Μεταβιβάσεις ακινήτων: Η ψηφιακή μετάβαση επιταχύνει τις διαδικασίες

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Η ψηφιακή μετάβαση επιταχύνει τις διαδικασίες

Η ενεργοποίηση των νέων αντικειμενικών αξιών από την 1η Ιανουαρίου 2022 έχει αυξήσει σημαντικά τις μεταβιβάσεις ακινήτων οι οποίες γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, όμως τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Η δημιουργία του «Ηλεκτρονικού Φακέλου Ακινήτου» που σχεδιάζεται αναμένεται παράλληλα να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των φορολογουμένων που θέλουν να αποκτήσουν ή να μεταβιβάσουν ακίνητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του Κτηματολογίου και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα συλλέγονται όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύνταξη των συμβολαίων προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση ενός ακινήτου. Η ηλεκτρονική συλλογή των εγγράφων και πιστοποιητικών θα γίνεται από τον συμβολαιογράφο, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται από τους συμβαλλόμενους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

  • η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, του ΝΠΔΔ «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» και του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από τα οποία θα αντλεί πληροφορίες και έγγραφα. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  • Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση κωδικών – διαπιστευτηριών της Γ.Γ.Π.Σ. Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet), ή με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων. Στο βαθμό που αυτό προβλέπεται στην πλατφόρμα, τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος μπορούν, μέσω της πλατφόρμας, να εξουσιοδοτούν αλλήλους για τη διενέργεια των παρεχομένων από την πλατφόρμα υπηρεσιών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
  • Ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος μπορεί : να αιτείται την έκδοση ή την εξαγωγή εγγράφων ή την άντληση πληροφοριών από φορείς, να αιτείται τη διόρθωση των εγγράφων ή πληροφοριών, να αναρτά έγγραφα στην πλατφόρμα.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τόσο τους φορολογούμενους όσο και τους συμβολαιογράφους έχει δώσει τη δυνατότητα να προχωρούν στην ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα δικαιολογητικά, εφόσον ζητηθούν στο στάδιο του ελέγχου,  αποστέλλονται στην αρμόδια Εφορία είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογουμένου στη ΔΟΥ.

Η ΑΑΔΕ έχει διευκρινίσει επίσης ότι η δήλωση ΦΜΑ συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών Taxisnet. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, η υποβολή αυτής από τους συμβαλλομένους συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχομένου της και την ακρίβεια των δηλουμένων από αυτούς. Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης ΦΜΑ έχει για τον αγοραστή τις συνέπειες της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής. Μετά τη σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία αυτού και να το επισυνάψει στην ηλεκτρονική εφαρμογή myProperty.

Πηγή: naftemporiki.gr

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top