Σε ηλεκτρονική βάση όλοι οι γιατροί εργασίας

Σε ηλεκτρονική βάση όλοι οι γιατροί εργασίας

Δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση 5685/121/05-02-2021 (ΦΕΚ 669, 22-02-2021) με τίτλο «Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων ιατρών,που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας και Ιατροί που περιλαμβάνονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ»

Σύμφωνα με αυτή, όλα τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις,  δηλαδή τόσο οι ειδικοί Iατροί Eργασίας (οι Ιατροί, που κατέχουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας), όσο και οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οποιασδήποτε ειδικότητας πλην της ιατρικής της εργασίας και έχουν εκτελέσει καθήκοντα IατρούEργασίας σε επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου 2009 ή οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα σε επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009,  θα πρέπει να εγγραφούν στην ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων Ιατρών που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ – ΣΕΠΕ).

Για την εγγραφή των Iατρών στην ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων, απαιτείται απόκτηση κωδικού πρόσβασης στο σύστημα, καθώς και δημιουργία προσωπικού «λογαριασμού» σ’ αυτό. Για την υποβολή της αρχικής αίτησης εγγραφής, η είσοδος του χρήστη γίνεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο TAXIS. Μετά από έλεγχο στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου, το ΟΠΣ- ΣΕΠΕ αποδίδει νέους κωδικούς πρόσβασης για την περαιτέρω είσοδο στο σύστημα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που ορίζεται αναλυτικά στην υπουργική απόφαση και την επιτυχή εγγραφή του Ιατρού στην ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων, ακολουθεί η χορήγηση σε αυτόν μοναδικού ατομικού Αριθμού Καταχώρησης Ιατρού.

Η διαδικασία εγγραφής των Ιατρών στην ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων του ΟΠΣ – ΣΕΠΕ αρχίζει στις 01/03/2021.

Από 01/05/2021 δε, κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Eργασίας σε επιχείρηση, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ – ΣΕΠΕ. Για τις αναθέσεις καθηκόντων Ιατρών Eργασίας που θα υποβληθούν εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 30/04/2021, θα πρέπει έως 30/04/2022 να υλοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντωνηλεκτρονικά μέσω τουΟΠΣ – ΣΕΠΕ.

Με την συγκεκριμένη υπουργική απόφαση απλοποιείται η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Eργασίας στις επιχειρήσεις, με σαφή μείωση της γραφειοκρατίας και ορθολογικοποίηση των διαδικασιών, γεγονός που θα συμβάλλει καθοριστικά στην βελτίωση της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Σε συνέχεια της εφαρμογής ανάλογης διαδικασίας ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας μέσω του ΟΠΣ – ΣΕΠΕ που ορίστηκε με την υπουργική απόφαση 50067/28, 27-10-2017, κλείνει ένας κύκλος εκσυγχρονισμού για το σύνολο του πλαισίου των νομοθετικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία, δηλαδή τόσο για την ανάθεση καθηκόντων TεχνικούAσφαλείας όσο και IατρούEργασίας.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ» είναι ήδη έτοιμη να προχωρήσει, μόλις ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣ – ΣΕΠΕ, τόσο στην εγγραφή από 01/03/2021 των συνεργατών της Iατρών Eργασίας σε αυτή, όσο και στην ηλεκτρονική υποβολή των νέων αναθέσεων Ιατρού Εργασίας  των πελατών της μέσω του ΟΠΣ – ΣΕΠΕ από 01/05/2021, αλλά και την ολοκλήρωση της υποβολής όλων των υφιστάμενων αναθέσεων ή τροποποιήσεων ιατρού εργασίας ηλεκτρονικά έως 30/04/2022.

Βιβή Μιξαφέντη, Διπλ. χημικός μηχανικός, 
Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας/ «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ» 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

DWHITE.eu

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ