Διαβούλευση για απλοποίηση άδειας παραγωγής ΑΠΕ

Διαβούλευση για απλοποίηση άδειας παραγωγής ΑΠΕ

Διαβούλευση για απλοποίηση άδειας παραγωγής ΑΠΕ είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ. Το κείμενο των βασικών αρχών έχει αναρτηθεί στη βάση της σωρευμένης εμπειρία πολλών ετών στην αδειοδότηση έργων ΑΠΕ.

Οι βασικές αρχές της πρότασης που θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την ερχόμενη Παρασκευή (27/9) η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στηρίζονται:

 1. στην απλούστευση των κριτηρίων αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ΑΠΕ (κυρίως αιολικών και φωτοβολταϊκών)
 2. στην αυτοματοποίηση εξέτασής τους με τρόπο διαφανή και αντικειμενικό με στόχο την επιτάχυνση και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών έκδοσης άδειας

Στο πλαίσιο της απλοποίησης αυτής λαμβάνεται υπόψη:

 • η αποκτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
 • οι εξελίξεις και προοπτικές του τομέα συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος στήριξης του τομέα υπό τον νόμο 4414/2016
 • οι επιταγές της νέας Οδηγία 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • οι προτάσεις διαφόρων θεσμικών φορέων επενδυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα στην Ελλάδα.

Κριτήρια

Η πρόταση περιέχει τα εξής κριτήρια για την χορήγηση της άδειας παραγωγής ΑΠΕ:

 • Την εθνική ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, εφόσον η Αρχή έχει λάβει γνώση τέτοιου ζητήματος με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Την εξέταση της χωροθέτησης του έργου σε οριοθετημένη ζώνη αποκλεισμού χωροθέτησης έργου ΑΠΕ, όπως οι ζώνες αυτές έχουν καταχωρηθεί στον γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ. Προς το σκοπό αυτό παραμένει ως προϋπόθεση η υποβολή του τεύχους συμβατότητας με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ.
 • Την υπέρβαση της φέρουσας Ικανότητας και της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας για αιολικούς σταθμούς στις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας και στις Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας, αντίστοιχα.
 • Την συμμόρφωση με τις προβλέψεις της νομοθεσίας, σχετικά με τους περιορισμούς λειτουργικής ενίσχυσης έργων ΑΠΕ εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών.
 • Τη βιωσιμότητα των έργων που προτείνεται να συνδεθούν σε περιοχή με κορεσμένο δίκτυο μέσω ανεξάρτητης διασύνδεσης. Την οικονομοτεχνική-αποδοτικότητα (IRR) των έργων υπεράκτιων αιολικών σταθμών αλλά και υβριδικών.

Για τη χορήγηση της άδειας θα είναι αναγκαία, μεταξύ άλλων:

 • η υποβολή επιστολής τραπεζικής χρηματοδότησης τουλάχιστον για το 50% του προϋπολογισμού του έργου
 • ή εναλλακτικά καταβολή εγγυητικής επιστολής για την υλοποίησή του (που θα αντιστοιχεί στο 1%-2% του προϋπολογισμού του έργου).

Σχετικά με τη χρονική διάρκεια της άδειας παραγωγής προτείνεται να παύει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την έκδοσή της, ανάλογα με την τεχνολογία (π.χ 4-5 έτη για φωτοβολταϊκά και 8-10 χρόνια για αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά) χωρίς να απαιτείται η έκδοση διοικητικής πράξης, εφόσον δεν έχει κατατεθεί στον αρμόδιο διαχειριστή η προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή για τους οριστικούς όρους σύνδεσης.

Θα εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις δικαστικής αναστολής ισχύος κάποιας ή κάποιων εκ των αδειών του έργου και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top