Καράογλου: Τα Βαλκάνια μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα αρμονικής συμβίωσης

Καράογλου: Τα Βαλκάνια μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα αρμονικής συμβίωσης
Β.Ελλάδα, Πολιτική   | 26/09/2020 | 18:15

Την πεποίθηση πως τα Βαλκάνια μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα αρμονικής συμβίωσης, ισότιμης και ισόρροπης ανάπτυξης εξέφρασε ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρος Καράογλου, κηρύσσοντας το τέλος των εργασιών του 2ου Balkan Forum που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Ο κ. Καράογλου ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για τις εύστοχες τοποθετήσεις, τη μαζική συμμετοχή και την ειλικρινή συνεργασία, σημειώνοντας πως οι εργασίες του συνεδρίου βοηθούν τη Βαλκανική χερσόνησο να κάνει ένα ποιοτικό άλμα προς τα εμπρός, αποτελώντας αφετηρία για την ανάπτυξη σχέσεων αλληλοβοήθειας.

Συνοψίζοντας τις τοποθετήσεις που ακούστηκαν στις πέντε θεματικές ενότητες, ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) επισήμανε ότι το πολιτικό συμπέρασμα είναι πως το μέλλον της ευρύτερης περιοχής βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Με όχημα το διάλογο», είπε, «θέσαμε ως προτεραιότητα να ενισχύσουμε την ειρήνη, τη σταθερότητα, τη φιλία και την ευημερία. Έχουμε αυξημένη ευθύνη για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος σταθερότητας στην περιοχή. Η διεύρυνση της ευρωπαϊκής οικογένειας είναι ένα σημαντικό πολιτικό εργαλείο το οποίο θα επιτρέψει να ξεπεραστούν οι διαιρέσεις του παρελθόντος. Είναι η δική μας συνεισφορά στην εμπέδωση μιας μακρόπνοης αναπτυξιακής προοπτικής και συνάμα μια γεωστρατηγική επένδυση για μια σταθερή, ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη».

«Είναι», συνέχισε, «ένα πολύτιμο εργαλείο για την προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους Δικαίου, και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Περισσότερη Ευρώπη σημαίνει περισσότερη δύναμη και πολύ περισσότερη αισιοδοξία. Και φυσικά ανάπτυξη, η οποία μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για τους λαούς μας, μέσω της ενδυνάμωσης της γεωπολιτικής δυναμικής των Βαλκανίων. Δεν προτείνω να ξεθωριάσουν οι αναμνήσεις. Προτείνω να χαράξουμε ένα κοινό μέλλον».

Σύμφωνα με τον κ. Καράογλου τα Βαλκάνια δεν είναι πια η παραμελημένη «γειτονιά» της Ευρώπης. Με την Ελλάδα να πρωτοστατεί στην όλη προσπάθεια, μπορούν να γίνουν περιοχή ειρήνης και συνεργασίας, προτάσσοντας το όφελος των λαών τους. «Μπορούν να γίνουν η ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης, διότι διαθέτουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και ευημερίας. Μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα αρμονικής συμβίωσης, ισότιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, με σεβασμό ο ένας προς τον άλλον».

«Υπό αυτό το πρίσμα», συνέχισε την ομιλία του, «μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος και την αποτροπή του φαινομένου του brain drain».
Αναφορικά με τα συμπεράσματα του Forum που θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αξιολογηθούν και να συμπεριληφθούν στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, ξεχωρίζουν οι λέξεις «ενίσχυση» και «συνεργασία», ενώ δεσπόζει η πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου για τη δημιουργία μόνιμης δομής για τη διαβαλκανική συνεργασία στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, προτείνεται:
-H ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Συνεργασίας Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα και Επιστημονικού Τομέα,
-η ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων υποστήριξης των Τεχνολογικών Πάρκων και των καλών πρακτικών επιχειρηματικής καινοτομίας,
-η ενίσχυση των Προγραμμάτων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και κυκλικής οικονομίας,
-η ενίσχυση των Προγραμμάτων RIS, των clusters Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Πόλων Καινοτομίας στη νέα Προγραμματική Περίοδο της Ε.Ε. 2021-2027,
-η ενίσχυση των προγραμμάτων που αφορούν στις βασικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 (Πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό Beyond borders) και της Αναπτυξιακής και Γεωπολιτικής Στόχευσης για Ευρωπαϊκή συνεργασία στα Βαλκάνια με: ενίσχυση των διατιθέμενων πόρων για διασυνοριακά και διακρατικά Προγράμματα σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, όπως αυτές της Βαλκανικής και Νότιας Ευρώπης,
-η συνέχιση του διακρατικού προγράμματος Balkan Med, όπως ζητούν οι 5 ενδιαφερόμενες χώρες και φορείς της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος και της Αυτοδιοίκησης και στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, που κρίνεται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και καλών πρακτικών και προωθεί την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στα Βαλκάνια στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της οικονομικής και περιβαλλοντικής διπλωματίας και της πράσινης συμφωνίας και κυκλικής οικονομίας,
-η προώθηση αποκεντρωμένων θεσμών και δομών συνέργειας των τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων με τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας,
-η πρόβλεψη των τομεακών και εδαφικής συνεργασίας Προγραμμάτων για ενίσχυση της δημιουργίας και Ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας,
-η δημιουργία αποκεντρωμένης Επιτελικής Μονάδας ΕΣΠΑ 2021-2027 στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης),
-η συνέχιση της συνεργασίας της Διαχειριστικής Αρχής του Interreg με το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) και τους άλλους Κυβερνητικούς και συλλογικούς φορείς των Βαλκανικών χωρών, που λειτουργεί κατά την τελευταία δεκαετία αποτελεσματικά με έδρα τη Θεσσαλονίκη βάσει των Ευρωπαϊκών Αρχών της εγγύτητας και επικουρικότητας προς όφελος της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων,
-η προώθηση μόνιμου θεσμού Βαλκανικού Οργανισμού συνεργασίας των Βαλκανίων με τη συμμετοχή Δημόσιων, Αυτοδιοικητικών, Ιδιωτικών, Κοινωνικών και Παραγωγικών Φορέων των Βαλκανίων,
-καθώς και η πρόταση για τη διοργάνωση του 3ου Balkan Forum τον Μάιο του 2021 με θέμα «Βαλκάνια 2021-2031», στη διάρκεια του οποίου η συζήτηση μπορεί να περιστραφεί γύρω από την ανάπτυξη δημιουργικών συνεργασιών και διακρατικών δικτυώσεων στα Βαλκάνια, μεταξύ άλλων για την περιβαλλοντική αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το 2ο Balkan Forum πραγματοποιήθηκε τηρώντας αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Στις διήμερες εργασίες του συμμετείχαν 44 ομιλητές από Κυβερνητικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς των Βαλκανίων, εκ των οποίων οι 22 ήταν Έλληνες και 22 από τις άλλες Βαλκανικές χώρες. Επίσης εγγράφηκαν 321 σύνεδροι εκπρόσωποι φορέων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και συμμετείχαν διαδικτυακά στο συνέδριο, ενώ εκατοντάδες άλλοι το παρακολούθησαν live streaming.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

09:2230/10

Θεσσαλονίκη: Οδηγοί προσοχή! Τροχαίο ατύχημα στην Κατσιμίδη Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

09:1530/10

ΕΛΓΑ: Πληρώνονται σήμερα αποζημιώσεις για τον «Ιανό» Αγροτικά ,Αγροτική Οικονομία ,Κοινωνία

09:1030/10

Γλέντι στη Θεσσαλονίκη πριν το Lockdown Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

09:0030/10

«Βόμβα» για πάνω από 2.000 κρούσματα το Σαββατοκύριακο Κοινωνία ,Κορωνοϊός

08:4530/10

Μητσοτάκης: Ανακοινώνει σήμερα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

08:3030/10

Αττική: Συναγερμός για 40.000 ενεργά κρούσματα! Κοινωνία ,Κορωνοϊός ,Υγεία

08:1530/10

Τα ιδιαίτερα και όχι… ο κορωνοϊός «εχθρός» των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός ,Παιδεία

08:0030/10

Εισαγγελική έρευνα για την εισαγωγή κινέζικού ιού στο ΑΠΘ Ελλάδα ,Σημαντικά

07:4530/10

Ο ΟΛΘ και στον διαγωνισμό για το Λιμάνι της Ηγουμενίτσας Β.Ελλάδα ,Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times

07:3530/10

Διακοπή ρεύματος στη Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:3030/10

Λάρισα – Ροδόπη: Lockdown, «κόκκινες», παγωμάρα… και αρνητικά ταμεία Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κορωνοϊός

07:1530/10

Πόσο χρήσιμη είναι η βιταμίνη D ενάντια στον Covid-19; Health-Fitness ,Θέματα GR Times ,Υγεία

07:1530/10

Μισέλ: Η ΕΕ καταδικάζει τις ενέργειες της Τουρκίας ΕΕ

07:0030/10

Σήμερα η επέτειος απελευθέρωσης της Θεσ/νίκης από τους Γερμανούς- Εκδηλώσεις Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Ελλάδα

06:5030/10

Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή Ελλάδα

06:1030/10

Σε lockdown από σήμερα η Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

00:4330/10

Μητσοτάκης στη Σύνοδο: Συστημική απειλή για την Ευρώπη η Τουρκία Διεθνή ,Κορωνοϊός ,Πολιτική

00:0530/10

Δ. Τσαβλής: Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι στον κορωνοϊό Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

23:5929/10

Βρετανία: Εκτός εργατικού κόμματος προσωρινά ο Τζέρεμι Κόρμπιν Διεθνή

23:5029/10

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση νομιμοποιεί 10ωρη εργασία και απαγορεύει απεργίες Ελλάδα ,Οικονομία ,Πολιτική

23:4029/10

Ηράκλειο: Φωταγωγείται ροζ το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης Ελλάδα ,Κοινωνία ,Περιφέρειες

23:3729/10

Κορωνοϊός – Κομοτηνή: «Όπου φύγει, φύγει» οι φοιτητές Ελλάδα ,Κορωνοϊός

23:3029/10

Έλεγχοι Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής από τα ΚΕΠ Υγείας στην Καλαμαριά Χωρίς κατηγορία

23:3029/10

Ζέρβας: Εξωστρεφής ο χαρακτήρας των φετινών ψηφιακών Δημητρίων Θεσσαλονίκη ,Πολιτική

23:2029/10

Πύργος: Βρέθηκαν πάνω από 3,5 κιλά κάνναβης στο σπίτι του Ελλάδα ,Κοινωνία

23:1029/10

Βατικανό: Ο Πάπας ακυρώνει τις γενικές ακροάσεις του παρουσία των πιστών Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:0029/10

Μέρκελ: Καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να προχωρήσουν σε lockdown Διεθνή ,Κορωνοϊός

22:5029/10

Γαλλία: Υποχρεωτική τηλεργασία, κυκλοφορία με βεβαιώσεις, κλείνουν σύνορα Διεθνή ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

22:4029/10

Γαλλία: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις Διεθνή ,Πολιτική

22:3529/10

Ζέρβας: Να δείξουμε όλοι μαζί ξανά τη μοναδική αίσθηση ευθύνης διαθέτουμε Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

22:2029/10

Κύπρος: 121 κρούσματα κορωνοϊού σήμερα Διεθνή ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

22:1029/10

Γερμανία-Lockdown: 10 δις οικονομικής βοήθειας στις επιχειρήσεις Διεθνή ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

22:0029/10

Κορωνοϊός: Αυτά τα μέτρα εισηγείται η επιτροπή εμπειρογνωμόνων Ελλάδα ,Κορωνοϊός

21:5029/10

Δερμιτζάκης: Έως και 4000 κρούσματα την ερχόμενη εβδομάδα Ελλάδα ,Επιστήμη ,Κοινωνία

21:4029/10

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Κοντά στην πόλη Σούσα οι αζερικές δυνάμεις Διεθνή ,Κοινωνία

21:3029/10

Κορωνοϊός: Αυτός είναι ο επικαιροποιημένος χάρτης Ελλάδα ,Κορωνοϊός

21:2029/10

Έκρηξη από καλώδια της ΔΕΗ στην πλατεία Κολωνακίου Ελλάδα

21:1029/10

Κόκκαλης: Στα κρυφά το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

21:0029/10

Φ. Γεννηματά: Η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο Πολιτική

20:5029/10

Νέες αεροπορικές οδηγίες για Ιωάννινα, Σέρρες, Κοζάνη και Καστοριά Ελλάδα ,Κοινωνία

20:4029/10

Κορωνοϊός-Θεσσαλονίκη: 210 θετικά στα 3.100 rapid test του ΕΟΔΥ Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός ,Σημαντικά

20:3029/10

Συσκευή μέτρησης θερμοκρασίας στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

20:2029/10

“Καλλιστώ”: Στις 11 Νοεμβρίου απολογείται ο πλοίαρχος του εμπορικού Ελλάδα ,Κοινωνία

20:1329/10

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν τα δικαστήρια λόγω αύξησης κρουσμάτων Covid-19 Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

20:1029/10

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Ένας νεκρός και τραυματίες Διεθνή

20:0029/10

Βέροια: Έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

19:5029/10

Εκσυγχρονίζεται ο δημοτικός φωτισμός στην Καλαμαριά Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Θεσσαλονίκη

19:4329/10

Καββαθάς: Με το μίνι lock down στοχοποιούν την Εστίαση Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

19:4029/10

Θεσσαλονίκη: Ανεπανόρθωτα έχουν πληγεί τα κομμωτήρια Επιχειρήσεις ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

19:3029/10

Κορωνοϊός: Κλείνει το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

19:2029/10

«Ιστορίες μεταναστών» του Παναγιώτη Περιβολάρη Πολιτισμός

19:1029/10

Βουλή: Νέα μέτρα μετά τη Διάσκεψη των Προέδρων Βουλή ,Ελλάδα ,Κορωνοϊός

19:0829/10

Θεσσαλονίκη: Η απόλυτη καταστροφή για την εστίαση το lockdown Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

19:0129/10

Κορωνοϊός: Πώς κατανέμονται τα 1.211 κρούσματα σε όλη τη χώρα Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

18:5029/10

Ινδία-Covid-19: Ξεπεράστηκε το όριο των 8 εκατ. κρουσμάτων Διεθνή ,Κορωνοϊός

18:4929/10

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε τέσσερις Δήμους της Θεσσαλίας Ελλάδα ,Ενέργεια ,Επιχειρήσεις

18:4029/10

Βρούτσης: Μεταρρυθμίσεις στο σύνολο της αγοράς εργασίας Ελλάδα ,Κοινωνία ,Οικονομία

18:3529/10

Σε lockdown από αύριο η Θεσσαλονίκη – Aπό Δευτέρα η απαγόρευση μετακινήσεων (VIDEO) Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

18:3029/10

Τσεχία – Κορωνοϊός: Στα «κόκκινα» οι αριθμοί κρουσμάτων και θανάτων Διεθνή ,Κορωνοϊός

18:2029/10

ΚΕΠ Υγείας Καλαμαριάς: Δωρεάν έλεγχος διαβήτη Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

18:1729/10

Κορωνοϊός: Στα 1.211 τα νέα κρούσματα – 12 θάνατοι Ελλάδα ,Κορωνοϊός

18:1229/10

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό εξαμήνου ο Γενικός Δείκτης Ελλάδα ,Κορωνοϊός ,Οικονομία

18:1029/10

Θέρμη: Ξεκινά η λειτουργία του κέντρο διαχείρισης covid-19 Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Κορωνοϊός

18:0029/10

LIVE η έκτακτη ενημέρωση Χαρδαλιά για τον κορωνοϊό Κορωνοϊός ,Πολιτική

17:5729/10

Στο «κόκκινο» οι πτήσεις για Ιωάννινα, Κοζάνη, Καστοριά και Σέρρες Β.Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

17:5029/10

Αναστολή λειτουργίας του Εθνικού κολυμβητηρίου στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

17:4029/10

«Καμπάνα» 3.000 ευρώ για συνωστισμό σε μαγαζί στην Τήνο Κοινωνία ,Κορωνοϊός

17:3029/10

ΕΚΤ: Ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας για τον Δεκέμβριο Οικονομία

17:2029/10

ΕΣΘ: Μία μέρα αργότερα ξεκινά η εκπτωτική περίοδος Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κορωνοϊός

17:1029/10

Πέτσας για Τσίπρα: Να αφήσει τις υπεκφυγές και να απαντήσει ευθέως Πολιτική

17:0529/10

Διαδικτυακά το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

16:5629/10

Δίκη ΧΑ: Έφεση εισαγγελέα για επιβολή μεγαλύτερων ποινών Ελλάδα ,Πολιτική

16:5629/10

Τζιτζικώστας: Ζήτησε έκτακτο σχέδιο στήριξης της οικονομίας (VIDEO) Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Θέματα GR Times

16:5029/10

Αύριο οι αποζημιώσεις ύψους 26 εκ. ευρώ για τον «Ιανό» Οικονομία

16:4029/10

Δένδιας: Οι στιγμές επιτάσσουν εθνική ομοψυχία στα εθνικά μας θέματα Πολιτική

16:4029/10

Ψηφιακά το 3ο Olympic Day Run Greece Αθλητισμός ,Θεσσαλονίκη

16:3529/10

Συνάντηση Κυμπουρόπουλου με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Β.Ελλάδα ,ΕΕ ,Ελλάδα

16:3029/10

Πέτσας: Η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις Οικονομία ,Πολιτική

16:2829/10

Ευ. Κουρτέλη- Ξουρή: Φωτεινό και ανθρώπινο το Θεαγένειο (ΗΧΗΤΙΚΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ