ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Μηνά 7, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 544 200

Fax: 2310 545 200

Εmail: info@grtimes.gr

Διαφημιστικό – Εμπορικό

Εmail: marketing@grtimes.gr

Τηλ: 6981600031