ΟΑΣΘ: Πολλές κρούσεις για το διαγωνισμό των 180 λεωφορείων

ΟΑΣΘ: Πολλές κρούσεις για το διαγωνισμό των 180 λεωφορείων
Άννη Καρολίδου

Ο διαγωνισμός του ΟΑΣΘ για την προμήθεια 180 αστικών λεωφορείων έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον εισαγωγέων, αντιπροσώπων ξένων οίκων αλλά και ένωσης αυτοκινητιστών, που ήδη προσεγγίζουν διερευνητικά τον Οργανισμό.

Θεωρείται βέβαιο ότι στις 26 Ιουνίου, το ενδιαφέρον αυτό θα εκφραστεί με προσφορές, ώστε ως το Δεκέμβριο και με την ενίσχυση του στόλου του ΟΑΣΘ, να «αναπνεύσουν» οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.

Η μίσθωση λεωφορείων με leasing, από μία ή περισσότερες εταιρείες οι οποίες μάλιστα θα αναλάβουν και τα σημαντικά κόστη συντήρησης, αλλά και εξοπλισμού και σταβλισμού των λεωφορείων, είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστούν σε σύντομο χρόνο και κατά τον οικονομικότερο τρόπο, τα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός, τόνισε στο GRTimes.gr o πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος καθ. Γιώργος Σκόδρας, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον που ήδη εκδηλώνεται από υποψήφιες επιχειρήσεις.

Με τη σύμβαση leasing, tα λεωφορεία θα ανήκουν στον ανάδοχο/στους αναδόχους, στον οποίο θα καταβάλλει μίσθωμα ο ΟΑΣΘ. Επίσης, ο ανάδοχος, θα έχει την ευθύνη και το κόστος της συντήρησης όπως και των απαιτούμενων ανταλλακτικών, πλην καυσίμων, λιπαντικών, ελαστικών, υγρών φρένων κ.λ.π., που θα είναι δαπάνη του ΟΑΣΘ.

«Με το διαγωνισμό αυτό, ο ΟΑΣΘ, με τη μικρότερη δυνατή δέσμευση προσωπικού (σ.σ. τεχνιτών συντήρησης) και κεφαλαίων, θα ενισχύσει σημαντικά το στόλο του επιτυγχάνοντας και την παραγωγική απασχόληση της δύναμης των οδηγών του», επισήμανε ο κ. Σκόδρας προσθέτοντας:

«Αυτή είναι και η μέθοδος που ακολουθείται σε όλη την Ευρώπη, μέσω μακροχρονίων συμβάσεων, 10-12 ετών.  Στον ΟΑΣΘ, η σύμβαση αφορά κατ’ αρχήν 30 μήνες και αυτό επειδή η διάρκεια ζωής του Οργανισμού, που βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης εν λειτουργία, λήγει τέλος του 2022».

Με outsourcing η συντήρηση

Με το outsourcing o OAΣΘ γλυτώνει σημαντικές δαπάνες που αφορούν συντήρηση ( προσωπικό και υλικά), της τάξης των 15 εκατ. ευρώ ετησίως. Αν ο ΟΑΣΘ είχε ένα στόλο με 500 λεωφορεία, όσα δηλαδή χρειάζεται για να εξυπηρετείται η επιβατική κίνηση, αυτό θα συνεπαγόταν κόστος άνω των 30.000 ευρώ/λεωφορείο/έτος. Σήμερα που ο ΟΑΣΘ έχει 250 λεωφορεία, είναι 60.000 ευρώ/λεωφορείο/έτος. Δηλαδή, με τα χρήματα που εξοικονομούνται, ο ΟΑΣΘ σε δύο χρόνια θα μπορούσε, αν συνέχιζε να υφίσταται, να αγοράσει περισσότερα από 100 καινούργια λεωφορεία, τελευταίας τεχνολογίας .

Εξοικονόμηση γίνεται και από την υποχρέωση του αναδόχου, να εξασφαλίζει όχι μόνο τεχνική υποδομή (συνεργεία, σταθερά και κινητά) αλλά και χώρους στάθμευσης. Σημειωτέον ότι το αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης στοιχίζει  στον ΟΑΣΘ 570.000 ευρώ/έτος, ενώ του Φοίνικα κοστίζει 900.000 ευρώ/έτος.

Υπάρχουν πάνω από 20 συνεργεία στη Θεσσαλονίκη που μπορούν να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Από το διαγωνισμό απαιτείται να διαθέτουν χώρους τουλάχιστον 500 τ.μ., να έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας και να διαθέτουν μια γραμμή για βαριά οχήματα. Τέτοια συνεργεία υποστηρίζουν ούτως ή άλλως τον  ΟΑΣΘ, τα ΚΤΕΛ, μεγάλες μεταφορικές, άρα υπάρχει η τεχνική υποδομή στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και η κατάθεση των προτάσεων θα γίνει στο ΕΣΗΔΗΣ. Η εκτιμώμενη αξία για αυτά τα 180 λεωφορεία, είναι 16 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ και δίχως να ληφθούν υπόψη οι προαιρέσεις που προβλέπουν τη δυνατότητα αύξησης του αριθμού των λεωφορείων ως τα 450 και την επέκταση της σύμβασης για επιπλέον 15 μήνες και, φυσικά, στην περίπτωση αυτή και την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Διαγωνισμός με διαδικασίες εξπρές

Όσοι μετέχουν στο διαγωνισμό θα έχουν περιθώριο πέντε ημερών για να παρουσιάσουν δείγμα- λεωφορείο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η τεχνική αξιολόγηση και ο έλεγχος του φυσικού φακέλου ( σ.σ. εγγυητική επιστολή και λοιπά έγγραφα). Ακολούθως θα γίνει η αποσφράγιση του ηλεκτρονικού φακέλου οπότε θα ελεγχθούν η τεχνική προσφορά ( καταστάσεις των προσφερόμενων λεωφορείων με στοιχεία π.χ. αριθμός οχημάτων, έτος κατασκευής, αριθμός πλαίσιου ). Τότε θα γίνει η τεχνική βαθμολογία και θα καταρτισθούν δύο πίνακες κατάταξης, ένας για τα αρθρωτά λεωφορεία και ένας για τα διαξονικά.

Τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, θα ακολουθήσει ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών και ο ΟΑΣΘ θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πέραν του ενός υποψηφίους. Ο ΟΑΣΘ έχει το δικαίωμα να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς από τους μειοδότες.

Αυτός είναι ο  πρώτος διαγωνισμός που γίνεται στην Ελλάδα για μίσθωση λεωφορείων από το δημόσιο. Και η μίσθωση λεωφορείων ήταν ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπισθούν άμεσα οι μεγάλες ελλείψεις στις αστικές συγκοινωνίες, σε συνδυασμό με outsourcing του service.

Διαγωνισμός σε εποχή «ισχνών αγελάδων»

Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται σε μία περίοδο νέας δοκιμασίας για τον  ΟΑΣΘ, λόγω του covid-19, ο οποίος προκάλεσε κυριολεκτικώς το μηδενισμό του εσόδων από τη διάθεση εισιτηρίων. Εάν δεν υπάρξει νέο, ισχυρό κρούσμα του κορωνοϊού, ο Οργανισμός θα αρχίσει να επανέρχεται στην κανονικότητα, προς τα τέλη Δεκεμβρίου και αφού θα έχει ενισχυθεί ο στόλος του με τα 180 μισθωμένα λεωφορεία.

Η κατάρρευση των εσόδων, που και πρo πανδημίας ήταν «απισχνασμένα» λόγω μικρότερης δύναμης λεωφορείων και εισιτηριο-διαφυγής, πιθανότατα θα απαιτήσει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για το υπόλοιπο του έτους. Ο ΟΑΣΘ αναμένει την υπογραφή της ΚΥΑ για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, που μεταφράζεται σε έσοδα 25 εκατ. ευρώ., ενώ για κάθε μήνα του 2020,  λαμβάνει από την ετήσια κρατική επιχορήγηση 4,1 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, εξ’ αιτίας του lock down λόγω covid-19 αρχικά και, στη συνέχεια, των υποχρεωτικά μειωμένων πληροτήτων, θεωρείται βέβαιο ότι «για να βγάλει τη χρονιά» ο ΟΑΣΘ θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματική ενίσχυση 15-25 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση «κόστος» και μείωση των δαπανών του Οργανισμού, είναι κάτι που απασχολεί τη διοίκηση του ΟΑΣΘ, ο οποίος επιβάλλεται να βελτιώσει τη χρηματο-οικονομική του εικόνα, ενώ θέμα ευρύτερου σχεδιασμού που απασχολεί το ΥΠΥΜΕ είναι, η επόμενη ημέρα των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, μετά το 2022.

Προς το παρόν, με την εκχώρηση των περιαστικών γραμμών του ΟΑΣΘ στη κοινοπραξία τεσσάρων ΚΤΕΛ, έχει γίνει το πρώτο βήμα της εξομάλυνσης. Σε επόμενη φάση και πάντως εντός του έτους, θα προστεθούν στο δυναμικό των συγκοινωνιών της πόλης και τα 50 λεωφορεία που θα προμηθευτεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Στη ουσιαστική βελτίωση των συγκοινωνιών σκοπεί και η διενέργεια του μεγάλου διαγωνισμού από το ΥΠΥΜΕ για την προμήθεια καινούργιων λεωφορείων, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνολικά 1.000 και πλέον, πιθανώς ως και 1.200 οχημάτων, όπως τελευταίως δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός κ. Κώστας Καραμανλής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

12:5504/07

Σύλληψη 28χρονου που «βουτούσε» τσάντες και πορτοφόλια Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

12:4104/07

Η Γεννηματά «βγάζει κάρτα» σε κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ Κόμματα ,Πολιτική

12:3804/07

Περιορισμένη η έξοδος των εκδρομέων (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

12:2804/07

Θεσπρωτία: Σύλληψη διωκόμενου παράτυπου μετανάστη Β.Ελλάδα ,Κοινωνία

12:1704/07

Πέτσας: Στη δημοσιότητα τα ΜΜΕ για την καμπάνια «Μένουμε Σπίτι» Media ,Πολιτική

12:1204/07

Έκλεβαν πορτοφόλια και τσάντες στα ΚΤΕΛ Ελλάδα ,Κοινωνία

12:0504/07

Θεσσαλονίκη: 199 φορτηγά με «πειραγμένους» ταχογράφους Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:5404/07

Ινδία: Έκρηξη κρουσμάτων κορωνοϊού Διεθνή ,Κορωνοϊός

11:4604/07

Κρυστάλλινο… 4.35 Αθλητισμός

11:4004/07

ΕΕ: Οπισθοδρόμηση της Τουρκίας στα ανθρώπινα δικαιώματα ΕΕ

11:3804/07

Θεοδωρικάκος: Και συναθροίσεις και λειτουργία της πόλης Ελλάδα ,Πολιτική

11:2604/07

Ηandelsblatt: «Ελληνικό», το μεγαλύτερο αστικό project της Ευρώπης Ελλάδα ,Οικονομία

11:0704/07

Αμερικανο-σινική ένταση και στη θάλασσα Διεθνή

10:5404/07

Συλλυπητήριο μήνυμα Μενδώνη για την Αφροδίτη Γρηγοριάδου Πολιτική ,Πολιτισμός

10:4704/07

Βρούτσης: Αύξηση της προκαταβολής των προσωρινών συντάξεων Οικονομία ,Πολιτική

10:2204/07

ΟΑΣΘ: Ήρθαν τα λεωφορεία για τη Θεσσαλονίκη Επιχειρήσεις ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

10:0004/07

Κατάσβεση φωτιάς στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Ελλάδα

09:4604/07

Αlpha Bank: «Καθαρίζει» τα κόκκινα δάνεια με το Galaxy Επιχειρήσεις

09:2804/07

ΟΑΕΔ: Ρεκόρ αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό Ελλάδα ,Οικονομία ,Τουρισμός

09:1004/07

Porto Sani: Επένδυση 30 εκατ και ριζική ανακαίνιση Επιχειρήσεις ,Τουρισμός

08:5004/07

Πέθανε η ηθοποιός Αφροδίτη Γρηγοριάδου Κοινωνία ,Πολιτισμός

08:4404/07

Ο κορωνοϊός «θερίζει» την αμερικανική κοινωνία Διεθνή

08:4004/07

Ιαπωνία: Καταρρακτώδεις βροχές, 13 αγνοούμενοι Διεθνή

08:2304/07

Bρετανία: «Σούπερ Σάββατο» και χαλάρωση των μέτρων για τον covid-19 Διεθνή ,Κορωνοϊός

08:2004/07

Φά’ το πριν τα φάει – Γαστρονομία εναντίον ξενικών ειδών Ελλάδα ,Περιβάλλον ,Σημαντικά

08:1804/07

Αlpha Bank: Aσφαλές το web-banking, τεχνικό σφάλμα τα sms Επιχειρήσεις

08:1304/07

Κρούσμα κορωνοϊού εντοπίσθηκε σε κάτοικο της Ραφήνας Ελλάδα ,Κορωνοϊός

08:0004/07

Ο καιρός για σήμερα, Σάββατο, σε όλη τη χώρα Κοινωνία ,Σημαντικά

07:5004/07

Γ. Φλέγκερ: Είμαι και εγώ μέρος της εξαιρετικής οικογένειας της Θεσσαλονίκης Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

07:0004/07

Varos Village: Η Λήμνος πρέπει να γίνει ένα boutique τουριστικό νησί Β.Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Σημαντικά

23:5903/07

Ευρωβουλή: «καυγάς» για το μη ψήφισμα για την τουρκική προκλητικότητα Πολιτική

23:5003/07

Air France: Θα καταργήσει 7.580 θέσεις εργασίας Διεθνή

23:4403/07

Αναστάτωση με μαζικά sms από την Alpha Bank Κοινωνία

23:4103/07

Γαλλία: Έρευνα στον πρώην πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της πανδημίας Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:4003/07

Δανία: Σοκάρει η δολοφονία νεαρού -Ρατσιστικά τα κίνητρα; Διεθνή

23:3203/07

Πάτρα: Ισχυρές πολιτικές παρουσίες στο 8ο Περιφερειακό Συνέδριο Πολιτική

23:3003/07

Υπ. Οικονομικών: Μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Ειδήσεις

23:2003/07

Οπλίτες θητείας επανδρώνουν 14 δομές υγείας Κοινωνία

23:1003/07

Υπ.Παιδείας: Νέο θεσμικό πλαίσιο για την ιδιωτική εκπαίδευση Παιδεία

23:0003/07

H Γερμανία ποινικοποίησε τις φωτογραφίες κάτω από τη φούστα Διεθνή

22:5003/07

Δραματική έκκληση ΠΟΥ: Οι αριθμοί δεν ψεύδονται για τον covid-19 Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:4003/07

Παράνομo ένα στα τρία ΙΧ με ξένες πινακίδες Auto Moto

22:3003/07

LIFE ASTI: Πρόγνωση της αστικής θερμικής νησίδας Θεσσαλονίκη ,Περιβάλλον ,Χωρίς κατηγορία

22:2003/07

Αρπαγή ανήλικης: «Είχα την αίσθηση ότι με φωτογραφίζουν» Κοινωνία

22:1603/07

Super League: Κρούσμα κορωνοϊού στην ομάδα της Ξάνθης Σημαντικά ,Υγεία

22:1003/07

«Τρέχει» το μετρό στην Αθήνα – Παραδίδονται άλλοι τρεις σταθμοί Κοινωνία

22:0203/07

Μ.Καρράς:Γεωτρήσεις για επάρκεια νερού σε Σωζόπολη – Ν.Ηράκλεια Δήμοι

22:0003/07

Στο επίκεντρο το Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων της Αττικής Ελλάδα ,Περιβάλλον ,Χωρίς κατηγορία

21:5003/07

Χ. Θεοχάρης: Ο ελληνικός τουρισμός θα κερδίσει το στοίχημα Τουρισμός

21:4403/07

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Επενδύσεις ύψους 145 εκατ. ευρώ Ενέργεια

21:3903/07

Πέθανε η ηθοποιός Αφροδίτη Γρηγοριάδου Πολιτισμός

21:3003/07

Παριζιάνικος καφές με συντροφιά αρκούδων Διεθνή ,Κοινωνία

21:2003/07

Βίλα Πετρίδη: η νέα έδρα του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας Θεσσαλονίκη ,Παιδεία

21:1003/07

NASA: Έκλεισε σε ένα μπουκάλι … τη μυρωδιά του διαστήματος! Επιστήμη

21:0003/07

Ανοίγει το «Σινεμά με Θέα» Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

20:5003/07

Φλόριντα: Μόνο σήμερα 9.488 νέα κρούσματα Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:4003/07

ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ: Από Δευτέρα η παιδική κατασκήνωση Κοινωνία

20:3003/07

Πεκίνο – Covid-19: Αίρει τους περισσότερους περιορισμούς στις μετακινήσεις Διεθνή ,Κορωνοϊός

20:2003/07

Αττική: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα των εκβιαστών Κοινωνία

20:1003/07

ΡευΜΑζην: Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοσπονδίας Κοινωνία ,Υγεία

20:0003/07

Επίσκεψη Μενδώνη στα Χανιά Πολιτισμός

19:5003/07

Δ.Σιθωνίας: Αποζημιώσεις για καταστροφές από πλημμύρες 2018-2019 Δήμοι ,Κοινωνία

19:4903/07

Έκκληση για άμεση δωρεά αίματος και αιμοπεταλίων Κοινωνία ,Σημαντικά ,Υγεία

19:4003/07

Τουρκία: Στη φυλακή πρώην επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας Βαλκάνια

19:3003/07

Πάτρα: Νέα δρομολόγια στον προαστιακό Ελλάδα

19:2003/07

Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο της Αθήνας Αθλητισμός ,Ελλάδα

19:1003/07

Κορωνοϊός: Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στη Σερβία Διεθνή ,Κορωνοϊός

19:0703/07

Κορωνοϊός: 28 νέα κρούσματα στη χώρα μας Κορωνοϊός ,Σημαντικά

19:0003/07

ΝΔ:Παρατηρητήριο Fake News για έναρξη εργασιών στο Ελληνικό Πολιτική

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ