ΑΛΟΥΜΥΛ: Εκτινάχθηκε η κερδοφορία το 2020

ΑΛΟΥΜΥΛ: Εκτινάχθηκε η κερδοφορία το 2020

Εντυπωσιακά καλά τα πήγε η AΛΟΥΜΥΛ το 2020, τόσο ο Όμιλος, όσο και η μητρική, διατηρώντας τον κύκλο εργασιών στα επίπεδα του 2019, αλλά κυρίως επιτυγχάνοντας εκτίναξη καθαρών κερδών. Η “μαμά” εταιρεία, εισηγμένη στο ΧΑΑ, γύρισε πανηγυρικά σε καθαρά κέρδη ενώ τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 182% και ξεπέρασαν τα 9 εκατ. ευρώ.

“Κατά την οικονομική χρήση 2020 η παγκόσμια οικονομία στιγματίστηκε από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19. Μέσα σε αυτό το κλίμα ανασφάλειας, η Εταιρεία και ο Όμιλος AΛΟΥΜΥΛ κατόρθωσαν να αυξήσουν σημαντικά τη λειτουργική τους κερδοφορία και να διατηρήσουν παρόμοιο όγκο πωλήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Συγκεκριμένα:

ΟΜΙΛΟΣ
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, επηρεαζόμενος από τις επιπτώσεις της πανδημίας, κατέγραψε οριακή μείωση 0,2% και διαμορφώθηκε στα €241,1 εκατ. έναντι €241,5 εκατ. συγκριτικά με το 2019.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €24,9 εκατ. έναντι €23,0 εκατ. συγκριτικά με το 2019, αυξημένα κατά 8,2%. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (Adjusted
EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €29,7 εκατ. έναντι €27,1 εκατ. συγκριτικά με το 2019. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €60,2 εκατ. έναντι €58,1 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα κατά 3,6%. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €11 εκατ. έναντι €4,8 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 128,6%.

Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανερχόμενα σε €9,2 εκατ. έναντι €3,3 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 182,3%.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατέγραψε αύξηση 1,3% και διαμορφώθηκε στα €154,7 εκατ. έναντι €152,8 εκατ. συγκριτικά με το 2019.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €10 εκατ. έναντι €7,6 εκατ. συγκριτικά με το 2019, αυξημένα κατά 30,7%. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €12,7 εκατ. έναντι €9,9 εκατ. συγκριτικά με το 2019. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €23,4 εκατ. έναντι €21,7 εκατ. της αντίστοιχης
περσινής περιόδου, αυξημένα κατά 7,9%. Κατά το 2020, τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €5,3 εκατ. έναντι ζημιών €2,3 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 328,3%.

Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ύψους €5,1 εκατ. έναντι ζημιών €2,9 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 273,7%.

Στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2020 συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, η επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΑΒΕΕ (παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου) και η πιστή εφαρμογή του επιχειρηματικού πλάνου. Ως εκ τούτου, ενισχύθηκαν σημαντικά τόσο η κεφαλαιακή διάρθρωση όσο και η ρευστότητα της Εταιρείας και του Ομίλου.

Οι δε επιδόσεις της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, εμφανίζοντας αύξηση πωλήσεων ύψους 8,4% και 21,3% αντίστοιχα, συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Παρά την επικρατούσα αβεβαιότητα και την παρατεταμένη ύφεση, το επιχειρηματικό πλάνο της ΑΛΟΥΜΥΛ βρίσκεται σε πλήρη αναπτυξιακή πορεία. Η διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης και επαρκούς ρευστότητας, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της
χρηματοοικονομικής θέσης, αποτελούν εχέγγυα για τον περιορισμό ενδεχόμενων επιπτώσεων της πανδημίας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας”.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ