Η Lidl και οι αρχές του ΟΗΕ για την προώθηση των γυναικών

Η Lidl και οι αρχές του ΟΗΕ για την προώθηση των γυναικών

Η Lidl Ελλάς υπέγραψε τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών περί Ενδυνάμωσης των Γυναικών (WEPs), την παγκόσμια πρωτοβουλία για την προώθηση των γυναικών και την ισότητα των φύλων.

Με αυτήν την κίνηση, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να προάγει την ισότητα τόσο εντός της επιχείρησης όσο και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της. Η εταιρία είναι πεπεισμένη: Οι ίσες ευκαιρίες και η διαφορετικότητα αποτελούν κύριες συνιστώσες μιας μακροχρόνιας επιχειρησιακής επιτυχίας.

Με τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζεται η επιθυμία της να συμβάλει ενεργά στην προώθηση των γυναικών στην εργασία, την οποία η Lidl Ελλάς τοποθετεί τόσο στις εταιρικές της αρχές, όσο και στον κώδικα δεοντολογίας της.

Οι Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Οι Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών καθιερώθηκαν το 2010 από τη Μονάδα του ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών (UNWOMEN) και το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι η πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία για την προώθηση και ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στις επιχειρήσεις.

Οι ακόλουθες επτά αρχές αποσκοπούν στο να προσφέρουν καθοδήγηση στις επιχειρήσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών:

  1. Ένταξη της αρχής της ισότητας των φύλων σε όλα τα ιεραρχικά κλιμάκια
  2. Σεβασμός και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων χωρίς ίχνος διάκρισης λόγω φύλου
  3. Διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας όλων των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών
  4. Προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών
  5. Υιοθέτηση επιχειρηματικών πλάνων και πρακτικών τροφοδοσίας, εμπορίας και προώθησης αγαθών με τέτοιο τρόπο ώστε να αναβαθμίζεται και να ισχυροποιείται η θέση των γυναικών
  6. Προώθηση της ισότητας μέσω ανάλογων πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο
  7. Αξιολόγηση και λογοδοσία για τα βήματα προόδου υπέρ της ισότητας των φύλων.

Οι αρχές προέρχονται από την επιχειρηματική πρακτική και αποσκοπούν στην υποστήριξη των επιχειρήσεων αναφορικά με την προσαρμογή υφιστάμενων ή την εισαγωγή νέων και αναγκαίων κανονισμών και προγραμμάτων για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στον χώρο εργασίας.

 Ίσες ευκαιρίες για όλους – συνεχίζουμε στον δρόμο που έχουμε ήδη χαράξει

Η Lidl έχει ήδη εφαρμόσει τη συντριπτική πλειονότητα των βασικών κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζονται στα WEPs και συνεχίζει να τις αναπτύσσει ως προτεραιότητα στη στρατηγική της για τη βιωσιμότητα. Αυτήν τη στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων της Lidl σε όλες τις εταιρικές βαθμίδες είναι γυναίκες.

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top