1518/01

Rapid tests σε αστέγους με πρωτοβουλία του δήμου Θεσσαλονίκης Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

23:1018/01

Δυο έργα ενίσχυσης ξενώνων στηρίζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρειες

23:0518/01

Ιταλία: Η κυβέρνηση Κόντε έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή Διεθνή

23:0418/01

Επίσκεψη Νοτοπούλου στο 56ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ,Παιδεία

23:0018/01

Γκιουλέκας: Τα Σκόπια πρέπει να τηρήσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών Κορωνοϊός ,Πολιτική

22:5518/01

Συνάντηση Σ. Λιβανού με τον Ν. Μηταράκη Πολιτική

22:5018/01

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η άσκηση υποβρυχίων «Περισκόπιο» Ελλάδα

22:4518/01

Με την Σοφία Μπεκατώρου συναντήθηκε ο Λευτέρης Αυγενάκης Αθλητισμός

22:4018/01

Σ. Κυριακίδου: Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί ένα τρίτο κύμα Διεθνή ,ΕΕ ,Κορωνοϊός

22:3518/01

ΣΥΡΙΖΑ: Ευθύνη των υπουργών Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη η μη φύλαξη σταθμών του... Κόμματα ,Πολιτική

22:3018/01

Κορωνοϊός: Ρεκόρ ημερήσιων θανάτων στην Πορτογαλία Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:2518/01

Κύπρος: Πέντε θάνατοι και 162 νέα κρούσματα κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:2018/01

Χρηστίδης: Η προοδευτική διακυβέρνηση αφορά τους πολίτες κι όχι κόμματα και αξιώματα Κόμματα ,Πολιτική

22:1918/01

Τσαλταμπάση: Θα σταθώ έμπρακτα δίπλα στις φοιτήτριες του Γεωλογικού Τμήματος του ΑΠΘ Ελλάδα

22:1918/01

Τηλεφώνημα για βόμβα σε τέμενος στην Ιερά Οδό Κοινωνία

22:1518/01

Ν. Παπαθανάσης: Μπορεί να καλυφθεί σημαντικό μέρος του τζίρου Οικονομία ,Πολιτική

22:1018/01

Πρόγραμμα δωρεάν ασφάλισης μαθητών από τον δήμο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

22:0918/01

Κεντρική Μακεδονία: Σε ποιους δρόμους είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες Β.Ελλάδα ,Περιφέρειες

22:0518/01

Λαβρόφ: Κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίσει το εύρος των χωρικών του υδάτων Διεθνή

22:0018/01

Κοντοζαμάνης: Ο εμβολιασμός προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό Κορωνοϊός ,Πολιτική ,Υγεία

22:0018/01

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό αύριο για το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιασμού Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

21:5518/01

Παραμένει κλειστός ο ισθμός της Κορίνθου Ελλάδα

21:5018/01

Τηλεδιασκέψεις με κοινωνικούς εταίρους και φορείς ξεκινά ο Κ. Χατζηδάκης Πολιτική

21:4618/01

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας σε τροχαίο στην Αρκαδία Κοινωνία

21:4518/01

Επικοινωνία Ν. Αναστασιάδη – Ζ. Μπορέλ με επίκεντρο το Κυπριακό Διεθνή

21:4018/01

Le Figaro για Α. Διαμαντοπούλου και ΟΟΣΑ: Το βιογραφικό της μιλά από μόνο του Διεθνή ,Ελλάδα

21:3418/01

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε καφέ στο Κορδελιό Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

21:3218/01

Αναστολή συμβάσεων: Τι ισχύει το διάστημα 18 – 25 Ιανουαρίου – Η λίστα ΚΑΔ Επιχειρήσεις ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

21:3018/01

Business Insider: Παράταση του lockdown στη Γερμανία έως 14/2 Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:2018/01

Συναντήσεις Τσαβούσογλου με Μισέλ – Μπορέλ μέσα στην εβδομάδα Διεθνή

21:1018/01

Αυστραλία: Δεν αναμένεται να ανοίξουν τα σύνορα Διεθνή ,Κορωνοϊός

21:0518/01

«Έφυγε» από τη ζωή η ηθοποιός Πόπη Κόντου Lifestyle

21:0018/01

Εμβόλια-Covid-19: Πάνω από 40 εκατ. δόσεις έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:5518/01

Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά την Τρίτη 19/1 στην Αττική Παιδεία ,Περιφέρειες

20:5018/01

Μπεκατώρου: Δεν είμαι η μοναδική στο χώρο, σπάστε τη σιωπή σας Αθλητισμός

20:4518/01

Βρετανία-Covid-19: Πάνω από 4 εκατ. άνθρωποι έλαβαν την πρώτη δόση εμβολίου Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:4018/01

Μίχαλος: Κούρεμα χρέους πανευρωπαϊκά για τις πληγείσες επιχειρήσεις Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:3718/01

Θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική οδό Ηρακλείου – Μοιρών Κοινωνία

20:3618/01

Καπιτώλιο: Λήξη συναγερμού από την φωτιά που ξέσπασε κοντινή απόσταση Διεθνή

20:3018/01

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδικάζει την κράτηση Ναβάλνι Διεθνή

20:2018/01

Κλειστά αύριο τα σχολεία στη Δυτ. Μακεδονία – Ανοιχτοί οι παιδικοί σταθμοί σε 3 δ... Β.Ελλάδα ,Παιδεία

20:1418/01

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να θεωρείται εργατικό ατύχημα ο θάνατος από κορωνοϊό Ελλάδα ,Κορωνοϊός

20:0718/01

Φωτιά σε κεραμοσκεπή στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

20:0018/01

Άγνωστοι κατέστρεψαν τον χλοοτάπητα του γηπέδου των Ταγαράδων Θεσσαλονίκη

20:0018/01

Καραμανλής: Προς περιβαλλοντική αδειοδότηση, εντός τριμήνου, η μελέτη χάραξης του ΒΟΑΚ Πολιτική

19:5018/01

Ρωσία: Ποινή φυλάκισης 30 ημερών στον Αλεξέι Ναβάλνι Διεθνή

19:4918/01

Θεσσαλονίκη: Στην ουρά με τσουχτερό κρύο και παρουσία της ΕΛΑΣ (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

19:4218/01

«Interlife»: Eγκρίθηκε το Δελτίο εισαγωγής της στο ΧΑΑ Επιχειρήσεις

19:4018/01

Μ. Σχοινάς: Η ΕΕ καλωσόρισε την πρόταση του Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ΕΕ ,Κορωνοϊός

19:3018/01

Νέο βίντεο με την επίθεση στον σταθμάρχη στο μετρό Ομονοίας Κοινωνία ,Σημαντικά

19:2018/01

Συνάντηση ΥΕΘΑ με τον πρέσβη της Πολωνίας στην Αθήνα Πολιτική

19:1018/01

Focus Bari: Η αυξημένη χρήση των social media αυξάνει τη μοναξιά και φέρνει κατάθλιψη Ελλάδα ,Κοινωνία

19:0018/01

Παρουσιάστηκε στην ΕΕ η πρόταση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού ΕΕ ,Κορωνοϊός

18:5918/01

Θεμιστοκλέους: Υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού σε όλες τις περιοχές Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:5018/01

Δ. Ωραιοκάστρου: Κανονικά η λειτουργία των σχολείων αύριο Δήμοι

18:4018/01

Σταϊκούρας: Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων θα περιορίσει τις μακροοικονομικές ανισορροπίες Οικονομία

18:3018/01

Θεοδωρίδου: Λανθασμένη άποψη ότι το εμβόλιο μπορεί να προκαλέσει τη νόσο Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:3018/01

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν αντέχεται τρίτο κύμα παλινωδιών της κυβέρνησης Μητσοτάκη Κόμματα ,Πολιτική

18:2318/01

Παγώνη: Με τους ρυθμούς που πάμε δε θα έχουμε ανοσία τον Ιούνιο Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

18:2218/01

Ανάκληση κωδικών πασίγνωστου ενεργειακού ποτού στην Ελλάδα Ελλάδα

18:2018/01

Μειωμένα ενοίκια Νοεμβρίου: 15,3 εκατ. ευρώ σε 137.049 ιδιοκτήτες ακινήτων Κοινωνία ,Οικονομία

18:1918/01

Καραμανλής: Η «Εγνατία» θα υπάρχει και μετά την παραχώρηση Β.Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Πολιτική

18:1018/01

OK από Ε.Ε. για το Βόρειο Τμήμα του Ε-65 Ελλάδα ,Οικονομία ,Πολιτική

18:0718/01

Βίαζε ανήλικη δίνοντας χαρτζιλίκια! Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

18:0018/01

Δείτε LIVE την ενημέρωση για τους εμβολιασμούς Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

17:5718/01

Χάρτης κρουσμάτων: Πρώτη η Αττική, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

17:5118/01

Lockdown στο Καπιτώλιο: Βγαίνουν καπνοί από παρακείμενο κτίριο (VIDEO) Διεθνή

17:5018/01

Ο Γιάννης Μπούγας, νέος Γενικός Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Κόμματα ,Πολιτική

17:5018/01

Εγκαινιάστηκε το Κέντρο στήριξης των συγγενών θυμάτων της τρομοκρατίας Ελλάδα

17:4518/01

Έχασε τη μάχη με τον κορωνοϊό ακόμα ένας υγειονομικός – Στα 21 τα θύματα Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

17:4018/01

Κορωνοϊός: Πόσα πρόστιμα για μη τήρηση μέτρων Κοινωνία

17:3618/01

Στοίχημα: Με Μίλαν και Άρσεναλ στο 1.72 Αθλητισμός

17:3418/01

Κορωνοϊός: 320 κρούσματα σήμερα, 322 διασωληνωμένοι Ελλάδα ,Κορωνοϊός

17:3018/01

Δ. Θεσσαλονίκης: Rapid tests σε αστέγους Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

17:2018/01

Συμφωνία Ελλάδας – Αλβανίας για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος Διεθνή ,Πολιτική

17:1418/01

Θεσσαλονίκη: «Ξεστολίστηκε» η πλατεία Αριστοτέλους Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

17:1018/01

Κρήτη: Βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος Ελλάδα

17:0018/01

Μπακογιάννης: Αποκτούν και πάλι «ζωή» δεκάδες κτίρια-κοσμήματα στην Αθήνα Δήμοι ,Κοινωνία

16:5018/01

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο της Σητείας Ελλάδα

16:4918/01

Εύοσμος: Ένταση σε κηδεία Ρομά (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:4018/01

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον νέο πρωθυπουργό της Ρουμανίας Διεθνή ,Πολιτική

16:3018/01

Τσίπρας: Χωρίς μέτρα στήριξης έρχονται λουκέτα στο λιανεμπόριο Κόμματα ,Πολιτική

16:2018/01

Κ. Μακεδονία: Σύγκληση του περιφερειακού συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση Β.Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

16:1318/01

Καράογλου: Οι αλλοδαποί εργάτες γης να εισέρχονται στη χώρα μόνο με πιστοποιητικό εμβολ... Κορωνοϊός ,Πολιτική

16:1018/01

Ωραιόκαστρο: «Πράσινο φως» για ανέγερση δύο σχολείων μέσω ΣΔΙΤ Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

16:0018/01

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ευάγγελος Τζέλλας Ελλάδα

15:5718/01

Κορωνοϊός: Αποσύρθηκε η δίκη με τους κατηγορούμενους αδελφούς Ελλάδα ,Κοινωνία

15:5018/01

Στα 18,2 δισ. ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα στο 12μηνο Οικονομία

15:4818/01

8ο Δημ. Σχολείο Κορδελιού: «Πάγωσαν» τα μαθήματα λόγω βλάβης στα καλοριφέρ! Δήμοι ,Ελλάδα ,Θέματα GR Times

15:4318/01

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε σε ερωτήσεις πολιτικών συντακτών Κορωνοϊός ,Πολιτική

15:3018/01

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία Θεσσαλονίκη

15:2318/01

Απολογισμός και παροτρύνσεις από τον Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της ΝΔ Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

15:2018/01

Μάας: Η Τουρκία να σέβεται το διεθνές δίκαιο Διεθνή

15:1918/01

Τρ. Πειραιώς: Το «step up» για τους πληττόμενους δανειολήπτες Επιχειρήσεις ,Κορωνοϊός

15:1318/01

Η IDE επικεφαλής κοινοπραξίας του Κοινοτικού SMOTANET Επιχειρήσεις

15:1018/01

Σχοινάς: Η επιστήμη αποδεικνύεται ακόμη μία φορά η ελπίδα της ανθρωπότητας Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

15:0718/01

Στην ΕΥ Ελλάδος το συμβουλευτικό τμήμα της ConvertGroup Επιχειρήσεις

15:0618/01

Mητσοτάκης: Στέλνουμε το μήνυμα στην κοινωνία πως το εμβόλιο είναι ασφαλές Κορωνοϊός ,Πολιτική

15:0518/01

ΑΠΘ: Σπάει τη σιωπή της η Ηρώ – «Άκουγα φήμες μέχρι να γίνω θύμα» Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

14:5018/01

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Έργο ενίσχυσης και αναβάθμισης στους δήμους Πυλαίας-Χορτιάτη και Θέρμης Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη

14:4718/01

Ο Γιάννης Μπούγας νέος γγ της ΚΟ της ΝΔ Πολιτική

14:4018/01

Φοιτητικοί Σύλλογοι: Την Πέμπτη (21/1) η κινητοποίηση ενάντια στο ν/σ Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Παιδεία

14:3018/01

Μανδαλιανός: Αναγκαία η στήριξη τοπικών καταστημάτων Δήμοι

14:2218/01

Τσιάρας: Πρέπει ενδεχομένως να θωρακίσουμε το δικαιικό μας σύστημα Πολιτική

14:1018/01

Κίνα: Πάνω από 100 covid για 6ο συνεχόμενο 24ωρο Διεθνή ,Κορωνοϊός

14:0018/01

Άνοιγμα καταστημάτων: Εντατικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

14:0018/01

Ενοίκια: Ξεκινά η καταβολή αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες Κοινωνία ,Κορωνοϊός

13:5318/01

Αφιερωμένη στους εργαζομένους της η νέα καμπάνια της Lidl Ελλάς Επιχειρήσεις ,Κορωνοϊός

13:4718/01

Φουντουλάκης: Η καραντίνα «εκτόξευσε» κατάθλιψη, στρες και αυτοκτονικές τάσεις (ΗΧΗΤΙΚΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

13:4518/01

Βραζιλία: Περίπου 210.000 οι θάνατοι λόγω Covid-19 Διεθνή ,Κορωνοϊός

13:3018/01

Σε αυτοαπομόνωση Ευρωπαίοι Επίτροποι μετά το ταξίδι στην Πορτογαλία Διεθνή ,Κορωνοϊός

13:2218/01

Αυτοψία Γεωργιάδη – Παπαθανάση στην Ερμού (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός

13:1518/01

Κεραμέως σε πρύτανη ΑΠΘ: Να διερευνηθούν μέχρι τέλους οι καταγγελίες για σεξουαλική παρ... Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Παιδεία

13:1518/01

Γερμανία: Πάνω από 7.000 κρούσματα λόγω Covid σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

13:0018/01

ΗΠΑ-Ρωσία: Την απελευθέρωση Ναβάλνι ζητά ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Μπάιντεν Διεθνή

12:5518/01

Ταραντίλης: Να τηρήσουμε όλοι τα μέτρα για να αναπνεύσει η αγορά Κορωνοϊός ,Πολιτική

12:5018/01

Βαλιάνος: Έχει εκτονωθεί το ιικό φορτίο στη Χαλκιδική (ΗΧΗΤΙΚΟ) Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Θέματα GR Times

12:4518/01

Γαλλία: Πάνω από 16.000 κρούσματα covid σε 24 ώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

12:3318/01

ΑΠΘ: Κατάληψη στην πρυτανεία – Τι λένε οι φοιτητές (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

12:3018/01

Σιμόπουλος: Άνευ περιεχομένου η μετεγκατάσταση της ΔΕΘ στη Σίνδο Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

12:2618/01

Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη του Covid-19 Κορωνοϊός ,Πολιτική

12:1918/01

Εξετάζεται η άρση της απαγόρευσης μετακίνησης εκτός νομού Ελλάδα ,Κορωνοϊός

12:1518/01

Κορωνοϊός: Τεστ αίματος ανιχνεύει ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο Διεθνή ,Επιστήμη ,Κορωνοϊός

12:0518/01

ΑΠΘ: Παρέμβαση εισαγγελέα ζητά ο πρύτανης για καταγγελίες σεξουλικής παρενόχλησης Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

12:0318/01

Στεργιάδης: 120 οχήματα και 3.000 τόνοι αλατιού για τον «Λέανδρο» (ΗΧΗΤΙΚΟ) Β.Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

12:0218/01

Έμποροι Θεσσαλονίκης: Ανοίξαμε στο «τσακ» πριν το οριστικό κλείσιμο Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

11:4518/01

Ελβετία: Εντοπίστηκε παραλλαγμένο στέλεχος κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

11:3418/01

Πάτρα – Κορωνοϊός: Μεγάλη διασπορά σε παθολογική του «Αγίου Ανδρέα» Ειδήσεις ,Ελλάδα ,Θέματα GR Times

11:3018/01

Μόσιαλος: Αισιόδοξα νέα από τους εμβολιασμούς στο Ισραήλ Κοινωνία ,Κορωνοϊός

11:2718/01

Τσαμασλής: Χωρίς ρεύμα 360 μέρες ο δήμος Θερμαϊκού! (ΗΧΗΤΙΚΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:1718/01

Γεωργιάδης: Εξετάζεται το άνοιγμα των χιονοδρομικών κέντρων Επιχειρήσεις ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

11:1318/01

Απίστευτο θράσος από διαρρήκτες στα φυτώρια του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

11:0918/01

Καλαμαριά: Σύλληψη 30χρονου με κοκαΐνη και ζυγαριά Θεσσαλονίκη

11:0518/01

Σοφία Μπεκατώρου: Στον εισαγγελέα για κατάθεση το πρωί της Τετάρτης Κοινωνία

11:0018/01

Μέσα στην εβδομάδα η απόφαση για τον υπολογισμό του επιδόματος θέρμανσης Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

10:5818/01

Θεσ/νίκη: Ταυτοποιήθηκε δράστης ληστειών σε καταστήματα ψιλικών Θεσσαλονίκη

10:5318/01

Θεσσαλονίκη: Ουρές με το… «καλημέρα» σε καταστήματα (ΦΩΤΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:4718/01

Ποντάρισμα στην ταλαιπωρία των Παλμέιρας και Ερυθρού Αστέρα Αθλητισμός

10:4518/01

Χρυσοχοΐδης: Ισχυρή αστυνόμευση σε εμπορικούς δρόμους Κοινωνία

10:3518/01

Θεσ/νίκη: Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:3018/01

Κακοκαιρία «Λέανδρος»: Και στη Λήμνο χιόνια Κοινωνία

10:1518/01

Οβίδα εντοπίστηκε σε περιοχή της Πιερίας Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

10:0718/01

Τη δεύτερη δόση του εμβολίου έκανε ο Κ. Μητσοτάκης (ΦΩΤΟ) Κορωνοϊός ,Πολιτική

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ