Μετρό Θεσσαλονίκης: Στις 2/12 οι προσφορές για το ΣΔΙΤ Λειτουργίας

Μετρό Θεσσαλονίκης: Στις 2/12 οι προσφορές για το ΣΔΙΤ Λειτουργίας

Ρεπορτάζ: Άννη Καρολίδου

Ως τις 2 Δεκεμβρίου 2022, στις  11π.μ., θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν, μέσω ΣΔΙΤ και για το ποσό των 292 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, τη λειτουργία και τη συντήρηση του Μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά και την προμήθεια και λειτουργία του σχετικού πληροφοριακού συστήματος, για 12 έτη.

Οι οικονομικές προσφορές που θα υποβληθούν θα αποσφραγιστούν στις 8/12/2022, όπως αναφέρεται  στη διακήρυξη του «Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης», από την αναθέτουσα αρχή που είναι Αττικό Μετρό Α.Ε.

Όπως αναφέρεται, η συμβατική περίοδος διακρίνεται σε προπαρασκευαστική και σε εμπορική. Η προπαρασκευαστική περίοδος θα διαρκέσει από 12 έως 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, το οποίο σημαίνει ότι τόσο η Αττικό Μετρό Α.Ε., όσο και ο Ανάδοχος, θα είναι υπό τεράστια πίεση χρόνου, αν ληφθεί υπόψη η κυβερνητική δέσμευση, να τεθεί η βασική γραμμή του Μετρό σε εμπορική λειτουργία, τέλος του 2023.

Εν παρενθέσει σημειώνεται, πως σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εξετασθεί και άλλα σενάρια λειτουργίας για μία μικρή περίοδο- γέφυρα, μέχρι να προετοιμαστεί ο ανάδοχος, καθώς, να μη λησμονούμε, ότι από την επιλογή του μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, θα απαιτηθεί κάποιο διάστημα ελέγχων δικαιολογητικών κ.λ.π.

Η Εμπορική Λειτουργία καθαυτή, έχει διάρκεια 10 ετών και καλύπτει τόσο τη λειτουργία της βασικής γραμμής, όσο και της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Οι υπηρεσίες του Αναδόχου

Στο αντικείμενο των Υπηρεσιών Αναδόχου Λειτουργίας & Συντήρησης (Λ&Σ) περιλαμβάνονται κατ’ελάχιστον, οι κάτωθι βασικές υπηρεσίες για το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης:

  1. Λειτουργία 2. Συντήρηση 3. Καθαρισμός 4. Ασφάλεια – Προστασία (Security) 5. Διαχείριση Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστου (AFC) 6. Εγκατάσταση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της διοικητικής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Οι παραπάνω εργασίες και υπηρεσίες του Αναδόχου θα επιβλέπονται από την Αττικό Μετρό Α.Ε., η οποία για πρώτη φορά αναλαμβάνει ρόλο και μάλιστα κρίσιμο στη λειτουργία του μετρό, αφού έως τώρα περιοριζόταν στην κατασκευή έργων μετρό.

Να σημειωθεί ότι το σύστημα Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται και στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και Προδιαγραφών, έχει διαστασιολογηθεί  για 18.000 επιβάτες κατ’ ελάχιστον ανά ώρα και ανά κατεύθυνση, με χρονοαπόσταση 90 δευτερολέπτων.

Στο πλαίσιο του Έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται προβλέψεις (με σχετική υποδομή και κατασκευές) για μελλοντικές επεκτάσεις της γραμμής και συγκεκριμένα για την επέκταση προς Σταυρούπολη κοντά στον Σταθμό «Δημοκρατίας», και προς Αεροδρόμιο, από τον τερματικό σταθμό Μίκρας της Επέκτασης προς Καλαμαριά. Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού καλύπτει την λειτουργία και συντήρηση για αυτές τις υποδομές – προβλέψεις σύνδεσης με αυτά τα μελλοντικά έργα, όπως απαιτείται.

Σχέδιο Λειτουργίας – υλοποίηση

Η Αττικό Μετρό (ΑΜ), για να αναλάβει την εκμετάλλευση και λειτουργία του ΜΘ, υποβάλλει στον ΥΠΟΜΕ Σχέδιο Λειτουργίας για την εκμετάλλευση του δικτύου Μετρό Θεσσαλονίκης, δηλαδή του Βασικού Έργου και της Επέκτασης προς Καλαμαριά, σε συνδυασμό με το συνολικό δίκτυο των Αστικών Συγκοινωνιών περιοχής αρμοδιότητας ΟΣΕΘ. Το Σχέδιο αυτό οριστικοποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη του ΟΣΕΘ και συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εγκρίνεται με απόφαση του ΥΠΟΜΕ. Μετά την έγκρισή του, το Σχέδιο υλοποιείται από την ΑΜ υπό την εποπτεία του ΥΠΟΜΕ.

Κριτήρια Επιλογής Αναδόχου. 

Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει για τουλάχιστον τρία (3) συναπτά έτη εντός  των τελευταίων δέκα (10) ετών, να έχει παράσχει υπηρεσίες λειτουργίας γραμμών μετρό με τα εξής χαρακτηριστικά και τις εξής εργασίες συντήρησης:

  • Επιδομής σε ένα μήκος γραμμής/γραμμών τουλάχιστον 10 χλμ, από τα οποία τουλάχιστον 10 χλμ. επιδομής να είναι υπόγειο.
  • Έργων πολιτικού μηχανικού και αρχιτεκτονικών τελειωμάτων σε δίκτυο μετρό, όπου τουλάχιστον 10 σταθμοί είναι υπόγειοι.
  • Του συνόλου του εξοπλισμού η/μ και σιδηροδρομικών συστημάτων ( περιλαμβανομένου συστήματος κομίστρου) όπως κατ’ ελάχιστον περιγράφεται στην περίπτωση ανωτέρω.
  • Μεγέθους στόλου τουλάχιστον είκοσι (20) συρμών , με πλήρως αυτοματοποιήμένο σύστημα χωρίς οδηγό  επί του συρμού, με σύστημα ελέγχου συρμού CBTC.

Σχέδιο Προσλήψεων και Διαχείρισης Προσωπικού

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση στην ΑΜ, εντός 60 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, το Σχέδιο Προσλήψεων και Διαχείρισης Προσωπικού, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι προσλήψεις των Βασικών Θέσεων, των εκπαιδευτών και του λοιπού προσωπικού που απαιτείται για όλα τα στάδια της Σύμβασης.

Εντός 30 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα κινητοποιήσει το βασικό προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης, στις ψηλότερες θέσεις κλειδιά που θα οργανώσουν την περαιτέρω ομάδα. Εντός των 4 πρώτων μηνών (120 ημέρες) από την υπογραφή της Σύμβασης θα έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 65 εργαζόμενοι-στελέχη. Τα 65 αυτά πρώτα στελέχη / εργαζόμενοι θα εκπαιδευτούν από τους αναδόχους κατασκευής έως και τη θέση σε λειτουργία ενώ, αφού εκπαιδευτούν, στην συνέχεια θα αναλάβουν να εκπαιδεύσουν και αυτοί με την σειρά τους  υπόλοιπους απαραίτητους σε αριθμό εργαζόμενους.

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top