Πόλος έλξης η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Πόλος έλξης η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Σημαντικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για να συμμετάσχουν στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν αιτηθεί συμμετοχής 14 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Συγκεκριμένα, οι τέσσερις συστημικές Τράπεζες της χώρας (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha), καθώς και η Attica Bank, η Optima Bank, η Procredit Bank, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και ο  Βρετανικός Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός EBury

Μετά την εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι, θα οριστικοποιηθούν και θα συνυπογραφούν οι όροι της σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι προϋποθέσεις της κρατικής εγγύησης με στόχο να μεγιστοποιηθεί το όφελος και να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που θα δανειοδοτηθούν από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Το ύψος του ποσού δανείου για κεφάλαια κίνησης που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (που ισοδυναμεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου) θα αντιστοιχεί είτε στο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019,
είτε στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019, είτε μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης το ποσό του δανείου, μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων.

Επιπρόσθετα,η ανακοίνωση αναφέρει ότι η Εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας καλύπτει το 80% του συνόλου του χαρτοφυλακίου δανείων της συγκεκριμένης κατηγορίας κάθε τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με τον εξής τρόπο υπολογισμού:
1) Ποσοστό Εγγύησης ανά Δάνειο: 80% των Απαιτήσεων σε Καθυστέρηση εκάστου Δανείου και
2) Όριο ποσού Εγγύησης Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δάνειων:
• έως το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 40% x 80% επί του Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους
και
• έως το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 30% x 80% επί του Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ