ΟΑΣΘ: 25 εκατ. κρατική αποζημίωση για την κοινωνική πολιτική

ΟΑΣΘ: 25 εκατ. κρατική αποζημίωση για την κοινωνική πολιτική
Άννη Καρολίδου

Ο ΟΑΣΘ, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάταξης του Οργανισμού και κάλυψης των ελλειμμάτων του, ζητάει από την κυβέρνηση να μπει επιτέλους σε τάξη η διαχρονική εκκρεμότητα της αποζημίωσής του για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, με το ποσό των 25 εκατ. ευρώ μόνο για το 2020.

Ο ΟΑΣΘ, φορτωμένος από χρόνια με πολλά προβλήματα και αδυναμίες, προσπαθεί να αναδιοργανωθεί, όχι μόνο ως προς το σκέλος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, αλλά και ως προς τη διαχείριση των οικονομικών του και ….να «συμμαζέψει», με τη ρύθμιση και κανονικοποίηση από πλευράς κράτους, της αποζημίωσης της άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Υπενθυμίζεται ότι το δημόσιο όφειλε στον ΟΑΣΘ, από τότε που κρατικοποιήθηκε, δηλαδή από τον Ιούλιο του 2017 και ως το 2019, περί τα 20 εκατ. ευρώ για την παροχή υπηρεσιών με μειωμένο κόμιστρο σε σπουδαστές και μαθητές, άτομα άνω των 65 ετών, ΑμεΑ, ανέργους (δωρεάν μετακίνηση), ποσά τα οποία ο Οργανισμός «πάλευε» με δυσκολία να εισπράξει από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και αυτό επειδή δεν είχαν ποσοτικοποιηθεί.

Να σημειωθεί, ότι οι απώλειες από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής ήταν ακόμη μεγαλύτερες, αφού η προηγούμενη διοίκηση του ΟΑΣΘ, η διοίκηση Παππά, είχε αποσύρει τις απαιτήσεις για τα διεκδικούμενα προ της κρατικοποίησης, κάτι στο οποίο είχε αντιδράσει έντονα το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ. Σημειωτέον ότι το δημόσιο χρωστούσε στον ΟΑΣΘ, αποζημιώσεις, ως και από το 2014.

Τώρα όμως, αφού ποσοτικοποιήθηκε  το κόστος παροχής της ασκούμενης από το κράτος κοινωνικής πολιτικής, βάσει των στοιχείων για την περίοδο 2015- 2019 (σύνολο εισιτηρίων, κάρτες, μειωμένα εισιτήρια), εισηγείται την καταβολή από τον κρατικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, του ποσού των 25 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ποσό των 25 εκατ. για το 2020, αναλύεται σε 15 εκατ. ευρώ για τα  μειωμένα εισιτήρια και τις κάρτες και, σε 10 εκατομμύρια για την δωρεάν μετακίνηση περίπου 132.500 ανέργων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Το ποσό αυτό, που κατά τον Οργανισμό δεν θα πρέπει να βαρύνεται από ΦΠΑ επειδή αφορά κάλυψη ελλειμμάτων, προτείνεται να καταβάλλεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και μάλιστα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.

Μειωμένα εισιτήρια, μειωμένα έσοδα

Για την εκτίμηση των εσόδων από μειωμένα εισιτήρια και κάρτες χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα (πραγματικές πωλήσεις-ακυρώσεις εισιτηρίων και καρτών πολλαπλών διαδρομών) της περιόδου 2015 – 2019. Κατά την περίοδο αυτή που ο ΟΑΣΘ λειτούργησε ως ιδιωτικός και ως κρατικός φορέας, το τιμολόγιό του παρέμεινε σταθερό και το πλαίσιο των παροχών ήταν ενιαίο.

Σε αυτή την πενταετία, τα έσοδα του Οργανισμού, από όλες τις κατηγορίες, μειώθηκαν δραματικά αφού από 65 εκατ. ευρώ το 2015, έπεσαν στα 39 εκατ. το 2019, με την πραγματική κατάρρευση να σημειώνεται μετά την κρατικοποίηση, έτσι που το 2019 ήταν μειωμένα κατά 40,5% ως προς το έτος αναφοράς 2015.

Σε αντιστοιχία με τα συνολικά έσοδα, και αυτά από τα μειωμένα εισιτήρια και κάρτες απεριορίστων διαδρομών, παρουσιάζουν ξεκάθαρη πτωτική τάση κατά την ίδια χρονική περίοδο, αφού από περίπου 21 εκατ. ευρώ το 2015, έφθασαν περίπου στα 14,1 εκατ.  το 2019. Η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων, μετά την κρατικοποίηση, επίσης κατέρρευσε καθώς το 2019 μειώθηκαν κατά 32,%, ως προς το 2015.

οασθ-εσοδα

Μεταβολή των εσόδων του ΟΑΣΘ από εισιτήρια και κάρτες, την περίοδο 2015 – 2019.

Η κατάρρευση των εσόδων αναμφίβολα οφείλεται κυρίως στην αδυναμία δρομολόγησης του απαιτούμενου αριθμού λεωφορείων, αλλά και στην ανεξήγητη «ανοχή» που επιδείχθηκε προς την εισιτήριο-διαφυγή, η οποία τελικά, έγινε κανόνας.

Ο Οργανισμός, επεξεργαζόμενος τα στοιχεία της εν λόγω πενταετίας, προέβλεψε με βάση των γραμμή τάσης του κινητού μέσου όρου, ότι το κόστος μειωμένων εισιτηρίων και καρτών για το 2020, θα διαμορφωθεί περί τα 17 εκατ. ευρώ, οπότε προϋπολογιστικά προτείνει η αποζημίωσή του να ανέλθει σε 15 εκατ. ευρώ.

Όσο δε για την δωρεάν μετακίνηση των ανέργων (αποφασίσθηκε με το ν. 4331/02.07.2015 (ΦΕΚ 69/Α και ο τρόπος υπολογισμού της ορίσθηκε με την  ΚΥΑ 68440/1511/21.12.2018), αιτείται την καταβολή 10.000.260 ευρώ.

Έτσι, ο ΟΑΣΘ, αιτείται συνολικής αποζημίωσης για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, το 2020, ποσού 25 εκατ. ευρώ (μειωμένα εισιτήρια, κάρτες και μετακίνηση ανέργων)

Κάθε χρόνο επανυπολογισμός

Η πρόταση εισηγείται την καταβολή της αποζημίωσης σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όπως θα προβλέπεται από σχετική ΚΥΑ .

Ο υπολογισμός του ύψους της κοινωνικής πολιτικής του τρέχοντος έτους θα γίνεται από τα απολογιστικά στοιχεία για τα μειωμένα εισιτήρια και κάρτες του πρώτου δεκαμήνου , με αναγωγή στο δωδεκάμηνο.

Τον Μάρτιο κάθε επομένου έτους θα γίνεται εκκαθάριση, σύμφωνα με τα πραγματικά απολογιστικά στοιχεία του προηγουμένου έτους και θα εκδίδεται ΚΥΑ οριστικοποίησης της αποζημίωσης του ΟΑΣΘ.

Αν η χορηγηθείσα αποζημίωση υπολείπεται της οφειλόμενης, η διαφορά να καταβάλλεται με την χρηματοδότηση των επομένων τριών μηνών. Αν η χορηγηθείσα αποζημίωση υπερβαίνει την οφειλόμενη, για τα έτη 2020 και 2021 δεν επιστρέφεται, αλλά να παραμένει ως έκτακτη χρηματοδότηση στο πλαίσιο εξυγίανσης του ΟΑΣΘ.

Tέλος, ο ΟΑΣΘ θα αναλάβει την υποχρέωση να εκδώσει ειδικές κάρτες απεριορίστων  διαδρομών, ετήσιας ισχύος, για τους ΑΜΕΑ και τους ανέργους. Οι κάρτες αυτές θα διανέμονται με ευθύνη των υπηρεσιών των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας στους δικαιούχους, ώστε να προσδιορίζεται αντικειμενικά τόσο ο αριθμός όσο και η δαπάνη για τις μετακινήσεις ΑΜΕΑ και ανέργων.

Εάν η παραπάνω εισήγηση του ΟΑΣΘ, «σφραγιστεί» από κυβερνητικής πλευράς με την έκδοση ΚΥΑ, τότε ένα διαχρονικό πρόβλημα που μάλιστα αφορά σημαντικό κόστος για τον Οργανισμό και το οποίο προκύπτει από την υλοποίηση της άσκησης κοινωνικής πολιτικής από πλευράς κράτους, θα ρυθμιστεί και θα καλύπτεται σε χρόνους που δεν θα δημιουργούνται ζητήματα ρευστότητας στην εταιρεία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

10:3005/06

ΓΑΔΘ: 38 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

10:1505/06

ΝΔ: Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος Περιβάλλον ,Πολιτική

10:1105/06

Μητσοτάκης: Αυτό είναι το σχέδιο για την ηλεκτροκίνηση Ενέργεια ,Πολιτική ,Σημαντικά

10:0005/06

Σεισμικές δονήσεις σε Κάσο- Στροφάδες Ελλάδα ,Κοινωνία

09:4505/06

Στοίχημα: Η παράδοση στην Γερμανία και τα γκολ στη Δανία Αθλητισμός

09:4205/06

Ερντογάν: Να χαρακτηριστεί επίσημα τζαμί η Αγιά Σοφιά Διεθνή ,Σημαντικά

09:3305/06

LIVE: Ο πρωθυπουργός παρουσιάζει πρόγραμμα για την ηλεκτροκίνηση Πολιτική

09:3005/06

Συρία: Αεροπορικές επιδρομές σε βάση Ιρανών- 9 νεκροί Διεθνή

09:1505/06

Προσπάθησαν να βοηθήσουν κι έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

09:0005/06

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ηχηρή παρέμβαση για τις τουρκικές προκλήσεις Βαλκάνια ,Διεθνή ,Ελλάδα

08:5005/06

Διακοπή νερού σε Πανόραμα και Εύοσμο Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

08:4505/06

Χαλκιδική: Έρευνες για αγνοούμενο ψαρά Β.Ελλάδα ,Ελλάδα ,Κοινωνία

08:3005/06

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα «χρυσά» δελτία Ελλάδα ,Κοινωνία

08:1505/06

Διακοπή νερού στην Πολίχνη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

08:0005/06

Κορωνοϊός: Η Βραζιλία στην τρίτη θέση σε αριθμό νεκρών Διεθνή ,Κορωνοϊός

07:4505/06

Γκουτέρες: Είναι η ώρα της φύσης Διεθνή ,Περιβάλλον

07:3005/06

Θεσ/νίκη: 5 συγκεντρώσεις και μια ποδηλατοπορεία Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:2005/06

Foodies και οι προοπτικές του Γαστρονομικού Τουρισμού Σημαντικά ,Τουρισμός

07:1005/06

Διακοπές ρεύματος στη Θεσσαλονίκη Ελλάδα ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

07:0005/06

Ο καιρός για σήμερα, Παρασκευή, σε όλη τη χώρα Κοινωνία ,Σημαντικά

23:5904/06

ΟΗΕ: Θέλουμε ένα εμβόλιο προσβάσιμο σε όλους Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5904/06

Χάκερ από Κίνα και Ιράν κατά Τραμπ και Μπάιντεν Διεθνή

23:5204/06

Κορωνοϊός: Εκατομμύρια δολάρια για εμβόλια σε φτωχές χώρες Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:5004/06

Δωρεάν μαστογραφίες στον δήμο Αθηναίων Δήμοι ,Ελλάδα ,Κοινωνία

23:4304/06

Σωματείο «Ομόνοια»: Να ανοίξουν κανονικά οι λαϊκές αγορές Θεσσαλονίκη

23:4004/06

Covid – 19: Πάνω από 387.000 θάνατοι παγκοσμίως Διεθνή ,Κορωνοϊός

23:3004/06

Κέρκυρα:Καλλιεργούσε 71 δενδρύλλια κάνναβης Κοινωνία

23:2004/06

Μέρκελ: «Δεν θα διεκδικήσω εκ νέου την Καγκελαρία» Διεθνή

23:1004/06

Γ. Μαυρωτάς: Η αλήθεια για τις επιχορηγήσεις στον αθλητισμό Αθλητισμός

23:0004/06

Υπόθεση Novartis: Καλείται εκ νέου ο Δ. Παπαγγελόπουλος Βουλή

22:5004/06

Δήμαρχοι και εργαζόμενοι σε συζήτηση εφ’ όλης της ύλης Δήμοι

22:4004/06

Ορθοπεταλιές για τον Θερμαϊκό Θεσσαλονίκη ,Περιβάλλον

22:3504/06

Νέα πρόκληση: Τουρκικές ακταιωροί προωθούν λέμβους με αλλοδαπούς (ΒΙΝΤΕΟ) Κοινωνία ,Σημαντικά

22:3004/06

Τζόκερ: Δύο υπερτυχεροί παίρνουν από 5,7 εκατ. ευρώ Κοινωνία

22:2104/06

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση ανάσυρσης σορού από διαμέρισμα Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

22:2004/06

Τελλόγλειο: Επιστροφή στον πολιτισμό Πολιτισμός

22:2004/06

Διακοπή του τραμ από στάση Ζέφυρος έως Μουσών το Σάββατο Ελλάδα

22:1004/06

Κ.Μητσοτάκης: «Προτεραιότητα η προστασία της δημόσιας υγείας» Πολιτική ,Τουρισμός

22:0004/06

MED 7: Μήνυμα στην Τουρκία να σέβεται το διεθνές δίκαιο Κοινωνία

21:5004/06

Τεστ για τον κορωνοϊό σε δομές του Δήμου Λαγκαδά Β.Ελλάδα ,Δήμοι ,Κορωνοϊός

21:4004/06

Ν. Παναγιωτόπουλος: «Η Ελλάδα προετοιμάζεται και για στρατιωτική εμπλοκή» Πολιτική

21:3404/06

Έρχεται «Κέντρο Καινοτομίας» στη Θεσσαλονίκη Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

21:3004/06

Πούτιν: Η κατάσταση με τον κορωνοϊό βελτιώνεται Διεθνή

21:2604/06

«Αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι» – Το σποτ του υπουργείου Τουρισμού Σημαντικά ,Τουρισμός

21:2204/06

Επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών στη Μοναστηρίου Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία ,Σημαντικά

21:2004/06

ΠΟΕΔΗΝ: «Νοσεί» το ΕΣΥ στα νησιά Υγεία

21:1304/06

Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση για την αποδοχή της κυβέρνησης Πολιτική ,Σημαντικά

21:0004/06

Τον Ιούλιο η Air France πετά… Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

20:5004/06

Σε ποια έργα διοχετεύτηκαν τα ποσά από το ΥΠΑΑΤ Αγροτική Οικονομία ,Βουλή

20:4004/06

Live: Ο πρωθυπουργός παρουσιάζει την καμπάνια του Τουρισμού Πολιτική ,Τουρισμός

20:3704/06

Υπό μερικό έλεγχο φωτιά στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

20:3004/06

Λαμία: 13χρονη καταγγέλλει τον θείο της για βιασμό Ελλάδα ,Κοινωνία

20:2704/06

Πορεία αντιεξουσιαστών για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ (ΦΩΤΟ) Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

20:2004/06

Πληρώνεται αύριο η αποζημίωση ειδικού σκοπού Ειδήσεις ,Επιχειρήσεις

20:1004/06

Θεσ/νίκη: «Άθληση και Ψυχαγωγία στη Φύση» Αθλητισμός ,Θεσσαλονίκη

20:0004/06

Καλαφάτης: Τι είπε για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση Πολιτική

19:5004/06

Webinar για τις αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον Επιχειρήσεις ,Κορωνοϊός

19:5004/06

Νέο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον: Αυτά είναι τα καινούρια κριτήρια Ελλάδα ,Κοινωνία

19:4604/06

Φωτιά τώρα στη Νεοχωρούδα (VIDEO) Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

19:4004/06

Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής στην ιστορική αίθουσα “Ελ. Βενιζέλος” Βουλή

19:3004/06

ΠΚΜ: Εργασίες συντήρησης – Πότε και σε ποια οδό Περιφέρειες

19:2404/06

Sani/Ikos: Ανοίγουν τα ξενοδοχεία την 1η Ιουλίου Επιχειρήσεις ,Τουρισμός

19:2004/06

«Πράσινος» εθελοντισμός στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου Δήμοι ,Περιβάλλον

19:1704/06

Lidl: Υπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ Επιχειρήσεις

19:1004/06

Τουρκία: Καθαίρεσαν βουλευτές αντιπολίτευσης Διεθνή

19:0804/06

Αηδονόπουλος: Κανένας άπορος δεν έμεινε νηστικός Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Τοπική Αυτοδιοίκηση

19:0004/06

«Ξήλωσαν» ξαπλώστρες από παραλίες της Μυκόνου Ελλάδα ,Κοινωνία ,Τουρισμός

18:5504/06

Τουρκία – Λιβύη συνεργασία για γεωτρήσεις στη Μεσόγειο Διεθνή

18:5004/06

Τηλεδιάσκεψη ευρωβουλευτών της ΝΔ με Ν. Δένδια Κόμματα ,Πολιτική

18:4804/06

ΣΚΩΘ: Εκλογές για τους κοσμηματοπώλες στις 9 και 10/6 Οικονομία

18:4404/06

Τρία βραβεία για την Celestyal Cruises Επιχειρήσεις ,Ναυτιλία ,Τουρισμός

18:4004/06

Γιατί το Πεκίνο χαλαρώνει τους περιορισμούς για τις πτήσεις Διεθνή

18:3804/06

Θεσσαλονίκη: Διήμερο με «Κρασί και Λογοτεχνία» Lifestyle ,Θεσσαλονίκη ,Οικονομία

18:3004/06

Νεκρός δημοσιογράφος στην Υεμένη Διεθνή

18:1304/06

Κορωνοϊός: 15 νέα κρούσματα στη χώρα μας Κορωνοϊός ,Σημαντικά

18:1004/06

Πόσο μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές τον Μάιο Ελλάδα ,Κοινωνία

18:0704/06

Τα «φλέγοντα» προβλήματα στα σχολεία σύμφωνα με τους δάσκαλους Κοινωνία ,Παιδεία ,Σημαντικά

18:0004/06

Νίκος Σεργιανόπουλος: 12 χρόνια από την άγρια δολοφονία του Lifestyle

17:5804/06

Θεσσαλονίκη: Λύση για το Μουσείο Ολοκαυτώματος Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

17:5004/06

Κ.Ε.ΔΗ.Θ.: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες για τους νέους Θεσσαλονίκη ,Κοινωνία

17:3604/06

ΝΔ: Ποια η αντίδραση για την επίσκεψη Τσίπρα στη Ρόδο Ελλάδα ,Κόμματα ,Πολιτική

17:3504/06

Σεισμός τώρα στη Ζάκυνθο Ελλάδα ,Κοινωνία

17:3004/06

Κορωνοϊός: Νέα έρευνα για τους κινδύνους στους εργαζόμενους Κορωνοϊός ,Υγεία

17:2204/06

Εισβολή εργαζομένων στον επισιτισμό στο υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα ,Κοινωνία

17:2004/06

Καραμανλής: Καμία ιδιωτικοποίηση του νερού Ελλάδα ,Πολιτική

17:1804/06

Ζέρβας: Τι είπε για τραπεζοκαθίσματα και ποδηλατόδρομους Δήμοι ,Θεσσαλονίκη ,Σημαντικά

17:1004/06

Χατζηδάκης: Πώς θα γίνει η ενίσχυση της ανακύκλωσης Ελλάδα ,Περιβάλλον ,Πολιτική

17:0004/06

Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε περίπτερο Ελλάδα ,Κοινωνία

16:5504/06

Βόλος-Κορωνοϊός: Θετικός και ο σύζυγος της 30χρονης εγκύου Ελλάδα ,Κοινωνία ,Κορωνοϊός

16:5004/06

Υποχρεωτική η εκπαίδευση για τα υγειονομικά πρωτόκολλα Τουρισμός

16:4004/06

Πανσέληνος και έκλειψη Σελήνης ορατή από την Ελλάδα Ελλάδα

16:3604/06

Μήνυμα Ζέρβα κατά του ρατσισμού – Τι είπε για εστίαση Δήμοι ,Θέματα GR Times ,Θεσσαλονίκη

16:3404/06

Δίωξη για συνθήματα κατά των καμερών σε σχολεία Ελλάδα ,Θέματα GR Times ,Κοινωνία

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ