Ασφάλεια και Υγεία στην φάση σχεδιασμού ενός έργου

Ασφάλεια και Υγεία στην φάση σχεδιασμού ενός έργου

Ο όρος Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα ήταν ανέκαθεν συνυφασμένος με την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών για την υλοποίησή τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών της νομοθεσίας και βιβλιογραφίας αναλύει και εστιάζει στα μέτρα προστασίας κατά την διάρκεια των εργασιών και όχι στην φάση προετοιμασίας πριν την εκκίνηση αυτών, δηλαδή στην φάση σχεδιασμού και μελέτης του έργου.

Ο οργανωμένος και προληπτικός σχεδιασμός των μέτρων Ασφάλειας και Υγείας στην φάση αυτή, με τη μέθοδο του “Safe by Design”, όπως ονομάζεται διεθνώς, έχει αποδειχθεί, ειδικά στα σύγχρονα μεγάλα έργα, ότι έχει πολλά και ουσιαστικά οφέλη για τον Κύριο του έργου, για τον Ανάδοχο κατασκευής αλλά και για τον τελικό χρήστη του έργου.

Τομείς επιρροής του Safe by Design

Η προσέγγιση του Safe by Design επηρεάζει θετικά και άμεσα όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου. Κάθε σχεδιαστής πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη ότι σχεδιάζει με γνώμονα την ασφάλεια του Αναδόχου κατασκευής του έργου, την ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες στη λειτουργία, την ασφάλεια των συνεργείων συντήρησης στη διάρκεια ζωής του έργου και την ασφαλή μελλοντική κατεδάφισή/ αποσυναρμολόγησή του έργου στην ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα.

Οφέλη της πρόληψης στην φάση του σχεδιασμού ενός έργου

Τα οφέλη της πρόληψης στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην φάση του σχεδιασμού ενός έργου είναι πολλαπλά, με πρωτεύον αυτό της μείωσης του κόστους. Όσο νωρίτερα σχεδιασθούν και ληφθούν τα μέτρα Ασφάλειας και Υγείας του έργου, ακόμα, και από τα σχέδια επί χάρτου, τόσο μικρότερο είναι το κόστος. Αν αυτά δεν ληφθούν νωρίς, το κόστος αυξάνεται δραματικά, αφότου έχει ξεκινήσει η κατασκευή. Παράλληλα, στην αρχική φάση σχεδιασμού ενός έργου, είναι πολύ εύκολο να επηρεαστεί προς όφελος της ασφάλειας η κατασκευή ενός έργου, ενώ αν ξεκινήσει η κατασκευή είναι πλέον δύσκολο να γίνουν εκ των υστέρων παρεμβάσεις, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα.

Εκτός του κόστους, η μέθοδος του Safe by Design εξασφαλίζει (ενδεικτικά):

ένα ασφαλέστερο και υγιές περιβάλλον στην φάση κατασκευής για τους εργαζόμενους και στην φάση λειτουργίας για τους χρήστες
χαμηλότερο κόστος συντήρησης στην φάση λειτουργίας του έργου (πχ. αν έχει σχεδιασθεί και προβλεφθεί ο ασφαλής τρόπος συντήρησης της κατασκευής και του εξοπλισμού, που έχει ενσωματωθεί)
προσδίδει κύρος και αξία στις ομάδες σχεδιασμού και μελέτης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα
Παραδείγματα Μέτρων Ασφάλειας και Υγείας στην φάση σχεδιασμού ενός έργου

Χαρακτηριστικά παραδείγματα πρόληψης Ασφάλειας και Υγείας στην φάση σχεδιασμού είναι τα παρακάτω:

  • Σχεδιασμός σημείων ανάρτησης για εργασίες σε ύψος κατά τις εργασίες συντήρησης (πχ. σε στέγες, οροφές, εξωτερικές μονάδες προς συντήρηση)
  • Αποφυγή σχεδιασμού χώρων με περιορισμένες διαστάσεις και επισφαλή πρόσβαση για την αποφυγή εγκλωβισμού
  • Επάρκεια, κατά το δυνατόν φυσική, αερισμού και φωτισμού με κατάλληλο σχεδιασμό
  • Σχεδίαση των τμημάτων του κτιρίου ή της κατασκευής, με τέτοιο τρόπου, ώστε να μην προκαλούν δυσκολίες στον Ανάδοχο κατασκευής στις εργασίες του (πχ. δυνατότητα συναρμολόγησης τεμαχίων στέγης στο έδαφος και όχι σε ύψος)
  • Επιλογή θέσης του Η/Μ εξοπλισμού σε σημεία με τον λιγότερο δυνατό κίνδυνο για τον συντηρητή (πχ. εξωτερικές μονάδες A/C σε χαμηλό, προσβάσιμο ύψος)
  • Δυνατότητα απομόνωσης δικτύων και πρόβλεψη για συστήματα ασφάλισης
  • Σχεδιασμός οδεύσεων και χώρων έκτακτης ανάγκης για τη μελλοντική λειτουργία του έργου
  • Σχεδιασμός φιλικός για ευαίσθητες ομάδες (ΑμεΑ, παιδιά, ηλικιωμένοι κτλ.)
  • Πρόβλεψη με κατάλληλα αντιολισθητικά ή ανθεκτικά υλικά σε δάπεδα και επιφάνειες ανάλογα με την χρήση των χώρων για την φάση λειτουργία τους

Συμπέρασμα

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι σχεδιαστές και μελετητές ενσωματώνουν τις αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην σύλληψη του σχεδιασμού του έργου και στην εκπόνηση των μελετών, με θετικές συνέπειες τόσο στην φάση κατασκευής, όσο και στην φάση λειτουργίας και συντήρησης του έργου. Παράλληλα, η υιοθέτηση των αρχών αυτών αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής για τις ομάδες σχεδιασμού και μελετών σε όλους τους διαγωνισμούς μεγάλων έργων των τελευταίων ετών.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, ακολουθώντας πιστά τις νέες απαιτήσεις των σύγχρονων τεχνικών έργων, έχει ήδη συνεργαστεί με πρωτοπόρες εταιρείες στον χώρο του σχεδιασμού και μελετών, αποτελώντας αρωγό και σύμβουλό τους σε μια προσπάθεια να αναβαθμιστεί το τελικό προϊόν σχεδιασμού του έργου τους, ενσωματώνοντας τις απαραίτητες αρχές Ασφάλειας και Υγείας.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ