Kαλοχώρι: Προοπτική για 900 επιχειρήσεις σε Πάρκο Εξυγίανσης

Kαλοχώρι: Προοπτική για 900 επιχειρήσεις σε Πάρκο Εξυγίανσης
Άννη Καρολίδου

Ευκαιρία για τις περίπου 900 επιχειρήσεις που λειτουργούν σε συνθήκες άναρχες και υποβαθμισμένες, με λειψές εξωτερικές υποδομές, αποτελεί η δημιουργία ενός Διευρυμένου Επιχειρηματικού Πάρκου στο Καλοχώρι, που θα καλύπτει τόσο την άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση ( ΑΒΣ) νοτίως της ΠΑΘΕ, όσο και την επίσης μεγάλη που υπάρχει, βορείως της Οδού.

Τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης, όπως τη διατύπωσε από την γενική συνέλευση του ΣΒΕ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν πολύ συγκεκριμένος στην τοποθέτησή του, λέγοντας μάλιστα ότι σε αυτό το Διευρυμένο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης, το πρώην στρατόπεδο Γκόνου που βρίσκεται άνωθεν της ΠΑΘΕ, θα μετατραπεί σε «άλλο Θριάσιο», δηλαδή σε εμπορευματικό κέντρο, μία επιλογή που είχε τα προηγούμενα χρόνια προωθηθεί από τη ΓΑΙΑΟΣΕ αλλά τελικώς δεν προχώρησε.

Η άναρχα δημιουργημένη και άτυπη βιομηχανική περιοχή Καλοχωρίου,   8 – 9 χλμ μόλις από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχει την ευκαιρία να γίνει ένα Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης, στη βάση των σαφών κατευθύνσεων που δίνει το Αναθεωρημένο Χωροταξικό Πλαίσιο για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συμπλήρωση των ατελών υποδομών, τη λειτουργία των επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και βεβαίως την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των πέριξ περιοχών.

Μία αρχική κατεύθυνση δίνει η μελέτη τεκμηρίωσης που εκπονήθηκε πριν ένα χρόνο, για την περιοχή νοτίως της ΠΑΘΕ, από την «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ», μετά από ανάθεση της Γ.Γ. Βιομηχανίας.

Τώρα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός, θα πρέπει να μελετηθεί και το τμήμα άνωθεν της ΠΑΘΕ, εντός του οποίου βρίσκεται και το πρώην στρατόπεδο Γκόνου. Αυτή η κεντρική επιλογή θα πρέπει να υποστηριχθεί από τους Δήμους εντός των ορίων των οποίων βρίσκεται η ΑΒΣ (Δέλτα και Αμπελοκήπων Μενεμένης), από την Περιφέρεια και τους παραγωγικούς φορείς και τα Επιμελητήρια.

Η δυνατότητα δημιουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης θα πρέπει δυναμικά να επικοινωνηθεί και να προωθηθεί, αφ’ ης στιγμής υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο  αλλά και η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων από πόρους του ΕΣΠΑ, με το εργαλείο των ΟΧΕ, δηλαδή των Οργανωμένων Χωρικών Επενδύσεων. Και απαιτείται να προωθηθεί, γιατί η ιδέα δημιουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης θα πρέπει να κερδίσει την υποστήριξη των ιδιοκτητών γης και των επιχειρήσεων για ένα έργο που θα είναι ιδιωτικό και το οποίο θα συνεπικουρούν Δήμοι και Περιφέρεια.

Διεύρυνση βορείως της ΠΑΘΕ

Πλέον κρίνεται σκόπιμο το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης να επεκταθεί και βορείως της ΠΑΘΕ καθώς και εκεί υπάρχουν συνθήκες άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης. Σε αυτή την περιοχή που είναι πέριξ του πρώην στρατοπέδου Γκόνου, είναι εγκατεστημένες  πολλές επιχειρήσεις, ίσως και περισσότερες των 450 που είναι στο νότιο τμήμα, οι οποίες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά φαντάζουν αδιανόητα για μία σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, καθώς δεν υπάρχει καν οδικό δίκτυο αλλά ούτε και τα βασικά υδραυλικά δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων).

Σε αυτή την αχαρτογράφητη έκταση, «αχαρτογράφητη» ακριβώς επειδή δεν έχει μελετηθεί, είναι εγκατεστημένες εταιρείες μεταποιητικές και πολλές του κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας/logistics.

Όπου δεν υπάρχουν βασικές εξωτερικές υποδομές, οι επιχειρήσεις, στο βαθμό που δύνανται, επιβαρύνονται με πρόσθετα κόστη και ο μόνος τρόπος για να λειτουργήσουν σε συνθήκες εποχής 21ου αιώνα, είναι να δημιουργηθεί ένας οργανωμένος υποδοχέας, ένα Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης στο πρότυπο του Πάρκου Οινοφύτων,  για όλες τις επιχειρήσεις στην περιοχή Καλοχωρίου.

Η μελέτη τεκμηρίωσης που έγινε για το τμήμα της ΑΒΣ Καλοχωρίου της ΠΑΘΕ, απέδειξε αυτό που φαίνεται και δια γυμνού οφθαλμού, ότι η περιοχή χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης.

Η σημασία της ιδιωτικής συμμετοχής

Για να υπάρξει όμως πρόοδος στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης θα πρέπει να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες γης  και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, αφού η οργάνωση της περιοχής θα απαιτήσει εισφορές σε γη και χρήμα.

Αν το Υπουργείο διαπιστώσει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους ανωτέρω φορείς και επιχειρήσεις, τότε θα εκδοθεί ΚΥΑ που θεσμικά θα αναγνωρίζει τεχνικά την περιοχή αυτή ως ΑΒΣ, για την οποία θα πρέπει να γίνει ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου.

Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον, θα συσταθεί φορέας ανάπτυξης και διαχείρισης του Πάρκου, μίας ΕΑΝΕΠ, στον οποίο τον κύριο λόγο θα έχουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις, συνεπικουρούμενες από τους Δήμους, την Περιφέρεια και το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτός ο φορέας θα προωθήσει την ανάθεση των απαιτούμενων μελετών, όπως της μελέτης σκοπιμότητας-βιωσιμότητας του Πάρκου και  τις τεχνικές μελέτες προκειμένου να αδειοδοτηθεί.

Κρίσιμο στην όλη υπόθεση είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης του έργου, τόσο σε ό,τι αφορά τις μελέτες, όσο και τα έργα υποδομής που θα πρέπει να γίνουν. Εάν συγκροτηθεί η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, αυτή τότε θα μπορεί να κάνει χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου που ακούει στο όνομα Ο.Χ.Ε. Η ΟΧΕ του Καλοχωρίου θα μπορεί να αντλήσει χρηματοδοτήσεις από το Κοινοτικά Προγράμματα, για τα έργα που θα απαιτηθεί να γίνουν στην περιοχή, είτε οικονομικών υποδομών, είτε περιβαλλοντικής προστασίας.

Ένα σημείο που θα πρέπει να επισημανθεί, είναι ο ρόλος των μεγαλυτέρων από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται και λειτουργούν στην ΑΒΣ Καλοχωρίου καθώς για αυτές είναι ευκολότερο να υποστηρίξουν το σχέδιο  μετατροπής της άτυπης συγκέντρωσης σε Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

23:5916/01

Πορτογαλία: Υπό πίεση τα νοσοκομεία- Ρεκόρ σχεδόν 11.000 νέων κρουσμάτων Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:4516/01

Αυστρία: Διαδηλώσεις στην Βιέννη κατά των περιοριστικών μέτρων Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:3016/01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας Άλεξ Αζάρ Διεθνή

23:1516/01

Κορωνοϊός- Ιταλία: Σταματούν οι αεροπορικές συνδέσεις με την Βραζιλία Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:1316/01

Μήνυση Δήμου Θερμαϊκού στη ΔΕΗ – Οικογένειες χωρίς ρεύμα στον παγετό Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Ελλάδα

23:0016/01

Ξυλοδαρμός σταθμάρχη: Σε διαθεσιμότητα ο ειδικός φρουρός Ελλάδα ,Κοινωνία ,Σημαντικά

22:4516/01

Ινδονησία: Έκρηξη του ηφαιστείου Σεμέρου (VIDEO) Διεθνή

22:3016/01

Κ. Μακεδονία: Σταμάτησε η χιονόπτωση στις περισσότερες περιοχές Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

22:1516/01

Ιστιοπλοΐα: Νέα καταγγελία για παρενόχληση Αθλητισμός ,Ελλάδα

22:0016/01

Διαμαντής Γκολιδάκης: Μήπως έχουν ξεφύγει οι εισπρακτικές; Ελλάδα ,Οικονομία ,Πολιτική

21:4516/01

Στο πλευρό της Μπεκατώρου και ο πρόεδρος της ΕΟΕ Αθλητισμός ,Ελλάδα

21:3016/01

Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης-Πληροφορίες για ένοπλο Διεθνή

21:1516/01

ΕΑΔ: Έλεγχοι για την τήρηση της διαδικασίας εμβολιασμού σε ιδιωτικές κλινικές Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Υγεία

21:0016/01

Επί ποδός η Πολιτική Προστασία του Δ. Ωραιοκάστρου για την κακοκαιρία Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

20:4516/01

Ασπροπρόσωπος και με τον Λέανδρο ο δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη (ΦΩΤΟ+VIDEO) Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Ελλάδα

20:3016/01

Σοφία Μπεκατώρου: Παραιτήθηκε ο Αδαμόπουλος από την Ομοσπονδία Αθλητισμός ,Ελλάδα ,Κοινωνία

20:1316/01

Αδαμόπουλος: Σεβαστείτε την οικογένειά μου, τα παιδιά και τα εγγόνια μου Αθλητισμός ,Ελλάδα ,Κοινωνία

20:0016/01

Πλήρης αναστολή καταβολής ενοικίου επιχειρήσεων και για τον Φεβρουάριο Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Οικονομία

19:4516/01

Παρέμβαση εισαγγελέα για καταγγελίες Μπεκατώρου Αθλητισμός ,Ελλάδα ,Κοινωνία

19:3016/01

Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ατόμων στην ορεινή Αν.Θεσσαλονίκη Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

19:1516/01

Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε χερσαία περιοχή στο Πυθαγόρειο Σάμου Ελλάδα ,Κοινωνία

19:0716/01

Tweet του πρωθυπουργού για την εκλογή Λάσετ Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

19:0016/01

Στο Νοσοκομείο Λαμίας ο Κουφοντίνας Ελλάδα ,Κοινωνία

18:4516/01

Ρίψεις πυραύλων σε στόχους στη θάλασσα, στο πλαίσιο στρατιωτικών γυμνασίων του Ιράν Διεθνή

18:3016/01

Ψήφισμα για Μπεκατώρου: «Ο ΕΙΟ προσπαθεί να επιρρίψει ευθύνες στο θύμα» Αθλητισμός ,Ελλάδα ,Κοινωνία

18:1516/01

Θεμιστοκλέους: Δημιουργείται μηχανισμός αναπλήρωσης ραντεβού Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Υγεία

18:1116/01

Μπεκατώρου: Τι απαντά ο παράγοντας που κατηγορεί πως την κακοποίησε Αθλητισμός ,Ελλάδα ,Κοινωνία

18:0416/01

Περισσότερα από 200 κρούσματα στην Αττική – Ο χάρτης της διασποράς Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

18:0016/01

Αυγενάκης για Μπεκατώρου: Μηδενική ανοχή και ανάγκη άμεσων αντανακλαστικών Αθλητισμός ,Πολιτική

17:4616/01

Κορωνοϊός: 20 νεκροί και 510 νέα κρούσματα σήμερα Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

17:4516/01

Παραίτηση από τον πρόεδρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς προς συμπαράσταση στη Μπεκατ... Αθλητισμός ,Πολιτική

17:3016/01

Θεσσαλονίκη: Αρωγός παντός καιρού η Εθελοντική Διακονία Αστέγων Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

17:1516/01

Δένδιας: Καλοδεχούμενη για την Ελλάδα μια Τουρκία που θα προσεγγίσει την Ευρώπη Διεθνή ,Ελλάδα ,Πολιτική

17:1416/01

Προγνωστικά ποδοσφαίρου Σαββάτου Αθλητισμός

17:0016/01

Παρέμβαση Μητσοτάκη για Μπεκατώρου: «Καιρός να ξεριζώσουμε τη βία» Αθλητισμός ,Πολιτική

16:4516/01

Θεσ/νίκη: Αποκαθίστανται σταδιακά οι βλάβες ηλεκτροδότησης Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

16:3016/01

Ο Σκωτσέζος… οδοστρωτήρας και ο Κινέζος που εκπλήσσει Αθλητισμός

16:1516/01

Πελόζι: Ποινικές διώξεις στους βουλευτές βοήθησαν τους εισβολείς Διεθνή

16:0116/01

Αποτελεσματικός απέναντι στον «Λέανδρο» ο δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

16:0016/01

Με το 2.32 της Τσέλσι και τα γκολ της Λέστερ Αθλητισμός

15:4816/01

Πρόστιμα 5.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που λειτουργούσαν παρά το lockdown Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

15:4516/01

Στήριξη Μαρέβας σε Μπεκατώρου: «Σπάμε την αλυσίδα της σιωπής» Αθλητισμός ,Πολιτική

15:4016/01

Γαϊτάνης: Η διαδικασία του εμβολιασμού εξελίσσεται ομαλά και βάσει του σχεδιασμού Κορωνοϊός ,Πολιτική

15:3016/01

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Μαρωνείας-Σαπών Ελλάδα

15:1716/01

Κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι για την επίθεση Ελλάδα ,Επικαιρότητα ,Σημαντικά

15:1516/01

Σε λειτουργία η πλατφόρμα easyagroexpo.gov.gr Ελλάδα ,Πολιτική

15:0416/01

«Μάχη» και στην ΠΕ Κορινθίας για ανοιχτούς δρόμους από τα χιόνια (ΦΩΤΟ/VIDEO) Ελλάδα ,Επικαιρότητα ,Θέματα GR Times

15:0016/01

Δυάδα διπλασιασμού από Ελλάδα και Ισπανία Αθλητισμός

14:5216/01

Μ. Θεμιστοκλέους: Καμία δόση εμβολίου κατά του κορωνοϊού χαμένη Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Υγεία

14:4916/01

Δήμος Αριστοτέλη: Μεγάλη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της χιονόπτωσης Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

14:3016/01

ΕΒΕΘ: Ικανοποίηση για το άνοιγμα των καταστημάτων Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

14:2116/01

«Παγωμένη» η Περιφερειακή Οδός της Θεσσαλονίκης (VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

14:1816/01

Διακοπές ρεύματος στην ανατολική Θεσσαλονίκη λόγω της κακοκαιρίας Θεσσαλονίκη

14:0416/01

Στο νοσοκομείο «Ελπίς» ο Βασ. Κικίλιας για το ξεκίνημα του εμβολιασμού Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Υγεία

14:0016/01

Σταμπουλίδης: Δεν θα ανοίξουν κομμωτήρια και υπηρεσίες στις κόκκινες περιοχές Ελλάδα ,Κορωνοϊός

13:4516/01

Ξυλοδαρμός σταθμάρχη: Στον εισαγγελέα τα δύο ανήλικα αδέρφια Ελλάδα

13:3616/01

Λιανεμπόριο: Από Δευτέρα και τα βιομηχανικά είδη στις λαϊκές Ελλάδα ,Κορωνοϊός

13:3016/01

Πέτσας: Ανοίγουμε σταδιακά την αγορά, αλλά άλλες δραστηριότητες παραμένουν σε περιοριστ... Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

13:1516/01

Παπαθανάσης: Χωρίς χρονικό περιορισμό οι επισκέψεις στα κομμωτήρια Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

13:0316/01

Ο Άρμιν Λάσετ διαδέχεται τη Μέρκελ στην προεδρία του CDU Διεθνή

13:0016/01

Πτολεμαΐδα: Σοβαρή βλάβη στην τηλεθέρμανση Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

12:4516/01

Ξυλοδαρμός σταθμάρχη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις Ελλάδα

12:3016/01

Bitcoin: Προγραμματιστής κινδυνεύει να χάσει 220 εκατ. δολάρια Διεθνή

12:3016/01

O Tζον Σαρμπάνης σε διαδικτυακή συζήτηση του ΑCT Διεθνή ,Πολιτική

12:2116/01

Ενεργό το snow control στο «Μακεδονία»- κανονικά οι πτήσεις Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

12:1516/01

Κεραμέως: Δεν υπάρχει ακόμα εισήγηση για άνοιγμα των λυκείων Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

12:0016/01

Η ΝΔ στο ψηφιακό συνέδριο του CDU Διεθνή ,Πολιτική

11:5916/01

Σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας ο δήμος Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκη

11:4516/01

Δήμος Δέλτα: Ανοιχτή η επαρχιακή οδός Πόντου με Σίνδο Θεσσαλονίκη

11:3016/01

Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στη Δυτική Μακεδονία Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

11:1516/01

Λεωφορείο κόπηκε στα δύο – Κρεμάστηκε από γέφυρα στη Νέα Υόρκη Διεθνή

11:1016/01

Κ. Μακεδονία: Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία – Πού χρειάζεται αλυσίδες Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:0416/01

Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στην Κεντρική Μακεδονία Β.Ελλάδα ,Ελλάδα

10:4716/01

Επί ποδός για τον «Λέανδρο» ο μηχανισμός του δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΩΤΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

10:4516/01

Θεσσαλονίκη: Οι δρόμοι που κλείνουν λόγω της χιονόπτωσης Θεσσαλονίκη

10:3016/01

Ξυλοδαρμός σταθμάρχη: Συνελήφθη αστυνομικός που κάλυπτε τους ανήλικους Ελλάδα

10:2216/01

Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Έντονη χιονόπτωση και διακοπές ρεύματος (ΦΩΤΟ+VIDEO) Θέματα GR Times ,Κοινωνία

10:1516/01

«Λέανδρος»: Κλειστό τμήμα της ΕΟ Αθηνών – Λαμίας – Πού χρειάζονται αλυσίδες Ελλάδα

10:0016/01

Εμβολιασμοί: Ξεκινούν σήμερα για τα άτομα άνω των 85 ετών – Ποιες είναι οι οδηγίες Ελλάδα ,Κορωνοϊός

09:4716/01

Γεωργιάδης: Δεν ισχύει για τα κομμωτήρια το SMS των δύο ωρών Κορωνοϊός ,Πολιτική

09:3016/01

Η Πανούκλα, ο Βοκκάκιος και ο νέος Κορωνοϊός Άποψη ,Άρθρα ,Β.Ελλάδα

09:2216/01

Χιονόπτωση στη Θεσ/νίκη: Ο δήμος τοποθετεί αλάτι σε κομβικά σημεία (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

09:1516/01

Vegan διατροφή: Τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη Health-Fitness ,Θέματα GR Times ,Υγεία

09:0016/01

Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας: Δανεισμός 1.600 βιβλίων με…Delivery Book Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θέματα GR Times

08:4516/01

Χιονοδρομικά κέντρα: Με χιόνι αλλά δίχως κόσμο – Θα ανοίξουν; Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Οικονομία

08:3616/01

Στα λευκά η Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

08:3016/01

Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας: Σε ένα μήνα θα έχουμε όλοι καταρρεύσει Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

08:1516/01

Ελλάδα- Βόρεια Μακεδονία: Κοντά στην ανακοίνωση ενεργειακού project Ελλάδα ,Ενέργεια ,Επιχειρήσεις

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ