Να “τρέξει” το ’13’ της ανάπτυξης, που φέρνει ο νέος επενδυτικός νόμος

Να “τρέξει” το ’13’ της ανάπτυξης, που φέρνει ο νέος επενδυτικός νόμος

Ρεπορτάζ: Άννη Καρολίδου

Σημαντικές αλλαγές εισάγει το σχέδιο νόμου του Νέου Αναπτυξιακού που έχει κατατεθεί στη Βουλή και συζητείται, υπό τον πολύ αισιόδοξο τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα, Ισχυρή Ανάπτυξη». Ελπίζεται πως τα ‘13’ καθεστώτα ενίσχυσης θα αποδειχθούν «γουρλίδικα» για όσους επιχειρηματίες θέλουν κυριολεκτικώς να τρέξουν επενδύσεις και πως οι προβλεπόμενες διαδικασίες, δεν θα μετατρέπουν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες σε δρόμους μετ’ εμποδίων.

Στα κυριότερα θετικά στοιχεία του νέου νόμου είναι: Η χρήση νέου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει υπέρ της διαφάνειας βεβαίως, αλλά και υπέρ της συντόμευσης του χρόνου των διαδικασιών διεκπεραίωσης των αιτήσεων υπαγωγής. Η συμπερίληψη, στους φορείς αξιολόγησης, του ΕΦΕΠΑΕ, ορκωτών λογιστών και Τραπεζών, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι αξιολόγησης των φακέλων που θα υποβάλλονται ανά καθεστώς επιχορήγησης (Άρθρο 19).

Στα «συν» του νέου νόμου, που είναι επενδυτικός και ελπίζουμε να αποδειχθεί, εκ του αποτελέσματος και αναπτυξιακός, είναι η δυνατότητα υπαγωγής και επενδυτικών σχεδίων μη Περιφερειακού χαρακτήρα σε τομείς όπως η έρευνα και καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος και η κατάρτιση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά τις αντιδράσεις φορέων,  με τροποποίηση που κατατέθηκε από τον αναπλ. Υπουργό Νίκο Παπαθανάση, συμπεριέλαβε στις επιδοτήσεις και τα ξενοδοχεία 3αστέρων, αλλά και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις αφού μείωσε στις 100.000 ευρώ, από  150.000  ευρώ,  το ελάχιστο όριο του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου .

 Επιτέλους, να μπει τέλος στις καθυστερήσεις

Βούληση της κυβέρνησης είναι, να τρέξουν οι επενδύσεις, κάτι που επιδιώκεται και μέσω του Νέου Αναπτυξιακού. Υπάρχουν σαφείς προβλέψεις στο ν/σ που επιβεβαιώνουν αυτή την απόφαση, αλλά υπάρχουν μέτρα ή απουσία μέτρων,  που καταλήγουν στην απώλεια χρόνου και καθυστερήσεις.

Ένα  μέτρο που πρωτοεισάγεται σε Αναπτυξιακό και το οποίο δεν υπήρχε καν στο στάδιο της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου, είναι η εκτίμηση του εύλογου κόστους και της βιωσιμότητας από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (Άρθρο 17 παρ.6) , η οποία μάλιστα θα ενσωματώνεται στο αίτημα υπαγωγής, κάτι που ουσιαστικά  ισοδυναμεί με έγκριση δανείου. Η εκτίμηση αυτή θεωρείται ότι θα καθυστερήσει τη διαδικασία υποβολής του φακέλου (εκτέλεση εκτίμησης από Τράπεζας, υποβολή εισηγητικού σε επιτροπή για έγκριση, συνεδρίαση επιτροπής τράπεζας και αποστολή της έγκρισης στην επιχείρηση) για 6 έως και 9 μήνες.

Αυτό που ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις, οι οποίες προσφεύγουν και σε τραπεζικό δανεισμό για να συγχρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, είναι η ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών. Να γνωρίζουν σε σύντομο χρόνο αν η αίτησή τους εγκρίνεται ΚΑΙ οι αποφάσεις υπαγωγής να εκδίδονται  σε σύντομο χρόνο και όχι σε ένα – ενάμισι χρόνο, όπως επίσης, στη συνέχεια, να γίνονται ταχύρυθμα οι εκταμιεύσεις.

Ο χρόνος έκδοσης των πινάκων εγκεκριμένων έργων, ορίζεται πλέον στις 60 ημέρες, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και συγκεκριμένος χρόνος για την απόφαση υπαγωγής, την οποία θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι ενδιαφερόμενοι, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ, για να μπορέσουν να απευθυνθούν σε Τράπεζες για χρηματοδότηση.

Εν παρενθέσει να σημειωθεί ότι οι εκταμιεύσεις, δεν εξαρτώνται μόνο από την υπηρεσιακή γραφειοκρατία και τις ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά και από τη δυνατότητα της κάθε επιχείρησης να χρηματοδοτήσει μία επένδυση, στο ποσοστό που της αναλογεί.

ΕΦΕΠΑΕ, Τράπεζες και ορκωτοί λογιστές

Αφού το ΥΠΑΝΕΠ θέλει να τρέξει τους χρόνους των επενδυτικών σχεδίων, πολύ σωστά εμπλέκει τον ΕΦΕΠΑΕ- φορέα με εμπειρία στη διαχείριση επενδυτικών σχεδίων (Περιφερειακά, ΕΠΑνΕΚ ), πέραν των μελών του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Επίσης, καλώς ανοίγει τις αξιολογήσεις στους ορκωτούς λογιστές και τις Τράπεζες. Όμως επίσης ορθά υποστηρίζεται, πως ορκωτοί λογιστές αλλά και Τράπεζες, θα πρέπει να αξιολογούν και το φυσικό αντικείμενο ενός επενδυτικού σχεδίου, κάτι που συνεπάγεται και συνεργασίες με μηχανικούς. Στην περίπτωση των Τραπεζών ίσως απαιτηθεί οργάνωση τμημάτων για αξιολογήσεις, είτε εσωτερικά , είτε μέσω outsourcing με εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων.

Να σημειωθεί ότι το θέμα των Τραπεζών, είναι κάπως λεπτό, εάν αναλαμβάνουν να αξιολογούν επενδυτικούς φακέλους που αφορούν πελάτες τους.

Μπαίνουν όρια στους χρόνους αξιολόγησης

Ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο του νομοσχεδίου, είναι ότι θέτει χρονικό όριο για την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές. Οι άμεσες αξιολογήσεις ( first in, first out) θα πρέπει να γίνονται εκτός 30 ημερών από την υποβολή, ηλεκτρονικά, της αίτησης και, οι συγκριτικές (σε καθεστώτα με ανταγωνιστικές αξιολογήσεις) , εντός 45 ημερών.

Για τη διασφάλιση των προβλεπόμενων δεσμευτικών προθεσμιών από τις αρμόδιες Αρχές, σημαντικότερη θα ήταν και η πρόβλεψη ρητρών στις περιπτώσεις μη τήρησής τους. Πχ στην περίπτωση καθυστέρησης των διαδικασιών ολοκλήρωσης ελέγχου και καταβολής των ενισχύσεων πέραν των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος (όπως έχει συμβεί πάντα), τότε αυτοδίκαια να καταβάλλεται  η ενίσχυση στον δικαιούχο επενδυτή (ειδικότερα στο μέτρο της φορολογικής απαλλαγής).

Καταλήγοντας με ένα θετικό σχόλιο, στα «συν» του ν/σ είναι οι σταθεροί κύκλοι προκηρύξεων των καθεστώτων ενισχύσεων, η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων βήμα- βήμα και εντός ορισμένων χρόνων, αλλά και η συμπερίληψη καθεστώτων που «κοιτάζουν» στο μέλλον, όπως οι επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό, έρευνα και καινοτομία, περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων, ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.

Ο Νέος Αναπτυξιακός, αν κρίνουμε τις όχι τόσο αναπτυξιακές επιδόσεις των προηγούμενων επενδυτικών νόμων, θα πρέπει να αποδείξει ότι φέρνει γρήγορα αποτελέσματα στις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν το επενδυτικό ρίσκο, ότι μπορεί να ενισχύει επενδύσεις αρκετά υψηλής τεχνολογίας και, πως εν κατακλείδι, θα έχει ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top