Άνω – κάτω στο ΕΕΘ για τις οικονομικές καταστάσεις

Άνω – κάτω στο ΕΕΘ για τις οικονομικές καταστάσεις

Ρεπορτάζ: Άννη Καρολίδου

Άνω- κάτω έγιναν τα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΘ στη χθεσινή συνεδρίαση, επειδή διέρρευσαν στον Τύπο, έγγραφα με τα οποία αποκαλύπτεται ότι οκτώ μέλη του Δ.Σ., μεταξύ αυτών και τέσσερα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, αποσύρουν τη θετική ψήφο που είχαν δώσει πριν έξι μήνες και καταψηφίζουν τον ισολογισμό έτους 2019.

Το ζήτημα που ξέσπασε ταρακούνησε  το ΕΕΘ, αφού η διαφωνία αφορά  τη λογιστικοποίηση παλιών υποχρεωτικών συνδρομών, που φτάνουν στα 2,5 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά, δεν εμφανίσθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του 2019, με αποτέλεσμα μήνες μετά, κι’ αφού έγιναν επανειλημμένες οχλήσεις προς τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου, τη Διεύθυνση, τον Οικονομικό Επόπτη, οκτώ μέλη Δ.Σ. , μεταξύ αυτών ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, λογιστής κ. Λευτέρης Ωραιόπουλος, όπως και ο προηγούμενος πρόεδρος κ. Σταύρος Μπάσιας, επίσης λογιστής, να καταψηφίσουν τις οικονομικές καταστάσεις του 2019.

Η Διοίκηση ενημερώθηκε από τα τέσσερα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών στις 20 Μαίου, δηλαδή πριν ένα μήνα και εχθές το πρωί, 28 Μαίου, σε δημοσιογράφους στάλθηκε μια λίστα από εσωτερικά έγγραφα. Η λίστα στάλθηκε από πρόσωπο άγνωστο, το όνομα του οποίου δεν συνδέεται με τα μέλη οργάνων του Επιμελητηρίου, ενώ επίσης βέβαιο είναι, ότι τα έγγραφα αυτά, μόνο άτομα που έχουν πρόσβαση στο Συμβούλιο, θα μπορούσαν να τα έχουν και να τα δώσουν στη δημοσιότητα.

Τι ακολούθησε; Ένας μικρός ….χαμός στη χθεσινή συνεδρίαση. Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών αισθάνθηκαν εκτεθειμένα, ενώ εκνευρισμός επικράτησε και από μέλη του Δ.Σ., που έγγραφα ενημέρωναν ότι και αυτά αποσύρουν την ψήφο τους, αλλά ωστόσο επέμεναν ότι θα έπρεπε να περιμένουν την απάντηση του ΣΛΟΤ (Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης) και του Υπουργείου Ανάπτυξης, για το αν πρέπει αυτές οι απαιτήσεις να λογιστικοποιούνται και να εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των Επιμελητηρίων ή όχι.

Το GRTimes.gr, επόμενο ήταν να απευθυνθεί και στη Διοίκηση του ΕΕΘ, για εξηγήσεις, όπως και στον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών ενώ παρακάτω παραθέτει την επιστολή της Επιτροπής Οικονομικών, με την οποία αιτιολογείται η καταψήφιση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2019.

(Σημειώνεται ότι η Επιτροπή είναι εξαμελής, αλλά ο κ. Μιχάλης Οικονομόπουλος δεν είναι εκλεγμένο μέλος Δ.Σ., ενώ ο κ. Θωμάς Παπανικολάου δεν συνυπέγραψε).

Η επίμαχη επιστολή

«ΠΡΟΣ : ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΕΘ κ ΖΟΡΠΙΔΗ

            ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ ΘΕΟΤΟΚΗ

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΟΠΤΗ κ ΙΑΚΩΒΟΥ

ΚΟΙΝ :  ΜΕΛΗ Δ.Σ ΕΕΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΕΘ κ ΔΗΜΟΥ

 

Αξιότιμε κ Πρόεδρε,

Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου είχε συζητηθεί το θέμα των μη εγγεγραμμένων απαιτήσεων στις οικονομικές καταστάσεις του Ε.Ε.Θ. Στη συνεδρίαση αυτή τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με την υποχρέωση που έχουμε ως Ν.Π.Δ.Δ. στην καταγραφή των ανείσπρακτων συνδρομών των μελών μας έως το έτος 2014 όπου και ήταν υποχρεωτική η πληρωμή της συνδρομής.

Ενώ οι ερωτήσεις που τέθηκαν τόσο στην συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 30/11/2020 όσο και στη συνεδρίαση της 26/04/2021 αλλά και σε επιστολές που στείλαμε προς την υπηρεσία του Ε.Ε.Θ. ήταν βασισμένες σε συγκεκριμένη νομοθεσία, οι απαντήσεις που λάβαμε είναι αόριστες χωρίς να γίνεται μνεία σε νομοθεσία ή αρθρογραφία αλλά αντιθέτως στηρίχτηκε σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιων επιμελητηρίων της χώρας που λειτουργούν με την ίδια διαδικασία. Βέβαια υπάρχουν και οι περιπτώσεις επιμελητηρίων που καταγράφουν τις απαιτήσεις τους.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 30/11/2020 ημέρα ψήφισης των οικονομικών καταστάσεων  δεσμευτήκατε Πρόεδρε για την ορθή αποτύπωση κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.

Επειδή θεωρούμε πως οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών του Ε.Ε.Θ μέχρι και το έτος 2014 σύμφωνα με το π.δ. 205/1998 πρέπει να λογιστικοποιούνται βάση της υποχρέωσης και όχι σύμφωνα με την είσπραξή τους.

Επειδή σύμφωνα με το ως άνω π.δ. πιστεύουμε πως πρέπει να γίνεται ο ίδιος χειρισμός με τα ανείσπρακτα τέλη διατήρησης μερίδας  στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς από την 1η  Απριλίου καθίστανται υποχρεωτικά.

Επειδή σίγουρα υπάρχουν απαιτήσεις συνδρομών αλλά και τελών Γ.Ε.ΜΗ.  οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί στις οικονομικές καταστάσεις.

Επειδή στις απαιτήσεις στον ισολογισμό εμφανίζονται μόνο οι απαιτήσεις από μισθώματα που μας οφείλουν οι μισθωτές.

Με την παρούσα και για όλους τους παραπάνω λόγους, οι παρακάτω υπογράφοντες όλοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ζητούμε την άρση της θετικής μας ψήφου στην ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες σας δηλώνουμε πως τις καταψηφίζουμε σύμφωνα με τα παραπάνω γραφόμενα.

Με την παράκληση να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες εποπτικές και ελεγκτικές αρχές.

 

ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                                      ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΜΕΡΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                                                  

ΓΑΒΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»

Με το περιεχόμενο της επιστολής, δήλωσαν εγγράφως ότι συμφωνούν  τα μέλη Δ.Σ. κ Γιώργος Ηλιάδης και Σταύρος Μπάσιας

Ορισμένες αρχικές επισημάνσεις από πλευράς GRTimes.gr:

-Το ΕΕΘ, όπως όλα τα Επιμελητήρια, είναι ΝΠΔΔ. Οι συνδρομές, ως το 2014 υποχρεωτικές, μετά προαιρετικές και, το τέλος ΓΕΜΗ, αποτελούν έσοδο.

– Για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται το 50% +1 ψήφος επί των παρόντων μελών στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

– To Yπουργείο Ανάπτυξης, που ενημερώθηκε στις 7/5/2021 από το ΕΕΘ για την απόσυρση οκτώ θετικών ψήφων, ενέκρινε στις 23/6/2021 τον ισολογισμό και τις καταστάσεις χρήσης 2019 , επειδή  υπήρχε στη σχετική συνεδρίαση η απαιτούμενη πλειοψηφία και, δεν υπήρχαν παρατηρήσεις για το θέμα από πλευράς των ορκωτών λογιστών.

– ΚΑΙ, μία ακόμη επισήμανση για κάτι που δεν πρέπει να μας διαφεύγει, η επόμενη χρονιά, είναι έτος εκλογών για τα Επιμελητήρια.

Το GRTimes.gr, απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών, κ. Ωραιόπουλο, ο οποίος σχετικά με το θέμα δήλωσε:

«Από τις 30 Νοεμβρίου 2020, τέθηκε το θέμα της μη λογιστικοποίησης των ανείσπρακτων συνδρομών μελών του Επιμελητηρίου, ως το 2014, που ήταν και υποχρεωτική η καταβολή τους. Πρόκειται για ποσό 2,5 εκατ. ευρώ περίπου.

«Λάβαμε διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση ότι θα διερευνηθεί το ζήτημα, τι ακριβώς δηλαδή προβλέπεται εκ του νόμου.

«Ο ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις, κατά τη δική μου εκτίμηση, έπρεπε να διορθωθούν και να υποβληθούν εκ νέου προς έγκριση. Αυτή ήταν και η άποψη της Επιτροπής Οικονομικών, όπως και άλλων μελών του Δ.Σ.

«Θέλω να τονίσω ότι χαρακτηρίζω τη μη λογιστικοποίηση, ως παράβλεψη. Ερευνήσαμε το εάν πρέπει να εγγραφούν αυτές οι οφειλές στις απαιτήσεις του ΕΕΘ. Με βάση το π.δ. 205/1998 θα έπρεπε να λογιστικοποιηθούν.

«Επανειλημμένως απευθυνθήκαμε στον Πρόεδρο αλλά και στη Διεύθυνση του Επιμελητηρίου, υπήρξε αλληλογραφία, αλλά απαντήσεις σαφείς δε δόθηκαν, ούτε από τον ορκωτό ελεγκτή,  μέχρι που αρχές Ιουνίου στάλθηκαν επιστολές από το ΕΕΘ στο ΣΛΟΤ, στο Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης που εποπτεύει τα Λογιστικά Πρότυπα και, στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης.

«Τονίζω», πρόσθεσε ο κ.Ωραιόπουλος, «ότι εμείς δε μιλήσαμε ποτέ για φορολογική παράβαση, ο ισολογισμός αποτυπώνει λογιστικά στοιχεία, για σφάλμα μιλούσαμε και επειδή στη Συνεδρίαση Δ.Σ. του Απριλίου (26/4/2021) δεν δόθηκαν απαντήσεις, ήραμε τη θετική ψήφο που δώσαμε στις 30/11/2021 για τον ισολογισμό του 2019, τον οποίο τελικώς καταψηφίζουμε».

Η θέση του ΕΕΘ

Τις ενέργειες που έκανε επί τους θέματος το Ε.Ε.Θ., ανέλυσε στο GRTimes.gr η Διευθύντρια του Επιμελητηρίου κα. Σ. Δήμου.

«Ποτέ, τουλάχιστον στην τελευταία 25ετία, δεν έχουν βεβαιωθεί στη ΔΟΥ, συνδρομές μελών, ακόμη και όταν ήταν υποχρεωτικές, δηλαδή προς του 2014.

«Όταν τέθηκε το θέμα στους ορκωτούς ελεγκτές, απάντησαν ότι ο ισολογισμός συντάσσεται με βάση το π.δ. 205/1998 , σύμφωνα με το οποίο, για να εγγραφούν οφειλές, απαιτείται βεβαιωτικός τίτλος. Σε καμία δε περίπτωση, όπως μας επισημάνθηκε, δεν είναι βεβαιωτικός τίτλος οι ταχυπληρωμές που έχουν σα σκοπό την ενημέρωση των μελών. Βεβαιωτικοί τίτλοι είναι οι καταστάσεις οφειλετών που στέλνονται , για βεβαίωση, στις ΔΥΟ, κάτι που ποτέ δεν έγινε.

«Σύμφωνα με το συγκεκριμένο διάταγμα, τα έσοδα λογιστικοποιούνται μόλις καταστούν βέβαια και εκκαθαρισμένα, ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξης. Αλλά τα έσοδα αυτά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων, ειδικά σε ατομικές δεν είναι βέβαια, επειδή διακόπτουν δραστηριότητα στην Εφορία χωρίς να μας ενημερώνουν. Συνήθως ενημερωνόμαστε αν τους ζητηθεί από τον ΟΑΕ, βεβαίωση διαγραφής από το Επιμελητήριο».

«Λόγω της θέματος που ανέκυψε, ερευνήσαμε ποια πρακτική ακολουθείται και από τα άλλα Επιμελητήρια, για να καταλήξουμε στο ό,τι δεν υπάρχει μία ενιαία πρακτική, δηλαδή της βεβαίωσης οφειλών και της είσπραξης κατά ΚΕΔΕ (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων). Επί παραδείγματι, τα Επιμελητήρια Αθηνών δεν έχουν βεβαιώσει, το ΕΒΕΘ δεν έχει βεβαιώσει, έχει βεβαιώσει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής. Στο θέμα αυτό, οι διοικήσεις δεν παίρνουν εύκολα τέτοιες αποφάσεις».

Σε ό,τι αφορά τη μη λογιστικοποίηση οφειλών από το τέλος ΓΕΜΗ, η κα Δήμου, ενημέρωσε:

«Για τα τέλη ΓΕΜΗ έγιναν ενέργειες. Στις 12/7/2019 η ΚΕΕΕ, ζήτησε να της σταλεί εξουσιοδότηση για την είσπραξη των τελών ΓΕΜΗ από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Δικαιούχος είναι η ΚΕΕΕ, αυτή βγάζει τους καταλόγους των οφειλών, τα Επιμελητήρια για να πληροφορηθούν τι τους οφείλεται από τα μέλη τους, στην ΚΕΕΕ απευθύνονται. Ζητήθηκε η εξουσιοδότηση το 2019, επειδή οι οφειλές προς το ΓΕΜΗ παραγράφονται στην πενταετία. Οφειλές υπάρχουν, αλλά δεν τις γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να τις βεβαιώσουμε, έτσι και δόθηκε η εξουσιοδότηση για είσπραξη κατά ΚΕΔΕ».

Αυτό βεβαίως που διερωτώνται οι τρίτοι, οι εκτός Επιμελητηριακής Κοινότητας, είναι το τι θα γίνει με τα όσα οφείλονται στο ΕΕΘ και στα υπόλοιπα Επιμελητήρια ΚΑΙ, πολιτικά πλέον, σε τι αποσκοπεί η διαρροή των εσωτερικών εγγράφων σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ