ΤΙΤΑΝ: Το 2020 είχε τα υψηλότερα κέρδη EBITDA, της δεκαετίας

ΤΙΤΑΝ: Το 2020 είχε τα υψηλότερα κέρδη EBITDA, της δεκαετίας

Αύξηση των EBITDA και ισχυρές ταμειακές ροές ανακοίνωσε για το 2020 η Τιτάν, ενώ χαμηλότερα διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη ως αποτέλεσμα λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων ύψους €63,9 εκ. που σχετίζονται με την Αίγυπτο.

Ειδικότερα, η Titan Cement International SA ανακοίνωσε σταθερό ενοποιημένο κύκλο εργασιών στα €1.607 εκ., αύξηση της κερδοφορίας (EBITDA) κατά 7,1% στα €286,2 εκ., τα υψηλότερα επίπεδα από το 2010.

Συγκεκριμένα, απομειώθηκε πλήρως η λογιστική υπεραξία (goodwill) της Αιγύπτου ύψους €46,6 εκ. και αντιλογίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους €17,3εκ.

Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά από φόρους ανέρχεται σε €65,4 εκ.

Επίσης, ανακοίνωσε ενίσχυση των ταμειακών ροών και μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου κατά €155,2 εκ. στα €684,4 εκ. στις 31.12.20

Θέτει στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 για το 2030, σύμφωνα με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, ενώ ανακοινώνει επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους €0,40 ανά μετοχή (€0,20 ανά μετοχή το προηγούμενο έτος).

Αποφάσισε ακόμη ακύρωση ιδίων μετοχών που αντιπροσωπεύουν 5% των δικαιωμάτων ψήφου το 2ο τρίμηνο 2021.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σημείωσε ισχυρές επιδόσεις το 2020, παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διατηρήθηκε σταθερός σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στα €1.607,0 εκ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν σημαντική αύξηση ύψους 7,1% και διαμορφώθηκαν στα €286,2 εκ., τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από το 2010. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν στα €1,5 εκ. (από €50,9 εκ. το 2019), ως αποτέλεσμα σημαντικών λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων που αφορούν στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα την πλήρη απομείωση υπεραξίας (goodwill) ύψους €46,6 εκ. και τον αντιλογισμό αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους €17,3 εκ. της Titan Cement Egypt.

Χωρίς τις έκτακτες αυτές χρεώσεις, το καθαρό κέρδος μετά φόρων του έτους θα είχε ανέλθει σε €65,4εκ. Οι συνέπειες της πανδημίας ήταν σαφώς λιγότερο επιβαρυντικές για τον Όμιλο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Συνολικά, ο κατασκευαστικός κλάδος δεν υπέστη πλήγμα ανάλογο της οικονομικής ύφεσης, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολουθεί να θεωρείται αναγκαία στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Οι επιδόσεις του 2020 βασίστηκαν στην ανθεκτικότητα των πωλήσεων στις περισσότερες αγορές. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Η ζήτηση δομικών υλικών στην Ελλάδα ανέκαμψε περαιτέρω.

Οι επιδόσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, η Τουρκία κατέγραψε δυναμική ανάπτυξη των εγχώριων πωλήσεων και των εξαγωγών, ενώ η ζήτηση στη Βραζιλία βελτιώθηκε. Τα αποτελέσματα της Αιγύπτου απογοήτευσαν λόγω των δυσχερειών που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά. Η σταθερότητα των τιμών στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε ενισχύθηκε από την ανάκαμψη της ζήτησης.

Το ιδιαίτερα ευνοϊκό ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με την επιτυχή διαχείριση των δαπανών, ενίσχυσαν την κερδοφορία. Η ενδυνάμωση του Ευρώ το 2020, κυρίως έναντι του αμερικανικού δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας, είχε αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου κατά €13,2 εκ. Στον αντίποδα, τα καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας ήταν σημαντικά χαμηλότερα και διαμορφώθηκαν στα €52,7 εκ. (€10,9 εκ. χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2019).

Στην πλειονότητα των αγορών οι εγχώριες πωλήσεις σημείωσαν θετικές τάσεις. Μετά την κάμψη της δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η κατασκευαστική δραστηριότητα ανέκαμψε μόλις χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα των αγορών στις περιοχές δραστηριοποίησής μας. Το 2020 οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1% σε σύγκριση με το 2019 και ανήλθαν σε 17,1 εκ. τόνους.

Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 3% και ανήλθαν σε 5,4 εκ. μ 3 χάρη στις αυξημένες πωλήσεις στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βραζιλία. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε 20 εκ.τόνους, κυρίως χάρη στην αύξηση που καταγράφηκε στην ελληνική αγορά.

Οι πωλήσεις αδρανών υλικών στην αμερικανική αγορά, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον κλάδο, παρέμειναν σταθερές σε υψηλά επίπεδα.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στις ΗΠΑ κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις. Οι αγορές επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα δεν περιορίστηκε. Οι πωλήσεις τσιμέντου, αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα.

Οι πωλήσεις τσιμεντόλιθων αυξήθηκαν χάρη στη δυναμική του οικιστικού κλάδου, ενώ οι πωλήσεις ιπτάμενης τέφρας εξακολούθησαν να πλήττονται από την έλλειψη διαθέσιμων ποσοτήτων. Η κατανάλωση στην Πολιτεία της Φλόριντα ωφελήθηκε από την αύξηση της ζήτησης για κατοικίες, παρά την κάποια αρνητική επίδραση της κάμψης του τομέα των εμπορικών ακινήτων, ο οποίος επλήγη λόγω των μεγάλων δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι κλάδοι τουρισμού και υπηρεσιών.

Στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες, σημειώθηκαν βελτιωμένα αποτελέσματα το πρώτο και το τέταρτο τρίμηνο του έτους, χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, την ισχυρή ζήτηση στην αγορά κατοικίας και την υλοποίηση δημόσιων έργων που απαιτούσαν σημαντικές ποσότητες τσιμέντου.

Η κατανάλωση τσιμέντου στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς η Νέα Υόρκη βρέθηκε πρώτη στο επίκεντρο της πανδημίας και υπέστη τις βαρύτερες οικονομικές συνέπειες.

Συνολικά, σε δολάρια ΗΠΑ ο κύκλος εργασιών το 2020 αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 και διαμορφώθηκε στα $1,07 δισ.. Σε ευρώ, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 1,5% στα €937,7 εκ. και τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €176,1 εκ., σημειώνοντας πτώση 1,8% σε σύγκριση με το 2019 (σταθερά σε δολάρια ΗΠΑ).

Το 2020 οι επιδόσεις στην Ελλάδα βελτιώθηκαν. Η ζήτηση για δομικά υλικά αυξήθηκε στην εγχώρια αγορά με την πραγματοποίηση έργων υποδομής εκτός των αστικών κέντρων, έργων μεταφορών και διάθεσης, καθώς και κατοικιών.

Συγχρόνως όμως, η τουριστική δραστηριότητα η οποία ξεκίνησε με τον ίδιο έντονο ρυθμό που είχε το 2019 με επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις, παρουσίασε επιβράδυνση όταν ο κλάδος υπέστη ισχυρό πλήγμα λόγω της πανδημίας.

Σε επίπεδο εξαγωγών, ο Όμιλος περιόρισε την παραγωγή του ώστε να ενισχύσει το απόθεμα δικαιωμάτων εκπομπών CO2, μειώνοντας τις εξαγωγές κλίνκερ. Συνολικά, οι εξαγωγές σημείωσαν μικρή πτώση το 2020 ενώ η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ, είχε αρνητική επίδραση στην κερδοφορία.

Παράλληλα όμως, τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από τις καλύτερες λειτουργικές επιδόσεις που οφείλονται στην εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών, από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων και από την άνοδο στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο κατασκευαστικός κλάδος, μετά την ξαφνική επιβράδυνση στις αρχές της πανδημίας κατά το δεύτερο τρίμηνο, ανέκαμψε γρήγορα το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο σημειώνοντας συνολικά αύξηση το 2020. Το τέταρτο τρίμηνο η αγορά ευνοήθηκε από τις ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες και κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις.

Η ανθεκτικότητα των τιμών και των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά αντιστάθμισε τη μείωση των εξαγωγών της περιοχής. Η ανάκαμψη των τιμών από τα χαμηλά επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί συνέβαλε στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Παράλληλα η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε χάρη στη σημαντική μείωση του κόστους των καυσίμων, τις καλύτερες επιδόσεις στη λειτουργία των εργοστασίων και τα μέτρα για συγκράτηση του κόστους.

Συνολικά ο κύκλος εργασιών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αυξήθηκε στα €271 εκ. ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 24,6% και ανήλθαν σε €96,2 εκ.

Οι συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο συνέχισαν να είναι δύσκολες λόγω του εύθραυστου οικονομικού περιβάλλοντος. Στην αγορά της Αιγύπτου οι διαρθρωτικές δυσκολίες που προϋπήρχαν επιδεινώθηκαν περαιτέρω από την εξαμηνιαία αναστολή που επέβαλε η κυβέρνηση στις άδειες για κατασκευή κατοικιών.

Ως αποτέλεσμα, η αγορά παρέμεινε υποτονική για το μεγαλύτερο μέρος του έτους και η κατανάλωση τσιμέντου μειώθηκε κατά περίπου 6,5% σε σύγκριση με το 2019. Η άρση των περιοριστικών μέτρων το τέταρτο τρίμηνο επέφερε μια ανάκαμψη της ζήτησης. Λόγω της υπερβάλλουσας προσφοράς στην αγορά, οι τιμές παρέμειναν στάσιμες σε χαμηλά επίπεδα οδηγώντας σε αρνητικό αποτέλεσμα.

Οι προκλήσεις που επικρατούν στην αγορά της Αιγύπτου και τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα οδήγησαν σε επανακαθορισμό των προοπτικών κερδοφορίας του Ομίλου στη συγκεκριμένη αγορά. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η πλήρης απομείωση της υπεραξίας (goodwill) των αιγυπτιακών δραστηριοτήτων ύψους €46,6 εκ. ενώ παράλληλα αντιλογίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους €17,3 εκ.

Στην Τουρκία οι πωλήσεις της Adocim ωφελήθηκαν από τη μεγάλη αύξηση της ζήτησης για την κατασκευή κατοικιών και για δημόσια έργα υποδομής. Η υποτίμηση της τουρκικής λίρας έναντι του ευρώ κατά 26,7% δεν αντισταθμίστηκε πλήρως από την αύξηση των τιμών στην εγχώρια αγορά.

Η Adocim αύξησε σημαντικά τις εξαγωγές, γεγονός που οδήγησε σε συνολική βελτίωση της κερδοφορίας της. Παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών καυσίμων εξαιτίας της υποτίμησης της τουρκικής λίρας, η Adocim ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη –χάρη στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, το ανταγωνιστικό κόστος λειτουργίας και το χαμηλό δανεισμό της– να περιορίσει τις συνέπειες των προκλήσεων.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκε στα €151,7 εκ., αύξηση 1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι, ενώ τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν ζημία ύψους €3,3 εκ. σε σύγκριση με ζημιές ύψους €1,2 εκ. που σημειώθηκαν το 2019.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ