Εpsilon Net: Αύξηση σε κύκλο εργασιών και κέρδη

Εpsilon Net: Αύξηση σε κύκλο εργασιών και κέρδη

Σημαντική αύξηση στο EBITDA αλλά και στα καθαρά κέρδη κατέγραψε ο όμιλος της Epsilon Net και το 2019, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται κοντά στα 18 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη να φθάνουν στα 1,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του ομίλου και της μητρικής εταιρείας Epsilon Net έχουν ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε στα  € 17,98 εκ. έναντι €16,23 εκ. κατά την προηγούμενη χρήση 2018, σημειώνοντας αύξηση  10,79%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής κατά τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε στα € 13,65 εκ. έναντι € 12,41 εκ. κατά την προηγούμενη χρήση 2018, σημειώνοντας αύξηση 10,01%.

Η επένδυση στις νέες τεχνολογίες και οι στρατηγικές κατευθύνσεις που σήμερα δίνονται για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη απαίτηση ψηφιοποίησης  των συναλλαγών, δημιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη της αύξησης της πελατειακής βάσης του ομίλου. Το πρόγραμμα R&D του Ομίλου ενισχύεται διαρκώς με νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να προσφέρονται προηγμένες λύσεις για πλήρη αυτοματοποίηση εργασιών και κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς όπως αυτές εξελίσσονται.

Αξίζει να σημειωθεί η δραστηριότητα του ομίλου στον τομέα των Web και Cloud εμπορικολογιστικών λύσεων για εργασία και λήψη πληροφοριών από απομακρυσμένες τοποθεσίες των χρηστών με εύκολα παραμετροποιήσιμο περιβάλλον εργασίας και με δυνατότητες επικοινωνίας που υποστηρίζουν remote working από οποιαδήποτε συσκευή laptop, mobile, tablet ακολουθώντας τις ολοένα και αυξανόμενες στην Ελλάδα και διεθνώς τάσεις της αγοράς.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA):Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσεως 2019 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε € 3,26 εκ., έναντι € 2,38 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση  37,03 %, ενώ για την μητρική διαμορφώθηκαν σε € 2,63 εκ., έναντι € 1,96 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 33,95 %.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ:Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν κέρδη € 1,41 εκ. το 2019 έναντι κερδών € 1,04 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση  35,55 %.Για την μητρική εταιρία διαμορφώθηκαν σε € 1,05 εκ. για το 2019 έναντι  € 0,71 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση  48,71%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου,στη χρήση του 2019  διαμορφώθηκαν  σε € 8,59 εκ. και τα ίδια κεφάλαια σε € 13,51 εκ.

Η αύξηση των ανωτέρω οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, επιβεβαιώνει την παγκόσμια τάση των εταιρειών πληροφορικής, να επιταχύνουν την αύξηση των   οικονομικών  αποτελεσμάτων  τους  μέσα από αποδοτικές επενδύσεις διευρύνοντας την εγκατεστημένη πελατειακή τους   βάση.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της EpsilonNet  κος Ιωάννης Μίχος  έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το 2019 προχωρήσαμε με συνέπεια στην υλοποίηση του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού, συνεχίζουμε να επιδεικνύουμε ανοδικούς ρυθμούς κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχουμε στον κλάδο της πληροφορικής. Η σημαντική  αύξηση των οικονομικών μεγεθών μας κατά την χρήση που πέρασε αποδεικνύει την ικανότητά μας να αναπτυσσόμαστε με συνέπεια ως αποτέλεσμα της επιτυχούς διείσδυσης των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net στην Ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα,  επιβεβαιώνεται η αρτιότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου της Epsilon Net για  άμεση εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων που θα εξασφαλίσουν την αναπτυξιακή πορεία στοχεύοντας στην κεφαλαιακή ενίσχυση και την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ