Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Αύξηση κύκλου εργασιών σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και ενισχυμένα καθαρά κέρδη

Tags#: ΤΙΤΑΝ

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Αύξηση κύκλου εργασιών σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και ενισχυμένα καθαρά κέρδη

Σε επίπεδα ρεκόρ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν σημειώνοντας άνοδο κατά 6,7%, ενώ επιτεύχθηκε μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 4%.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ και διαμορφώθηκε σε €1.714,6 εκ., σημειώνοντας άνοδο 6,7% σε σχέση με το 2020, χάρη στην υψηλότερη ζήτηση και τα βελτιωμένα επίπεδα τιμών.

Λόγω της απροσδόκητης μεγάλης αύξησης στοιχείων του κόστους το δεύτεροεξάμηνο και παρά τη διαμόρφωση των τιμών πώλησης σε επίπεδα που εν μέρει αντιστάθμισαν τις συνέπειες αυτής της ανόδου, τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 4,6% σε €272,4 εκ.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) έφθασαν στα €89,6 εκ., σε σύγκριση με 1,1 εκ. το 2020 και €50,9 εκ. το 2019. Αυτή η σημαντική άνοδος προέκυψε λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης, των ευνοϊκότερων συναλλαγματικών διακυμάνσεων και της χαμηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του 2020 είχαν επιβαρυνθεί με €63,9 εκ. εφάπαξ χρεώσεις που αφορούσαν στην Αίγυπτο. Χάρη στην αποτελεσματική στρατηγική αναχρηματοδότησης δανεισμού που εφάρμοσε ο Όμιλος, πέτυχε σημαντική μείωση του ετήσιου κόστους δανεισμού, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το οποίο ανήλθε σε €33,6 εκ. (€19,0 εκ. χαμηλότερα από το 2020 και €30,0 εκ. χαμηλότερα από το 2019).

Το 2021 σημειώθηκε ανάπτυξη σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Στις ΗΠΑ οι πωλήσεις σημείωσαν επίπεδα ρεκόρ χάρη στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση, η οποία ενισχύεται από τις υγιείς μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Η ελληνική αγορά εξακολούθησε να καταγράφει θετικές επιδόσεις, ενισχύοντας περαιτέρω την πεποίθηση ότι η ζήτηση βρίσκεται πλέον σταθερά στην ανοδική τροχιά του οικονομικού κύκλου. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη πέτυχε δυναμικές επιδόσεις. Οι επιδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου γύρισαν σε θετικό πρόσημο, χάρη στην ανάκαμψη της ζήτησης και στα καλύτερα επίπεδα των τιμών στην Αίγυπτο. Παράλληλα στην Τουρκία, παρά το ασταθές οικονομικό κλίμα, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών. Τέλος, οι δραστηριότητες στη Βραζιλία συνέχισαν να σημειώνουν σημαντική ανάπτυξη.

Όπως προαναφέρθηκε οι τάσεις των εγχώριων πωλήσεων ήταν θετικές σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης, καταδεικνύοντας ισχυρή ζήτηση στις κατά τόπους αγορές. Oι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων: τσιμέντο, έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή υλικά, τσιμεντόλιθοι και ιπτάμενη τέφρα. Σε σύγκριση με το 2020, οι πωλήσεις τσιμέντου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7% και ανήλθαν σε 18,3 εκ. τόνους. Κύριος συντελεστής αυτής της αύξησης ήταν η αγορά των ΗΠΑ. Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 2% και ανήλθαν σε 5,5 εκ. μ3, χάρη στις αυξημένες πωλήσεις στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 1% και ανήλθαν σε 20,2 εκ. τόνους, χάρη στην ελληνική αγορά.

Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων για το 2021

ΗΠΑ

Το 2021 οι πωλήσεις της Titan America έφθασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Η κατανάλωση στις αγορές που εξυπηρετούμε διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο για τις ΗΠΑ, καθώς αυξήθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα και τα έργα με συμβάσεις για μελλοντική εκτέλεση των πελατών μας. Οι πωλήσεις τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, τσιμεντόλιθων και ιπτάμενης τέφρας αυξήθηκαν, ενώ οι πωλήσεις αδρανών υλικών διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα.

Οι δραστηριότητές μας στη Φλόριντα επωφελούνται καθώς η Πολιτεία αναπτύσσεται σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο. Ταυτόχρονα οι αυξημένες τάσεις εσωτερικής μετανάστευσης οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης για κατοικίες και συνακόλουθων κατασκευών.
Η κατανάλωση τσιμέντου ήταν υψηλότερη και στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες, όπου οι πωλήσεις μας αυξήθηκαν λόγω της ισχυρής ζήτησης για κατοικίες και της πραγματοποίησης δημοσίων έργων που απαιτούν μεγάλες ποσότητες τσιμέντου. Η μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης και το Νιου Τζέρσεϊ παρουσίασαν επίσης αύξηση στην κατανάλωση τσιμέντου, δίνοντας τη δυνατότητα στον σταθμό εισαγωγών του Ομίλου να αυξήσει τις πωλήσεις του. Συγχρόνως όμως οι υψηλότεροι ναύλοι επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της αγοράς των ΗΠΑ και τις θετικές προοπτικές, ο Όμιλος ξεκίνησε ένα εκτενές πρόγραμμα επενδύσεων με στόχοτην ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων του με έργαπου θα αυξήσουν τη δυναμικότητα πωλήσεων τσιμέντου, έργαυποδομώνγια αναβάθμιση τωνlogistics και έργα βελτίωσης της παραγωγικότητας των δραστηριοτήτων.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στις ΗΠΑ αυξήθηκε σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε σε 1,2 δις. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 8,6% έναντι του προηγούμενου έτους. Σε ευρώ, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,7% σε €983,6εκ. Τακέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €155,2 εκ., καταγράφοντας μείωση 12% σε σχέση με το 2020 (-8,4% σε δολάρια).Η λειτουργική κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά από τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο δεύτερο εξάμηνο λόγω της παγκόσμιας αύξησης του κόστους και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, που είχαν αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές των ναύλων, της ενέργειας όπως και στο κόστος διανομής και εργατικού δυναμικού.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Στην Ελλάδα η ζήτηση τσιμέντου συνέχισε να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, αντίστοιχο με αυτόν του 2020.Η ανοδική ζήτηση στηρίχθηκε στην αυξημένη δραστηριότητα σε δημόσια και δημοτικά έργα υποδομών, στην κατασκευή κατοικιών, στον ευρύτερο κλάδο ακινήτων, όπως και σε έργα logistics. Ανάκαμψη κατέγραψε επίσης και ο κλάδος του τουρισμού μετά την επιβράδυνση που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας. Οι εξαγωγές τσιμέντου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και οι ΗΠΑ ήταν ο κυριότερος προορισμός των φορτίων από την Ελλάδα. Ωστόσο, η κερδοφορία επλήγη από την απροσδόκητη και απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας και των ναύλων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ο Όμιλος μπόρεσε να αντισταθμίσει εν μέρει τις συνέπειες χάρη στην αύξηση των τιμών των προϊόντων του κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, με την αξιοσημείωτη άνοδο στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων όπως και με την περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας χάρη στην αύξηση των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στα εργοστάσια του Ομίλου.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το 2021 παρουσίασε αύξηση 9,4% και διαμορφώθηκε σε €267,6 εκ., ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά €7,4εκ. και ανήλθαν σε €23,6 εκ.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψε και πάλι δυναμικές επιδόσεις χάρη στην αύξηση της ζήτησης και τα καλύτερα επίπεδα των τιμών. Οι κύριοι παράγοντες ζήτησης ήταν η αγορά κατοικίας και οι ιδιωτικές κατασκευές εμπορικών ακινήτων. Ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργοστασίων του και μάλιστα, δύο εργοστάσια ξεπέρασαν το ρεκόρ παραγωγής της τελευταίας δεκαετίας. Παρά την ανθεκτικότητα της αγοράς και τις επιτυχείς αυξήσεις τιμών κατά τη διάρκεια του έτους, η αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων, η οποία ήταν ιδιαίτερα έντονη το δεύτερο εξάμηνο του έτους, αναπόφευκτα επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία.
Ο κύκλος εργασιών για την περιοχή συνολικά αυξήθηκε κατά 7,3% στα €290,6 εκ., ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 14,8% έναντι του 2020 και διαμορφώθηκαν σε €81,9 εκ. παραμένοντας ωστόσο υψηλότερα από τα επίπεδα του 2019.

Ανατολική Μεσόγειος

Οι επιδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου επανήλθαν σε θετικό πρόσημο το 2021παρά το μακροοικονομικό κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην περιοχή.

Η ζήτηση για τσιμέντο στην Αίγυπτο άρχισε να ανακάμπτει μετά τις αρνητικές επιδόσεις της προηγούμενης τετραετίας, χάρη στην αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα για κρατικά έργα υποδομών και την κατασκευή κατοικιών προσιτού κόστους. Η κατανάλωση τσιμέντου ανήλθε σε 48,5 εκ. τόνους, σημειώνοντας άνοδο 6%. Επιπλέον, η συμφωνία ρύθμισης της αγοράς, η οποία θεσπίστηκε από την κυβέρνηση της Αιγύπτου για όλες τις τσιμεντοβιομηχανίες τον Ιούλιο του 2021, μείωσε τη διαφορά μεταξύ ζήτησης και προσφοράς και διαμόρφωσε ένα πιο υγιές επίπεδο τιμών. Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν, ενώ τα εργοστάσια επικεντρώθηκαν επίσης στη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους και στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, αναζητώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες ανάπτυξης κυρίως σε εξαγωγικές αγορές.

Στην Τουρκία, παρά το ασταθές οικονομικό κλίμα που επικράτησε, με κύρια στοιχεία την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος κατά 65%, την εκτίναξη του πληθωρισμού κατά 36% και τη συρρίκνωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών, η οικονομία κατέγραψε άνοδο 9% το 2021, στηριζόμενη στην πιστωτική επέκταση που επέφεραν οι περικοπές επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα της χώρας. Η εγχώρια ζήτηση για τσιμέντο αυξήθηκε κατά 7% και ανήλθε σε περίπου 60 εκ. τόνους, παραμένοντας ωστόσο 15% χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα του 2017. Οι πωλήσεις του Ομίλου αποτύπωσαν αυτή την ανοδική τάση, καθώς η ζήτηση συνέχισε να αυξάνεται για την αγορά κατοικίας, τα δημόσια έργα υποδομών, όπως και για τις εξαγωγές.

Μετά τις χαμηλές επιδόσεις αρκετών ετών και παρά το μακροοικονομικό κλίμα αβεβαιότητας στην περιοχή, ο τομέας της Ανατολικής Μεσογείου κατέγραψε 13,9% αύξηση του κύκλου εργασιών που ανήλθε σε €172,8 εκ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €11,8 εκ. σε σύγκριση με ζημιές €3,3 εκ. το 2020, αντανακλώντας τη σημαντική βελτίωση των περιθωρίων EBITDA, παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από τη μεγάλη υποτίμηση της τουρκικής λίρας.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη Βραζιλία ενίσχυσε την κατασκευαστική δραστηριότητα και η ζήτηση τσιμέντου αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο έτος. Ωστόσο, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 σημειώθηκε ελαφρά επιβράδυνση στην αγορά, καθώς άρχισαν να αυξάνονται οι πληθωριστικές πιέσεις και τα επιτόκια κινήθηκαν ανοδικά.

Η Apodi (κοινοπραξία του Ομίλου) αύξησε τις πωλήσεις της με ρυθμό μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της χώρας, συνεχίζοντας την επέκτασή της στον τομέα του χύδην τσιμέντου και εστιάζοντας στον κλάδο του προκατασκευασμένου σκυροδέματος, στον αναπτυσσόμενο κλάδο των αιολικών πάρκων στην περιοχή, καθώς και σε έργα ανακαίνισης και επέκτασης υποδομών, όπως για παράδειγμα τα έργα στον αερολιμένα της Φορταλέζα.

Ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις της Apodiαυξήθηκαν σε €83,8 εκ. από €70,7 εκ. το 2020.Τα καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ ανήλθαν σε €2,7 εκ. έναντι €2,6 εκ. το 2021, καταγράφοντας άνοδο 4,6%.

Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

Το 2021 οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €105,3εκ. έναντι €225,3 εκ. το 2020.
Οι χαμηλότερες ταμειακές ροές ήταν αποτέλεσμα των κατά €41,1 εκ. μεγαλύτερων επενδυτικών δαπανών, σε σχέση με το περιορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα του 2020 εξαιτίας της πανδημίας και της κατά €46,7εκ. μεγαλύτερης ανάγκης για κεφάλαια κίνησης, λόγω της αυξημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και των μεγαλύτερων αποθεμάτων καυσίμων.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου για το έτος διαμορφώθηκαν σε €125,4 εκ. έναντι €84,3 εκ. το 2020, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούσαν επενδύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, έργα logisticsκαι πρωτοβουλίες για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Επιπλέον το 2021καταβλήθηκαν €40,8 εκ. στην IFCγια την αποπληρωμή εξαγοράς των μειοψηφικών συμμετοχών που κατείχε στις δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Αίγυπτο.

Δεδομένων των χαμηλών επιτοκίων που διαμορφώθηκαν στην αγορά, ο Όμιλος αξιοποίησε την ευκαιρία και κατόρθωσε να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης και να επεκτείνει τη διάρκεια του δανεισμού του. Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του έτους αυξήθηκε σε €712,6εκ. (2020: €684,4 εκ.) ύστερα από την αποπληρωμή υφιστάμενων ομολογιών ύψους €163,5 εκ. και τη στοχευμένη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA διαμορφώθηκε σε 2,61x.

Οι προσεχείς σημαντικές ημερομηνίες λήξεως των ομολόγων του Ομίλου αφορούν μια έκδοση ύψους €350 εκ. με λήξη τον Νοέμβριο του 2024 και μια έκδοση ύψους €250 εκ. με λήξη στα μέσα Ιουλίου του 2027.

Τον Δεκέμβριο του 2021 η Standard &Poor’s επιβεβαίωσε την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για την Titan Cement International με «BB» με σταθερή προοπτική.

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

• Ακύρωση ιδίων μετοχών

Τον Ιούνιο του 2021 ο Όμιλος TITAN ακύρωσε 4.122.393 ίδιες μετοχές που κατείχε και που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Titan Cement International ανέρχεται σε €1.159.347.807,86 διαιρούμενο σε 78.325.475 μετοχές.

• Αγορά ιδίων μετοχών

Τον Οκτώβριο του 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους €10 εκ. καιδιάρκειας έως και έξι μηνών. Έως το τέλος του 2021, αγοράσθηκαν 230.141 μετοχές στο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών έναντι συνολικού τιμήματος €3,2 εκ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ο Όμιλος κατείχε ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,91% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

• ‘Έναρξη νέου προγράμματος αγορά ιδίων μετοχών

Τον Μάρτιο του 2022, και ύστερα από τις πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει την ή περί την 1η Απριλίου 2022, σε συνέχεια της λήξης του τρέχοντος προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Το νέο πρόγραμμα θα είναι ύψους έως και €10 εκ. και διάρκειας έως και έξι μηνών. Η Titan Cement International SA θα παρέχει πλήρη ενημέρωση για την πρόοδο των σχετικών αγορών σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

• Επιστροφή Κεφαλαίου

Μετά την εξουσιοδότηση που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 13 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,50 ανά μετοχή σε όλους τους Μετόχους της Εταιρίας. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρίας την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022, στις 12 μ.μ. (CEST) (ημερομηνία καταγραφής – recorddate). Η είσπραξη του ποσού επιστροφής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022 μέσω των χειριστών των μετόχων, των τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών.

Οικονομικά Αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου του 2021

Το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ο Όμιλος κατέγραψε τον υψηλότερο κύκλο εργασιών που έχει ποτέ επιτευχθεί στη διάρκεια τέταρτου τριμήνου. Όλες οι περιοχές κατέγραψαν αύξηση εσόδων και ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 11.7% και διαμορφώθηκε σε €451,8 εκ. Η αύξηση του κύκλου εργασιών αποτυπώνει την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και την αύξηση των κρατικών και των ιδιωτικών επενδύσεων σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Παράλληλα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) το τέταρτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 7.1% σε €52,8 εκ. λόγω της εκτίναξης των τιμών των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της αύξησης των ναύλων. Τα καθαρά κέρδη τριμήνου διαμορφώθηκαν σε €7,6 εκ. σε σχέση με τη ζημία ύψους €56,4 εκ. το τελευταίο τρίμηνο του 2020 (αποτέλεσμα της απομείωσης υπεραξίας και του αντιλογισμού αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στην Αίγυπτο).

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ο ΤΙΤΑΝ είναι ένας από τους πρωτοπόρους του κλάδου των δομικών υλικών όσον αφορά την υλοποίηση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων τεχνητής νοημοσύνης στις δραστηριότητές του. Ο Όμιλος δημιούργησε το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (DigitalCenter of Competence) και ανέπτυξε μία εσωτερική αποκλειστική ομάδα στελεχών με τις απαιτούμενες εξειδικευμένες δεξιότητες αιχμής και τα αναγκαία υπερσύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σημαντικές καινοτομίες, με μετρήσιμο όφελος στην αποδοτικότητα του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του 2021, σημειώθηκε περαιτέρω πρόοδος στην πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε συνεργασία με ένα οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, πανεπιστημιακών σχολών, κατασκευαστών εξοπλισμού και εξειδικευμένων συμβούλων. Το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου συνέχισε να εγκαθιστά σε όλες τις παραγωγικές εγκαταστάσεις νέες λύσεις βελτιστοποίησης και πρόβλεψης βλαβών σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Οι δυνατότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας του Ομίλου ενισχύθηκαν με την ανάπτυξη αποκλειστικών εσωτερικών εργαλείων για την πρόβλεψη πωλήσεων. Παράλληλα, η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για τους πελάτες, διευκόλυνε την ψηφιοποίηση της επικοινωνίας και των συναλλαγών μαζί τους.

Επισκόπηση επιδόσεων ESG

O Όμιλος βρίσκεται σεπορεία επίτευξης των στόχων του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για το 2025 και μετά, έχοντας σημειώσει σαφή πρόοδο σε όλες τις περιοχές προτεραιότητας: ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και ψηφιακός μετασχηματισμός, εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάπτυξη, θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε και υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα.

Το 2021 η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής εξακολούθησε να είναι η κύρια προτεραιότητα του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Ο ΤΙΤΑΝ είναι μια από τις πρώτες τσιμεντοβιομηχανίες στον κόσμο που πέτυχαν την επικύρωση των στόχων τους για μηδενικές εκπομπές άνθρακα από την Πρωτοβουλία ScienceBasedTargets (SBTi). Ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP26), ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ υπέγραψε την επιστολή «Business Ambition for 1.5°C», σύμφωνα με την οποία θα επιδιώξει –από κοινού με άλλες κορυφαίες εταιρίες– τη συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στο επίπεδο του 1,5°C και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών CO2 έως το 2050. Ο Όμιλος ξεκίνησε την εφαρμογή των συστάσεων της TCFD (ειδική ομάδα για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα) και αναγνωρίστηκε από το CDP (CarbonDisclosure Project), ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, χάρη στη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών της στοιχείων και στις δράσεις της προς μια οικονομία με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

Οι ειδικές εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 4% (Scope 1 &2) συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου έως το 2030. Συνολικά οι εκπομπές CO2 του Ομίλου μειώθηκαν κατά 43kgCO2/t τσιμεντοειδούς προϊόντος (Scope 1, 2 και 3), χάρη στην αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και τη μείωση του κλίνκερ στο τσιμέντο. Η στροφή σε τσιμέντα χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα στις ΗΠΑ, Ελλάδα, Αίγυπτο και Βόρεια Μακεδονία επιταχύνθηκε και από τον Σεπτέμβριο του 2021 περίπου η μισή παραγωγή τσιμέντου της Titan America συνίσταται από το χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα τσιμέντο Type IL. Το 2021 ο Όμιλος επένδυσε περίπου €20 εκ. σε εγκαταστάσεις εναλλακτικών καυσίμων σε αρκετές από τις επιχειρηματικές τους μονάδες.

Ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει στην έρευνα και στην καινοτομία και να συμβάλλει στις δραστηριότητες του δικτύου ερευνών Innovandi της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA). Κατά τη διάρκεια του έτους αξιολογήθηκαν καινοτόμες τεχνολογίες μείωσης, δέσμευσης και αξιοποίησης διοξειδίου του άνθρακα και δοκιμάστηκε επιτυχώς η χρήση του υδρογόνου για τον εμπλουτισμό του καυσίμου στην παραγωγική διαδικασία. Στις ΗΠΑ ο Όμιλος έθεσε σε λειτουργία την πρώτη στον κόσμο βιομηχανικής κλίμακας μονάδα για την ανάκτηση μέσω ξήρανσης και ηλεκτροστατικού διαχωρισμού ιπτάμενης τέφρας από χώρους απόθεσης, προκειμένου να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα του τσιμέντου και του σκυροδέματος.

Πρωτοβουλίες ESG

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ο Όμιλος συνέχισε να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προστασία των εργαζομένων και των συνεργατών του, καθώς και των κοινοτήτων στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από τις συνέπειες της πανδημίας. Ο ΤΙΤΑΝ προέβη σε εκστρατείες ενημέρωσης για τον εμβολιασμό και ενθάρρυνε τη συμμετοχή των εργαζομένων του, καλύπτοντας το σχετικό κόστος για περισσότερους από 1.500 εργαζόμενους και εργολάβους στις ΗΠΑ, στην Αίγυπτο, στην Αλβανία και στη Βόρεια Μακεδονία. Επιπλέον ενισχύθηκαν περαιτέρω τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας του Ομίλου και η χρονιά ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα θανατηφόρο ατύχημα και με τον Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων που οδήγησαν σε Απώλεια Χρόνου Εργασίας (LTIFR) στο 0,91, δηλαδή σε ένα από τα καλύτερα επίπεδα μεταξύ των εταιριών του κλάδου.

Ο Όμιλος δημιούργησε νέα προγράμματα σωματικής και ψυχικής υγείας σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται και θέσπισε μια νέα πολιτική διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης, η οποία φιλοδοξεί να καλλιεργήσει μια κουλτούρα συμπερίληψης με ίσες ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη. Ο ΤΙΤΑΝ αξιοποίησε τα ψηφιακά εργαλεία για την επιμόρφωση των εργαζομένων του Ομίλου, παρά τους περιορισμούς λόγω του κορονοϊού, ιδιαίτερα σε σημαντικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη θέματα, όπως είναι η υγεία και η ασφάλεια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ανθρακική ουδετερότητα.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα θετικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτωνσε τοπικό επίπεδο, οι επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου συνέχισαν τις προσπάθειές τους για την προστασία της βιοποικιλότητας, την προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας και τη διατήρηση των καλών επιδόσεών τους για τη μείωση των αερίων εκπομπών. Παράλληλα, σχεδόν 2.000 εργαζόμενοι του Ομίλου συμμετείχαν εθελοντικά σε 142 πρωτοβουλίες στις τοπικές κοινότητες στις περιοχές όπου δραστηριοποιείταιoTITAN, με αποτέλεσμα να ωφεληθούν 400 χιλιάδες συνάνθρωποί μας.

Τέλος, ο Όμιλος ήδη έχει πετύχει τους στόχους που έθεσε για το 2025 όσον αφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην πιστοποίηση μηδενικών αποβλήτων για ταφή και η προσοχή στρέφεται τώρα στην ενδυνάμωση των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων προκειμένου να ενσωματώσουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων παραμέτρους που αφορούν στη βιωσιμότητα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι κύριοι προμηθευτές συμμορφώνονται με τα πρότυπα ESG του Ομίλου, αναπτύχθηκε ένας οδικός χάρτης βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας και εκδόθηκε η πρώτη Πολιτική Προμηθειών του Ομίλου.

Προοπτικές

Η πολεμική σύγκρουση μετά την ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία δημιουργεί γεωπολιτική αστάθεια με μακροοικονομικές συνέπειες, η έκταση των οποίων δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δεν έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ουκρανία, στη Ρωσία ή σε περιοχές που πλήττονται άμεσα από τις πολεμικές συγκρούσεις. Ωστόσο, οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου από τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και από τις ευρύτερες μακροοικονομικές επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν τις τάσεις στις αγορές και θα αυξήσουν το ρίσκο πληθωριστικών πιέσεων.

Στις ΗΠΑ, παρά της μακροοικονομικές αβεβαιότητες, τα θεμελιώδη μεγέθη στον τομέα των κατασκευών παραμένουν ισχυρά. Η δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας εξακολουθεί να αποτυπώνει την ανεπαρκή προσφορά κατοικιών στη χώρα και να ενισχύει τη ζήτηση. Ο κλάδος των έργων υποδομής αναμένεται να ενισχύσει σταθερά τη ζήτηση τσιμέντου από το 2023 κι έπειτα, καθώς αρχίζει πλέον να γίνεται αισθητή η τόνωση από τις μείζονος κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές στις ΗΠΑ. Αν και αναμένεται ότι οι πιέσεις από το υψηλότερο κόστος θα συνεχιστούν, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αντεπεξέρχεται προσαρμόζοντας τις τιμές πώλησης, όπως ήδη φάνηκε από την επιτυχημένη αύξηση τιμών που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στην Φλόριντα και στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες, καθώς και από το δεύτερο γύρο αυξήσεων στην Φλόριντα που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα επενδύσεων στοχεύοντας στην αύξηση της δυναμικότητας των δραστηριοτήτων του. Τα έργα αφορούν κυρίως στη μετατροπή και επέκταση των σταθμών εισαγωγήςστηνTampa στην Πολιτεία της Φλόριντα και στο Norfolk στην Πολιτεία της Βιρτζίνια, και περιλαμβάνουν την κατασκευή δύο νέων αποθηκευτικών θόλων συνολικού κόστους $60 εκ. Συγχρόνως βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις και πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση του κόστους παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων, οι οποίες θα επιτρέψουν στον Όμιλο να επωφεληθεί από την άνοδο της αγοράς για σειρά ετών όπως και να βελτιώσει την ευελιξία και την εξυπηρέτηση των πελατών του. Ταυτόχρονα η TITAN America αξιοποιεί το προβάδισμα που έχει αποκτήσει στα τσιμέντα χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα και προωθεί την πλήρη ένταξή τους σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.

Οι επιπτώσεις του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες αβεβαιότητες την Ευρώπη. O αρνητικός αντίκτυπος στον τομέα της ενέργειας είναι ήδη εμφανής, όμως η έκταση και η διάρκεια των επιπτώσεων δεν μπορούν να εκτιμηθούν πλήρως αυτή τη στιγμή. Οι οικονομίες των Ευρωπαϊκών χωρών εισέρχονται σε μία δύσκολη φάση με αυξημένο κίνδυνο υψηλού πληθωρισμού και επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι στον κλάδο κατοικίας, η αύξηση της ζήτησης από χαμηλή βάση θα διατηρηθεί. Η άνοδος προέρχεται κυρίως από τα μεγάλα αστικά κέντρα, προς τα οποία διοχετεύεται το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής των εργοστασίων μας. Το πρόγραμμα υποδομών περιλαμβάνει πολλά έργα προς εκτέλεση τα αμέσως επόμενα χρόνια. Ο Όμιλος συνεχίζει τις προσπάθειές του σε όλα τα μέτωπα προκειμένου να διαχειριστεί αποτελεσματικά την αύξηση του κόστους και να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό του αποτύπωμα. Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων αυξάνεται σταθερά, ενισχυόμενη από τις επενδύσεις του Ομίλου στα εργοστάσια του Καμαρίου και της Θεσσαλονίκης. Ο Όμιλος συνεχίζει να εισάγει στην αγορά νέα προϊόντα τσιμέντου πιο φιλικά στο περιβάλλον με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κλίνκερ.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναμένεται να διατηρηθούν οι θετικές αποδόσεις, χάρη κυρίως στην κατασκευαστική δραστηριότητα για κατοικίες, για μικρής κλίμακας έργα εμπορικών ακινήτων καθώς και από ορισμένα έργα υποδομών, ανάλογα με την κάθε αγορά. Παραμένουν οι προκλήσεις που προκύπτουν από το αυξημένο κόστος, ενώ ο Όμιλος συνεχίζει να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να αμβλύνει τις συνέπειές τους στη λειτουργική κερδοφορία. Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων αυξάνεται, όπως και η προώθηση νέων προϊόντων με χαμηλότερές εκπομπές άνθρακα κατά τη διαδικασία παραγωγής τους.

Στην Αίγυπτο η οικονομία της χώρας καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ωθούμενη από τα μείζονος κλίμακας έργα υποδομών και τις αυξημένες εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι τάσεις της ζήτησης τσιμέντου διαγράφονται θετικές για το μέλλον ενώ η νέα ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ευνοεί ένα πιο υγιές περιβάλλον για την εξέλιξη των τιμών. Ο Όμιλος είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να ωφεληθεί από τη δυναμική των αγορών, ενώ η αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στοχεύει στην αντιμετώπιση του υψηλότερου κόστους όπως και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου.

Στην Τουρκία οι προκλήσεις παραμένουν και επιδεινώνονται λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας στη Μαύρη Θάλασσα. Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη γενικότερη πορεία της οικονομίας, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται πιέσεις. H αύξηση των τιμών κατορθώνει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ παράλληλα η αύξηση των εξαγωγών παρέχει μια διέξοδο για τον Όμιλο.

Στη Βραζιλία, αν και οι υψηλές τιμές των εμπορευμάτων και το εμπορικό πλεόνασμα στηρίζουν την οικονομία της χώρας, οι παγκόσμιες πληθωριστικές πιέσεις, σε μία χρονιά εκλογών, διαμορφώνουν μια ιδιαίτερα λεπτή ισορροπία στο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Το 2022 θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα από τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία στο επιχειρηματικό μας μοντέλο προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των προμηθευτών μας, και της κοινωνίας, με τη φιλοδοξία έως το 2050 να προσφέρουμε σκυρόδεμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Δείτε την ανακοίνωση του Ομίλου Τιτάν ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε μίνι μάρκετ – Είναι η 9η φορά, αναφέρει ο ιδιοκτήτης (VIDEO)

Handelsblatt: Ο Σαββίδης θέλει να πάρει και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

ΠΣΑΤ: Τιμά τη μνήμη του Άλκη Καμπανoύ με ποδοσφαιρικό αγώνα στο Καυτανζόγλειο

Κ. Σκρέκας: Οι επιδοτήσεις για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

go-to-top