Εργατικό ατύχημα – Υποχρεώσεις εργοδότη

Εργατικό ατύχημα – Υποχρεώσεις εργοδότη

Ο εργοδότης οφείλει να αναγγέλλει τα θανατηφόρα ή σοβαρά ατυχήματα άμεσα (άρθρο 9 Π.Δ. 17/1993) στις αρμόδιες τεχνικές ή υγειονομικές επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, ταυτόχρονα ενημερώνει το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της επιχείρησης και οφείλει να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Όλα τα υπόλοιπα ατυχήματα (μη θανατηφόρα ή σοβαρά) αναγγέλλονται στην Υγειονομική Επιθεώρηση Εργασίας του ΣΕΠΕ εντός 24 ωρών.

Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

Προθεσμίες Αναγγελίες Εργατικού Ατυχήματος στο ΙΚΑ

Η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος πρέπει μα γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα που θα συμβεί.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλεύεται σε Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιωτικό Θεραπευτήριο συμβεβλημένο ή μη συνέπεια ατυχήματος, πρέπει η αναγγελία του ατυχήματος να γίνει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έξοδο του από το Νοσοκομείο με περιγραφή και των εξωτερικών στοιχείων του ατυχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΑ του ΙΚΑ και την εγκ. ΙΚΑ 55/2003.

Στον υπολογισμό των παραπάνω προθεσμιών δεν υπολογίζονται οι Κυριακές και οι επίσημα καθιερωμένες αργίες.

Δίνεται η δυνατότητα εκπρόθεσμης δήλωσης του ατυχήματος στο αρμόδιο όργανο (Διευθυντής του υποκαταστήματος ΙΚΑ) όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που παρεμποδίζουν την έγκαιρη δήλωση, ανεξάρτητοι από τη θέλησητων προσώπων που δήλωσαν τα ατύχημα.

Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία δεν παρατείνεται πέρα από (60) ημέρες από το ατύχημα, εκτός εάν αυτό προκάλεσα το θάνατο του ασφαλισμένου, οπότε η προθεσμία για την αναγγελία με σκοπό την απόκτηση σύνταξης μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο χρόνια.

Στην περίπτωση, που το ατύχημα είχε ως συνέπεια την απόλυτη αναπηρία του ασφαλισμένου, η προθεσμία για την αναγγελία με σκοπό την απόκτηση δικαιώματος σε σύνταξη μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα χρόνο από το ατύχημα.

Η Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών – εισφερόντων ΕΦΚΑ

Με την έναρξη της απασχόλησης προσωπικού, που υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, ο εργοδότης υποχρεούται να απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων. Ο εργοδότης υποβάλλει την αίτηση απογραφής στο Υποκατάστημα/Παράρτημα/ΓΚΑ ΕΦΚΑ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης του, ανεξάρτητα αν απασχολεί ή όχι προσωπικό σ’ αυτή.

Αν ο εργοδότης διατηρεί περισσότερες εγκαταστάσεις (παραρτήματα) εντός ή εκτός της ασφαλιστικής περιοχής έδρας του και στις οποίες απασχολεί προσωπικό, υποχρεούται να τις δηλώσει στο Υποκατάστημα της έδρας του προκειμένου να επιτευχθεί η ενιαία απογραφή έδρας και παραρτημάτων της επιχείρησης με απόδοση ενός μοναδικού Αριθμού Μητρώου Εργοδότη – Εισφερόντων (ΑΜΕ).

Η διαδικασία απογραφής υποστηρίζεται και από ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση – Δήλωση Απογραφής Εργοδότη – Εισφέροντα», το οποίο χορηγείται από οποιοδήποτε Υποκατάστημα/ Παράρτημα/ ΓΚΑ ΕΦΚΑ.
(Αρ. Πρωτ. Φ.80000/οικ 61676/2213/30-12-2016)

1. Οικοδόμος 59 ετών διαθέτει 3.200 ευρώ ημέρες οικοδομικά ένσημα και 3.000 ημέρες ΜΙΚΤΑ. Σε ποια ηλικία μπορεί να συνταξιοδοτηθεί;

Για να έχει ο ασφαλισμένος το δικαίωμα συνταξιοδότησης και να του χορηγηθεί πλήρη αναλογική σύνταξη θα πρέπει να είναι σε ηλικία τουλάχιστον 60 ετών και να έχει συμπληρώσει 3.600 ημέρες σε Βαρέα οικοδομικά ένσημα.

Πρόσθετη προϋπόθεση πέρα των ανωτέρω είναι να διαθέτει και 1.000 ημέρες οικοδομικά ένσημα τα τελευταία 13 χρόνια πριν τη σύνταξη.

2. Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ διαθέτει 7.000 ασφαλιστικά ημερομίσθια, ενώ η σύζυγός του διακρίνεται από βαριάς μορφής αναπηρία. Υπό ποιες προϋποθέσεις δικαιούται να συνταξιοδοτηθεί.

Εφόσον το ποσοστό αναπηρίας της συζύγου του είναι τουλάχιστον 81% και ο σύζυγος διαθέτει, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, 7.500 ημέρες ασφάλισης, δικαιούται να συνταξιοδοτηθεί. Το ύψος της σύνταξης θα είναι ανάλογο των 7.500 ευρώ ασφάλισης και των ακαθάριστων αποδοχών (του ασφαλισμένου) της καλύτερης πενταετίας της τελευταίας δεκαετίας, πριν τη συνταξιοδότηση.

Σημειώνεται ότι βασική προϋπόθεση είναι η 10ετής διάρκεια του γάμου.

3. Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με 24 χρόνια ασφάλισης διαθέτει 6.900 ημέρες ασφάλισης και με 67% αναπηρία λόγω σκλήρυνσης κατά πλάκας. Πότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί; (Έχει γεννηθεί το 1962).

Η ασθένεια «Σκλήρυνσης κατά πλάκας» που επιφέρει παραπληγία. Οι πάσχοντες έχουν δικαίωμα απονομής πλήρης σύνταξης 35ετίας και τη χορήγηση του επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας. Με τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που διαθέτει μπορεί να πάρει σήμερα πλήρη σύνταξη.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top