Σύνταξη γήρατος ΟΑΕΕ- Παλαιοί ασφαλισμένοι

Σύνταξη γήρατος ΟΑΕΕ- Παλαιοί ασφαλισμένοι

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους παλαιούς ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, εξηγεί ο οικονομολόγος και σύμβουλος εργασίας και ασφάλισης κ. Γιάννης Σωπασής.

Τι ισχύει λοιπόν για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι 31-12-1992

Α. ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 18/8/2015

Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά την διακοπή του επαγγέλματος τους:

ΜΕ 15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με συμπληρωμένο το 67ο έτος της ηλικίας τους και συντάξιμο χρόνο 15 ετών.

Οι χρόνοι οι δυνάμενοι να συνυπολογιστούν είναι οι προβλεπόμενοι από αρθρ. 40 ν. 2084/1992 καθώς και ο χρόνος αναπηρικής σύνταξης ν. 2335/95

ΜΕ 35 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας τους και συντάξιμο χρόνο 35 ετών συμπληρωμένο μέχρι 31/12/2010. Για τη συμπλήρωση της 35ετίας έως την 31-12-2010 προσμετράται και χρόνος αναγνώρισης βάσει αρθρ. 40 Ν.2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί έως την 31-12-2013.

ΜΕ 36 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας ως και την 18/8/2015 και συντάξιμο χρόνο

36 ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως 31-12-2011, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 4έτη)

ή 37 ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως 31-12-2012, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 5έτη).

ΜΕ 37 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με τη συμπλήρωση μέχρι 31/12/2010 37 ετών πραγματικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολούμενων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.3232/2004 (48 Α’) όπως ισχύει

Β. ΟΣΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 19/8/2015

Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως και την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει μεν τις παραπάνω χρονικές προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος, διατηρούν τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις αλλά έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας με καταληκτικό όριο αυτό των 62 ετών και θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση της ηλικίας που προβλέπεται κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ου

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 60ου από 19/8/2015 και μετά

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
60 ετών & 3  μην 60 ετών & 6  μην 60 ετών & 9  μην 61 61 & 3 μην 61 &  6μην 61 & 9μην 62

Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συμπλήρωσαν το 60ο ως και την 18/8/2015 και συντάξιμο χρόνο 35 ετών ως 31/12/2011 ή 31/12/2012, συνταξιοδοτούνται μεόριο ηλικίας το 60ο έτος με την συμπλήρωση των 36 ή 37 ετών αντίστοιχα ακόμη κι αν αυτή επέλθει από 19/8/2015 και μετά.

ΜΕ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 40 ετών. με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενων χρόνων έως 7 έτη.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ-ΤΣΑ

Γυναίκες ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ – ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2010 συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, εφόσον αυτή επέλθει μέχρι 18/08/2015. Εάν το όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 18/08/2015, θα συνταξιοδοτηθούν με αυξημένο όριο ηλικίας με κριτήριο το έτος συμπλήρωσης του 60ου.

Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ – ΟΑΕΕ που συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από 1-1-2011 και εφεξής, και συγχρόνως συμπλήρωσαν το 60ο έτος της ηλικίας μέχρι 31-12-2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε. Για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζονται και οι χρόνοι αρθρ. 40 ν. 2084/1992.

Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ – ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης από 1-1-2011 και εφεξής, και συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας από 1-1-2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, με συνυπολογισμό πλασματικών χρόνων αρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ Ν.612/1977

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού με συντάξιμο χρόνο 15 ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.612/1977 δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας στις περιπτώσεις που:

  • είναι τυφλοί με ποσοστό αναπηρίας 67%, σύμφωνα με το αρθ. 1 του ν.612/1977,
  • είναι παραπληγικοί με ποσοστό αναπηρίας 67%, σύμφωνα με το αρθ. 40 του ν. 1902/90
  • πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρικήαναιμία, υποβάλλονται σε μεταγγίσεις και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σύμφωνα με το αρθ. 16 του ν.2227/1994
  • πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α’ και Β’, ή είναι μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα (καρδιά – πνεύμονες – ήπαρ και πάγκρεας) που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σύμφωνα με το αρθ. 5 ν.3232/2004.
  • πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναΐκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού εφόσον και στην περίπτωση αυτή συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3232/2004
  • έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή ή πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει τετραπληγία-παραπληγία ή είναι ακρωτηριασμένοι κατά τα δυο άνω ή κάτω άκρα ή ένα άνω και ένα κάτω άκρο με ποσοστό αναπηρίας 67% σύμφωνα με το αρθ. 61 του ν.3518/2006 και
  • πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή εφόσον για τις παθήσεις αυτές διαπιστωθεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ,

Το ποσό της σύνταξης όλων των ανωτέρω υπολογίζεται με 35 έτη ασφάλισης και ο χρόνος που προστίθεται στο χρόνο ασφάλισης για τη συμπλήρωση των 35 ετών, για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, θεωρείται ότι διανύθηκε στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ