D. Pankin: Η ΤΕΑΕΠ βλέπει μεγάλα έργα υποδομών στην Ελλάδα

D. Pankin: Η ΤΕΑΕΠ βλέπει μεγάλα έργα υποδομών στην Ελλάδα

Ρεπορτάζ: Άννη Καρολίδου

Ενδιαφέρον για τη συγχρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομών στην Ελλάδα στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών αλλά και σε έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει η Τράπεζα Εμπορίου & Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, η γνωστότερη ως Παρευξείνια, η οποία εξετάζει τη χρηματοδότηση έργων φυσικού αερίου, όπως αυτό του IGB, επενδύσεων στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αλλά και του project αποκατάστασης της Αγοράς Μοδιάνο.

Τα παραπάνω δήλωσε στο GrTimes.gr ο πρόεδρος της ΤΕΑΕΠ κ. Dmitry Pankin, o οποίος ανέλαβε το τιμόνι της «Παρευξείνιας» τον Ιούλιο του 2018 επιφορτισμένος με την ευθύνη να υλοποιηθεί η απόφαση των μετόχων της Τράπεζας, για επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης, επέκταση της πιστωτικής πολιτικής και μεγαλύτερη έμφαση στα έργα υποδομών καθώς και στα έργα του δημοσίου τομέα.

Η ΤΕΑΕΠ, αναλαμβάνει μία πιο ενεργό πολιτική σαν initiator, σαν επισπεύδουσα μεγάλων επενδυτικών projects για τα οποία θα προσελκύει κεφάλαια και από άλλους αναπτυξιακούς χρηματοπιστωτικούς φορείς.

Ο πρόεδρος της ΤΕΑΕΠ, διακεκριμένος οικονομολόγος με μακρά διαδρομή στον τραπεζικό κλάδο και προηγούμενη θητεία ως αναπλ. υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας, μίλησε στο GrTimes.gr, για το διεθνές οικονομικό τοπίο, τους κινδύνους που κρύβουν οι «δύσκολες» εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας αλλά και οι πιθανοί κραδασμοί εντός της Ε.Ε., τις αναπτυξιακές προοπτικές σε Βαλκάνια και Παρευξείνια ζώνη, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα θα πρέπει να αποφύγει την χαλάρωση της δημοσιονομικής της πολιτικής που εν δυνάμει μπορεί να απειλήσει, με καταστροφικές επιπτώσεις, το τραπεζικό της σύστημα.

Ερώτηση: κύριε Pankin ποιους μεσοπρόθεσμους στόχους θέτει η Τράπεζα με βάση τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα και πώς αυτές εκφράζονται σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου της;

«Το Δεκέμβριο του 2018 αποφασίσθηκε, σε υλοποίηση των επιλογών των μετόχων της Τράπεζας, η επιτάχυνση της ανάπτυξης, με την παροχή περισσοτέρων δανείων, ώστε να επιτύχουμε ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 12%, ποσοστό που εκτιμώ ότι μπορούμε να υπερβούμε αν δεν υπάρξει κάποια μεγάλη αναστάτωση στις αγορές χρήματος.

« Αυτή η επέκταση άρχισε ουσιαστικά από το 2018, καθώς η Τράπεζα συνήψε νέα δάνεια, συνολικού ύψους 600 εκ.ευρώ, αύξηση 50% αν ληφθεί υπόψη ότι το 2017 εγκρίθηκαν δάνεια 400 εκ. ευρώ. Φέτος, δεν θα υπάρξει αυτή η μεγάλη αύξηση, εκτιμώ ότι οι νέες δανειοδοτήσεις θα είναι στην περιοχή των 600- 700 εκ. ευρώ.

«Στόχος είναι στο τέλος του 2022 να έχουμε δανειακό χαρτοφυλάκιο 2,1- 2,2 δις. ευρώ.

«Επίσης, η Τράπεζα, σαν αναπτυξιακός φορέας, δεν θα περιοριστεί στην παροχή χρηματοδοτήσεων αλλά θα επεκταθεί στην επεξεργασία αναπτυξιακών projects ώστε, σαν initiator, να προσελκύει στη συνέχεια κι΄ άλλους χρηματοδοτικούς φορείς να επενδύσουν σε αυτά».

Ερώτηση: Διαθέτει τα κεφάλαια, τη ρευστότητα η ΤΕΑΕΠ για να αυξήσει τόσο τις δανειοδοτήσεις της;

«Η ΤΕΑΕΠ έχοντας ρευστότητα περί τα 800 εκ. ευρώ, εύκολα μπορεί να έχει δανειακό χαρτοφυλάκιο κοντά στα 2,1-2,2 δις. ευρώ,  δηλαδή σχεδόν διπλάσιο από τα 1,4 δις. ευρώ που ήταν το portofolio μας στο τέλος του 2018.

«Φυσικά θα πρέπει να γίνουμε πιο ενεργοί στην αγορά, να προσελκύσουμε και άλλα κεφάλαια για την χρηματοδότηση αναπτυξιακών σχεδίων καθώς τα projects που επιλέγουμε να υποστηρίξουμε δεν χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από δικά μας κεφάλαια, ειδικά εάν είναι μεγάλα, άνω των 100- 150 εκ.ευρώ.

«Για τον λόγο αυτό άλλωστε συζητούμε projects με άλλες αναπτυξιακές Τράπεζες όπως η ΕΒRD, OeEB- Austrian Development Bank,KfW κ.αλ».

Ερώτηση: Η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης συνοδεύεται και από διαφοροποίηση ως προς τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου της ΤΕΑΕΠ;

«Αρμόζει περισσότερο στο χαρακτήρα μίας αναπτυξιακής Τράπεζας, η χρηματοδότηση έργων του δημοσίου και έργων υποδομής. Θα υπάρξει λοιπόν κάποια μετατόπιση, αλλά δεν θα σταματήσουμε να χορηγούμε δάνεια στον ιδιωτικό τομέα είτε μέσω εμπορικών Τραπεζών, είτε με απευθείας δανειοδοτήσεις.

Ερώτηση: Στην Ελλάδα τι έργα εξετάζετε προς χρηματοδότηση;

«Θέλουμε να συμμετέχουμε στη χρηματοδότηση (co-financing) μεγάλων έργων υποδομής όπως για παράδειγμα συμμετέχουμε στη χρηματοδότηση του project της Fraport. Eπίσης, διερευνούμε τη συγχρηματοδότηση ενεργειακών έργων, συζητούμε projects στο φυσικό αέριο, μεταξύ αυτών τον  αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας, τον IGB.

«Μας ενδιαφέρει επίσης η χρηματοδότηση έργων των Δήμων, με προϋπολογισμούς ως 30 ή ακόμη και 50 εκ. ευρώ.

«Σε ό,τι αφορά υποδομές, εξετάζουμε τη χρηματοδότηση διάφορων port facilities στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ πράγματι συζητάμε και τη χρηματοδότηση της ανάπλασης της Αγοράς Μοδιάνο, δεν έχουμε καταλήξει αλλά τέτοιου είδους projects μας ενδιαφέρουν».

Ερώτηση: Η Ελλάδα τι συμμετοχή έχει στο συνολικό portofolio της ΤΕΑΕΠ;

«Τα δάνεια προς την Ελλάδα, αντιπροσωπεύουν σήμερα ποσοστό 15% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, οπότε το οutstanding portofolio είναι ίσως λίγο μεγαλύτερο από 200 εκατ. ευρώ.

«Στο pipeline έχουμε αιτήματα για 600-700 εκ. ευρώ, projects στην Ενέργεια, τις Μεταφορές, στο χρηματοπιστωτικό τομέα για να υποστηριχθούν μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, έχουμε άλλωστε νέες συνεργασίες με εταιρείες leasing και factoring. Δεν θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, θα διαθέσουμε νέα δάνεια περίπου 150 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα.

«Γενικότερα θα έλεγα ότι επιδιώκουμε τα projects υποδομών να έχουν συμμετοχή στο συνολικό μας portofolio, της τάξης του 35%-40%, οι εμπορικές δραστηριότητες δε να έχουν μερίδιο 20%-25%. Οι εμπορικές δραστηριότητες ενισχύονται μέσω κεφαλαίων που διοχετεύουμε στις εμπορικές Τράπεζες και, μέσω απευθείας χρηματοδότησης σχεδίων του ιδιωτικού τομέα. Για παράδειγμα σε Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν χρηματοδοτούμε απευθείας εταιρείες φυσικού αερίου, ενώ συζητούμε τη συγχρηματοδότηση project στην αγορά φυσικού αερίου και στην Ελλάδα, project που αφορά στην εμπορική αξιοποίηση.

«Με αρκετά κράτη – μετόχους μας να είναι ισχυρά στον τομέα της ενέργειας, παραγωγικά και εμπορικά, όπως Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία και τώρα και η Ελλάδα, είναι φυσικό να επιδιώκουμε να χρηματοδοτούμε τέτοια projects».

Ερώτηση: Πώς διαχειρίζεται η Τράπεζα το γεγονός ότι τα κράτη – μέλη της έχουν, διαφορετικά προφίλ και επίπεδα ανάπτυξης, ενώ ιστορικά, κάποιες από αυτές δεν έχουν τις καλύτερες των σχέσεων;

«Η ιστορία στα Βαλκάνια και την περιοχή του Ευξείνου Πόντου είναι πολυκύμαντη και υπάρχουν πολλές πολιτικές διαφορές και αντιπαραθέσεις ακόμη και στο παρόν.

«Εμείς προσπαθούμε να ενισχύουμε τη συνεργασία μένοντας μακριά από ζητήματα πολιτικής. Αποστολή μας είναι να εντοπίζουμε projects που είναι προς όφελος των μετόχων μας, που απαντούν σε συγκεκριμένες ανάγκες. Έτσι  χρηματοδοτούμε projects σε Ρωσία αλλά και  Ουκρανία, Αρμενία αλλά και Αζερμπαϊτζάν».

Ερώτηση: Ποιες είναι οι οικονομικές προοπτικές αυτής της περιοχής;

«Δεν μπορούμε να κάνουμε γενικές προβλέψεις. Η Ρωσία είναι μία ξεχωριστή περίπτωση, η Τουρκία είναι επίσης μία ιδιαίτερη χώρα. Ίσως πιο εύκολα μπορεί κάποιος να μιλήσει για τις χώρες που είναι μέλη της Ε.Ε., Βουλγαρία, Ρουμανία και Ελλάδα, αλλά η κάθε χώρα αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση.

«Αν αναφερθούμε στην Τουρκία έχει τα ιδιαίτερά της προβλήματα με την υποτίμηση της λίρας και τους περιορισμούς στη κίνηση κεφαλαίων , αλλά θεωρούμε ότι πρόκειται για προσωρινά προβλήματα και όχι μεγάλα δομικά προβλήματα. Η Τουρκία έχει ισχυρή οικονομία, αυξανόμενη παραγωγικότητα και καλές προοπτικές.

«Γενικότερα στα Βαλκάνια και την Παρευξείνια ζώνη, βλέπουμε καλές αναπτυξιακές προοπτικές και δεν περιμένουμε μεγάλα προβλήματα οικονομικής φύσης να εκδηλώνονται στη δική μας περιοχή.

«Ωστόσο η διεθνής οικονομία μπορεί να διαταραχτεί σοβαρά από τον εμπορικό «πόλεμο» μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ή και από ανατροπές στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρνητικές εξελίξεις που αν εκδηλωθούν θα επιδράσουν και στα κράτη – μετόχους της ΤΕΑΕΠ».

Ερώτηση: Για την ελληνική οικονομία τι θα λέγατε; Πώς εκτιμάτε τις εξελίξεις;

«Τα μέτρα που πάρθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για την ελληνική οικονομία ήταν ορθά. Αυτό που με ανησυχεί είναι η τάση τροφοδότησης της κατανάλωσης, με χαλάρωση της πιο σταθεροποιητικής πολιτικής που είχε ακολουθηθεί ως πρόσφατα. Η χώρα νομίζω πως πρέπει να κάνει προσεκτικά βήματα, να διατηρήσει σταθερό το ισοζύγιο πληρωμών.

«Ο κίνδυνος ελοχεύει στην επέκταση των δαπανών. Μια προσεκτική επέκταση θα ευνοήσει την οικονομία αλλά η μεγαλύτερη χαλάρωση θα προκαλέσει προβλήματα αξιοπιστίας για την οικονομία και θα βάλει σε νέες περιπέτειες το τραπεζικό σύστημα».

Ερώτηση: Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο πιο ισχυρός αντιαναπτυξιακός παράγοντας;

«Το κρισιμότερο θέμα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και, εννοείται, την προσέλκυση επενδύσεων, δεν είναι η υψηλή φορολογία όπως συχνά υποστηρίζεται. Οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα δεν έχουν τόσο μεγάλη απόσταση από εκείνους άλλων χωρών.

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα για την ανάπτυξη της οικονομίας, είναι η γραφειοκρατία , το Νο1 πρόβλημα για τις επιχειρήσεις από τις οποίες και εξαρτάται η ανάπτυξη της οικονομίας».

Ερώτηση: Πόσο κοντά βρίσκεται η ΤΕΑΕΠ στην απόκτηση μόνιμων εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη;

«Η Ελλάδα, ως η χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα της ΤΕΑΕΠ, αναμενόταν να εξασφαλίσει στην Τράπεζα μόνιμες εγκαταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή για χρόνια δεν ικανοποιήθηκε μέχρι που τελικά συμφωνήθηκε με την ελληνική κυβέρνηση, να χορηγηθούν έως 10 εκ. ευρώ σαν αποζημίωση. Η συμφωνία όμως αυτή θα πρέπει να υλοποιηθεί.

«Για να αποκτήσει η Τράπεζα τις εγκαταστάσεις που χρειάζεται, δεν αρκεί να βρει το κατάλληλο κτίριο. Θα πρέπει το ποσό των 10 εκ. ευρώ να ενταχθεί στον κρατικό προϋπολογισμό. Το ποσό δεν συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2019, οπότε θα πρέπει με ψήφιση νόμου να εγκριθεί η διάθεση των 10 εκ. ευρώ».

Ερώτηση: Η απόκτηση μόνιμων εγκαταστάσεων συνδέεται με τα σχέδια ανάπτυξης της ΤΕΑΕΠ;

«Η Τράπεζα έχει 135 άτομα προσωπικό και ίσως αυτό αυξηθεί στα 200, στα επόμενα 5-6 χρόνια, οπότε μας αρκούν περί τις 5.000 – 6.000 τ.μ.

« Επίσης, αυτό που θα εξετάσουμε στο πλαίσιο ανάπτυξης της ΤΕΑΕΠ, είναι η δημιουργία Γραφείων Αντιπροσώπευσης. Αν η Τράπεζα διπλασιάσει ή τριπλασιάσει το μέγεθός της τότε θα πρέπει να εξετάσει τη δημιουργία Γραφείων στα κράτη – μέλη, αυτό θα είναι πιο σημαντικό. Σε όλες τις χώρες των κρατών – μετόχων ή ανά περιοχή, πχ.  ένα γραφείο για τις χώρες του Καυκάσου, ένα Γραφείο για Βουλγαρία και Ρουμανία.

«Ωστόσο τέτοια συζήτηση δεν υπάρχει τώρα, υπάρχει μόνο ως σκέψη στο μάνατζμεντ. Το θέμα θα αρχίσουμε να το εξετάζουμε όταν η Τράπεζα διπλασιαστεί  σε μέγεθος».

  • Τα 11 κράτη-μέλη της ΤΕΑΕΠ είναι: Ελλάδα, Ρωσία, Τουρκία, Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Μολδαβία, Ρουμανία και Ουκρανία.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ