Ι.Βοτσαρίδης: ΣΔΙΤ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Post Thumbnail
Άννη Καρολίδου

Στα 500 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα φτάσουν οι μαζικές αποζημιώσεις από τις καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2018 στο Μάτι και ευρύτερα στην Ανατολική Αττική, ενώ στην 25ετία μεταξύ 1993 και 2018, από καταστροφικά γεγονότα στη χώρα μας προκλήθηκαν ζημίες και, απαιτήσεις από τους πληγέντες, συνολικού ύψους 358,8 εκατ. ευρώ.

Η κλιματική αλλαγή κάνει όλο τον κόσμο αλλά βεβαίως και τη χώρα μας, πιο ευάλωτη σε φυσικές καταστροφές που προκαλούν την απώλεια ανθρωπίνων ζωών όπως και πολύ υψηλές ζημίες, οι οποίες ευκολότερα και ταχύτερα θα μπορούν να αντιμετωπιστούν, εάν υπάρξουν Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Τον τρόπο που μπορούν να λειτουργήσουν τέτοιου είδους ΣΔΙΤ, εξήγησε ο πρόεδρος της «Interlife ΑΑΕΓΑ» κ. Ιωάννης Βοτσαρίδης, στο πλαίσιο της  ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Ασφαλιστικής Εταιρείας, αφού προηγουμένως έδωσε στοιχεία που αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν πολίτες, επιχειρήσεις και κράτος σε μία κοινωνία, στην οποία η ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών δεν είναι οξυμένη πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός τείνει να αποφεύγει την ασφάλιση έναντι πιθανών κινδύνων.

Ο κ. Βοτσαρίδης, περιγράφοντας το μεγεθυνόμενο πρόβλημα που προκαλούν μεγαλύτερες και συχνότερες φυσικές καταστροφές, επικαλέσθηκε τις επισημάνσεις ΟΟΣΑ και Παγκόσμιας Τράπεζας που ζητούν από τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των πολύ μεγάλων ζημιών που προκαλούνται. Σε αυτή την κατεύθυνση, τόνισε ο πρόεδρος της Interlife, οι κυβερνήσεις χρειάζονται την τεχνογνωσία των Ασφαλιστικών Εταιρειών, ώστε αφ’ ενός να περιοριστεί το δημοσιονομικό κόστος και, αφ’ ετέρου, να επιτυγχάνεται η ταχύτερη ανακούφιση των πληγέντων όπως και η αποκατάσταση των ζημιών σε οικονομικές και κοινωνικές υποδομές.

Οι πέντε αιτίες μεγάλων ζημιών

Στην τελευταία 25ετία οι αιτίες πρόκλησης μεγάλων ζημιών στη χώρα μας, ήταν πέντε με συχνότερες τις βροχοπτώσεις (17), ακολούθησαν οι σεισμοί (5), οι δασικές πυρκαγιές (3), οι πολιτικές ταραχές (2) και μία (1) χιονόπτωση. Συνολικά σε αυτή την περίοδο συνέβησαν 38 μεγάλες καταστροφές.

Από αυτές γεννήθηκαν 24.106 δηλώσεις ζημιών και απαιτήσεις κάλυψης, συνολικού ύψους 358,8 εκατ. ευρώ. Τα περισσότερα αιτήματα αφορούσαν βροχοπτώσεις (10.412) με μέση ζημία 12.300 ευρώ και συνολική απαίτηση 128,6 εκατ. ευρώ και, σεισμούς (10.313) με μέση ζημία 12.900 ευρώ και συνολική απαίτηση 133,5 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, όπως επισήμανε ο κ. Βοτσαρίδης, η μεγαλύτερη μέση ζημία προκλήθηκε από πολιτικές ταραχές και η αμέσως επόμενη από δασικές πυρκαγιές. Ακολουθούν ο σεισμός, οι βροχοπτώσεις και, τέλος, οι χιονοπτώσεις.

Επίσης, όπως γίνεται φανερό, τα περιστατικά έντονων βροχοπτώσεων που προκαλούν καταστροφές στην Ελλάδα εμφανίζονται αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια.

OOΣΑ: Λάβετε μέτρα πρόληψης

«Η έκθεση για τη Δημοσιονομική Ανθεκτικότητα στις Φυσικές Καταστροφές υπολογίζει ότι οι φυσικές καταστροφές στοίχισαν σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες περίπου   1,2 τρισ. δολάρια σε ζημίες την τελευταία δεκαετία. Το ποσό είναι υπερδιπλάσιο από ό, τι η αμέσως προηγούμενη περίοδος των δέκα ετών.

«Όπως ο υπόλοιπος κόσμος, έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευάλωτη σε φυσικές καταστροφές, οι οποίες δεν προκαλούν μόνο ανθρώπινες απώλειες αλλά και ζημίες  δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, επηρεάζοντας την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη», τόνισε ο πρόεδρος της Interlife προσθέτοντας:

«Έτσι, λοιπόν, συντάχθηκε από την ΕΕ και την επιτροπή ευρωπαϊκής ασφάλισης η Πράσινη Βίβλος (GREEN PAPER, για την ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών)».

Οι κυβερνήσεις ως αντασφαλιστές

Οι κυβερνήσεις, ως ασφαλιστές αλλά και ως αντασφαλιστές  τελευταίου βαθμού, θα μπορούν να συμμετέχουν ή να χρηματοδοτούν ομίλους ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών, αφού δοθεί στους ασφαλιστικούς ομίλους σχετική εντολή από το κράτος.

Ωστόσο, όπως επισήμανε ο κ. Βοτσαρίδης, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τυχόν ηθικούς κινδύνους, καθώς, π.χ., ενδέχεται να ενθαρρύνεται η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά των κατόχων ασφαλιστηρίων, εφόσον γνωρίζουν ότι θα καλυφθούν από δημόσιους πόρους είτε έχουν προστατεύσει τους εαυτούς τους εκ των προτέρων, είτε όχι.

«Μέσω ΣΔΙΤ οι ασφαλιστές μπορούν να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη για μεσαίου μεγέθους ζημίες, ενώ η κυβέρνηση περιορίζει την έκθεσή της και οι ασφαλιστές αναλαμβάνουν κινδύνους σε επίπεδο που είναι εντός των δυνατοτήτων τους. Οι κυβερνήσεις ενδέχεται, επίσης, να διαχειρίζονται προγράμματα αντασφάλισης. Είναι δυνατόν να απαιτούν από την ιδιωτική αγορά να αναλαμβάνει και να πληρώνει ένα ποσοστό του κινδύνου, π.χ. συμφωνίες ποσοστιαίας εκχώρησης. Οι κυβερνήσεις είναι δυνατόν να λειτουργούν ως αντασφαλιστές τελευταίου βαθμού, αναλαμβάνοντας κινδύνους πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο ζημίας λόγω καταστροφών, π.χ. αντασφάλιση υπερβάλλοντος κεφαλαίου (excess of loss) ή περιορισμού ζημιάς (stop-loss).

«Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει την ικανότητα της κυβέρνησης να επιμερίζει τον ενδεχόμενο κίνδυνο και την ικανότητα της αγοράς να εφαρμόζει ασφαλιστικές αρχές και να χρησιμοποιεί επίσης τις διοικητικές της ικανότητες, π.χ. την είσπραξη ασφαλίστρων, την εμπορική προώθηση και τη διαχείριση των απαιτήσεων. Ως εκ τούτου, τα δημόσια προγράμματα είναι δυνατόν να παρέχουν κάλυψη στα υψηλότερα επίπεδα κινδύνου, ενώ η ιδιωτική αγορά εξακολουθεί να αναλαμβάνει ορισμένες ή όλες τις χαμηλότερες βαθμίδες κινδύνου» εξήγησε ο κ. Βοτσαρίδης.

Παραμετρική ασφάλιση και Catastrophe Bonds

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Interlife, λύσεις υπάρχουν στο παραπάνω ζήτημα, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Τρεις από αυτές είναι οι εξής:

1η.       Παραμετρική ασφάλιση έναντι καιρικών φαινομένων βάσει δείκτη αναφοράς.

Με την παραμετρική ασφάλιση, επιτυγχάνεται μείωση ασφαλίστρων και γενικών εξόδων, διότι δεν απαιτείται πραγματογνωμοσύνη για τον καθορισμό των απαιτήσεων, αφού το σύστημα βασίζεται σε έναν δείκτη αναφοράς. Επίσης, επιταχύνει την αποζημίωση και είναι δυνατόν να σχετίζεται με απλούστερα ασφαλιστήρια.

2η.       Μετεωρολογική έρευνα

Η μετεωρολογική έρευνα, πρόσθεσε ο ομιλητής, δύναται να κλιμακωθεί μόνο για ευρεία κάλυψη, εάν υπάρχει συστηματική κάλυψη της επικράτειας, με μετεωρολογικούς σταθμούς αρκετά κοντά στις περιοχές κινδύνου που έχουν χαρτογραφηθεί. Πέραν της φυσικής παρουσίας μετεωρολογικών σταθμών, απαιτείται συλλογή, διατήρηση, ανταλλαγή και αρχειοθέτηση δεδομένων και άμεση διαθεσιμότητά τους σε σχέση με τα καλυπτόμενα από ασφάλιση συμβάντα. Η χρήση δορυφορικών δεδομένων, σε συνδυασμό με αριθμητικές αναλύσεις και προγνώσεις, έχει οδηγήσει ήδη σε συνεχιζόμενη αύξηση των δεξιοτήτων.

Πολλοί οικονομικοί τομείς είναι ευαίσθητοι στις κλιματικές συνθήκες και, συνεπώς, στις μεταβολές του κλίματος. Ως εκ τούτου, τα οφέλη της επένδυσης σε μετεωρολογικές υποδομές εκτείνονται και πέραν της ανάπτυξης ασφαλιστικών προϊόντων βάσει δείκτη, ιδίως για τα δασοκομικά και γεωργικά προϊόντα.

3η.       Catastrophe Bonds.

Τα χρεόγραφα που συνδέονται με ασφαλίσεις, όπως τα ομόλογα καταστροφών ή άλλα εναλλακτικά μέσα μεταβίβασης κινδύνου, είναι δυνατόν να θεωρηθούν αποτελεσματικός τρόπος αύξησης της ασφαλιστικής ικανότητας για εξαιρετικά απίθανα, χαμηλής συχνότητας, υψηλής σοβαρότητας συμβάντα φυσικών καταστροφών.

Για τους ασφαλιστές, τους αντασφαλιστές και τις επιχειρήσεις, τα ομόλογα παρέχουν πολυετή προστασία έναντι φυσικών καταστροφών με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Για τους επενδυτές, προσφέρουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης και μείωσης του κινδύνου του χαρτοφυλακίου τους.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

00:0119/10

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κοντά στον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ Ελλάδα

23:5118/10

Ο Γ.Γ. του NATO χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ – Τουρκίας για εκεχειρία στην ΒΑ Συρία Διεθνή

23:4118/10

Σοκαριστικός τραυματισμός ταυρομάχου (VIDEO) Διάφορα

23:3118/10

Τρίκαλα: Ιερή… αγανάκτηση παπά για κλήση της δημοτικής αστυνομίας Ελλάδα

23:1618/10

Λένα Παπαληγούρα: Οι συμβουλές του Μουτσινά για το Instagram (VIDEO) Διάφορα

23:0818/10

ΗΠΑ: Για πρώτη φορά, δύο γυναίκες βγήκαν μαζί στο διάστημα Διεθνή

22:4218/10

Τζόνσον για Brexit: «Φεύγουμε από την Ε.Ε. 31 Οκτωβρίου με ή χωρίς συμφωνία» Διεθνή

22:3218/10

«Άγιο» είχε 18χρονη στην Κρήτη Ελλάδα ,Κοινωνία

22:2218/10

Συγκλονίζει ο Π. Τατσόπουλος στην πρώτη συνέντευξή του μετά την περιπέτεια υγείας του Ελλάδα

22:0618/10

Σχεδόν αμετάβλητες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τον Αύγουστο του 2019 Οικονομία

21:5218/10

Στη «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη» ο Οικουμενικός Πατριάρχης (ΦΩΤΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

21:4518/10

ΝΔ σε ΣΥΡΙΖΑ για την ψήφο των απόδημων: «Καλοδεχούμενη η πιρουέτα» Πολιτική ,Σημαντικά

21:2818/10

Με πτώση έκλεισαν τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια Οικονομία

21:0318/10

LIVE: Χάος στην Βαρκελώνη – Η Μαδρίτη καλεί την πολιτοφυλακή Διεθνή ,Σημαντικά

20:4818/10

Γ. Παπανδρέου: «Η Ευρώπη πρέπει να γίνει μια πηγή έμπνευσης» Πολιτική

20:3918/10

Θερμή υποδοχή Καράογλου στον οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

20:2618/10

Βαρκελώνη: Συγκρούσεις διαδηλωτών-αστυνομίας – Πάνω από 500.000 άνθρωποι στους δρ... Διεθνή

20:1618/10

Εγκαίνια για το Mangiare Gastro Bar στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

19:5418/10

Ηράκλειο: Η πρώτη βροχή έφερε τροχαία και κυκλοφοριακό κομφούζιο Ελλάδα ,Κοινωνία

19:4418/10

Συμπλοκή ατόμων στο κέντρο φιλοξενίας στα Διαβατά – Δύο τραυματίες Θεσσαλονίκη

19:2318/10

Διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο Big Ben για το κλίμα (ΦΩΤΟ-VIDEO) Διεθνή

19:1318/10

Μηταράκης για ΕΦΚΑ: Αυταπάτη ΣΥΡΙΖΑ ο πλεονασματικός προϋπολογισμός Πολιτική

18:5818/10

Παρίσταναν τον φαρμακοποιό και εξαπατούσαν επαγγελματίες Ελλάδα ,Κοινωνία

18:4618/10

Αχτσιόγλου για Γεωργία Μπιτάκου: Ήταν καλεσμένη του Λαγού Πολιτική

18:3618/10

Νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στην Επανομή Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

18:2618/10

Συγκινημένος ο Γιούνκερ στην τελευταία του συνέντευξη Τύπου ΕΕ

18:1718/10

Συνέλευση «παρωδία» στη Νομική Αθηνών Ελλάδα ,Παιδεία

18:0618/10

Συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ με ΚΚΕ για την ψήφο των αποδήμων Πολιτική

17:4018/10

Τόμσεν: Κόψτε συντάξεις και αφορολόγητο για να έχετε ανάπτυξη Ειδήσεις ,Οικονομία

17:3018/10

Άγριες Μέλισσες: Πότε πέφτει η αυλαία Media

17:2618/10

Αναβρασμός στη Β.Μακεδονία μετά την «πόρτα» από την Ε.Ε ΕΕ ,Σημαντικά

16:5818/10

Αλλαγές στη χάραξη του μετρό, ζητάει ο Μανδαλιανός από τον Ταχιάο Δήμοι ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

16:5318/10

Οι ομάδες του 9ου κύκλου επιτάχυνσης του OK!Thess Επιχειρήσεις

16:4718/10

Μήνυμα αγάπης από Βαρθολομαίο Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

16:3418/10

ΕΦΕΤ: Ανάκληση ζωμού λαχανικών με θραύσματα γυαλιού Ελλάδα ,Κοινωνία

16:2818/10

Μητσοτάκης: Ομόφωνη η καταδίκη της τουρκικής επέμβασης Πολιτική

16:1018/10

Επεισόδια στη Σάμο: Χειροπέδες σε 15χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας Ελλάδα ,Κοινωνία

15:4618/10

Τζόκερ: Τα χρήματα που μοιράζει στην κλήρωση της Κυριακής Αθλητισμός

15:3618/10

Καταδίκη της Τουρκικής εισβολής από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ Ελλάδα ,Παιδεία

15:2418/10

Δίκη Χρυσής Αυγής: Επεισοδιακή η απολογία του Μίχου Ελλάδα ,Κοινωνία

15:1618/10

ΗΡΩΝ: Το νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και η ανάπτυξη στην αγορά ενέργειας (ΦΩΤΟ) Ενέργεια ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

15:0618/10

Στοίχημα: Τριάδα με απόδοση 16 για το μπαμ! Αθλητισμός

14:5618/10

Κικίλιας: «Δεν τρομοκρατούμαι» Κόμματα ,Πολιτική

14:4718/10

Τσίπρας: Μήνυμα ήττας της ΕΕ η απόφαση για τη Β. Μακεδονία Κόμματα ,Πολιτική

14:3418/10

Θεσσαλονίκη: Τόνοι ογκωδών αντικειμένων στα πεζοδρόμια μέσα πέντε μέρες Θεσσαλονίκη ,Παιδεία

14:1718/10

Brexit: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση – Ο Τζόνσον παίζει το παιχνίδι των αριθμών Διεθνή

14:0918/10

Γεωργιάδης για Novartis: Ντροπή η αλληλοκατηγορία των εισαγγελέων Κόμματα ,Πολιτική

13:5418/10

«Ντου» Ρουβίκωνα στο γραφείο Κικίλια Ελλάδα ,Κοινωνία

13:4418/10

Έρευνα για διατάραξη σχέσεων Ελλάδας -Τουρκίας λόγω αναρχικών Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

13:3318/10

Κωνσταντινούπολη: Χιλιάδες μετανάστες έχουν εκδιωχθεί από τον Ιούλιο Διεθνή

13:3218/10

Θεσσαλονίκη: Έπεσε στη μέση του δρόμου και παραλίγο να παρασυρθεί από τα αυτοκίνητα (ΦΩΤΟ) Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη

13:1918/10

ΕΡΓΟΣΕ: H νέα διοίκηση Επιχειρήσεις

12:5818/10

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι 19 συλληφθέντες αντιεξουσιαστές (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

12:2918/10

Αντιδράσεις για τον αντικαπνιστικό νόμο- Προσφυγή στο ΣτΕ από τους καταστηματάρχες Ελλάδα ,Κοινωνία

12:1418/10

Μετακίνηση χιλίων αιτούντων άσυλο από τα νησιά στην ενδοχώρα Ελλάδα ,Κοινωνία

11:5418/10

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα εγκαίνια του νέου στρατηγείου της Περιφέρειας (ΦΩΤΟ-VIDEO) Θέματα GR Times ,Περιφέρειες

11:3918/10

Μητσοτάκης στο Politico: Το μεταναστευτικό εξαντλεί τις αντοχές της χώρας μου Κόμματα ,Πολιτική

11:3518/10

«Πόρτα» Βασιλακόπουλου από FIBA – Επιμένει ο Αυγενάκης Αθλητισμός

11:2418/10

ΗΠΑ: Οι Τούρκοι δεν θα μείνουν για πολύ ακόμη στην Συρία Διεθνή

11:1718/10

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την έφοδο στους συνδέσμους του ΑΡΗ και του ΠΑΟΚ (ΦΩΤΟ) Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

11:1018/10

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: 143 ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ Ελλάδα ,Υγεία

11:0018/10

«Βαρύ» πρόστιμο για το «Ράδιο Αρβύλα» Media

10:5118/10

Μυτιλήνη: Αλλοδαπός μπήκε να βιάσει από το παράθυρο Ελλάδα ,Κοινωνία

10:3718/10

Φολέγανδρος: Μαθητές κλωτσούν μέχρι θανάτου γάτα (VIDEO) Ελλάδα ,Κοινωνία

10:2118/10

ΠΟΕΔΗΝ για τον Παναγιώτη Ραφαήλ: «Εάν ο ΕΟΠΥΥ δεν δώσει λύση θα συμβάλουμε και εμείς οι... Ελλάδα ,Υγεία

10:1518/10

Ντόρα Μπακογιάννη: Σήμερα θα ήσουν 101! Παραπολιτικά

10:0718/10

Η γυναικοκτονία σε διεθνές συνέδριο του ΚΜΟΠ Ελλάδα ,Επιστήμη

09:5118/10

Αίγυπτος: Ανοιχτοί οι δρόμοι για τα ελληνικά προϊόντα Αγροτική Οικονομία ,Ελλάδα

09:4018/10

Το Σάββατο ο «8ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Δρόμου» Αθλητισμός ,Θεσσαλονίκη

09:3118/10

Αυξημένες πωλήσεις στα καινούρια αυτοκίνητα στην Ευρώπη Διεθνή ,Επιχειρήσεις

09:1918/10

Τα’ ψαλε στον Τσίπρα για την Μακεδονία (ΒΙΝΤΕΟ) Ελλάδα ,Κοινωνία ,Πολιτική

09:0518/10

Διακοπή νερού στην Πυλαία Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

08:5718/10

Βραζιλία: 5 νεκροί από κατάρρευση πολυκατοικίας Διεθνή

08:4818/10

54α Δημήτρια: Τελευταίο βράδυ για το «By Heart» Θεσσαλονίκη ,Πολιτισμός

08:3418/10

Βόλος: Λήστεψαν χρηματοκιβώτιο με 42.000 ευρώ Ελλάδα ,Κοινωνία

08:2518/10

Διάσωση αλλοδαπών στην Κω Ελλάδα ,Κοινωνία

08:1418/10

Δένδιας για Τουρκία: Προσοχή και ψυχραιμία Ελλάδα ,Πολιτική

08:0618/10

Το μυστήριο του… αβγού στους κήπους της περιφέρειας Θέματα GR Times ,Κοινωνία ,Περιφέρειες

07:5818/10

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση για τις συλλήψεις αντιεξουσιαστών Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:5018/10

Έντεκα προσαγωγές σε συνδέσμους ΠΑΟΚ και ΑΡΗ Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:4218/10

Σαν….χαλούμι, πες με ελληνικό Grill Cheese Θέματα GR Times ,Οικονομία

07:3418/10

Γλυφάδα: Έκρηξη σε ΑΤΜ με έναν τραυματία Ελλάδα ,Κοινωνία

07:2618/10

Βιομηχανία: Το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα και η προθεσμιακή αγορά Ενέργεια

07:1818/10

Χωρίς νερό στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:1318/10

Εγκαίνια για το νέο κτιρίο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη ,Περιφέρειες

07:0018/10

Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή Ελλάδα ,Περιβάλλον ,Σημαντικά

06:3018/10

Αυτό είναι το Νο1 μυστικό της αντιγήρανσης Διάφορα

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ