Νέες αντικειμενικές αξίες σε 13.808 περιοχές

Νέες αντικειμενικές αξίες σε 13.808 περιοχές

Τα πάνω κάτω στις αντικειμενικές αξίες και τους φόρους των ακινήτων για το 98% της επικράτειας της χώρας φέρνει απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, που έχει υπογραφεί από τις 18 Μαΐου και αναμένεται να δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα.

Με την απόφαση του υπουργού, αυξάνονται οι αντικειμενικές τιμές ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή οι τιμές αφετηρίας για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, σε περίπου 7.000 από τις 10.000 περιοχές της χώρας όπου ισχύει ήδη το σύστημα των αντικειμενικών αξιών. Με τις αυξήσεις αυτές επιδιώκεται η προσέγγιση των αντικειμενικών με τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς. Στις υπόλοιπες 3.000 περιοχές, όπου οι πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς έχουν υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο των υφιστάμενων αντικειμενικών τιμών, οι νέες αξίες που προβλέπει η υπουργική απόφαση θα είναι μειωμένες.

Επέκταση

Επιπλέον, με την ίδια απόφαση, επεκτείνεται σε άλλες 3.643 περιοχές της χώρας το σύστημα των αντικειμενικών τιμών ζώνης, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Πρόκειται για περιοχές στις οποίες σήμερα εφαρμόζονται άλλα συστήματα αντικειμενικού προσδιορισμού, από τα οποία προκύπτουν πολύ χαμηλές φορολογητέες αξίες. Ως εκ τούτου και στις περιοχές αυτές θα προκύψουν, ως επί το πλείστον, αυξήσεις στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων.

Οι αντικειμενικές τιμές που προβλέπει η απόφαση του κ. Σταϊκούρα για 13.808 περιοχές-«ζώνες» συνολικά σε όλη τη χώρα θα ανακοινωθούν σήμερα αλλά θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022 τόσο για τον ΕΝΦΙΑ όσο και για άλλους 18 φόρους που επιβάλλονται στην απόκτηση και την κατοχή ακινήτων. Δηλαδή, ο υπολογισμός των φόρων επί των ακινήτων με τις νέες αντικειμενικές τιμές θα ξεκινήσει από το επόμενο έτος.

Τι θα ισχύσει

Όπως προκύπτει από στοιχεία που αποκαλύπτει σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα ο «Ε.Τ.»:

1 Οι νέες τιμές που ανακοινώνει σήμερα το υπουργείο Οικονομικών είναι αυξημένες κατά 10% έως και 56% σε περιοχές μεγάλων δήμων της Αττικής όπου ήδη ισχύει το σύστημα των αντικειμενικών τιμών ζώνης. Στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπου καταγράφεται σημαντική άνοδος της ζήτησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών λόγω του Airbnb, οι αυξήσεις ανέρχονται σε 8%-40%. Στα βόρεια προάστια οι αυξήσεις κινούνται κατά μέσο όρο στα επίπεδα του 10%-30%. Περίπου στα επίπεδα αυτά κινούνται και οι αυξήσεις στα νότια προάστια της Αττικής που έχουν ευνοηθεί από την αυξημένη ζήτηση κατοικιών τόσο από επενδυτές του εξωτερικού όσο και από το έργο του Ελληνικού, καθώς και στις συνοικίες των δυτικών προαστίων.

2 Σε περιοχές άλλων μεγάλων δήμων της Αττικής όπου από την 1η-1-2022 είτε θα γίνουν επεκτάσεις ήδη υφιστάμενων ζωνών του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού είτε θα δημιουργηθούν νέες ζώνες λόγω επέκτασης του συστήματος, οι νέες τιμές αφετηρίας που θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων είναι μειωμένες κατά 4% έως και 32%.

3 Σε περιοχές της περιφέρειας όπου γίνονται επεκτάσεις υφιστάμενων ζωνών ή εγκρίνονται εντάξεις στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, οι νέες τιμές αφετηρίας που θα λαμβάνονται υπόψη από την 1η-1-2022 για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων είναι σημαντικά αυξημένες. Ενδεικτικά παρατίθενται περιπτώσεις περιοχών σε Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη με ισχύουσα σήμερα τιμή αφετηρίας 800 ευρώ ανά τ.μ., η οποία από την 1η-1-2022 αυξάνεται κατά 60%, στα 1.300 ευρώ ανά τ.μ.

ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η απόφαση του υπουργού Οικονομικών, από την 1η-1-2022 θα εφαρμόζονται αντικειμενικές τιμές για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας στο 98% της επικράτειας της χώρας, ενώ σήμερα το σύστημα των αντικειμενικών τιμών καλύπτει το 85% της επικράτειας. Επιπλέον, από το νέο έτος στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα αυξηθούν τουλάχιστον οι 18 από τους 20 φόρους που επιβάλλονται σήμερα στα ακίνητα, καθώς ο κύριος και ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ θα τροποποιηθούν προκειμένου να μην επηρεαστούν ανοδικά από την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών αλλά και να προκύψουν ελαφρύνσεις για μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών.

Συγκεκριμένα, για τον ΕΝΦΙΑ, τόσο τον κύριο όσο και τον συμπληρωματικό, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σχεδιάζει παρεμβάσεις προκειμένου οι νέες αυξημένες αντικειμενικές τιμές που θα λαμβάνονται υπόψη από την 1η-1-2022 όχι μόνο να μην οδηγήσουν σε αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων αλλά, ει δυνατόν, οι επιπτώσεις τους να υπεραντισταθμιστούν και να επέλθουν και μειώσεις 8% μεσοσταθμικά, κυρίως για τους μικροϊδιοκτήτες. Επίσης, από το 2022 περίπου 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα αρχίσουν να εξοφλούν τον ΕΝΦΙΑ από τον Μάρτιο αντί από Σεπτέμβριο.

Συμπαρασύρονται 20 φόροι

Αναλυτικά, οι μεταβολές στις αντικειμενικές – φορολογητέες αξίες των ακινήτων, που αποσκοπούν στην προσέγγισή τους με τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς, αναμένεται να προκαλέσουν, αντίστοιχα, μεταβολές σε 20 φόρους και τέλη που επιβάλλονται στην απόκτηση και τη χρήση ακινήτων. Οι φόροι αυτοί είναι:

1 Ο κύριος ΕΝΦΙΑ, ο οποίος επιβάλλεται με βάση κλίμακες βασικού ποσού φόρου ανά τ.μ. ακινήτου ανάλογα με το ύψος της τιμής ζώνης ανά τ.μ. που ισχύει στην περιοχή κάθε ακινήτου. Η ανοδική επίδραση που θα έχει ο καθορισμός των νέων αντικειμενικών τιμών στο ύψος του κύριου ΕΝΦΙΑ του 2022 σε πολλές περιοχές της χώρας θα επιδιωχθεί να μετριαστεί με παρεμβάσεις στις παραμέτρους υπολογισμού του, που θα έχουν ως στόχο οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων να μην επιβαρυνθούν με αυξημένο φόρο ή ακόμη και να πληρώσουν μειωμένο φόρο.

2 Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων, ο οποίος επιβάλλεται επί του αθροίσματος των φορολογητέων αξιών των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων εδαφικών εκτάσεων που κατέχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το άθροισμα αυτό υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Για το φόρο αυτό εξετάζεται η πλήρης κατάργηση, εφόσον διαπιστωθεί ότι στις περισσότερες από τις περιοχές όπου υπάρχουν ιδιοκτήτες που καταβάλλουν σήμερα το φόρο αυτό οι αυξήσεις στις αντικειμενικές τιμές είναι πολύ μεγάλες και προκαλούν υπέρμετρες αυξήσεις επιβαρύνσεων. Εναλλακτικά, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες δεν εκτοξεύουν στα ύψη τις επιβαρύνσεις από τον συγκεκριμένο φόρο, ο φόρος δεν θα καταργηθεί αλλά θα γίνουν παρεμβάσεις (π.χ. αύξηση αφορολογήτου πάνω από τα 250.000 ευρώ) ώστε να αποτραπούν τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις επιβαρύνσεων.

3 Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή.

4 Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία.

5 Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων.

6 Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων.

7 Ο φόρος διανομής ακινήτων.

8 Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰-0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.

9 Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).

10 Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.

11 Ο φόρος δωρεάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1%-10% για δωρεές προς συζύγους, τέκνα ή εγγόνια, με αφορολόγητο όριο 30.000 ευρώ και συντελεστές 5%-20% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς δευτέρου βαθμού και με αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ και συντελεστές 20% έως 40% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς και μη συγγενείς.

12 Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.

13 Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.

14 Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

15 Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κτισμάτων.

16 Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.

17 Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.

18 Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρίες ακινήτων.

19 Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων τα οποία προσδιορίζονται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φυσικών προσώπων.

20 Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.

Πηγή: eleftherostypos.gr από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Δείτε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο GRTimes.gr

Ακολουθήστε το GRTimes στο Google News και ενημερωθείτε πριν από όλους

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ